lördag, november 29, 2008

Sahlin går emot en stor stimulans av ekonomin?

Det verkar som om Mona Sahlin inte fått mandat att ställa sig bakom de förslag till ytterligare stimulansåtgärder som kommit från KI, SN, SEB, LO , TCO och professor Calmfors. Hon var mycket lågmäld i Ekots utfrågning. Helst skulle hon vilja att regeringen bad om blocköverskridande överläggningar.

Vad vill socialdemokraterna göra för att möta krisen och mota arbetslösheten? Det var den påannonserade frågan för Ekots lördagsintervju 29/11 där partiordföranden Mona Sahlin utfrågades av Tomas Ramberg. Den första frågan handlade om bilindustrin. Sahlin menade att om vi tror att bilindustrin har en framtid måste man pröva ett direkt stöd - i form av lån, arbetsmarknadsinsatser och en dialog vid ett statligt övertagande. Staten kan gå in som ägare tillfälligt - krisen skall inte slå ut Volvo och Saab utan det skall bara ske om deras produkter är dåliga.

Svensk industri är en viktig motor och skall inte slås ut av en tillfällig svårighet. Men det får inte bli som med varvsindustrin som inte hade någon framtid. Sahlins bedömning av bilindustrin byggde på de forskningsinsatser som görs. Hur länge staten skulle involveras kunde hon däremot inte bedöma. Att staten under inga förhållanden skall gå in och agera känns oansvarigt, menade hon.

Men oppositionen diskuterar att lägga på skatter på bilismen (t ex koldioxidskatt). Det är inte något som står emot varandra, svarade hon. Vi skall hata bensinen men inte bilen, sade Sahlin. Sverige kan inte ställa andra miljökrav än andra länder i Europa. Det är inte konstruktivt av Borg att opponera mot oppositionen, menade Sahlin med anledning av Borgs tal på konventet idag. Det är hans passivitet som är hotet.

Hur många jobb skulle då socialdemokraternas 17 mdr kr i stimulans ge? Det kunde Sahlin inte svara på. Finns det ingen beräkning av effekterna? Byggande och ROT-avdrag samt arbetsmarknadsutbildning ger trygghet och utbildning menade hon. Höjda barnbidrag, studiebidrag och a-kassa är andra förslag. Men Borg säger ju att sådana åtgärder kostar 3-4 mkr per nytt jobb. Något klart svar på denna kritik gav hon inte. Vi vill ge 200 000 kr i stöd per hyreslägenhet som byggs, totalt en miljard extra.

EU har velat lätta på budgetdisciplinen - inte mer än 3 procents underskott kan överskridas. Sverige har byggt upp ett överskott som skall användas när tiderna är dåliga, svarade Sahlin och ville göra extra åtgärder nu och inte vänta som regeringen. Jag lyssnar på diskussionen att frångå reglerna, sade hon men kringgick frågan ännu en gång om budgetunderskott. Riksdagen kan när som helst ändra utgiftstaken och är fri att stimulera ekonomin mera om det skulle behövas. Reglerna skall inte ändras utan användas. Det "torra krutet" skall utnyttjas.

Skall då utgiftstaket lyftas? S har ett högre tak än regeringen och då kan ekonomin stimuleras mera. Här blev nog diskussionen närmast obegriplig. Om krisen djupnar måste väl taket höjas? Vi har därför redan från början ett högre tak, sade Sahlin.

Utfrågningen gick över på behovet av ett blocköverskridande samarbete. Det har Sahlin krävt redan tidigare. Skolpolitiken, energipolitiken och försvarspolitiken är exempel och Sahlin skulle aktivt söka samarbete som statsminister. Med sd i riksdagen som vågmästare måste man ta ställning. S måste utforma ett tydligt alternativ tillsammans med ev vänsterpartiet (avgörs före jul). Även med v i regeringen skulle hon söka samarbete med andra partier. Vi kommer att föra diskussioner över blockgränserna och inte göra som Fredrik Reinfeldt som avvisat vår utsträckta hand (som varit utsträckt i två år).

Fildelningslagen skulle slutligen ändras med en integritetsombudsman och ingen retroaktiv verkan. Hon efterlyste en gräns för när ingripanden kunde göras. Man skall inte jaga tonåringar. Hon var tveksam till skivbolagens rätt att jaga enskilda.

Problemet för Sahlin är att hon inte själv kan någon ekonomi. Hon hade uppenbarligen drillats i hur hon skulle svara på frågor om extra stimulansåtgärder. Men hon kunde inte diskutera detta närmare och om det skulle leda till underskott. Nu behövde hon inte utveckla sig särskilt mycket eftersom utfrågningen kom in på en trasslig diskussion om utgiftstaken som varken hon eller Ramberg riktigt behärskade.

Mona Sahlin var behärskad och lågmäld. Hon ville inte provocera fram frågor som hon inte hade särskilt mycket kunskap om. Några "sataniska" utfall gjorde hon inte. Med tanke på viljan att sträcka ut handen kunde hon ha kommit med någon samarbetsinvit i stimulansfrågan. Exempelvis skulle hon ha kunnat antyda att om Borg kommer med ett extra paket som hotar att leda till underskott så är det i sin ordning och inte något som Thomas Östros kommer att hudflänga Borg för. Men det gjorde hon inte.

Kan denna vaghet vara en anledning till att Borg är så motvillig? Han anar måhända att ett stimulanspaket kommer att utnyttjas av socialdemokraterna som varande oansvarigt. Det fick vi inte veta något om. Nu blev intrycket att de extra stumulansåtgärder som krävts i debatten, och som är långt större än vad s själv föreslagit, inte är något som socialdemokraterna skulle acceptera.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 29 november, 2008 22:17, Anonymous Anonym said...

Om jag vore sosse, skulle jag aldri rösta på Sahlin. Jeg tror ikke Sverige kan prestera en mer genomdokumenterad nolla med större potensiell fallhöjd.

Hon blir generad av minste ansats till resonemang. Hon har inget nytt att komma med som kan komplettera regeringens krisbehandling. Hon tror vi er så korkade att vi inte ser opportunismen bakom klysjorna. Hon glir undan som en tvål när hon ställs till väggen på spriken mellom retorik och verklighet. Och hon misslyckas med garnityret : Att låta Östros sköta ekonomisnacket måste vara en enorm felbedömning.

Honhar innehaft alla dom tunga posterna och har aldri levererat en ända gång. Nå lovade hon svar i regeringsfrågan till jul. Det tror jag inte blir av ; Ohly har använt situationen till bra PR och har ingenting på att förlora på att fortsätta vara kompromisslös.

Sannolikt kommer S att förlora på flertallsregering med V och Mp. Stoltenberg II har hamnat i krisläge : Han låter SV och Sp - Norges V och C - sköta energi- och kommunikationspolitiken. Det er tillräckligt för att skapa ett hopplöst bottenläge. En kan ju hoppas at Norge i 2009 hamnar i Finlands og Danmarks läge : S förblir strukturelt et oppositionsparti i kris. Frågan er när Sverige äntligen slänga ut S i mörkret. Det er tross alt två år kvar och et par 5%tapp till er inte omöjlig med Sd över spärren och en Sahlin utan besked.

 
At 03 december, 2008 05:12, Anonymous Anonym said...

Oppositionen är hopplöst inkompetent. Det "stimulanspaket" man lagt fram är kosmetikum. Det finns ingenting som talar för att fordonsindustrins kris är tillfällig. Vi får helt enkelt lägga om till annan produktion, vilket kräver omfattande intervention av en statsmakt som är vuxen denna mäktiga uppgift. Den svenska statsmakten är ingenting i den vägen. Såväl regering som opposition står handfallna inför krisen, och därmed finns ju ingenting att hoppas på av en blocköverskridande överenskommelse.

 
At 03 december, 2008 12:25, Anonymous Anonym said...

Jag köpte min Skoda för tio år sedan, när de lanserades som billighetsmärke. Nu vill de vara lika fina som andra (och dyra). Nu väntar jag på de indiska och kinesiska bilarna. 2000 € är det senaste priset som jag har läst.

 
At 04 december, 2008 15:42, Anonymous Anonym said...

Det "stimulanspaket" som Mona Sahlin menar att regeringen inte kommit med instämmer inte OECD i.

Man menar att vi lagt förslag om den mest expansiva finanspolitik,
som något land kommit med.

Dessutom har regeringen ytterligare stimulanser på gång, vilka också de kommer att få genomslag efter nyår.

Vad Mona Sahlin menar med stimulanser är höjd a-kassa, mer till arbetsmarknadspolitik, men knappast något mer.
Däremot avfärdar socialdemokraterna i stort sett alla de budgetförslag som nu ska träda i kraft.

Därutöver är det mest retorik.
Vi har nu fått alltfler arbetslösa och vad gör en regering som inte har nåt att komma med.

Dessutom kräver man att regeringen ska föreslå kraftigt ökat stöd till Volvo ovh Saab.
Och lyckas inte det så ska staten åtminstone temporärt bli ägare.

Hur ska detta finansieras ?
Vad händer om dessa företag visar kraftiga årliga förluster?
Har man inte lärt något om statens inhopp i varven?
PF

 

Skicka en kommentar

<< Home