söndag, februari 20, 2011

Economic man bekräftas av egoistiska vårdbiträden

När lika hög ob-ersättning på Karolinska införs tänker de flesta försöka byta jobb. Det finns tydligen inget stöd för altruism eller jämlikhet hos de anställda. Det är istället egenintresset som styr människan.

Den erfarna vårdpersonalen på Karolinska universitetssjukhuset tänker säga upp sig. Det berättas i en artikel i DN igår 19/2 (ej onl) av vårdreportern Annika Folcker Aschan. Anledningen är ett nytt system för ersättningen vid kvälls- och helgarbete.

Hittills har de mest erfarna sjuksköterskorna, barnmorskorna och undersköterskorna, som också haft högst grundlön, också haft mest i ob-ersättning. Men nu inför Karolinska ett system som ger "samma ersättning åt alla, oavsett hur hög grundlönen är". Det är inte fråga om några besparingar för sjukhuset, poängterar personaldirektören Lena Freijd. Officiellt motiveras reformen med bättre kostnadskontroll.

Men det framgår att reformen är en typisk omfördelning i lönesystemet där några kommer att få det väsentligt bättre medan andra får stora försämringar. Barnmorskan Susanne Einarsson Ringertz kommer att få 3 500-6 000 kronor mindre i månaden. Hon tror att alla hennes kollegor söker nya jobb, en del har redan sagt upp sig.

Detta är enligt min mening ett exempel på ett första steg för att skapa lika lön för alla i enlighet med en klassisk egalitär ideologi. De duktiga avstår till de mindre produktiva, de erfarna avstår till nybörjarna. Så såg den ursprungliga kommunismen ut omsatt till dagens samhälle. Det var altruism och jämlikhet som skulle råda.

Om man inte kan sin nationalekonomi, som ledningen på Karolinska, så förstår man inte att människan i verkligheten är en egenintresserad, rationellt kalkylerande nyttomaximerare - dvs vad som nationalekonomin kallar "economic man". Om man sänker vissas ersättning för att ge den åt andra kommer de förfördelade att rationellt nog försöka öka sin egen nytta genom att byta jobb. De som hävdar att teorin om economic man inte stämmer har fel. Det visar vårdpersonalens reaktioner.

"Det här innebär att väldigt många sjuksköterskor kommer att sluta och att Storstockholms slutenvårdsproduktion sjunker drastiskt", säger Nina Lahti, sjuksköterska på hjärtintensiven på Karolinska i Huddinge i DN-artikeln. Vårdkrisen förvärras av vanföreställningar om människans natur är min slutsats. Teorin om economic man bekräftas.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 20 februari, 2011 18:37, Anonymous Lars said...

Låter väl ändå som en vinst för sjukhuset om de på detta sätt kan göra sig av med den personal som har högre grundlön.

 

Skicka en kommentar

<< Home