fredag, november 28, 2008

Flyget står för 2,5 procent av utsläppen

Transporterna i hela världen står för 23 procent. Flyget står för 11 procent av 23 - alltså 2,5. Det svenska flyget står för ca 0,012 procent. Det finns ingen statistik som registrerar om svenskarna flyger mindre. Det är meningslöst för oss att flyga mindre.

Måst vi sluta flyga för att rädda klimatet? Stormarna mot koldioxidutsläppen i massmedia har medfört att speciellt ungdomar blivit uppgivna. De ser framför sig ett liv utan flygmöjligheter. Just när dagens unga får ekonomiska möjligheter att resa skall flyget förbjudas. Det är orättvist, tycker de (SvD).

Men det finns ingen anledning att förbjuda flyget. Inte heller att ransonera det. Om några årtionden har biobränslen eller syntetiska bränslen framställda med solkraft ersatt flygfotogenen. Tills dess är det just flyget som borde få tilldelning av fossila bränslen eftersom det är oerhört dyrt att ersätta flygresor med andra resesätt. Minskningen av fossilanvändningen bör ske där det är billigt. Och det är inom kraftproduktion, uppvärmning och på sikt inom vägtrafiken.

I SvD idag 28/11 presenterar redaktionen statistik över hela världens koldioxidutsläpp. Från denna kan man räkna fram flygets andel av alla utsläpp. Det är litet konstigt att redaktionen inte själv anger flygets andel när hela artikeln handlar om flygtrafiken. Den går ut på att flyget kraftigt har utökat sina utsläpp. Därför skall flygrutterna rätas ut så att man inte bränner flygbränsle i onödan. Det är ett förslag från moderatern som kan minska förbrukningen för flyget i Europa med 10 procent.

Men moderaternas förslag gillas inte av miljöpartiet. Rakare flygleder riskerar att öka flygvolymen, menar Karin Svensson Smith (mp). Och effekten av uträtningen blir liten i Sverige vilket hon ogillar:
"Det är det klassiska för den här regeringen, att man vill göra saker någon annanstans."
Det hade kanske varit bättre att förbjuda flyg norr om Stockholm istället, som mp tidigare har föreslagit?

Här är SvD:s statistik som inte inkluderar avskogning:

Koldioxidutsläpp hela världen 2005:

Energi 46 % (rättat, skrivfel tidigare av DNg 36)

Transporter 23 %

Tillverkningsindustrin 19 % (rättad, SvD anger 29)

Övrigt 12 %

Summa 100 %

SvD anger 29 procent för industrin vilket ger summan 110 procent. En jämförelse med Stern-rapportens siffror för år 2000 ger vid handen att det är industrin som sannolikt har pådyvlats 10 procentenheter för mycket. Jag har därför satt denna sektors andel till 19 procent.

Det viktiga är dock inte denna fadäs utan att transporterna är rätt uträknade. Nästa steg är nämligen att denna delas upp på delsektorer. Här är SvD:s statistik:

Transportsektorns koldioxidutsläpp 2005:

Vägtrafik 73 %

Flyg 11 %

Sjöfart 11 %

Tåg 2 %

Övrigt 3 %

Summa 100 %

Flygets andel av totalen blir alltså 11 procent av 23 procent. Det är 2,5 procent. En så liten andel betyder att även kraftiga förändringar av flyget ger obetydlig effekt på hela världens utsläpp av koldioxid. Effekten blir ännu mindre på de totala utsläppen av växthusgaser när jordbruk och avskogning också räknas in.

SvD redovisar hur flygets koldioxidutsläpp ökat från 1990 till2005. Det har skett från 547,4 Mt till 729,8 Mt. Det blir 33 procent på 15 år. Det är en snabbare ökning än för andra transporter. Men även om flygets utsläpp stått stilla hade de ändå motsvarat 1,9 procent av de totala utsläppen. Det hade bara sparat in 0,6 procent av världens utsläpp.

Man kan grovt anta att Sverige svarar för 0,5 procent av världens flygresor. Det betyder att svenska flygresenärer bara orsakar 0,012 procent av världens koldioxidutsläpp. Vad vi gör i Sverige saknar all betydelse för växthuseffekten, klimatet och uppvärmningen av jorden. Den som vill ha förändring av utsläppen borde istället satsa på att de stora länderna gör sig av med kol som källa för elproduktionen. Det kan vi inte åstadkomma genom att vi själva flyger mindre. Ingen kommer att notera detta. Det finns inte ens statistik som visar hur Sveriges utrikesflyg utvecklas.

Se istället till att Barack Obama sätter igång med att bygga ut kärnkraften och solcellskraftverken i södra USA. Om Sverige skall föregå med gott exempel borde vi ta på oss en utbyggnad av kärnkraften. Redan ett beslut om detta kan påverka andra länder att också göra det.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

12 Comments:

At 29 november, 2008 10:10, Anonymous Anonym said...

Tack Danne för att du belyser det som är väsentligt i flygets miljöpåverkan, nämligen att relativt sätt står det för en mycket liten del av världens växthuseffekt.

Jag har aldrig förstått varför media lägger så mycket krut på att smutskasta flyget som de gör. Även om Svenskarna, eller alla världens människor för den delen, skulle minska sitt flygande drastiskt, säg 50%, så har det ingen nämnvärd klimatpåverkan. När Kina bygger ett nytt kolkraftverk per månad och dess bilpark ökar med runt 25% per år, som bara ett av många exempel, är alla dessa artiklar om flygets påverkan bara patetiska.

Antingen vill man verkligen göra något åt växthuseffekten, eller så vill man bara vara politiskt korrekt och skriva om det som är sensationellt. Tyvärr har Svenska medier och politiker valt det andra alternativet.

 
At 29 november, 2008 11:22, Anonymous Anonym said...

Tack för en bra beskrivning av faktiska förhållanden som inte står i rimlig relation till den uppmärksamhet de får. Ändå har du nog räknat fel på procent-andelarna. Om du ger SvD rätt i 29%för industrin så får då jag det till 100%, nu blir det bara 90. Men det är en bagatell. Den siffra som inte framgår här men som jag sett på många håll och som är mer skrämmande är andelen koldioxidutsläpp av kol. Idag c:a 50% och i mycket snabbt ökande, (varför det är lätt att hitta siffror som är betydligt mindre, föråldrade helt enkelt). Det gäller främst elproduktion men även en del annat. Kol är olyckligtvis nu det billigaste fossila bränslet och det finns ofantliga mängder att ta av. Samtidigt ger det höga koldioxidutsläpp jämfört med olja och mycket höga jämfört med naturgas. Dessutom släpper produktionen ut en massa annan skit rent ut sagt: Radioaktivt stoff, långt mer än världens samlade kärnkraftverk, tungmetaller, nitrösa gaser, svavelföreningar (som ökar molnbildningen och albedon) och sot (som faller ner på glaciärerna i Himalaya och påskyndar en avsmältning som redan är hög denna skjuts förutan). Och det byggs nya kolkraftverk i rasande fart i Indien, Kina och stora delar av övriga sydostasien.
Det kommer att bli mödosamt för världen att avsluta denna koldioxandel, men den är angelägnare än någon annan och långt långt angelägnare än flyg, som mycket riktigt tilldrar sig ett löjeväckande stort intresse här hemma hos miljörörelsen. MP och Naturskyddsföreningen tycks helst vilja se oss klädda i säck och med aska i håret.
Tror att flyget tilldragit sig så mycket intresse just för att det är lagom populärt och något som vi som individer skulle kunna påverka genom avstående. Den andel flygresenärer som reser för sitt nöjes skull är dock försvinnande liten och effekten på CO2 blir skrattretande liten, men ekonomiskt besvärande för flyget. Läs gärna här: http://www.backtobalance.se/?p=317
En annan nackdel för flyget är väl förhållandet att koldioxid sprids ut s a s direkt i atmosfären på ett väldigt påtagligt sätt. Låter sig lätt illustreras med några kondensstrimmor.
Flyget måste vi ha. På lång sikt lär vi oss säkert göra flytande flygbränsle som inte har fossilt ursprung. Fram tills dess, tycker jag flyget har första tjing på den olja som oljebolagen säkert kommer att envisas med att hämta upp så länge det är ekonomiskt försvarbart.

 
At 29 november, 2008 12:41, Blogger Per-Olof Persson said...

Problemet är den massiva propagandan som vi håller på att drunkna i. Jordens medeltemperatur nådde en topp 1998 och trots en kraftig mänsklig ökning av koldioxiden har det blivit kallare sedan dess. Från början av 2007 har medeltemperaturen sjunkit med 0,6-0,7 grader.

Det är solen som i grunden skapar klimatvariationerna på jorden och forskare har kommit fram till att en temperaturbotten nås omkring 2030. Det stora problemet är att en kraftig sänkning av temperaturen kommer att ge mindre skördar och i detta fall går det inte att försörja en befolkning som idag är 6 miljarder invånare.

Detta ligger dock i linje med miljörörelsens ideologi eftersom den i grunden är malthusiansk, dvs att jordens resurser håller på att ta slut och vi är för många människor på jorden. Denna ideologi går ut på att minst 90 % av mänskligheten måste dö ut för att naturen ska kunna leva vidare.

Denna ideologi är dold för den vanliga fotsoldaten inom miljörörelsen och den lögnaktiga propagandan visade sig vara kraftfull första gången i DDT-frågan. Inga vetenskapliga rapporter, som inte vara medvetet förfalskade, visade att DDT var farligt för människor och natur. Men genom en lögnaktig propaganda förbjöds DDT i början av 1970-talet.

Det miljörörelsens ideologer "glömde" att tala om var att DDT hade räddat 500 miljoner människor från att dö av malaria och sedan DDT förbjöds har omkring 100 miljoner människor dött av malaria. Men detta låg helt i linje med miljörörelsens ideologi - "vi är för många människor på jorden, vi måste se till att de underutvecklade negrerna utrotas eftersom de förökar sig som kaniner".

 
At 29 november, 2008 13:52, Anonymous Anonym said...

Ok, mina fossilutsläpp utgör ännu mindre andel av jordens totala så det är helt meningslöst att just jag drar ner på utsläppen!

Det är ett i debatten väldigt vanligt argument, fast man brukar använda det på nationell nivå: Sverige är så litet i förhållande till Kina så vi borde sätta in resurserna där. Ser man det så, så är det lätt: man delar upp Kina i regioner och städer så kommer de var för sig att utgöra marginell andel av prblemet och då finns det nog inte alls...

Med ett sådant resonemang kan man alltså alltid hitta avgränsningar som gör att just den egna bekvmligheten bör undantas.

Det är t ex populärt att förespråka kollektivtrafik till jobbet - samma individer tar inte sällan familjen till Thailand över jul. en politiskt aktiv miljöpartist i (bekantas bekanta) kunde inte gå möte hon skulle till Thailand!!! Jag kan köra min bil flera år på en av en familjs julresor - och likväl kan man inte begripa varför folk motsätter sig deras jultraditioner.

Så länge flyget är förbehållet en rik elit så blir det i absoluta termer inte så mycket. Det är ju bättre att de många avstår bilen så kan vi få andra som har råd fortsätta att flyga - upprepa några gånger så kanske även inbitna inser orimligheten.

Enklast går det nog om man går in på DNs klimatkalkylator och ser hur man kan reducera sina egna utslöppp till 1 ton CO2 per år - där någonsstans ligger nog gränsen. I mitt fall går det inte in varken bil eller flyg i den ekvationen, då måste jordbruksektorn bli mycket mer klimateffektiv. Jag kan faktiskt inte ens klämma in en "bil ens om den går på luft" eftersom jag inte klarar att på rimlig tid (dess livstid) "betala" av de 3-5 ton CO2 som den "kostar" att tillverka.

Jag tycker att ovanståendes argument visar att per capita-resonemanget nog är det enda perspektiv som är hållbart i klimatdebatten. Allt annat medger att man lurar sig själv - men sällan andra.

 
At 29 november, 2008 17:17, Anonymous Anonym said...

Per K,
Jag delar inte din åsikt alls. Om något kommer att leda till att vi misslyckas med att vända på koldioxidemissionerna och att vi hamnar i förpestad värld med besvärlilg atmosfär som tvingar oss att gåmed mask för jämnan, så är det det typiskt svenska per Capitaresonemanget. Går vi under så skall det vara rättvist, det är viktigare än något annat. En planekonomi av värsta sort som i bästa fall kan bli något a la Kuba-socialism.
Skall vi komma någonstans krävs det insatser där man får ut mest för pengarna. Kärnkraftverk som får ersätta kolkraftverk blir basen.
Varifrån får du att flyget är förbehållet en rik elit. Jag ser framför mig en värld där alla kan få möjlighet att någon gång flyga iväg och se andra avkrokar i världen.
Jag har aldrig menat att vi inte skulle göra någonting här. Vi är redan världsmästare i miljöåtgärder och det räcker som föredöme. Men vi skulle kunna hjälpa till med teknologi och åtgärder i andra länder, där insatsen ger mycket bättre utbyte globalt.
Per capitaresonemanget är det ena perspektiv som är absolut ohållbart.

 
At 29 november, 2008 19:19, Blogger Danne Nordling said...

Tack Bengt A för att du kollade additionen. I hastgheten hade också jag skrivit av fel från SvD för procentandelen för energi som skall vara 46 och inte 36 som jag skrev. Detta har jag nu rättat. SvD:s redovisning adderar till 110 procent. Tyvärr verkar denna del inte finnas annat än i papperstidningen.
/DNg

 
At 01 december, 2008 00:14, Anonymous Anonym said...

Per K menade nog att man inte ska ursäkta s a s "på-tok-beteenden" med att det ändå påverkar så lite i det stora hela (även om jag tror att Per fäster för stort fokus på CO2).

Antag att man har en gräsklippare som drar 1 liter var 10:e minut och ryker svart, men alltid går. Om ägaren menar att den inte ska renoveras eller bytas eftersom de gifter som släpps ut bara är en försvinnande bråkdel av de som 500000 lastbilar i Norden släpper ut vill jag (som den klimatskeptiker jag är) påstå att denne resonerar moraliskt fel.

Men CO2-utsläpp oroar mig inte, och flyget har blivit rent från föroreningar och har -- om vi ska minska CO2-utsläpp -- ganska liten andel om vi flyger några gånger per år. 2,5 procent av svenskens utsläpp och kanske 25 procent av en flitigare resenärs utsläpp. Att byta från bensin till diesel i fordonsparken kan nog motsvara säg halva flygets utsläpp (eller mer). Mindre energi för nya bostäder lär inom något decennium kunna minska lika mycket eller mer. Även flygplan i sig blir visst allt snålare.

-

Istället för revolution här borde vi se klimatfrågan internationellt. Vi vill väl ändå inte stoppa andra länders utveckling och borde alltså hjälpa dem att rena ny kolkraft (främst från sot och gifter tycker jag) och vara mer energieffektiva.

Medias fokus på att vi ska cykla i hagelstorm, inte flyga mer o s v brukar väl ackompanjeras med budskap om moral och skuld, och det är nog en viktig del av och själva essensen i klimatalarmism.

 
At 01 december, 2008 19:27, Anonymous Anonym said...

Hej,
gå gärna in och stöd energiuppropet Krafttag.nu, som verkar för en uppgörelse över blockgränserna för en uppdaterad energipolitik!

http://www.krafttag.nu

mvh
Krafttag.nu

 
At 03 december, 2008 09:33, Anonymous Anonym said...

Jag vill kommentera en mening i resonemanget, nämligen:
"Det hade bara sparat in 0,6 procent av världens utsläpp."

Jag hakar upp mig på ordet "bara". Utan att ta ställning till om koldioxiden får för mycket eller lite uppmärksamhet, låt oss säga att vi har ett område där vi vill minska kostnaderna med exempelvis 30%. Hittar vi 50 åtgärder som vardera sparar 0,6% når vi målet. Det är inte så bara.

 
At 20 december, 2008 10:06, Blogger Gunnar E said...

http://doctorbulldog.wordpress.com/2008/12/10/exposing-the-global-warming-myth-co2-levels/
Alltmer tveksamt att ens CO2-halten har höjts.
Men trots detta finns angelägenhet till att minska onödig förbrukning av begränsade resurser. Mycken energieffektivisering är ännu ogjord och där finns en hel del arbetstillfällen.
Gunnar Eklund

 
At 20 december, 2008 20:54, Anonymous Anonym said...

Hej Bengt, jag såg din replik och blev förvirrad:
"Varifrån får du att flyget är förbehållet en rik elit" - tja, det är väl bara att räkna på vad det drar per resa och dela med hur många som rimligen kan ha rest och göra ett överslag på vad det kostar och hur inkomstfördelningen ser ut i världen - det torde väl inte vara de fattigaste som sitter i flygstolarna?
"Vi är redan världsmästare i miljöåtgärder och det räcker som föredöme" - varför räcker det, jag tycker inte uppoffringarna varit speciellt betungande ännu?
Förstår sedan varken varför "det typiskt svenska per Capitaresonemanget" är så svenskt (och vad vore felet med det) eller varför det "är det en(d)a perspektiv som är absolut ohållbart"?
Det sista jag sitterat ovan gör mig dock mest förvirrad - "det enda perspektiv som är absolut ohållbart" - vaddå? Jag tycker tvärtom att det är djupt moraliskt och demokratiskt! Jag fattar faktiskt inte vad du menar!

 
At 14 februari, 2011 14:36, Blogger Danne Nordling said...

I DN 14/2 2011 refereras en doktorsavhandling på KTH om svenskarnas flygvanor, se:
http://www.dn.se/resor/svenskarnas-flygresor-pa-vag-bli-storsta-miljoboven

Avhandlingen är skriven av Jonas Åkerman och redovisar uppgifter från 2006. Personbilarna släppte ut 12,5 Mt CO2e och flyget 8,7 Mt, varav utrikesflyget 7,7 Mt. Flygresorna till Spanien låg i topp följda av USA och Thailand (2,5 t/person = 1500 mil m personbil).

Om tio år svarar flyget för större utsläpp än bilarna, spår Åkerman.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home