söndag, januari 18, 2009

Klimatvänstern i radion får en smocka i DN

Om respekten för äganderätten i Kina inte garanterar att de som måste flytta när vattenkraften skall byggas ut får full ersättning så får klimatkapitalet i EU avstå från utbyggnad. Detta vänsterresonemang angrips kraftfullt av Pernilla Ström i DN.

Jag har den senate veckan irriterats över att radions program Vetenskapsradion kört en serie där man säger sig granska "klimatkapitalet". Redan det marxistiska ordvalet bådar illa för vad innehållet kan tänkas gå ut på. Och mycket riktigt, det är en fråga om att brännmärka satsningarna på att minska koldioxidutsläppen utomlands som är syftet med programserien.

Närmare bestämt vill man diskreditera Kyotoavtalets möjligheter för industrialiserade länder att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen där effekten blir som störst i förhållande till insatsen. Detta var ett viktigt stadgande redan i den första trevande klimatöverenskommelsen i Rio 1992 med 150 länder som signatärer. Den nationalistiska klimatvänstern vill att åtgärderna skall göras i Sverige. De satsningar på vattenkraft i Kina, som Kyotoavtalet uppmuntrar, är tydligen fel i miljöfundamentalisternas ögon.

Argumentet är att anläggandet av vattenkraft fordrar dammbyggen som får som följd att de bönder, som håller till på sluttningarna som blir vattenfyllda, måste flytta. Nu har de kinesiska myndigheterna betalat kompensation. Frågan är emellertid om den varit marknadsmässig. Äganderätten kanske inte är så skyddad i kommunistdiktaturen Kina som i mer civiliserade länder. Efter vad jag förstår har sverige i sin grundlag ett stadgande som påbjuder att kompensation skall utges vid expropriation. Men står där något om att denna kompensation måste vara marknadsmässig?

Nåväl, i Kina har det gjorts undersökningar om huruvida bönderna varit nöjda med sin ersättning. Och 100 procent svarar att så varit fallet. Detta ifrågasätter nu klimatvänstern genom att påpeka att kinesiska myndighetspersoner varit närvarande vid utfrågningen av bönderna. Det är därför inte osannolikt att de missnöjda hållit tyst med sitt missnöje för att inte råka i svårigheter. Detta är argumentet för att Sverige och andra EU-länder kanske borde sluta att satsa på vattenkraft i Kina. Det är tydligen bättre att kineserna får bygga ut den billigare kolkraften istället.

Det är på denna punkt i argumentationen som kolumnisten i Dagens Nyheter Pernilla Ström angriper Vetenskapsradion i DN 17/1. Angreppet är rubricerat "Alternativet är kol". Hon skriver att de ca 750 vattenkraftverk som nu byggs med hjälp av EU-pengar i Vetenskapsradion beskrivs som ett vettlöst övergrepp av ett klimatimperialistiskt EU. Där har Sverige också skuld när ett vattenkraftverk i Hunanprovinsen fordrar att 3 861 människor får flytta. Hon antyder att kritiken istället borde riktas mot Kinas bristande respekt för den privata äganderätten istället för mot effektiviteten i klimatpolitiken.

Därefter anför hon ett utilitaristiskt resonemang som sannolikt biter på en del av den svenska opinionen: Uppåt 6 000 kinesiska gruvarbetare dör i kolgruvorna genom olyckor varje år. Ca 100 000 arbetare dör av stenkolslunga och andra sviter av stenkolsbrytning. Miljontals människor drabbas av luftvägsrelaterade sjukdomar som föld av kolkraftverkens utsläpp. Det borde stämma till eftertanke.

Däremot har Pernilla Ström inte kunnat göra någon beräkning av hur mycket mindre utsläppen av koldioxid blir med utbyggd vattenkraft i Kina. Och inte heller hur mycket dyrare det skulle bli att vidta lika betydelsefulla åtgärder inom EU. Kanske borde Sverige föregå med gott exempel och bygga ut ett par älvar med vattekraft? Det skulle lindra situationen för de kinesiska bönderna som riskerar att inte få full marknadsmässig ersättning när deras vattenkraft byggs ut i onödan. Klimatvänstern borde inte få komma undan. Den vill hellre förändra livsstilen i Sverige än åstadkomma en global minskning av växthusgaserna.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 18 januari, 2009 10:24, Anonymous Anonym said...

Klimatvänstern i Sverige är förstås miljöpartiet, som är ett hot mot det mesta som hör samman med vårt näringsliv,

Som PJ Anders Linder skriver i sin ledare i dag säger miljöpartiet nej till kärnkraft, vattenkraft, naturgas, utsläppsfri kolkraft och annat som skulle hota vår basindustri.

Allt ska kunna lösas med sol-och vindkraft samt energibespparingar..

Hur ska Mona Sahlin klara av detta när det samtidigt finns starka, säkert övervägande krafter i hennes eget parti, som har en rakt motsatt linje än miljöpartiets?

Per-Olov Eriksson har nu i DI kommenterat klimatdebatten. Han har efter omfattande studier blivit övertygande om tt det mesta är nonsens.

Hundratals inlägg vittnar om att folk delar hans uppfattning.
Per Fredö

 
At 18 januari, 2009 11:44, Blogger Per-Olof Persson said...

Det går inte att lösa problemen med energikällor som producerar el när naturen själv behagar att producera el. Vindkraft producerar enbart el i förhållande till vindarna. Detta innebär att vindkraft måste ha 100%-ig uppbackning av andra energikällor som vattenkraft, kärnkraft och kolkraft.

Dessa energikällor måste finnas som uppbackning eftersom det kan vara helt vindstilla i landet under mycket kalla vinterdagar. Ett annat problem är den ojämna produktionen av el som varierar varje sekund under dygnet. Detta innebär att reservkraft måste täcka omkring 95 % av vindkraftens produktion. Reservkraften är verk som är igång och förbränner bränsle men de kopplas endast in när det behövs.

Solkraft är en ekonomisk katastrof eftersom ingen energi produceras om nätterna. Vad frågan handlar om är att människor ska bli fattigare och då konsumerar de mindre. Det blir också mindre konsumtion av sådant som skola och sjukvård.

Energibesparingar är självmotsägelse eftersom detta leder till en lägre energikostnad. Detta innebär att det blir resurser över för att investera i en större produktion och en ännu högre energiförbrukning.

Klimatdebatten är nonsens eftersom det är konstaterat att uppvärmningen 1976-2007 berodde på att ytvattnet i Stilla Havet blev varmare. Varmt vatten värmer upp luften vid jordytan och kallt vatten kyler ner luften. Det är nonsens att skylla på koldioxiden när 95 % av växthuseffekten beror på vattenångan och naturen själv släpper ut 97 % av koldioxiden.

 
At 24 oktober, 2022 12:52, Anonymous Anonym said...

cheap jordans
kobe 11
ggdb outlet
kd 12
curry 8
kyrie 6
yeezy boost 350
kd 14
golden goose sneakers
off white nike

 

Skicka en kommentar

<< Home