tisdag, september 18, 2007

K-G Bergström plagierade Ekots lördagsintervju

Det framkom inte så mycket nytt när K-G Bergström intervjuade Mona Sahlin i TV "Rakt På". Genomgående fick oppositionsledaren snälla frågor från den närmast fryntlige Bergström. Det mesta hade vi redan hört i lördags i radion. Det måste ställas högre krav på SVT:s högavlönade stjärnreporter än på en Eko-journalist.

Den enda svåra fråga Mona Sahlin (s) fick var hur kostnaden på 30 miljarder kronor för att utsträcka jobbavdraget till pensionärer, sjuka och arbetslösa skulle finansieras. Den kunde hon inte svara på utan medgav att det kanske inte går att göra som Pär Nuder angav i Almedalen när han ville utvidga skattesänkningen till dessa grupper. Någon sorts begränsning av skattesänkningarna låg i korten eftersom Sahlin inte kunde tänka sig att höja skatten för låginkomsttagarna.

Precis som hon antydde i Ekots lördagsintervju skulle de med höga inkomster och stora hus få betala mer. Och precis som då fick hon ingen fråga om det betyder att hon vill höja värnskatten. Hade inte Bergström behövt anstränga sig litet mer än Tomas Ramberg på Ekot?

Fastighetsskatten skall differentieras mellan "slott och koja" förklarade Sahlin. Hon uttryckte irritation över att regeringen avskaffat begränsningsregeln som maximerar fastighetsskatten till 4 procent av hushållsinkomsten. Vi kan då kanske dra slutsatsen att dessa ingredienser återkommer i socialdemokraternas förslag "i god tid före valet". Men det är inte självklart. Den socialdemokratiska skattegruppen kom i somras med en rapport som höll öppet för att införa Kalifornien-modellen (inköpspris är skattebas) istället. Vad Sahlin tyckte om detta fick vi inte veta.

En ny form av förmögenhetsskatt skall med stor sannoliket införas av Sahlin. Men varför detta var nödvändigt fick vi inte veta. Och varför det skulle vara så viktigt att socialdemokraterna redan idag tar ett stopp för återflöde av kapital från utlandet fick vi inte heller veta. Var det kanske ett sätt för Sahlin att sabotera en del av regeringens jobbpolitik före valet för att kunna häckla regeringen i valrörelsen 2010? Kan det verkligen vara sakligt motiverat utifrån socialdemokratiska målsättningar att införa en ny förmögenhetsskatt?

Enligt tidskriften Fokus tjänar K-G Bergström 873 632 kr om året medan Ekots Tomas Ramberg tjänar 342 646 kr. KGB är dessutom mer erfaren genom att vara 13 år äldre. Hade det inte varit naturligt att vi då hade fått en mer inträngande utfrågning av oppositionsledaren än vad som kunde åstadkommas av Eko-journalisten Ramberg? Nu framstod stora delar av Bergströms program som ett plagiat.

Bilden blev inte så mycket bättre genom diskussionen som de tre kommentatorerna Lena Mellin (AB), Peter Wolodarski (DN) och Erik Fichtelius (TV24) bestod oss med. Inte heller de kunde tillföra något nytt eller ens ställa några intrikata frågor. Att det, som kommentatorerna var överens om, inte blir någon energipolitisk uppgörelse trots dagens propå från Fredrik Reinfeldt kanske kunde vara intressant om vi hade fått veta hur motsättningarna kommer att se ut framöver. Men Mona Sahlin ställer sig i stort sett bakom regeringens höjning av bensinskatten med 17 öre (29 öre inkl indexuppräkning). Och Peter Eriksson tyckte att 17 öre var futtigt och förordade 50 öre istället. Varför skulle någon blocköverskridande uppgörelse då vara nödvändig?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

1 Comments:

At 19 september, 2007 11:26, Anonymous Tom said...

En besvikelse. Även om TV är ett begränsat medium för ingående diskussioner så borde TV8, till exempel, ge dig ett erbjudande så kan nivån höjas från denna besvikelse av de feta och mättas brist på ambitioner.

 

Skicka en kommentar

<< Home