torsdag, december 30, 2010

"Eurons framtid högst osäker"

Ett utträde från eurozonen för några länder kan bli följden om stödpolitiken misslyckas. Men måste det leda till att det kvarvarande eurosamarbetet också kollapsar? Denna slutsats i SvD verkar ogenomtänkt.

Idag 30/12 har SvD en analys av eurons framtid med den citerade rubriken ovan. Artikeln är skriven av Tomas Lundin på SvD. Han skisserar tre tänkbara scenarier för eurons framtid. 1) Fortsatta improviserade stöd. 2) Utträden med en nordeuro kvar. 3) Fullständig kollaps för euron.

1. Fortsatt improviserad krishantering med ständiga akututryckningar är kanske det mest sannolika enligt Lundin. En testtidpunkt är om drygt två år när Grekland måste börja låna på marknadsmässiga villkor.

2. Valutaunionen spricker och Tyskland, Frankrike, Österrike, Nederländerna och Finland behåller euron som ett slags "nordeuro". Andrew Bosomworth vid obligationsfonden Pimco citeras varvid han menar att varken Grekland, Portugal eller Irland kommer att kunna skapa tillräcklig tillväxt för att kunna sänka arbetslösheten. "Det bästa vore därför om de lämnade eurozonen och kom tillbaka när de förbättrat sin konkurrenskraft." (Jfr bloggartikel 28/12)

3. Utträde av ett antal länder skulle "i verkligheten" inte vara förenligt med eurozonens överlevnad, menar Lundin och han fortsätter:
"I verkligheten skulle eurozonen knappast överleva en sådan operation. Kostnaderna på båda sidor skulle vara gigantiska med risk för bankkrascher, fritt fall på börserna och politiskt kaos. Det skulle med all sannolikhet sluta med att hela valutaunionen går över styr, Tyskland får tillbaka sin D-mark och Europa förlorar politiskt och ekonomiskt inflytande i världen."
Denna analys förefaller vara alltför ytlig. Varför skulle kostnaderna på utträdessidan bli "gigantiska"? Med egen valuta blir de nominella kostnaderna begränsade. De reala kostnaderna märks mest för importerade varor och för utlandsresenärer. Vid rätt växelkurs kommer lån från utlandet inte att vara något stort problem.

Kostnaderna för fordringsägarna i de kvarvarande euroländerna blir naturligtvis kraftiga genom valutaförluster. Men om alternativet är nedskrivningar av fordringarnas värde blir väl skillnaden inte så stor? Och varför skulle stora kostnader för "nordeuro-ländrna" leda till att de själva måste upplösa sin valuta? Om det finansiella systemet kan bevaras i dessa länder skulle inte heller andra börsvärden än bankernas falla. Och skulle det verkligen bli "politiskt kaos"?

Kanske kommer en viss stabilisering att kunna uppnås med hjälp av den utökade finansbevakning som EU inrättar vid årsskiftet (se artikel i DN 30/12, ej onl). Det ska bli fyra nya EU-myndigheter som ska förhindra nya finansiella kriser. "Det är ett experiment som ingen vet om det fungerar", menar professor Lars Jonung, ledamot i finanspolitiska rådet.

Myndigheterna består av det europeiska systemriskrådet (ESRB) som har den övergripande rollen att slå larm. På lägre nivå finns tre myndigheter som vardera ska samordna övervakningen på bank-, försäkrings- och värdepappersmarknaderna. Får vi hoppas att ESRB kan kommunicera begripliga analyser av Piigs-ländernas finansiella styrka så att inte ryktesspridning och känslomässiga reaktioner blir avgörande för vilka räntor de ska betala för sin upplåning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 01 januari, 2011 14:29, Blogger Per-Olof said...

Philipp Bagus har skrivit en bok som heter "The Tragedy of the Euro".

Den går att ladda ned som pdf-fil:

http://mises.org/resources/6045/The-Tragedy-of-the-Euro


Enligt Bagus:

"Finally my book on the Euro is available. In the book I explain why the Eurosystem almost collapsed in May 2010 when the Greek sovereign debt crisis spread to other PIIGS countries.

It shows how the system creates money out of nothing and creates perverse incentives for governments that lead to its own destruction. Without a reform, the Eurosystem is doomed for failure.

Beside the European monetary institutions, the book also describes the political interests behind the euro. The single currency was an important strategical tool in the plan of European socialists. It served to get rid of the Bundesbank and the DM that served as brakes on European inflation."

 
At 01 januari, 2011 14:39, Blogger Per-Olof said...

I bokens förord:

"The book is extremely timely and shows how the interventionist setup
of the European Monetary system has led to disaster.

The current sovereign debt crisis is the direct result of credit expansion by the European banking system. In the early 2000s, credit
was expanded especially in the periphery of the European Monetary
Union such as in Ireland, Greece, Portugal, and Spain. Interest rates
were reduced substantially by credit expansion coupled with a fall both in inflationary expectations and risk premiums.

The sharp fall in inflationary expectations was caused by the prestige of the newly created European Central Bank as a copy of the Bundesbank. Risk premiums were reduced artificially due to the expected support by stronger nations. The result was an artificial boom. Asset price
bubbles such as a housing bubble in Spain developed.

The newly created money was primarily injected in the countries of the periphery where it financed overconsumption and malinvestments, mainly in
an overextended automobile and construction sector. At the same
time, the credit expansion also helped to finance and expand unsustainable welfare states."

 
At 02 januari, 2011 04:58, Anonymous Johnny said...

Det bästa är en återgång till nationella valutor som förut fungerade bra.

En guld (100%) och en silver (100%) valuta är vad världen behöver. Ett gram guld är en Gold Euro och ett gram silver är en Silver Euro.

Vackra mynt, sedelfiering och elektronifiering är enkel och världen får två riktiga valutor för sin handel.

Det skulle kunna ske parallet med nationella FIAT valutor. Folk lär i alla fall bli bättre i matematik och huvudräkning med tiden, :-)

 

Skicka en kommentar

<< Home