torsdag, september 06, 2007

Jobb eller kanoner (och jobb)?

Den ekonomiska bakgrunden till försvarsminister Mikael Odenbergs avgång igår är oklar. Att dra ner på försvarets materielinköp dämpar inte inflationen. Är det ett spel för gallerierna som gick snett som ligger bakom?

Officiellt är finansminister Anders Borgs tanke att skattesänkningen på drygt 10 mdr kr nästa år delvis skall finansieras genom minskade varuinköp till försvaret. Syftet är att "finansiera" skattesänkningen till sista kronan på det sätt som Pär Nuder (s) tjafsat om. Eftersom stora statliga överskott väntas under överskådlig tid kan det dock inte vara den kamerala finansieringen som är det viktiga. Den klaras förvisso. Syftet är istället att dämpa inflationen.

Är då minskade försvarsinvesteringar inflationsdämpande? En del riktas mot utlandet och har ingen effekt på Sverige. En annan del riktas mot den svenska försvarsindustrin och skulle kunna leda till hjögre arbetslöshet på vissa orter. Hur detta skulle kunna motverka en ökad köpglädje hos löntagarna som är utspridda på alla orter har ingen förklarat. Det verkar inte att kunna bli någon större inflationsdämpande effekt. Dessutom är den svenska försvarsindustrin enligt alla bedömare ytterst konkurrenskraftig på exportmarklnaderna. Minskade beställningar får därför inte några större effekter eftersom exporten kan öka. Och då försvinner det mesta av den inflationsdämpande effekten från Borgs ogenomtänkta finansieringsförslag.

Det finns ingen saklig motsättning i ett överskottsläge mellan jobbavdrag och kanoninköp. Även med fortsatta kononbeställningar har Sverige möjlighet att satsa på jobbskapande åtgärder. Inflationen blir vad den blir så länge ohälsan inte kan minskas och sålunda öka arbetsutbudet.

I själva verket kan det vara ett optimalt missnöje från försvarsdebattörerna som är regeringens syfte. Genom att nedskärningarna leder till gny och knot i försvaret får opinionen ett psykologiskt intryck av att skattesänkningen är finansierad. Det skulle inte vara läge för Nuder att komma med kritik rörande "underfinansiering" när försvaret är i uppror.

Men Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har misskött taktiken. Odenberg var med på vissa reducerade nedskärningar. Det var ett misstag. I finansplanen kom myglarna tillbaka med större nedskärningar - med det ögonskenliga syftet att ånyo reta upp försvarsdebattörerna. Det blev för mycket för Odenberg som tog sin hatt och gick.

Min hypotes är att det också finns personligt agg bakom avgången. Odenberg var ju ekonomisk talesman för moderaterna och påtänkt som finansminister trots sina intellektuella tillkortakommanden. Det naturliga hade varit att den unge Anders Borg , som rekryterats av Bo Lundgren, skulle ha blivit statssekreterare. Men Borg och Odenberg verkade inte kunna samarbta. Då fick Odenberg se sig sidsteppad och den forne underställde Borg blev chef för finanserna och därmed en sorts chef över Odenberg. När Borg sedan tog sig friheten att i Almedalen utan att informera Odenberg lansera stora försvarsnedskärningar, var katastrofkursen utlagd. Det blev krasch när Borg sedan hittade på ett "råd" som skulle bli "överrock" i försvarsfrågorna över Odenberg.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 06 september, 2007 18:35, Blogger Per-Olof Persson said...

Det hade varit bättre om politiken var planerad från början. Kandidater till ministerposterna borde vara tvungna till att godkänna planen för att kunna komma ifråga som ministrar. Inga utspel borde få förekomma utan vara förankrat bland alla regeringspartier.

 
At 06 september, 2007 20:50, Blogger Danne Nordling said...

Ja, hur kunde Reinfeldt ställa sig bakom Borgs myglande mot Odenberg? Det visar inte på något högsint ledarskap utan förefaller vara ett simpelt maktmyglande. En finansminister får bara inte ställa en annan minister inför fullbordat faktum utan förhandsinformation. Statsministern borde ha tagit Borg i örat. Att så inte skedde visar att Reinfeldt redan var införstådd. Bäva månde övriga ministrar i regeringen. Reinfeldt verkar vara en ny Göran Persson...

PS Jag lyssnade på Annika Winsths okunniga kommentar på P1 efter kl 16. Hon skulle förklara varför det var nödvändigt att dra ner på försvaret när jobbavdraget införs. Men hon hade inget annat att komma med än att det skulle bli "överhettning" om det inte gjordes. Ingen analys där inte utan bara konventionella floskler.
/DNg

 
At 07 september, 2007 07:54, Blogger Elling said...

Tror det er mer en personalfråga. Odenberg er inte den vassaste kniven i lådan. En avgång kräver bättre redogörelse. Han kunne vel fortsätta att slåss som en bra soldat. Kan nån förklara varför försvaret fortsatt kostar 40miljarder men er som gott som avvecklat redan..

Sannolikt behövs båda ett värnpliktssytem för invasionsförsvaret samt en yrkeskader för skitjobben utomlands. Men en värnplikt er oxå en värnrätt...
Skal det vara så svårt att smi ihop detta. Och skall det vara så svårt att få til ett nordiskt (ankl baltländena) materialinnköp.

 
At 07 september, 2007 12:28, Blogger jeppen said...

Tja, det var väl inte så schysst agerat mot Odenberg, men antagligen inget misstag. Det handlar nog snarare om en ganska slug politisk positionering.

Det här med inflation och skattesänkningar är egentligen sekundärt. Det centrala är att 40 miljarder till försvaret innebär att knappt 100,000 svenska årsarbeten förslösas utan att skapa någon påtaglig nytta. Varje år.

 
At 08 september, 2007 08:01, Anonymous Anonym said...

Ytterligare en faktor handlar om myndighetsstyrning snarare än finanspolitik.

Försvarsmaktens omställning går för långsamt och när det gäller materielkostnaderna är de fortfarande hänförliga till ett invasionsförsvar vi inte längre har.

När detta har pågått för länge och inget händer, då finns det få sätt att agera förutom att försöka stänga pengaflödet.

 
At 10 september, 2007 11:51, Blogger Danne Nordling said...

Det finns två sätt att se på Odenbergs avgång: ett finanspolitiskt och ett försvarspolitiskt.

Finanspolitiken var den oficiella motiveringen. Försvarsdebattörerna kritiserade turordningen och ansåg att man måste utgår från säkerhetspolitiken.

Försvarspolitiken verkar nu några dagar senare vara Reinfeldts paradnummer. Säkerhetsläget är radikalt annorlunda och då går det inte att fortsätta med materielbeställningar som är anpassade för ett försvar som vi "inte längre har".

Idag säger Reinfeldt att han inte har med sig något besked till de 900 personer som jobbar på varvet i Karlskrona och som riskerar att bli arbetslösa. Att fortsätta med försvarsbeställningar är industripolitik av gammal dålig modell, tycks Reinfeldt mena.

Jag har varit utomlands några dagar så jag vet inte om någon upptäckt hur statsministern bytt perspektiv från finanspolitik till försvarspolitik i debatten. Att 900 kan bli arbetslösa i Karlskrona är naturligtvis ohållbart som inflationsdämpande medel när 10 mdr kr pytsas ut i form av ökat jobbavdrag nästa år. Men Nuder har det ändå inte lätt med argumentet om "underfinansiering". Han skulle ha skjutit in sig på "bristande inflationsbekämpning" istället. Men det har inte samma emotionella konnotationer. Och det kräver ekonomiska kunskaper som Nuder saknar.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home