lördag, november 15, 2008

Odell måste ge upp villkoren för bankstödet?

För att få med bankerna i räddningsplanen som skall sänka boräntorna måste bankerna kanske få behålla sina bonussystem. Det kunde möjligen anas i Ekots lördagsintervju som i övrigt var ganska innehållslös.

Finansmarknadsminister Mats Odell var gäst i Ekots lördagsintervju idag (15/11). Han intervjuades av Tomas Ramberg. Pensioner till VDar den första frågan. Det var ett förtroendeproblem menade MO. Det kommer knappast att fortsätta. Frågan tas upp vid mötet med bankerna nästa vecka. Rambergs syfte var att "sätta dit" MO som ansvarig för de frikostiga pensionsavtalen i Nordea.

Carnegie har förstatligas och överträffat SSU:s rosa drömmar från 1960-talet. Frågan var varför ledningen sitter kvar. MO hänvisade till Riksgäldskontoret. "Hur mycket vinner man på att byta besättning på ett plan som håller på att landa?" frågade han retoriskt. Hur länge ville MO inte uttala sig om - dock inte så länge som Lars Ohly (v) skulle vilja.

Finansinspektionen har fått större ekonomiska resurser och legala möjligheter att beivra penningtvätt och terroristfinansiering. Det är inte aktuellt att sätta in branschföreträdare i styrelsen.

Nästa vecka träffar Odell , Anders Borg och Bo Lundgren bankerna. Är det rädslan att bli av med bonusarna som gör att bara Swedbank vill gå med. De skulle då sitta löst om fem personer skulle öka bankens inlåningskostnader för att få behålla bonusen. Men det var inte fråga om ett femårigt lönestopp. Man kan göra stödet obligatoriskt som under förra bankkrisen. ECB har ännu inte lämnat en prislista för de mindre bankerna. Kunde man ana att Odell och Borg måste göra eftergifter för att få med resten av bankerna? Odell ville inte föregripa något och pressades inte heller av Ramberg.

Den viktiga frågan om hur bankstödet fungerar och kan implementeras lämnades ganska snart till förmån för äktenskapsfrågan. Det blev en semantisk diskussion om vad "civiläktenskap" skulle betyda. Civil samlevnadsbalk var nog mer korrekt enligt Mats Odell (kd). Det handlade om tanken på att gifta sig i två steg.

Hade det inte varit mer befogat att diskutera mer övergripande om finanskrisen istället. Vad hade MO för uppfattning om finanskrisens orsaker i USA och Sverige? Har USA hanterat krisen på ett fruktbart sätt? Finns det en parallell mellan Lehman Brothers och Carnegie? Kommer den begynnande krisen i Sverige att kunna bekämpas med stabiliseringspolitiska åtgärder? Är det finansmarknadsministern eller finansministern som kommer att stå i centrum för denna politik? Eller är det så att 100 000 jobb måste förloras därför att den enda politik som kan sättas in är en ineffektiv jobbpolitik?

Det finns massor av andra frågor än dem som Ramberg ställde som kunde ha berörts med en så centralt placerad person som Mats Odell. Det hade åtminstone varit befogat att ta upp banksocialiseringen som en ideologisk fråga. Odell kunde ju ha sagt att han inte ens trodde att socialdemokraterna skulle utnyttja statliga banker för några socialistiska experiment. Men kanske Ohly? Tyvärr blev det inte så.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 15 november, 2008 15:17, Anonymous Anonym said...

Är det något fel mede att staten äger en bank under en begränsad tid?
Alternativet var kk kan dom behålla banken så länge att en reavinst uppstår så är det också bra. Varför skulle marknaden få en sådan reavinst gratis?

 
At 15 november, 2008 17:55, Blogger Elling said...

Att folk inte avstår från pensioner i 100millklassen i dessa tider, är fullgott kvitto på :
1) komplett inkompetens - då så mycket pengar skulle göra nytta som kredit på andra håll då kredit är bristvara
2) total brist på samhällsansvar. Dessa kreatur måste forstå att sådana utbasuneringar i media just nu kan leda till kort halveringstid om dom vågar gå fritt på gatan.
3)girigheten styr. Jag ställde frågan tidligare om inte Lehmans bossarnars siste handligar under galgen bevisade at saläret var viktigare enn firman. Her er nok ett bevis på att girigheten styr över et rationellt agerande för firman.

Sen skall vi ta opp det faktum att Baltic Dry index fallit med 95% FORDI CITYBANKERNA (LONDON) INTE PRIORITERAR ATT STÅLLA UT STANDARD LETTERS OF CREDIT FÖR ATT CONATAINERHANDELN SKAL FORTSÄTTA SOM FÖRR. All liquidity injections har mer eller mindre åkt rakt inn i bankvalven utan att Libor har lossnat i proportion.
OK, la gå att Fannies, Lehman, AIG og den totalkorkade Paulson skrämde skiten ur placerarna som er nödvendig del av lösningen förr att återställa förtroendet.
MEN FÖR F-EN, i brist på kompetenta centralbankar, så kan vel bankirerna själva samlas på nån j-la resort och 1) komma överens om värdet och mängden på dom der CDO, CDS 2) proritera Letters Of Credit, commercial paper och kredit till konsumtion PÅ BESKOSTNAD AV VIDARE FINANSKREDIT3) använda zipkod kartan til att estimera förlusterna i fatsigheterna 4) ta reda på mellan seg själva vem som insolventa og måste tas över Carnegiestyle, komma överens om transparens och precisionsnivå på nya instrument - 5) och f h_elvete se till att hjulen kommer igång igjen.
Hur svårt kan det vara ?
Den her kulörade pressen har ju nått som kallas code of conduct eller självdisiplin. Detta måste nå plass i finanspalatsen och det i ren överlevelsedrift. För bankirerna tror vel inte att dom fysisk kommer överleva om varuhandeln stannar och folk börjar svälta ?
Och till MO : Bara spark högdjuren på direkten om dom vågar ta ut sådana summor.

 
At 15 november, 2008 18:58, Anonymous Anonym said...

Det är förstås orimligt med ett bonussystem där man inte tar nån som helst intryck av företagens utveckling och av om de går med vinst och förlust.

Nu ligger alla VD-löner på vedertagna nivåer,hos oss och internationellt.

Utan att ha tillgång till statistik tror jag att dessa kan ligga från 2milj.kr upp till 20 mkr.kr.


Det är också orimligt att löner och bonusar kan öka mellan 10-30 procent per år när man från näringslivshåll kräver återhållsamhet och bara kan godta högst 4 procent.
Sånt sticker med fogh i ögonen.

Både småfolk och dessa "höjdare" kan ju inte konsumera allt detta,de måste göra investeringar.

Var och en som följt kursutvecklingen på börsen vet ju att den varit kraftigt nedåt t o m med 150 procent på¨ett par år.

Där har svinnet ALLA varit stort-och nu följer sannolikt även sjunkande priser på guldgruvan fastigheter.

Löner och bonusar fastställs dock av ägarna,vilket det inte går att göra något åt.

Det betyder bl a att Bosse Ringholm,som representerade statens 20%-iga ägarinnehav inte kunde förhindra vad som pågick i den banken.

Han säger nu utan att ens rodna-om han nu kan det- att han visst kände till styrelsens beslut,men inte ville via offentlighet protestera mot det.

Finanskrisen kommer sannolikt att nu göra slut på "girigheten".

Sen när den är en skugga blott så får väl segrarna sin belöning.

Men det lär inte bli Anders Borg,Bo Lundgren och Stefan Ingves!

Krisen kan inte heller klaras av utan nödvändiga offentliga investeringar nu,vilka en del ser som socialisering.

Varje kris följs av en fullständig återgång till den fria marknaden.
Den pågår faktiskt,fast mer i skymundan,redan nu.
Per Fredö

 
At 15 november, 2008 23:03, Blogger Danne Nordling said...

Journalisterna vill göra en poäng av "socialiseringarna" utan att försöka analysera skillnaden mellan krisbekämpning och ideologi/maktövertagande. Det är inte sakligt korrekt och kanske kan ses som en lustifikation. Men det kan också bero antingen på okunnighet eller att det befordrar någon etatistisk önskedröm som många av dem kanske har innerst inne.

Bonussystemen

Det blir intressant att se vad som händer med bonussystemen nästa vecka. Upptäckten av de höga pensionsavtalen inom Nordea ökar pressen på bankledningarna att avstå från rullande bonus. Men det blir den som kan spela "chicken race" bäst som vinner.

Därför rekommenderar jag Annika Falkengren (som har störst bonus att förlora) att genast lägga ut en dimridå om något helt annat som inte kan tillgodoses genom räddningsplanen. Denna kvasinackdel kan hon sedan "acceptera" i utbyte mot att bonusen blir kvar i stora delar. Annars lämnar hon förhandlingarna.

Mats Odell, som tydligen inte utan vidare kan utforma ett obligatorium, borde å sin sida låtsas att lagtexten till ett sådant redan finns och att det är ingen rolig läsning för bankerna. Därför tänker han inte tjafsa om detaljer utan föreslår att en liten bonus får bli kvar - annars avbryter han förhandlingarna.

Den som först presenterar sin modell brukar vinna i "chicken". Det klassiska exemplet är när två bilar kör mot varandra och den ena föraren kastar ut ratten.

Den svåra frågan att förstå är varför aktieägarna inom den finansiella sektorn går med på höga bonusar och provisioner för de anställda. Handelsbanken har ju inte funnit det nödvändigt. Hur är konkurrensen med producerande företag? Och varför tjänar mäklare så mycket pengar? Kan de åstadkomma ett stort mervärde någon annanstans? Själva omsättningen borde ju styras av vad säljare och köpare vill. Är det fråga om slentrian?
/DNg

 
At 16 november, 2008 10:29, Anonymous Anonym said...

Mats Odell har ju haft som en av sina föga avundsvärda uppgifter att få in alla banker in i det nyintrucerade regelverket,som ligger bakom riksgäldens bankgaranti.

Detta ramverk har kritiserats och har nu delvid blivit omarbetat i avsikt att möta bankernas invändningar.

Om de nu ändå inte vill krypa till korset så har Odell enligt senast utsago hotat med någon form av tvång.

Så obligatorier kan tydligen användas i skilda sammanhang.

Kan vi vanliga dödliga få en summering och även en förklaring till vilka motiv,som ligger bakom dem.
Per Fredö

 
At 16 november, 2008 13:25, Blogger Elling said...

Vi tackar igjen den goda Danne för att han inte rensar bort våra utblåsningar ! Det fins skäl till at judarna har Klagomuren och nån webadress skall vel en sådan funktion ha i den moderna tid !

Men ord som "chicken race" , "socialisering", "dimridå", "slentrian" er som att läsa Nalle Puh när CAWKI (Civilisation As We Know It) står på spel.

Tom kommentarerna i DN heromdan stödde oss som är tokförbannade på bankerna och finansbolagen.

Varför aktieägarna går med på dom vulgära bonuserna er givetvis en intressant socilogisk fråga men kom inte her och påstå at bolagen styrs via samhälleliga värderingar. Dom her bolagsstyrelserna er RYGGDUNKARKLUBBAR og stämmorna er bara riggade operor.

Finanssektorn er inte en vanlig torgmarknad der man köper och säljer morötter till middan.
Finanssektorn omsätter belopp som reptilhjärnan inte kan relatera till nån reptilföreteelse som morotsmiddag och som derför sysselsetter andra delar av hjärnan enn smakreseptorerna. Finans er en intellektuell arena som krever svårdisciplinerat elitkompetens på linje med kärnkraftskonstruktion och pilotansvar.
Chernobyl förde till att RBKreaktortypen numera er helt dekommisionerat. Alla nyare reaktorertyper har inneslutningar. Three MIle Island, Formark 06 och Oskarshamn 08 (styrstaverna)er eksempel på händelser som inte får allvarliga konsekvenser fördi skyddssystemen går igång.

Vi krever altså numera samma säkerhetssystem rundt finanssektorn. Vi vill inte fortsätta med BS-analogier light som spelteorier,chicken om nåt så allvarligt som Den Stora Depressionen och global härdsmälta.
Det var inte krakket 29 som förde til katastrofen men idioterna runt Hoover. Och banne meg er inte samma sak på väg att hända nu pga den magnifika inkompetensen runt Paulson.

Vi tillåter inte att biståndet hamnar hos UBS i Zurich. Vi vill inte ha massarbetslöshet fordi bankirer misstror varandra och slutar spela det dagliga pokern fördi det finns nya kort i leken och ingen vågar syna.

Vi vill inte att just chefer i finans skall kamma hem trillioner just fördi dom er placerad närast vårt allas bankvalvoch specielt inte när dom inte engång er varse att deras ersätning har en mycket stor politisk och social betydelse. Vi vill att triljonerna skall gå til Galt i skogen.

Uttrykk som fria marknader, fri handel, bankdiskretion, bubblor, individets rett att förhandla fram lön osv
känns som Bollibompa inför kvantfysiken og Big Bang. Komplexa och dynamiska system som håller på att kollapsa behöver helt nya okonventionalla grepp för återstabilisering. Att vissa tilfälliga trossatser från några gamla sagoböcker går åt i konstruktione av ett nytt robust spelar ingen roll.

 

Skicka en kommentar

<< Home