måndag, november 22, 2010

Vindkraftens utbyggnad dödar 20 000 jobb?

Det krävs enorma subventioner för att bygga ut den kapitalintensiva vindkraften. Om pengarna istället användes på vanligt sätt skulle närmare 20 000 fler jobb kunna upprätthållas enligt en debattartikel i DI.

Professor Marian Radetski, Luleå tekniska universitet, och Jonny Fagerström på Föreningen svenskt landskapsskydd har idag 22/11 skrivit en vindkraftskritisk artikel i DI. Den utgår från Svensk vindenergis (SV) prognos att utbyggnaden av vindkraften till 2020 ska skapa 12 000-14 000 nya jobb. Då ska vindkraften producera 25-30 TWh elström.

När vindkraftverken tas i bruk ger de inte särskilt många jobb. En analys av den nyöppnade parken Havsnäs i Västernorrland (48 verk) som kostade 1,75 mdr kr visar att den ger högst 30 permanenta jobb. Det motsvarar 58 mkr per jobb. Under investeringsfasen blir det dock fler jobb. Men en beräkning från Norge visar att 3 kronor av 4 hamnar i utlandet som producerar vindkraftsutrustning. Miljöinvesteringar är inte någon bra metod att skapa jobb så som Socialdemokraterna påstod i valrörelsen, enligt min uppfattning.

I själva verket kan gröna jobb bidra till en minskad sysselsättning. Subventionerna drar undan investeringskapial i resten av ekonomin och försämrar konkurrenskraften genom högre elpris. Artikelförfattarna hänvisar till en spansk studie som visar att 2,2 jobb går förlorade på andra håll för varje jobb som vindkraften skapar. Med 14 000 nya jobb i Sverige skulle alltså 31 000 jobb förloras. Nettot blir därför enligt min beräkning 17 000 förlorade jobb.

De stora subventionerna kan tydligen inte upprätthållas i andra länder när finanskrisen sätter press på statsfinanserna. Men även den svenska vindkraften befinner sig i svårigheter (Arise) utan att subventionerna har försämrats. De stora utbyggnadsplanerna kan tydligen ifrågasättas.

Även om Radetski och Fagerström kanske är polemiska i överkant förefaller det välbetänkt att inte förutsätta att "gröna elinvesteringar" skulle skapa nya jobb. Det argumentet från de rödgröna borde inte kunna användas utan att de visar hur de negativa effekterna kan undvikas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

9 Comments:

At 23 november, 2010 01:18, Blogger Nils Lindholm said...

Hur mycket skulle en elbrist 'öka' sysselsättningen?
Vindkraften leverera väl idag så pass att ett bortfall, skulle inte direkt vara behagligt?

 
At 23 november, 2010 08:39, Anonymous Anonym said...

Syftet med vindkraften är ju inte primärt att skapa jobb men det blir mängder av jobb därutöver. Räknestycket för Havsnäs är ju halt absurt. Att dividera investeringskostnaden med antalet jobb! Syftet är ju att producera el, inte jobb. Investeringskostnaden kan användas för att räkna ut vad elproduktionen kostar. VAd gäller den spanska studien har den visat sig helt felaktig och dessutom skriven av en klimatskeptiker. Läs mer här: : http://greeneconomypost.com/debunk-spanish-study-green-jobs-1582.htm

 
At 23 november, 2010 21:51, Anonymous Anonym said...

Låt oss Googla lite på den nya grundlagen som ska tas av "vår" riksdag - imorgon - 24 november 2010:
ny svensk grundlag "24 november" site:svd.se
3 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:dn.se
5 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:aftonbladet.se
64 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:expressen.se
17 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:nejtilleu.se
4 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:socialdemokraterna.se
0 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:vansterpartiet.se
4 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:feministisktinitiativ.se
0 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:mp.se
0 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:centerpartiet.se
0 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:sverigedemokraterna.se
1 träff
-
ny svensk grundlag "24 november" site:moderat.se
4 träffar
-
ny svensk grundlag "24 november" site:folkpartiet.se
1 träff
-
ny svensk grundlag "24 november" site:nejtilleu.se
4 träffar

 
At 23 november, 2010 23:12, Anonymous Anonym said...

Vindkraft??? Det är en dans kring guldkalven!!! Lite svårt att fatta? eller du - ditt jag - är lite smart?

Låt oss förstå grunderna till Judendom, kristendom och Islam - Zurvan som skiljde gott från ont - skapade ett mellanting:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zurvan

Det går att gå till engelska Wikipedia och försöka leta sig tillbaka i alla religioners ursprung. Jag hamnade här - rta - det goda:
In the Vedic religion, ?ta (Sanskrit ??? ?ta? "that which is properly joined; order, rule; truth") is the principle of natural order which regulates and coordinates the operation of the universe and everything within it. In the hymns of the Vedas, ?ta is described as that which is ultimately responsible for the proper functioning of the natural, moral and sacrificial orders.

Och det onda - drug:
In his Gathas, Zarathushtra has attributed the origin of evil to the human mind.
Zarathushtra is believed to have lived sometime between 1500 and 1200 BCE when belief in many Gods (Sanskrit: Asuras, Avestan: Ahuras) prevailed. Also, the concept of right and wrong, namely, Asha, (Sanskrit: Rta) symbolizing truth and righteousness, and Drug, representing falsehood, were already present at that time.
Rta literally means the "course of things."

Zurvan är bara ett skoj några tusen år gammalt - vi är inte tusen år - vi är miljoner år gamla!!!
"Toumaï", Sahelanthropus tchadensis
Discovered by Ahounta Djimdoumalbaye in 2001 in Chad, in the southern Sahara desert (Brunet et al. 2002, Wood 2002). Based on faunal studies, it is estimated to be between 6 and 7 million years old, and more likely in the older part of that range. This is a mostly complete cranium with a small brain (between 320 and 380 cc) comparable in size to that of chimpanzees.


Varför tigs den nya grundlagen ihjäl?
Palme skyddas medan kungen får löpa gatlopp
-
Kungabokens huvudkälla del i hemligt polisnätverk

-
http://corruptio.blog.com/2010/11/18/tidningen-varlden-idag-bekraftar-corruptio%c2%b4s-uppgifter/
-
Sven Anér: Palmemordet
Min senaste bok, Affären Anti Avsan, placerar dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan vid Dekorima minuterna innan statsminister Olof Palme mördas i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholm den 28 februari 1986.

-

Svårt att fatta? Du - ditt jag är ju...
Du - ditt jag - måste söka själv förstå - värdera - inte låta dig luras...

 
At 23 november, 2010 23:43, Anonymous Anonym said...

Vad ska ditt jag förstå? erkänna?
Hur djupt det är lurat?!., förrått?!.,

Varför tigs den nya grundlagen ihjäl? Svenskarna hålls okunniga av deras media! Vilka är då de?
Birka var aldrig befolkat av "vikingar" och styrdes varken av "kungen" eller "kungens hird". Kungen eller kungens män kanske aldrig satte sin fot i Birka! Birkas utveckling sammanfaller istället i allt väsentligt med Sidenvägens utveckling över Volga och Östersjön. Denna handelsled gick mellan det turkiska Khazarriket (runstenarnas Särkland) i sydöstra Europa och de frankiska, anglosaxiska och senare tyska rikena i nordväst och hade sin blomstringstid
under 200 år ca 770 - 970 e.Kr.

-
Och nu är deras välde globalt
-
Synagogue of Satan
-
Shlomo Sand professor i historia i Israel har tagit reda på att judarna på Jesu tid nu är dagens Palestinier och att dagens judar är Ashkenazer = Khazarer(Georgier) eller Sepharder = Berber:
Google - Shlomo Sand

De hela är bara - sorgligt!?,.
De flesta av dem får inte fatta själva hur de lurats av sina ledare:
Edwin Black - The Transfer Agreement
-
David Cole - The Truth Behind The Gates Of Auschwitz 1 of 2
-
David Cole - The Truth Behind The Gates Of Auschwitz of 2

De är missledda av sina ledare!!!

April 03, 2003|Charles Feldman and Stan Wilson CNN
Former CIA Director James Woolsey said Wednesday the United States is engaged in World War IV, and that it could continue for years.

Fjärde Världskriget startades med hjälp av en False Flag Attack 11 september 2001.
YouTube - Friends of Israel — Enemies Inside the Gates
Veta mera:
http://www.archive.org/download/911-history-before-and-after/911history.pdf

PS
Det Tredje Världskriget - det kalla kriget - startades med atombomberna mot Japan:
THE SECRET HISTORY OF THE ATOMIC BOMB
WHY HIROSHIMA WAS DESTROYED
The Untold Story by Eustace C. Mullins June 1998

Fjärde Världskriget planlades av PNAC - The Project for the New American Century - Vice President Cheney, Florida Governor Jeb Bush, Defense Secretary Rumsfeld, Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, Cheney Chief of Staff I. Lewis Libby, Undersecretary of State John Bolton, Undersecretary of Defense Dov Zakheim, and author Eliot Cohen.- som ett år före 11 september 2001 publicerade
Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century
i vilket står att läsa:
Further, the process of transformation, even if it brings revolunionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event -- like a new Pearl Harbor.

 
At 24 november, 2010 16:57, Blogger Danne Nordling said...

Jag påminner om kravet på att hålla sig till ämnet. Denna tråd handlar om jobb och vindkraft, inte om grundlagen och annat!

Nils Lindholm, om det blev elbrist genom att kärnkraften lades ned skulle ersättningsproduktionen naturligtvis leda till viss ökning av nya jobb. Frågan är bara huruvida importerade vindkraftverk för dyra pengar kan tänkas försämra den vanliga ekonomins förmåga att generera nya jobb.

Anonym 08:39, syftet med grön el är i den politiska argumentationen också att generera jobb. Den granskning av den spanska studien (av de Morsella) lyckas inte tillbakavisa argumentet att importerade vindkraftverk skulle kunna ha en jobbförstörande effekt. Annika Helker Lundström, som är Vd för Svensk vindenergi och som svarar i dagens DI, tillbakavisar inte heller det jobbförstörande argumentet.

Den gröne ekonomen Tracey de Morsella menar att offentliga satsningar på vindkraft inte skulle tränga ut privata satsningar. Han hänvisar till keynesianska teorier från 1930-talet. Dessa är till stor del förlegade. De tar dessutom inte upp huvudargumentet att byggandet av vindkraft sker utomlands och placerar de nya jobben utanför det egna landet.

Men även om man kunde bygga vindsnurror inom landet är en ökad efterfrågan på snurror inte en garanti för nya jobb. Det fordrar nämligen att de arbetslösa är anpassade för den relativt finmekaniskt orienterade produktionen. Den strukturella arbetslöshet som finns i både Spanien och Sverige består till betydande del av personer som inte lyckats ta sig igenom grundskolan med godkända betyg. Jag bedömer att dessa personer ska ha andra typer av jobb eftersom de knappast ens är utbildningsbara för produktion av vindkraftsinvesteringar.

Om staten höjer skatterna och importerar vindkraftverk undandras en del efterfrågan som skulle ha riktats mot inhemsk produktion. Det flyttar inhemska jobb utomlands. Därför kan man inte använda satsningar på vindkraft som argument för att grön el kan skapa jobb.
/DNg

 
At 24 november, 2010 21:09, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling sa...
"Vindkraftens utbyggnad dödar 20 000 jobb?"

Så varför bygger man då ut vindkraften?

I Sverige har vi inte rätt till beslutande folkomröstningar - vi får endast ha rådgivade folkomröstningar!!! De handlar om brister i vår grundlag.

Det handlar om demokrati!!!
Vår förra och vår nya grundlag ger oss inte rätt att säga nej till vindkraft. Svenskarna behandlas som fångar i sitt eget land.

Sverige fick en ny grundlag idag - 2010-nov-24 - Deras media tiger om det - närmast noll procent av svenskarna har fått reda på det.
De kallar det demokrati - när ska svenskarna förstå att de lever i deras koncentrationsläger?

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 1) - Jimmie Åkesson (SD) vs Peter Eriksson (MP)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 2) - Jimmie Åkesson (SD) vs Peter Eriksson (MP)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 3) - Jimmie Åkesson (SD) vs Per Bill (M)

SD debatterar grundlagsändringarna (Del 4) - Jimmie Åkesson (SD) vs Karin Granbom Ellison (FP)

 
At 25 november, 2010 02:01, Blogger Danne Nordling said...

Vindkraften byggs ut för att andelen förnybar elproduktion ska öka. Det är både i enlighet med EU:s direktiv och i enlighet med de kärnkraftskritiska partiernas önskemål.

Jag skulle tro att dessa partier vill satsa på vindkraften även om den blir mycket dyrare än annan kraftproduktion och även om den bidrar till att det blir färre jobb i Sverige.

Det svåra är att förstå hur de partier som inte tänker sig en minskning av kärnkraften resonerar. De hänvisar till att elen ska exporteras och ersätta kolkraft i Europa. Men de motiverar inte varför svenska skattebetalare ska subventionera detta och varför Sverige ska leva med högre arbetslöshet för att åstadkomma en ytterst begränsad miljöåtgärd.
/DNg

 
At 26 november, 2010 19:35, Anonymous Anonym said...

Frågan är vilka ska välja väg? - 349 riksdagsledamöter = 0,3 promille = 1000*349/10 000 000 svenskar - ska de välja?

Så de 999,7 promille - ska inte få välja?

Och riksdagsledamöterna = 0,3 promille - röstar som deras partiledare säger - och de säger som medias ägare säger - så hjälper det att blogga? kasta pärlor för svinen.

Hur ska vår grundlag se ut? Hur ska vårt penningväsende se ut?

De flesta känner inte historien:
Palmstruchska banken eller officiellt Stockholm Banco var Sveriges första bank. Den grundades 1656 av livländaren Johan Palmstruch med Karl X Gustavs tillstånd, med tanken att den skulle fungera som en statlig inrättning för att dra åt sig kapital, exempelvis genom utgivning av kreditivsedlar.
-
http://www.archive.org/download/911-history-before-and-after/911history.pdf
-
The Syngogue of Satan
http://iamthewitness.com/audio/David.Pidcock/TFC.SMITH.DAVID.PIDCOCK.11-25-2010.mp3
-
De handlar om att några få = 0,3 promille - ska välja åt oss 999,7 promille! Och det kallas demokrati = folkstyre... skratta eller gråta??? eller förstå? göra något

 

Skicka en kommentar

<< Home