torsdag, november 13, 2008

Ofinansierat barnbidrag mm föreslås av Östros

För att bekämpa finanskrisens verkningar på konjunkturen i Sverige föreslår (s) ett paket med ofinansierade utgifter. Det är ett klart brott mot socialdemokraternas tidigare hållning att statsfinanserna inte får försvagas.

Socialdemokraterna och Thomas Östros har en rad förslag som de vill ha genomförda nu, bland dem ett extra barnbidrag till jul, högre bostadstillägg för pensionärer, två miljarder kronor ytterligare till kommunerna för att hålla sysselsättningen uppe, mer pengar till arbetsmarknadspolitik, tillfälliga ROT-avdrag (skatteavdrag när man köper byggjobb) och fler lärlingsutbildningar är några av förslagen. (P1) Redan i lördags föreslogs en del av dessa åtgärder av Mona Sahlin och Thomas Östros i en debattartikel i DN (8/11).

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin avvisar förslaget med att det blir dyrt och skulle ge liten effekt. Så kan snabba ställningstaganden ge rakt motsatt frontställning än jag trodde för 10 dagar sedan. Då skrev jag;
"Sannolikt vill regeringen av valtaktiska skäl ändå gasa på inför valåret 2010 medan oppositionen av omvänt valtaktiska skäl kommer att framhålla det förkastliga i ett underskott i statsbudgeten. Vem har då rätt?"
Nu har (s) övergivit hållningen att vara "budgetfundamentalister". Och regeringen målar in sig i ett hörn genom att avvisa stimulansåtgärder. Littorin låser sig till jobbpolitiken som en väg att åstadkomma nya jobb när tiotusentals jobb kommer att gå förlorade enligt varselstatistiken och 100 000 enligt Konjunkturinstitutet för åren 2009-10.

Eftersom KI tagit hänsyn till budgetpropositionens jobbpolitik och ändå förutser en minskning av jobben med 100 000 måste slutsatsen bli att jobbpolitiken är synnerligen ineffektiv i att skaffa fram nya jobb i en konjunkturnedgång. Är det inte hög tid att tänka om?

Eller är det så att vi under alla omständigheter måste tappa 100 000 jobb eftersom en finanspolitisk stimulans också är ineffektiv enligt Littorin? Det skulle då inte gå att bekämpa den begynnande lågkonjunkturen med vare sig jobbpolitk, räntepolitik eller finanspolitik. Finns det forskning som visar detta?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 13 november, 2008 20:20, Anonymous Anonym said...

Forskning på det vette tusan. Men Hayeks gamla läromästare har fortsatt ett anhäng som hävdar det. Nu har ju ingen politiker någonsin vågat prova eftersom tried-and-failed är bättre än bli anklagad för att bara titta på

http://mises.org/rothbard/agd/chapter1.asp

 
At 13 november, 2008 23:25, Anonymous Anonym said...

Finanaskrisen ska visst inte längre bekämpas med välgrundade, finansierade medel, utan istället kör vi med en tvärtemot-politik, där oppositionen och regeringen turas om att komma med förslag-motföslag, mest för sakens skull.

 
At 14 november, 2008 02:48, Blogger whfowgpwJNM said...

Japan är ju skräckexemplet där ett oändligt antal stimulanspaket och 0.30% ränta har medfört 18 års lågkonjungtur.

Politiker älskar den keynsianska idén om att stimulera ekonomin i lågkonjungtur, men den kräver att man sparat ihop ett överskott under högkonjungtur, men det är det aldrig någon som gör, så därför ökar statsskulden för varje kris.

Alla vill ha högkonjungtur hela tiden med stigande löner, aktier och huspriser i all evighet och när den naturliga lågkonjungturen kommer för att korrigera höga löner, aktiepriser, fastigheter, ja då skriker alla på staten som inflaterar och pengarna förlorar i värde, till slut håller det inte och vi får en gigantisk kris.

Därför tror jag på guld som världsvaluta som ingen regering kan påverka och att ekonomin får utvecklas i naturliga hög- och lågkonjungturer som då blir mycket mindre uppblåsta jämför med när FED blåser upp den ena bubblan efter den andra med sin lågräntepolitik som bara orsakar mycket större krascher.

 
At 14 november, 2008 09:33, Blogger Per-Olof Persson said...

Ekonomiska grundregler:

(1) Alla konjunkturuppgångar är artificiellt skapade av banker och centralbank. Människor måste få tillgång till fysiska resurser för att kunna skapa en uppgång. Dessa resurser är tillgången till billiga krediter (mer pengar att använda).

(2) Ny pengar som tillförs ekonomin är icke-neutrala. Dessa pengar förändrar ekonomins prisstruktur. När prisstrukturen förändras så förändras också ekonomins produktionsstruktur. Investeringar och produktion ökar i de punkter i ekonomin där människor väljer att använda de nya pengarna. Denna förändring av produktionsstrukturen kräver att:

(A) Penningmängdens procentuella tillväxt hela tiden ökar. I annat fall inleds en konjunkturnedgång eftersom försäljningsintäkterna måste öka innan kostnaderna ökar. Ett exempel på detta byggindustrins tillväxt och krympning i USA.

(B) Eftersom ekonomins resurser är knappa kommer en ökning av penningmängden förr eller senare endast att leda till högre inflation.

(C) Entreprenörerna använder den information som marknadspriserna ger för att öka/minska produktionen för enskilda produkter. Marknadspriserna ger också information om investeringarna ska öka/minska. Problemet är att marknadspriserna ger felaktig information om en ökning av penningmängden förändrar ekonomins prisstruktur.

(3) En sänkning av räntan och en ökning av penningmängden kan under 2009 ge en tillfällig uppgång. Priset är dock hyperinflation och åtstramningar av Riksbank/Regering som skapar en depression 2010. Problemet är att om investeringarna har blivit för höga inom vissa delar av ekonomin och för låga inom andra delar av ekonomin, går problemen inte att lösa om inte "överinvesteringarna" avvecklas. Dessa investeringar har blivit olönsamma och samtidigt binder dessa investeringar knappa resurser bör frigöras. Frigörs resurserna och priserna sjunker på resurserna blir det åter lönsamt att investera.

 
At 14 november, 2008 10:19, Anonymous Anonym said...

Ökningen av penningmängden sker nu i avsikt att stabilisera de finansiella marknaderna.

Det kommer säkert att gå i vårt lant även om garantisystemet kräver en mer flexibel lösning.

Sedan får vi avvakta vad nu G20-mötet kan resultera i.

Sannolikt blir det med av gemensamma regelverk och vidgade bidrag både till banker och till nu konkursdrabbade för länderna extremt viktiga nyckelindustrier.
I vilken utstrräckning länder som Kina och Ryssland kan ställa upp på sånt återstår att se.

Allt detta är förstås avvikelser från den fra marknaden. Men i kriser av nuvarande slag är detta nödvändigt.
Samtidigt gäller det att snarast återkomma till normalläget utan att skattebetalarna drabbas för hårt.

Vad gäller vårt land så är konjunkturläget inte lika allvarligt,som i flertalet OECD-länder.
Däremot kommer uttalanden och allvarlig kritik från LO och från den djupt splittrade oppositionen om att allt är regeringens fel.

Danne tar nu upp socialdemokratins nyväckta stimulanspaket,som detta parti menar ska kunna åtminstone mildra lågkonjunkturen.

Vad det är fråga om är temporära punktinsatser samt ett begärnsat åtgärdsprogram inriktat på väljargrupper,som partiet förstår att man måste få ökat stöd från inför valet 2010.

Hela detta program kostar enligt media 10 mkr.kr,vilket måste vägas mot de långsiktiga skattesänkningar samt även lägre avgifter och skatter för företagsamheten.

Öviga stimulansinsatser i budget och som därefter kan komma utlämnas här.

Vad som däremot är av intresse är att sicialdemokraterna har tänkt att finansiera sitt paket via Vattenfall.
Det betyder att Vattenfalls årliga utdelning till staten bortfaller så en belastning på budgeten blir det under alla omständigheter.

Nu pågår även i som det sägs all hemlighet budgetförhandlingar inom vänstern.

De har som väntat spruckit.

Lars Ohly har siktet inställt på ökade både statliga och kommunala skatter,vilket,menar han,ska finansiera ökad sysselsättning inom den offentliga sektorn med 100 000 anställda.

Vänstern måste förstås precisera framtida skattenivåer,
Att hävda att skattehöjningarna enbart eller till övervägande del de rika är ren humbug.
Per Fredö

 
At 14 november, 2008 16:27, Blogger whfowgpwJNM said...

Bra kommentarer ovan.

För att börja med G20, så läste jag EU's 5 krav, som mest handlade om regleringar och förhindra skatteparadisen.

Ingen föreslog dock att centralbankerna skulle avvecklas och guldvaluta införas. Det är ändå FED som är den största orsaken till dagens finanskris vars lågräntepolitik blåst upp aktiebubblor och fastighetsbubblor.

Med guld skulle man i princip få en absolut mängd valuta, med 1-2% ökning per år i ny produktion, dvs penningmängdsökning och därmed inflation. Bankerna skulle då inte kunna låna ut mer än insättarnas kapital. Funderar på hur det skulle kunna fungera.

Dollarn har förlorat 96% av sitt värde sedan FED infördes och är ett bra ex på FIAT-valutornas inflationsbias. Spararna har förlorat väldigt mycket.

Intressant att se vad G20 kommer fram till, inte mycket är min gissning.

 
At 03 mars, 2018 12:29, Blogger Unknown said...

Hej alla, jag är Faruk Yildirim för namn, skriver denna vittnesbörd för att jag är verkligen tacksam för vad SUSAN JAMES LOAN FIRML COMPANY gjorde för mig och min familj när jag trodde att det fanns ingen hopp att hon kom och få min familj att känna sig Levande igen genom utlåning oss lån till en mycket låg ränta på 3%. Well, I've been looking for a loan to solve my debt for the past two months, all I met scammed and took my money till I finally met a god lender.Text Me:+1(386)259-8202 Or Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer Or Email: susanjamesloanfirml07@gmail.com Or susanjamesloanfirml07@outlook.com

 
At 11 april, 2018 06:52, Blogger Unknown said...

Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är 1 000,00 till valfri lånebelopp

 
At 15 juni, 2021 02:36, Blogger Séverine Christiana PICARO said...

📧: Séverine Christiana PICARO HOEVEL

E-mail: christianapicaro@gmail.com

Titre: VOTRE CRÉDIT : christianapicaro@gmail.com
Des postes: VOTRE CRÉDITNous offrons un programme de prêt qui répond à vos besoins financiers. Concernant la liquidité à court terme, nous nous efforçons de mettre les fonds à disposition dans les 24 heures suivant la demande. Pour plus d'informations, contactez-nous par email : (christianapicaro@gmail.com)

 

Skicka en kommentar

<< Home