tisdag, mars 10, 2009

Vem bemöter klimatfundamentalisterna?

Både regeringen och miljöaktivisterna är fundamentalt inriktade på att vidta ensidigt betungande klimatåtgärder. Argumentet är att Sverige skall bli ett föregångsland. Det framförs utan skymten av bevis. Vem opponerar?

I en debattartikel i DN idag 10/3 avslöjas innehållet i regeringens klimatproposition som är aviserad till den 17 mars. Artikeln är skriven av Maud Olofsson (C), Anders Borg (M) och Andreas Carlgren (C) och rubriken är "Vi höjer nu skatten rejält på koldioxid och diesel". Den går ut på att den koldioxidrelaterade fordonsskatten höjs och lätta lastbilar och bussar samt husbilar inkluderas i systemet. Dessutom höjs dieselskatten med 40 öre per liter i två steg. Därtill kommer höjd koldioxidskatt för uppvärmning inom jordbruk, skogsbruk och industri (som inte ingår i systemet med utsläppshandel).

Är det verkligen alla de skattepolitiska åtgärerna som ingår i klimatpropositionen som nu presenteras? Och vad är syftet med dessa ensidiga svenska skattehöjningar som nu riktar sig mot industrin? Kritik kommer därifrån för att konkurrenskraften försvagas eftersom andra länder inte straffbeskattar koldioxid på samma sätt. Regeringsföreträdarna skriver:
"Internationellt samarbete är och förblir den enda nyckeln till framgång i vad som är ett globalt problem. Alliansregeringen står för en offensiv klimatlinje här hemma men också i EU-arbetet och internationellt."
Borde det då inte ha funnits med en antydan till att åtgärderna är villkorade av att åtminstone EU vidtar liknande åtgärder? Man medger ju att Sveriges andel av världens samlade utsläpp av växthusgaser bara är 0,2 procent! Utan framgång för "den offensiva klimatlinjen" är ju ensidiga åtgärder verkningslösa. I så fall måste man rimligen välja en annan klimatpolitisk strategi.

Nu påstår regeringsföreträdarna sangviniskt att de "skarpa förslagen" är "ännu ett viktigt steg för att göra Sverige till ett föregångsland i klimatarbetet". Borde man inte ha kommit med någon antydan till bevis för att andra länder skulle se Sverige som ett föregångsland? Den forskning som finns antyder ju att argumentet är ohållbart (bloggartikel om vetenskapsradion).

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är inte nöjd med regeringens ambitioner. Hon vill att det skall kosta att "förstöra miljön" som om det inte var just detta som nu aviseras. Det som retar henne är att en del skatter också skall sänkas - "skatterna skyfflas runt" - och att flyget inte drabbas. Hon är aldrig nöjd och tycks aldrig vilja analysera milöpolitiken utifrån specifika konsekvenser. Det är vad som kallas fundamentalism.

Samarbetspartiet Socialdemokraterna kommenterar inte dagens utspel på det klimatpolitiska planet. Talesmannen Anders Ygeman (S) kritiserar artikeln för att den inte handlar om jobben. Han tycks mena att regeringen borde presentera en planekonomisk utläggning om hur miljörelaterade jobb skall åstakommas med klimatpolitiska styrmedel.

Den grundläggande frågan är en helt annan. Alla politiska partier tävlar om att framstå som de mest aktivistiska i klimatpolitiken. Vem företräder oppositionen? Man kan både ifrågasätta den sakliga grunden för AGW-teorin - att människan nästan helt orsakar uppvärmningen genom GHG-utsläpp (växthusgaser) - och att den mest angelägna åtgärden inte är minskade utsläpp utan minskad småskalig förbränning av biomassa (reducera de bruna molnen).

Det borde åtminstone finnas en opposition mot den fundamentalistiska tron att Sverige genom att plåga sig självt skall kunna bli ett föregångsland. Vilket politiskt parti eller intresseorganisation företräder den uppfattningen? Tom demonstrationspolitik borde ersättas med krav på internationellt samarbete för gemensamt vidtagna åtgärder för begränsningar av utsläppen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 10 mars, 2009 19:30, Blogger Natrix said...

Man blir så trött då miljöministern pratar om sin ledartröja.

Fick han aldrig vinna i skolgymnastiken?

 
At 10 mars, 2009 20:18, Anonymous Anonym said...

Tjena Danne!

Det är ju genom att etablera den maffiastyrda planhushållning det är fråga om (med klimatet som argument) som det är tänkt att industrin och andra strukturer i samhället ska bevaras efter peak-oil. Sen klagar Sverker Martin-Löf och LRF-bossen och en del andra så kallade bloggare för att lägga lite dimridåer över falskspelet.

 
At 11 mars, 2009 00:24, Blogger Nils Dacke said...

Vi kan alla vara lugna då alla vår Klas gett ut en bok som löser allt!

http://dackeland.blogspot.com/2009/03/oraklet-fran-seb.html

 
At 11 mars, 2009 02:11, Anonymous Anonym said...

Syftet är att utnyttja miljöns goda namn så att politikerna kan få ihop mer skattepengar för att köpa röster till nästa val.

Om det är så att CO2 förstör andra personers hälsa och egendom så ska självklart de som drabbas få ersättning, men har ni någonsin hört en enda politiker tala om miljöoffrena och hur de ska få kompensation? Knappast, det talas bara om miljöbovarna och hur de ska straffas.

Tänk om det fungerade likadant vid annan förstörelse. Ett ungdomsgäng slår sönder rutorna på min sommarstuga varpå politikerna lägger straffavgifter på ligisterna. Pengar som de använder för att lova tandvårdreformer för folket. Jag som drabbad får sen själv pröjsa nya rutor, utan att någon i gänget blir ersättningsskyldig.

Gå inte på det!

There's a sucker born every minute, and two to take them

 
At 11 mars, 2009 13:15, Blogger Niklas said...

Jag är också fundersam men mest fascinerad över att ALLA partier går fram som ångvältar med sitt mantra "klimathot!" utan att för en sekund stanna upp och tänka efter vad det egentligen är de försöker motverka. Eller om det ens är nåt man bör motverka.

 
At 11 mars, 2009 18:42, Blogger Danne Nordling said...

Den obesvarade frågan är varför de borgerliga uppträder som miljöaktivister. Skall vi verkligen tro att de är ute efter planhushållning?

Är det inte snarare så att det är Reinfeldts triangulering som gäller även här? Man för ingen egen politik utan tar över motståndarnas i en egen variant.

Det är inte bra för Sverige.
/DNg

 
At 11 mars, 2009 19:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Reinfeldt hade tjänat på att avslöja den vetenskapliga bluffen bakom koldioxiden. Det finns mängder av vetenskapliga rapporter som kan användas i detta syfte.

 
At 11 mars, 2009 20:11, Blogger Elling said...

Det är rätta takter Persson !

- Den som slöjer draken som St Göran, vinner halva kungariket, kronprinsessan och löpsedeln.
Det bor en Westling på mitt plan. Ett täcken i tiden ?

 
At 11 mars, 2009 21:35, Anonymous Anonym said...

Triangulering eller inte. Det är i vilket fall fråga om planhushållning. Och skälet är att borgarna inte vågar inte riva i maktens strukturer.

 
At 12 mars, 2009 00:57, Blogger Nils Dacke said...

Det handlar om makt, sin egen och livslång försöjning som politiker plus erkännandet av att ha "räddat" oss undan oss själva. Till och med gammelkommunisten C.-H. Hermansson fick lysande ögon när han berättade att nu minsann skulle V frälsa världen med dess idelogi som var svaret på klimathoten. Här ligger nyckeln, dvs politikerskrået har lämnat oss allmogen för att gynna sig själva. Dags att fundera på politiskt system?

 
At 12 mars, 2009 01:00, Anonymous Anonym said...

"Vem företräder oppositionen?" Du menar: "Vem står på klimatförnekarnas sida?" Det vet du väl: Sverigedemokraterna och EAP... Men det kanske inte ni skeptiker tänker på? Ert käbblande och ifrågasättande om div detaljer i klimatfrågan gynnar i förlängningen div odemokratiska krafter... :(

Kanske dags att ta ansvar för nästa generation på mer än en sätt?

 
At 12 mars, 2009 06:49, Blogger magnus said...

Anonym (12 mars 01:00).

Hur kan du göra sådana guilt by association? I så fall är väl Reinfeldt nationalsocialist.

Vidare är inte SD ickedemokrater.

Du verkar mer än korkad, och det är kanske -- detta är inte på något sätt guilt by association, utan säger jag med min gedigna såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga skolning och kunskap -- symptomatiskt med tanke på den position du tycks ta i klimatfrågan.

Det korkade med dig består i att du menar att man ska ta en viss position beträffande naturvetenskap och klimathot utifrån att man annars gagnar ickedemokrati. En helt irrationell koppling, och helt irrationella kopplingar har endast funnits i sådant som fascism eller nationalsocialism. Och detta var ingen guilt by association, utan en helt logisk och välmotiverad tankegång.

[Från här inte specifikt till anonym.]

Att det ångar fascism och totalitarism i den illa underbyggda klimatfrågan exemplifieras även av att många universitet i världen numera har kurser inom psykologi och social forskning som går ut på att de som har fel uppfattning i klimatfrågan är mentaltsjuka. Jag skämtar inte. Läs denna artikel i Spiked!!

(En person som på min blogg kommenterade att jag var sorglig som förstörde miljön svarade jag utförligt och artigt, varefter denne dels svarade att fossilbränsle var som vapenindustri och att jag "låter som en evolutions- eller förintelseförnekare, eller om du tycker det är för elakt: som ett Jehovas vittne som är djupt, djupt övertygad om att just hans lilla grupp har sett sanningen. Lyft blicken, se att mainstreamdebatten är ganska klok (det finns dårar på bägge sidorna, men varför hänga upp sig på dem?) och att du kan bidra till den om din röst är mindre gäll." Ofattbart i och med att det bara gick att tolka som att jag åtminstone är en religiös dårpippi samt att om jag inte ändrar ståndpunkt (mindre gäll röst) tillhör gruppen dårar.)

Reinfeldt vill nog s a s "vara duktig internationellt", men begriper inte att det kommer att kosta Sverige -- utöver de 10-tals miljarder kronor vindkraft mm direkt kostar -- 10- eller 100-tals miljarder kronor per år i förlorad konkurrenskraft.

Vi är genomrökta! Ingen som har någon "connection" med Reinfeldt och kan undervisa honom?

 
At 12 mars, 2009 07:10, Blogger magnus said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 12 mars, 2009 07:11, Blogger magnus said...

Mitt påstående om 100-tals miljarder kronor per år kanske var att ta i, men kanske ändå 100 miljarder kronor, d v s uppåt 4 procent av ekonomin, tror jag att avskaffande av fossilbilar till 2020 och allt annat radikalt kan kosta vid försämrad konkurrenskraft och eventuella ackumulerade effekter.

USA är dessvärre också på fel kurs nu, där man ensidigt stoppar fossila energianläggningar. Newt Gingrich har en mycket bra artikel om det här.

Vidare blev visst Kansas guvernör Kathleen Sebelius, som är känd för att ha stoppat och stängt kolkraftanläggningar i Texas Obamas Secretary of Health and Human Services.

Ser rätt mörk ut med alla idealister(?) som förletts av en låtsasvetenskap "a’la konsensus", men som inte har konsensus, och Michael Mann-fusk mm i FN-regi samt vägrar begripa vad som är sant och tenderar att skaffa sig fascistiskt moraliska övertoner. (Apropå ordet konsensus använde Obama det i talet när han tillät forskning på embryonala stamceller, men ordet användes av honom i fel bemärkelse eftersom det var tydligt att han avsåg majoritet (utan synpunkter i just den frågan).)

 
At 03 april, 2009 21:56, Anonymous Anonym said...

Försiktighetsprincipen motiverar att vi håller nere koldioxidnivån.
Det kan göras genom att samla in den och trycka tillbaka den i berget dår vi hämtade oljan.
Kostnaden blir ca 300 kr/ton eller 1:- per liter bensin eller diesel.
Idag betalar svensken 3:- per liter i koldioxidskatt.
1:50 borde räcka för att täcka nuvarande och tidigare utsläpp.
/Gunnar Strandell

 

Skicka en kommentar

<< Home