onsdag, mars 21, 2012

Fakta om inkomstskatten 2012

Brytpunkten är 34 500 kronor per månad 2012. Den övre brytpunkten ligger på nästan 49 000 kr/mån. Marginalskatterna är då 53 respektive 58 procent.

Några större nyheter har inte inträffat 2012. Kommunalskatten i genomsnitt har dock stigit mera än tidigare år, från 31,55 till 31,60 procent. Jobbskatteavdragen har förblivit fyra till antalet: 2007, 2008, 2009 och 2010. I år sker uppräkningar av skiktgränserna med inflationen och den schabloniserade reallöneutvecklingen.

Brytpunkten för statlig skatt höjs 2012 till 34 500 kronor i månadslön. När man uppnått denna lön stiger skatten till 20 procent på ytterligare inkomster. (pdf) (Använd inte "skiktgränser" hos skv.) För pensionärer är brytpunkten 36 383 kr/mån.

Den övre brytpunkten där 5 procents ytterligare skatt ("värnskatt") tas ut blir 48 933 kronor per månad. För pensionärer är den 50 058 kr/mån.

Kommunalskatten är 31,60 procent i genomsnitt och till denna kommer för de flesta 1,17 procent i kyrkoavgift och för alla skatt på 0,22 procent i "begravningsavgift". Summan blir 32,99 procent, som tidigare kallades kommunalskatt.

Marginalskatten blir därmed ovanför nedre brytpunkten 53 procent (>34,5' kr) och 58 procent ovanför den övre (49' kr).

Skatterna kan räknas ut på sajten jobbskatteavdrag.se eller hos ekonomifakta (här får man också uppgift om "arbetsgivaravgifterna", dvs löneskatterna på 31,42 procent). Skatteverket har numera en detaljerad uträkningsfunktion.

Förra årets artikel.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 23 mars, 2012 13:33, Anonymous Per Fredö said...

Detta är grundläggande uppgifter om nuvarande skatteregler.
Vi har visserligen inte fått något femte jobbskatteavdrag, men som Danne pekar på så höjdes ändå brytpunkten från kommunal till statlig skatt.
En skattesänkning i smyg om man så vill.
Annars så varierar ju kommunalskatten mellan 28.50 till 33.50.
De som får betala mest är låginkomsttagare och får sämre social service.
Deras kommuner har vidare en negativ sysselsättningsutveckling och de får också betydligt fler äldre att ta hand om än vad som blir fallet i tillväxtområden.
De kommuner, som ligger i expansiva områden styrs dessutom huvudsakligen av borgarna, läs moderaterna, de övriga kommunerna av centerpartiet och socialdemokraterna.
Det betyder att dessa partier får snåla på det mesta inom den offentliga sektorn, medan de andra kan både kan ha en långsiktig låg kommunalskatt i kombination med en växande service och ökade investeringar.
Löfven och socialdemokratrna får nog räkna med att deras framtida valreultat kommer att ligga på nuvararande historiskt låga nivå.

 

Skicka en kommentar

<< Home