måndag, mars 02, 2009

Keynes kvarlevor: automatiska stabilisatorer?

LO:s nye chefekonom anser att det som återstår av finanspolitiken är s k automatiska stabilisatorer. Men hon framför ändå i sin rapport i början av februari ett antal diskretionära stabiliseringspolitiska förslag. Stabiliseringspolitikens kris demonstreras ännu en gång.

Jag var idag på ett seminarium om finanspolitikens möjligheter som hade arrangerats av Bertil Ohlin Instituet. Efter en inledning om Keynes och konjunkturpolitiken av Andreas Bergh, forskare på Ratio, framträdde Alexandra Waluszevski från Science and Technology Studies Center vid UU. Hon menade att J M Keynes (1883-1946) var förlegad eftersom han utvecklade sina teorier under en tid då ekonomin såg helt annorlunda ut. Framförallt var företagen inte längre vertikalt integrerade (samma företag äger allt från järngruvan till monteringen av motorcykeln). En motorcykel idag har bara till 10 procent gjorts av slutproducenten.

Därefter framträdde LO:s nye chefekonom Lena Westerlund med en exposé över ämnet "Regelstyrt eller ad-hoc? Finanspolitikens viktiga vägval". Med ad-hoc-baserad finanspolitik menade hon dikretionär finanspolitik - alltså aktiva åtgärder under konjunkturcykelns utveckling. Sådan politik är mycket svår, ansåg hon och pekade på olika eftersläpningar ("lags"): recognition lag, decision lag och effect lag. Dessa kan medföra att tajmingen blir fel och att politiken blir destabiliserande.

LO:s företrädare menade istället att regelstyrd finanspolitik i form av automatiska stabilisatorer var det man kunde satsa på. Dessa exemplifierade hon med inkomstskatter, moms och arbetslöshetsersättning (se rapporten Keynes och konjunkturpolitiken: Död, återuppstånden eller still going strong? pdf, s 9) . Dessutom fanns arbetsmarknadspolitiken med som en halvautomatisk effekt. Däremot nämnde hon inte de offentliga utgifterna i allmänhet.

Det är alltså inte mycket kvar av Keynes idéer längre. Eftersom de automatiska stabilisatorerna är svagare i USA så behövs mer finanspolitisk aktivism där, vilket kunde vara en förklaring till Barack Obamas räddningspaket enligt Westerlund. På min fråga om inte reträtten till automatiska stabilisatorer, som ju inte var så lyckosamma i Sverige i början av 1990-talet, utgjorde ett tecken på stabiliseringspolitikens kris, svarade Westerlund att det visst finns mycket forskning på området. Men hur denna skulle ha utmynnat i praktiska rekommendationer förklarade hon inte. Hon hänvisade till professor Lars Calmfors, men tog inte ställning till hans förslag om en temporär momssänkning.

I början av februari 2009 gjorde LO-ekonomerna en uppdatering av sin konjunkturöversikt från i oktober förra året. Där nämndes några ytterligare åtgärder som Westerlund inte lade någon emfas bakom på seminariet. Det var att fler företag skulle få nödlån från Riksbanken, att system för kompetensutveckling istället för uppsägning skulle införas, fler platser inom arbetsmarknadsutbildningen, 20 mdr kr till kommunerna för att hålla uppe sysselsättningen, tidigarelagda offentliga investeringar samt ROT-avdrag.

Detta är väl diskretionär stabiliseringspolitik i sin prydno? Idag har en variant av kompetensutvecklingen överenskommits på IF-Metalls område men i kombination med 20-procentiga lönesänkningar ("undantagstillstånd"). ROT-avdrag har införts tidigare. Varför ville inte LO:s chefekonom lägga fram alla dessa åtgärder till diskussion på seminariet?

Min slutsats är fortfarande att det är stabiliseringspolitiken som befinner sig i kris (bloggartikel 18 nov 2008). Om det bara är automatiska stabilisatorer som är kvar av Keynes' teorier, och i så modest form som att skatterna inte skall höjas när intäkterna minskar, har stabiliseringspolitiken på finanspolitikens område monterats ner. Men räntepolitiken återstår och den skulle också kunna tolkas i aktivistiska termer. Förvirrande är dock att förslag till aktivistiska åtgärder framförs av samma LO-företrädare som förordar automatiska stabilisatorer. Är det en eftergift till den mera politiska LO-ledningen?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 02 mars, 2009 18:52, Anonymous Anonym said...

Danne
”Min slutsats är fortfarande att det är stabiliseringspolitiken som befinner sig i kris”

Min slutsats är fortfarande att det är ekonomiteorierna som befinner sig i kris, ingen har en lösning på krisen, varför är det så saknas det något i ekonomiteorierna.
varför skulle dagens teorier vara riktiga när vi så totalt misslyckats med att stoppa krisen.

 
At 03 mars, 2009 01:54, Blogger Per-Olof Persson said...

"...varför skulle dagens teorier vara riktiga när vi så totalt misslyckats med att stoppa krisen."

Om dagens ekonomiska teorier var riktiga så "borde" inga kriser uppkomma från början. Men politikerna har lyckats att politisera nationalekonomin för att göra den ofarlig för makthavarna. När politikerna finansierar forskningen inom området är detta för att köpa ett "riktigt" forskningsresultat.

I annat fall får forskaren ingen lön eller forskningsanslag. Forskningen måste därför utgå ifrån att politikerna "kan" göra något åt kriser. Kriser är också politikernas tillfälle att utöka sin makt över ekonomin och den enskilda individen. Därför växer den offentliga sektorn alltid vid kriser och den minskar aldrig efter en kris.


Keynes syfte vara att skapa ett socialistiskt samhälle

24 kapitlet av "The General Theory of Employment, Interest and Money" går att läsa här:

http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ch24.htm

Distribution av förmögenhet och inkomster:

"THE outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes."

Keynes menar på fullt allvar att produktionsresurserna INTE är knappa. Det går att visst att konsumera en resurs samtidigt som samma resurs används till investeringar:

"...the growth of capital depends not at all on a low propensity to consume but is, on the contrary, held back by it; and only in conditions of full employment is a low propensity to consume conducive to the growth of capital."

Keynes menar att skatter är bra för att dessa ökar konsumtionen:

"The existing confusion of the public mind on the matter is well illustrated by the very common belief that the death duties are responsible for a reduction in the capital wealth of the country. Assuming that the State applies the proceeds of these duties to its ordinary outgoings so that taxes on incomes and consumption are correspondingly reduced or avoided, it is, of course, true that a fiscal policy of heavy death duties has the effect of increasing the community’s propensity to consume."

Investeringarna ska socialiseras:

"I conceive, therefore, that a somewhat comprehensive socialisation of investment will prove the only means of securing an approximation to full employment;..."

Planekonomi är bra:

"But if our central controls succeed in establishing an aggregate volume of output corresponding to full employment as nearly as is practicable,.."

"The central controls necessary to ensure full employment will, of course, involve a large extension of the traditional functions of government."

Silvio Gesell är Keynes idol. Gesell ansåg bl a att sedlar som gavs ut skulle minska i värde dagligen under tre månader för att slutligen bli helt värdelösa. Detta skulle göra människor till superkonsumenter (men däremot inte till producenter):

"Thus I agree with Gesell that the result of filling in the gaps in the classical theory is not to dispose of the ‘Manchester System’,.."

Detta har vi inte sett i nu - större offentlig sektor och större konsumtion ska ge ett större näringsliv:

"Whilst, therefore, the enlargement of the functions of government, involved in the task of adjusting to one another the propensity to consume and the inducement to invest,..."

 
At 03 mars, 2009 03:06, Blogger Danne Nordling said...

Ola,visst finns det brister i de nationalekonomiska teorierna, trots att Lena Westerlund förnekade detta. Men det stora felet är att det finns konkurrerande synsätt vilket politikerna tagit till utgångspunkt för att kunna framföra vilka åsikter som helst.

Däremot är det litet bättre med samsynen kring orsakerna till krisen vilket tyvärr inte hjälper för att stoppa krisen. Vi kan t ex peka på att krisen berodde på feltajmade åtgärder. Men det hjälper inte för framtiden eftersom en sådan risk kvarstår - i varje fall om politikerna skall bli överens om åtgärder.

På det teoretiska planet är det naturligtvis graverande om en del ekonomer anser att Obamas paket är för litet, andra anser att det inte stimulerar ekonomin utan den offentliga sektorn, åter andra att det inte har någon större effekt alls och slutligen några som anser att det förvärrar krisen. Kanske inte alla är riktiga ekonomer?

Man kunde tycka att det åtminstone skulle gå att "stoppa krisen" så att den inte blir värre. Att det minst ett år för sent skulle gå att lösa krisen så att vi snart skulle vara tillbaka i goda tider är däremot en önskedröm. Men det var något sådant som ekonomerna efter Keynes' bok General Theory 1936 faktiskt drömde om.

"Om dagens ekonomiska teorier var riktiga så "borde" inga kriser uppkomma från början."

En ekonomisk teori kan vara riktig utan att detta i sig hindrar kriser från att uppkomma. Det kan bero på hur makthavarna tillämpar teorin. Om implementeringen konsekvent innebär en ständigt varierande fördröjning kan inte den bästa teori i världen förhindra kriser från att då och då uppstå. I så fall är det politiken det är fel på.

Genom att politikerna tidigare har missbrukat teorierna för att öka sin makt och det dessutom finns komprometterande texter att citera får andra politiker vatten på sin kvarn för att göra gällande att både teori och politik är fel. Det bidrar inte heller till att stabiliseringspolitiken kan lyckas.
/DNg

 
At 03 mars, 2009 10:07, Blogger Elling said...

Först trodde jag att Luigi Zingales var gubben i lådan som med cramdown metoden skulle utrota dom dårliga bankerna.

Sen trodde jag Ellen Brown var damen i lådan som med upptryckta Greenbacks skulle fixa pengar på fredag til oss alla.

Men Bernard Lietaer har både förklaringen, beskrivningen och lösningen. Dom senaste nätterna har gått åt at läsa inn hans alldeles underbara websajt : http://www.lietaer.com/crisis2008.html

Danne, detta blir din livsuppgift : Att sprida Lietars innsikter. Att uppmana banker och bolag att spontant bilda egna lokala, regionala, nordiska, branchspecifika valutor. Som sedan blir konvertibla i kronor. Sprida innsikten att multipla valutor för olika ändamål är lösningen på systemkraschen. Lycka till.

 
At 03 mars, 2009 14:32, Anonymous Anonym said...

Danne
Krisen kan lösas enkelt, först måste inflationstrycket upphöra (lönesänkningar som föreslagigs löser en del) minska allas löner med ca 5-10% (inflationstrycket upphör) tryck pengar je kommuner och landsting pengar som kompenserar för minskade skatteinkomster, dela ut pengar till alla medborgare.

Felet är löneökningar (vänster högerpolitiker har gjort samma fel) inflationen bekämpas sen med att strypa ekonomin räntan men värst är att penningmängden alltid måste vara för liten.

 
At 03 mars, 2009 17:55, Anonymous Anonym said...

Obama är en stimulanspolitiker i dubbel bemärklse.

Han lägger ut ett offentligt stimulanspaket, som syftar till att öka konsumtionen, att förhindra att enskilda får en försämrad ekonomi, att lägga ut ett offentligt investeringsprogram samt inte minst att stödja banker, fordonsindustrin och andra branscher i kris.

Detta har redan nu lett till ett budgetunderskott på 12-14 procet av BNP ed dess långsiktiga konsekvenser.

Dessutom har han i bagaget ytterliga raddningsaktioner till företag och branscher, där bedömningen är att konkurser till varje pris ska undvikas.
Det är en protektionistisk politik, som han står för.

Parallellt med det står han i begrepp att lansera hela det reformpaket, främst inom den sociala sektorn, som han gick i val på.

Det finns definitivt ekonomer, som hävdar att USA nu är ett sjunkande skepp och att återhämtningen kan dröja åtskilliga år.

Obama kommer successivt förlora i väljarstöd. Han för inte en ansvarsfull politik utan visionerna blir alltmera populism.

Fråga blir hur det blir i nästkommande val för en politiker, söm länge stått på den yttersta vänsterkanten i amerikansk politik.
/Per Fredö

 
At 04 mars, 2009 01:00, Blogger Danne Nordling said...

Elling, jag skall fundera på detta med komplementära betalningsmedel. Det är en intressant framtidsfråga.

Ola, det finns ingen enkel lösning på krisen i meningen att några sofistikerade ekonomisk-politiska åtgärder på kort tid skulle kunna återföra världsekonomin till full sysselsättning och återupptagen tillväxt.

Vad det nu handlar om är att förhindra att krisen förvärras genom sekundära effekter som minskad konsumtion eller utslagning av företag genom att kreditsystemet fungerar illa. Klarar man detta kan en återhämtning påbörjas mycket tidigare - inte bara genom naturlig resilians utan också genom att motåtgärderna mot sekundäreffekterna tenderar att spilla över i expansiv riktning. Detta inbegriper att det finns en tillräcklig penningmängd för att täcka expansionen.

Per F, vi får vara glada om Obama kan motverka de sekundära effekterna så att inte USA:s import (ca 15 % av BNP) minskar drastiskt. Men viktigt är också att kreditmarknaden börjar fungera. Här finns nog en ofullständigt utredd spridningseffekt globalt som oavsett USA:s importutveckling påverkar andra länders kreditgivningsförmåga och psykologiska ställning så att den reala ekonomin försämras direkt i dessa länder.
/DNg

 
At 04 mars, 2009 01:52, Anonymous Anonym said...

Men Ola, vilken kunskapsmassa får dig att tro att dina åtgärder kommer att ha avsedd effekt?

Man kan naturligtvis också fråga sig om "systemet" ens var tänkt att fungera, med tanke på hur liten vikt man egentligen lagt vid ämnet. (Cf. Caplan, Myth of the Rational Voter, mfl.) Alternativt kanske det bara var ett fikonlöv för samma gamla vanliga intressegrupper, om än ett som fungerade väl i nästan trettio år.

 
At 04 mars, 2009 01:59, Anonymous Anonym said...

Obamas regering verkar till beklämmande grad vara i händerna på bankirerna, dvs intressegrupper med en oproportionerlig makt över hur skattemedlen och utgifterna ska fördelas. I detta fall häpnadsväckande mycket så.

Frågan är om man mäktar med att undvika ett återupprepande av Japans sorgliga utveckling? Trenden är olycksbådande.

 
At 04 mars, 2009 13:32, Anonymous Anonym said...

Tom
Vi har alltid höjt lönerna, det har alltid varit mer eller mindre kris i ekonomin hur kan du tro på nuvarande teorier? Jag kan förklara varför varken sossarna eller moderaterna lyckas med ekonomin.

Danne du har kloka synpunkter men jag tror inte du inser vad löneökningar ställer till med,
Danne och alla andra vill ha löneökningar det är svårt att psykologiskt inse att löneökningar dödar ekonomin, det förklarar varför vi fortsätter att föra en felaktig ekonomisk politik. (höger vänster spelar ingen roll)

Ekonomer brukar hävda att ekonomisk tillväxt är nödvändigt (helt fel, rationaliseringar leder till lägre priser löneökningarna leder inte då till inflation (enligt den nuvarande tokiga beräkningsmetoden), man behöver inte strypa ekonomin med räntan och penningmängden.

 
At 04 mars, 2009 19:44, Anonymous Anonym said...

Ola, lycka till med förklarandet. Men du får nog anstränga dig mer.

 
At 04 mars, 2009 21:39, Anonymous Anonym said...

Tom
Om jag har fel så vore det väll en enkel sak att påvisa fel i det jag sa.
Jag tror inte jag kan påverka så mycket, dom flesta gör som du tror på det andra tror på, vad som är rätt och fel i ekonomiteorierna spelar inte någon roll, när tillräckligt många tror på en teori så tror andra att teorin är riktig för att så många tror på teorin, antalet troende ökar tills nästan alla tror på teorin, ingen vågar då ifrågasätta teorin, teorin har då blivit sann för ”alla” tror på teorin.

Att tro på löneökningar kan alla göra, försök säga nej och facket rasar, direktörerna vill också ha mer i lön, ser du inte hur en åsikt kan bli en sanning.

”Men du får nog anstränga dig mer” det hjälper inte att lägga fram en fullständig förklaring en del kan aldrig tänka om.
Jag kan bara hoppas att dom felaktiga ekonomiteorierna inte leder till ekonomins död.
Jag förutsåg att det skulle bli en allvarlig kris i ekonomin.

 
At 06 december, 2009 19:39, Anonymous Anonym said...

Good day !.
might , perhaps curious to know how one can make real money .
There is no initial capital needed You may begin to get income with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you need
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with affiliates around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your chance That`s what you desire!

I feel good, I began to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to select a proper partner who uses your savings in a right way - that`s the AimTrust!.
I earn US$2,000 per day, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to start , just click this link http://qibynewota.1accesshost.com/hybonom.html
and lucky you`re! Let`s take our chance together to get rid of nastiness of the life

 
At 02 februari, 2010 08:30, Anonymous Anonym said...

Hi there!
I would like to burn a theme at this forum. There is such a thing, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of financial piramyde, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For several years , I earn money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I make 2G daily, and I started with funny 500 bucks.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Turn to my web site to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

 
At 16 mars, 2010 09:37, Anonymous Anonym said...

Good day!

Sure, you’ve heard about me, because my fame is running in front of me,
my parents call me James F. Collins.
Generally I’m a social gmabler. all my life I’m carried away by online-casino and poker.
Not long time ago I started my own blog, where I describe my virtual adventures.
Probably, it will be interesting for you to find out how to win not loose.
Please visit my web page . http://allbestcasino.com I’ll be interested on your opinion..

 

Skicka en kommentar

<< Home