fredag, april 09, 2010

Ska vi sänka standarden med 7 månadslöner?

På bara någon vecka har krav på privat standardsänkning framförts som motsvarar nästan 60 procent av utgångsnivån. Arbetstidsförkortning, åldrande befolkning och 1-procentig årlig ökning av välfärden kräver lönereduktioner och skattehöjningar på 25 år som sänker den annars möjliga levnadsnivån med sju månadslöner. Dagens standard skulle sjunka med 3,4 månadslöner.

Kraven på att få inteckna framtiden saknar all realism. Jag har gjort en grov överslagskalkyl för vad det skulle kosta. Det började med Miljöpartiets deklaration att man ville börja med arbetstidsförkortning. I slutändan vill MP ha en övergång tll 30-timmarsvecka. Det kräver en lönesänkning med 25 procent (3 månadslöner).

En förkortning av arbetstiden i den offentliga sektorn kräver i sin tur att den offentliga produktionen återställs. Därför måste 33 procent fler anställas (25:75=0,33). Om ca 33 procent av alla sysselsatta jobbar åt den offentliga sektorn kräver detta att 1/9 av alla övergår i offentlig tjänst. Det blir 11 procent av de sysselsatta och ungefär lika mycket av BNP. Skattetrycket i relation till BNP måste alltså höjas lika mycket. Räknat om till kommunalskatt blir det drygt 20 procent av de disponibla inkomsterna (2,5 månadslöner).

Igår kom organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med en rapport som visar att den kommunala konsumtionen måste öka kraftigt i volym till 2035. Den åldrande befolkningen kräver en ökning med ca 19 procent. Om standarden dessutom ska öka med 1 procent årligen krävs att ökningen totalt blir ca 53 procent. Detta har SKL räknat om till krav på skattehöjning. Resultatet är 13 kr per hundralapp (eller 1,5 månadslöner).

Nu säger SKL att den privata konsumtionen kommer att öka från 1,5 biljoner kr till 2,5 biljoner fram till 2035 utan skattehöjning. Och skattehöjningen beräknas till 300 mdr kr. Det skulle alltså gå att ta ca 1,5 månadslöner om det skedde successivt, tycks man mena.

Men om arbetstidsförkortningen genomförs till 2035 kommer lönerna att vara 25 procent lägre. Det blir ca 625 mdr kr lägre konsumtion 2035 (från nivån 2 500 mdr kr). Dessutom måste t ex kommunalskatten höjas med drygt 20 kr. Det betyder omkring 500 mdr kr.

Kommunalskatten måste höjas från 31,78 kr 2010 till 65 kr år 2035 (exkl kyrkoavg, inkl begravg). Det är en skattechock.

Den privata standarden kommer summa summarum att minska med ca 425 mdr kr de närmaste 25 åren. Delposterna är lönesänkning efter skatt på 625 mdr kr, skattehöjning pga förkortad arbetstid 500 mdr kr samt skattehöjning enligt SKL 300 mdr kr. Det motsvarar omkring 28 procent av dagens standard - eller 3,4 månadslöner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 11 april, 2010 15:42, Anonymous Tom said...

Sverige kommer med andra ord inte att existera som samhälle i sin nuvarande form år 2035.

 
At 25 april, 2010 21:33, Anonymous Anonym said...

Men bör du inte ta hänsyn till exempel till att:
1. Lönerna ökar. 2035 kan BNP komma att vara dubbelt så stor som nu.
2. Kostnaderna för den offentliga sektorn åtstramas kontinuerligt.
3. Den offentliga sektorn säljs till privata intressen och så minskar kostnaderna ytterligare.


/siggepigg

 
At 30 augusti, 2010 15:01, Blogger Danne Nordling said...

siggepigg, jag har i min slutkalkyl som stannar på en standardsänkning från idag på 3,4 månadslöner tagit hänsyn (1) till tillväxten och löneökningarna. Kalkylen bygger på SKL:s långsiktsbedömning och här ingår (2) att vissa effektiviseringar kan göras i den offentliga sektorn. (3) En utförsäljning minskar inte kostnaderna i sig. Möjligen kan effektiviseringen bli större. Delvis har SKL tagit hänsyn till detta.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home