söndag, november 16, 2008

Ska etanolbilarna också skrotas 2025?

Det blir ras i försäljningen av etanolbilar. Nu föreslår centern att bilparken skall vara helt bensinfri 2025. Etanolbilar går delvis på bensin. De måste också skrotas. Den röd-gröna oppositionen instämmer. Bensinanknutna bilar måste falla i pris. Redan idag blir det effekter eftersom bilar håller 20 år.

Har centern fått fnatt? Även om man desperat söker efter profilfrågor behöver man inte hitta på vilka tokigheter som helst. Men på DN-debatt igår 15/11 föreslår Maud Olofsson, Andreas Carlgren, Åsa Torstensson och Eskil Erlandsson att bensinbilar skall förbjudas 2025. Först när detta rapporterades i media trodde jag att det rörde sig om förbud mot nybilsförsäljning eftersom jag vant mig att media nästan alltid slarvar med preciseringar om det kan ge en mera dramatisk effekt.

Men de menar faktiskt att alla bensinbilar skall förbjudas 2025. Ägarna måste skrota dem om de inte vill ha kavar dem som museiföremål som inte får köras. Försäljningsförbudet mot bensindrivna bilar skall redan införas 2015. Det blir dock mest ett slag i luften eftersom nästan ingen vill köpa en bensinbil som bara får köras i 10 år. Även den som bara tänkt behålla bilen ett par år måste tänka sig för. Man kan knappast sälja en tre år gammal bensinbil med sju års återstående körtid för någon högre summa.

Eftersom andrahandsvärdet för en bil bestäms av att den ofta håller i ca 20 år kommer bensindrivna bilar redan idag att börja falla i värde på begagnatmarknaden. Och detta får i sin tur effekter på nybilsförsäljningen idag. Just när Volvo och Saab har drabbats av den värsta krisen i sin historia skall centern hoppa fram med ett förslag som försvårar försäljningen på hemmamarknaden. Hur tänker de i detta parti?

Det finns ju inget alternativ till bensinanknutna bilar idag. Regeringen har initierat ett samarbete med "svenska företag" med sikte på att plugin-hybridbilar skall finnas på marknaden 2012-2013. Med tanke på de förseningar som alltid uppstår kan det bli så att bara något år innan försäljningsförbudet inträder skall en ny, praktiskt ej utprovad, teknik bli i stort sett allenarådande för nybilsförsäljningen. Hybridbilar kan säkert konstrueras men hur uppladdningen skall ske och vilken infrastruktur som behövs för detta är en annan fråga.

Dessutom är plugin-hybrider inte bensinfria. Det går därför inte att förbjuda bensinbilar och göra fordonsparken fossilfri till år 2025. Om man kan tanka bensin till sin hybridbil kommer det att gå att tanka bensin till etanolbilar som ju går på 25 procents bensin under vintern. Dessutom går etanolbilar att köra helt på bensin. Om inte etanolbilarna skrotas med tvång kommer förbudet att köra med bensinbilar att bli en nullitet.

Tillåts etanolbilar kommer de flesta att välja den i förhållande till hybridbilen billigare etanolbilen. Många kommer att fortsätta att köra dem på bensin eftersom det är billigare och lättare att tanka på fler tankställen. Dessutom kommer bensinbilarna att kunna köras på bensin även i fortsättningen eftersom bensin måste finnas att tillgå. Vem kan se skillnad på en bensinbil och en etanolbil?

Man kunde tro att det bara var centern som fått fnatt genom att komma med ogenomtänkta förslag. Men Dagens Nyheter skriver idag: "Samtliga tre oppositionspartier ställer sig bakom centerpartiets mål att förbjuda fossildrivna bilar från år 2025. " Socialdemokraterna tror verkligen på ett förbud enligt DN:
"Jag känner stor sympati för att förbjuda bensindrivna bilar 2025. Jag tror att det är möjligt, men regeringen har avvecklat verktygen. Man har avskaffat miljöbilsbonusen och avskaffat undantaget för miljöbilar från trängselavgifter och parkeringsavgifter. Då blir det svårt att nå målet, säger Anders Ygeman, riksdagsledamot och socialdemokraternas talesman i energipolitiska frågor."
Däremot får förslaget kritik från miljöexperten Per Kågeson (på nätet idag, DN.se) som hänvisar till att ett förbud måste införas i hela EU. Ministrarna (c) är dåligt pålästa, menar han. Det måste väl gälla för oppositionens representanter också? Han finner det också märkligt med ett förbud mot försäljning bara 10 år före totalförbudet. Bilarna måste därför skrotas efter halva sin livslängd.

Klimatpolitikens kvalitet har i ett slag sjunkit till kafferastnivå.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 16 november, 2008 19:31, Anonymous Anonym said...

"kafferastnivå??" Jag har inget minne av att kafferastsnacket har nått denna nivå på de olika arbetsplatserna jag har arbetat på under 25 år. Nivån påminner snarast om nivån som kunde uppnås på herrmiddagen efter allt för många stadiga groggar.

Men om man tittar på sakfrågan. Personbilstrafiken står för ~20% av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nämns det i förslaget? Man borde verkligen fråga om kostnaderna för detta förslag står i rimlig proportion till andra åtgärder som kan vidtagas för att minska utsläppen av växthusgaser. Och hur blir kalkylen om man tar hänsyn till en omfattande utskrotning av bilar med lång kvarstående livslängd? Man kan verkligen hålla med Per Kågeson att ministrarna (c) är dåligt pålästa. Tyvärr är det nog inte bara C ministrar som är dåligt pålästa i frågan.

Karl-Fredrik

 
At 16 november, 2008 21:42, Anonymous Anonym said...

Om vi bortser från hur urbota korkat det här förslag är i sak, så kan man fråga sig varför de valde just 2025. För att det låter bra? Lite lagom jämt sådär? Varför inte 2024? Eller 2026? Eller varför ska vi inte vara bäst i världen och minsann knäppa alla på näsan riktigt ordentligt och dra till med 2010? Eller redan vid årsskiftet?

Paul W

 
At 17 november, 2008 00:47, Blogger Per-Olof Persson said...

En ny bok om miljörörelsen kan vara av intresse. "Red hot lies" av Christopher Horner.

Lubos Motl skriver om boken:

"During my years in the U.S. Academia, I experienced a couple of events related to the global warming propaganda that I found stunning. Scientists around me (including myself) were subjects of intimidation and disciplinary proceedings - or they were instantly fired - because of their skeptical views about the climate change (or even for skeptical results of their work).

Chris Horner shows us that those events were not coincidences. Environmentalism has become a new ideology that has replaced Stalinism and that is beginning to take over the Western world - a world that has enjoyed freedom and democracy for centuries. You will learn that Greenpeace is reading from Horner's trash, in order to obtain materials that they could find helpful in their propaganda war.

Do you know what's happening to the children at schools? They are being indoctrinated. In fact, they are expected to revolt against their parents who "cause global warming". Because the children have to watch scientifically unrealistic horror movies related to the climate, such as An Inconvenient Truth, many of them don't sleep well at night.

Many politicians are scared of the "momentum" that they demand "action" against the climate change, too. Scientists who don't join this irrational hysteria are being threatened, likened to criminals or even Islamic terrorists. Journalists produce piles of lies and distort scientific findings that are already damaged by biased peer review or full-fledged censorship.

This whole scary machine is moving in the direction chosen by the environmental activists who are always "ahead" of their followers. Right now, they want the "dissidents" to be censored or even arrested. Are their today's dreams going to become reality on the day after tomorrow? Meanwhile, there is no climate crisis. In fact, there hasn't been any statistically significant global warming at least for 13 years. But the society seems to be choosing a direction that is disconnected from any observations or science.

The similarity of the environmentalists' techniques with those of the Nazis and communists are far too obvious. If you live outside the Academia or other sectors of the society influenced by this movement, and you are not certain whether there is a reason to worry, read this insightful and shocking book because it can tell you what you might expect tomorrow unless we manage to defeat this new ideological cancer bubbling in the society."


http://www.amazon.com/Red-Hot-Lies-Alarmists-Misinformed/dp/1596985380/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1226878673&sr=1-1

 
At 17 november, 2008 14:32, Anonymous Anonym said...

Centerns förslag är helt bort i tok såtillvida att förslaget helt gynnar etanolbilar men inte alls ens nämner den kommande teknologin med el-bilar(hybrider men framförallt plugin-bilar), som med stor säkerhet kommer att bli (och borde bli) allenarådande så småningom. Det är viktigt att gynna elbilarna nu direkt, trots att de knappast finns. Skall Volvo och Saab på lång sikt ha en chans måste de utveckla el-bilar.
Skall det i praktiken vara möjligt måste det finnas en marknad för dem och det gör det inte i tillräcklig grad med det nuvarande mycket illa genomtänkta förslaget. Hybridbilar med plugin och en bensinfri körsträcka på mer än 10 mil kommer inte att få ett genomsnittligt koldioxidkutsläpp på mycket mer än 10 g CO2/km.

Klokare hade varit att starta skatteskalan vid 0:-kr och sedan öka den succesivt i små steg om 10-30 g/km. Kanske skulle det också vara idé att prova en ganska hög skrotpremie för den som lämnar sin bensinbil till skrot och går direkt på en elbil.
Det sista är ett hugskott som jag inte hunnit fundera särskilt mycket på. Förbud har jag aldrig varit en vän utav. Det kommer nog att bli ganska dyrt att fortsätta köra bensinbil, om bensinpriset fortsätter upp igen, och alternativen blir mera lockande.
Det kommer också alltid att finnas en flock entusiaster med gamla museiföremål till bilar. Skall de inte få ta ut sina fordon på vädring då och då?

 
At 17 november, 2008 21:32, Anonymous Anonym said...

Förslaget är illa genomtänkt och det finns flera punkter att frågasätta. Vi kan inte heller säga att historien visar på en speciellt klok politisk styrning som tex. den ensidiga satsningen på etanol. Naturligtvis är det något som jordbruksintressena har uppskattat, men om det har varit så klokt om man har ett bredare perspektiv är väldigt tveksamt.

Men timingen är det märkligaste och det jag har reagerat mest emot. Mitt under den värsta krisen som vi har upplevt inom bilindustrin och då massuppsägningar är på gång i en omfattning som vi inte har sett på länge i detta land så presenterar man ett hafsigt förslag. Kunde man inte vänta ut den mest akuta krisen och använda tiden till att ta fram ett mer genomtänkt och realistiskt förslag? Märkligt och oseriöst är det.

Karl-Fredrik

 
At 18 november, 2008 14:48, Blogger Janne.P said...

Förnybar energi Gengas?eller något annat tok

 
At 10 januari, 2009 08:01, Anonymous Anonym said...

Varför förbjuda bensindrivna bilar?
Det enklaste är väl att ta bort den rena bensinen och bara tillåta fordonsetanol efter ett visst datum.
Bilar som inte får bränsle lär inte rulla långt. De behöver inte förbjudas.
Etanoldrift i plug in hybrider kommer att göra utsläppen försumbara eftersom de kanske 80% av all körning kan gå på el. Speciellt om man får fram snabbladdade batterier som kan laddas på macken medan man pausar en stund.
Allt vi behöver göra är att se till att det finns gott om el så löser sig allt annat inklusive möjligheten tillvätgas/ bränsleceller. Bygg kärnkraft,Utveckla 4de generationen./
Lars C.

 

Skicka en kommentar

<< Home