måndag, mars 07, 2005

På KTH vill man beskatta bort avunden

"Tillväxt gör inte längre folk lyckligare utan mer avundsjuka. Då minskar lyckosumman i en utilitaristisk kalkyl. Därför bör kraftiga lyxskatter införas." Det tycker en docent i samhällsplanering på Tekniska Högskolan.

I en kulturartikel i DN 5/3-05 (Idé och kritik, s 6-7; utan länk) skriver docenten i samhällsplanering Christer Sanne om den fördärvliga ekonomiska tillväxten. Han tillbakavisar först tre argument för (P) tillväxt och kommer sedan med två argument mot (C) tillväxten. [P=pro, C=contra, CP=motargument mot proargument; tes="tillväxt är önskvärd"]

CP1. Sannes första argument: Ostyrd tillväxt leder inte till mer vård, skola, omsorg. För det behövs dessutom en skattehöjning. - Och? ... Skulle vi utan tillväxt lättare få mer VSO? Nej, då skulle vi samtidigt få mindre privata varor och tjänster. Med tillväxt kan vi genom avgifter finansiera mer VSO utan att höja skatterna - just genom att alla blir rikare och kan betala dessa avgifter!

CP2. Tillväxt behövs inte för att hålla igång ekonomin - den fungerar inte som en cykel som behver fart för att inte trilla omkull. Beviset för detta säger Sanne vara att inga länder kollapsade under 90-talet när BNP sjönk enstaka år. - Men om staten inte hade bedrivit någon expansiv politik (för tillväxt) hade samhällsekonomin i t ex Finland och Sverige sannolikt "kollapsat" i meningen att BNP hade minskat tiotals procent. Detta utesluter dock inte att en planerad stagnation med hjälp av försiktiga skattehöjningar skulle kunna leda till nolltillväxt under längre tid.

CP3. Tillväxt gör det inte lättare att omfördela till de fattiga. Beviset enligt Sanne är att med omfördelning skulle de "tillväxtbefrämjande klyftorna" försvinna och "utan tillväxt ingen utjämning". -Detta är knappast ett sakligt argument. Man behöver bara titta på de rika i-länderna för att se att Sanne använder debattknepet antingen svart eller vitt.

Sannes två argument mot tillväxt

C1. Tillväxt ökar klyftorna, se på Sverige och andra länder samt mellan länderna. -Men, att inkomstskillnaderna ökat i Sverige sedan 1980 beror inte på tillväxten. Sverige hade snabbare tillväxt tidigare då skillnaderna minskade. Utjämningen blev dock sannolikt för långtgående för att den goda tillväxten skulle bli bestående. Men vad är viktigast: att försämra för de rika eller att förbättra för de fattiga? - Statistik visar att utjämningen mellan länderna var betydande mellan 1965 och 1997. (Då minskade Gini-koefficienten från 0.59 till 0,52.)

C2. Vi blir inte lyckligare av tillväxt. Sambandet går bara upp till en viss gräns som i-länderna uppnåde på 1950-talet. Nu leder fler prylar till att den utilitaristiska lyckonivån kan sjunka. Här anför Sanne ett konkret exempel:

"Visst kan en lyxbilägare fröjdas åt sitt vrålåk. Men om hans
innehav samtidigt gör omgivningen missnöjd och detta väger
tyngre så leder utilitarismens princip till att man måste
ifrågasätta de privilegierades lyxkonsumtion."

Denna lyxkonsumtion kan ses som"en förorening i den sociala miljön", enligt Christer Sanne, och borde bekämpas med skatter - "'lyxskatter' alltså".

-Den tongivande utilitaristen och vänsterliberalen Ronald Dworkin, professor vid NY Univ, har avvisat denna dubbelräkning av preferenser (egna och externa). Han anför exemplet med den vita rasisten som ogillar att svarta kör omkring med "glänsande lyxbilar". Avund är ingen legitim preferens i en utilitaristisk kalkyl, enligt Dworkin.

Men även själva grundtanken att med statens hjälp strypa tillväxten genom att antingen beskatta det ekonomiska livet eller tillväxtens privata manifestationer finner jag motbjudande. Att vissa inte gillar tillväxt som socialt fenomen ger dem inte rätten att ingripa mot oss andra med tvång och våld. Skulle vi tillåta detta skulle friheten snart gå under.

Staten och avunden, bloggen 22/4-05

4 Comments:

At 08 mars, 2005 09:45, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling inleder med ett falskt citat som ger ett helt snedvridet intryck av artikeln. Dessutom hoppar han helt över det mest centrala argumentet mot tillväxt, miljö och resursförstöring. Den som vill läsa själv kan t ex söka upp artikeln på min hemsida www.infra.kth.se/~sanne/Vackert_vader.pdf Läsaren ska finna en argumentation för att tillväxt är ett särintresse, inte ett allmänintresse. Därför måste man granska vad tillväxten innebär, för- och nackdelar. Låt mig ändå kort diskutera Nordlings teser:

CP1: att tillväxt, även ostörd ger mer resurser till vård, skola, omsorg. Här följer han konventionellt tänkande och bortser precis från vad jag (och Assar Lindbeck och de flesta sakkunniga) säger om tjänstedilemmat: lönerna för VSO-tjänster ökar i takt med tillväxten; därför krävs mer än tillväxt.

CP2: om ”cykelekonomi”: finns inga bevis i någon riktning, bara indikatorer att tillväxt inte är nödvändig. Bevisbördan ligger på tillväxtförespråkarna (eftersom skadan av tillväxt är uppenbar, se nedan)

CP3: om omfördelning: rimligt argument att tillväxt underlättar. Men kan man driva argumentet om verkligheten visar på motsatsen? Och om (vissa) ekonomer samtidigt förordar ökade klyftor som tillväxtbefrämjande… Här är naturligtvis en kombination av argument (inget debattknep).

Så argument mot tillväxt. Här är det påfallande att Nordling förbigår det centrala argumentet, miljön och resurserna. Detta är så allvarligt att det helt raserar förtroendet för hans vilja till ärlig diskussion. Trots detta vill jag påpeka att

C1: växande klyftor inte anförs som argument mot tillväxt, bara som exempel på att den inte fungerar som det hävdas.

C2: att tillväxt inte ”hjälper” (vi blir inte lyckligare). Åter exempel på att den inte ger vad den lovar. I detta avsnitt hänvisar jag i första hand till den kände ekonomen Lord Layard på London School of Economics som slagit världen (eller åtminstone sin egen akademiska omvärld) med häpnad genom att vända ekonomismens argument emot vissa utslag av fortsatt tillväxt. Det är alltså inte jag (och än mindre KTH) som föreslår nya skatter.

Detta för mig åter till Nordlings inledning. Med sitt vilseledande citat. Att argumentera pro et contra låter sakligt men kräver också blanka vapen.

Christer Sanne

 
At 08 mars, 2005 09:55, Anonymous Anonym said...

Intelligens som hinder

Tyvärr är intelligens ingen garanti för klokskap och omdöme. Alltför djupt dykande i teoriernas värld kan skymma verklighetens självklarheter. Sådant som en rimlig kontakt med ett normalt arbetsliv skulle avslöjat.

Vi kan utgå från att docenten är intelligent, men i ett liv begränsat till skolor har han nog saknat de erfarenheter som ger realistiska referensramar.

Detta är ett av vår civilisations stora problem. De viktiga positionerna i samhället besätts allt mer konsekvent med "stora skolbarn". Det är tydligt beträffande ministrar, politiker i allmänhet, journalister, domare, m.fl.

I allt högre grad förs den offentliga debatten mellan okunniga proffstyckare.

Hur återskapar vi anseendet för verklighetsnära erfarenheter ?

 
At 02 september, 2016 03:25, Blogger oakleyses said...

nike air max, tory burch outlet, tiffany and co, polo outlet, longchamp outlet, longchamp pas cher, nike air max, christian louboutin uk, louis vuitton, christian louboutin outlet, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, uggs on sale, louis vuitton outlet, replica watches, tiffany jewelry, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, ugg boots, ray ban sunglasses, replica watches, kate spade outlet, louboutin pas cher, oakley sunglasses wholesale, jordan shoes, burberry pas cher, nike free run, michael kors pas cher, louis vuitton outlet, polo ralph lauren, nike outlet, nike free, jordan pas cher, louis vuitton outlet, louis vuitton, prada outlet, cheap oakley sunglasses, nike roshe, ugg boots, christian louboutin shoes, prada handbags, longchamp outlet, christian louboutin, oakley sunglasses, chanel handbags, sac longchamp pas cher, longchamp outlet, gucci handbags, air max

 
At 02 september, 2016 03:36, Blogger oakleyses said...

links of london, pandora charms, hollister, moncler outlet, marc jacobs, doudoune moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski, louis vuitton, moncler, juicy couture outlet, moncler, louis vuitton, ugg, wedding dresses, canada goose outlet, thomas sabo, montre pas cher, moncler outlet, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, pandora jewelry, pandora uk, pandora jewelry, ugg uk, moncler uk, moncler, canada goose outlet, toms shoes, ugg pas cher, coach outlet, replica watches, supra shoes, moncler, louis vuitton, canada goose outlet, canada goose jackets, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose, swarovski crystal, canada goose, louis vuitton, louis vuitton, canada goose

 

Skicka en kommentar

<< Home