onsdag, mars 28, 2012

Reinfeldt klarar inte jobben till 2014 säger KI

Nu har Fredrik Reinfeldt suttit vid makten 2 000 dagar. I Dagens Nyheter (28/3-12) har Kristoffer Örstadius gjort en utvärdering av olika indikatorer som visar hur hans politik har lyckats. Ett pr av bakgrundsartiklarna finns på nätet: Unga utan jobb ökar mest i blå kommuner och "Vi är väldigt bekymrade över de höga siffrorna".

I huvudartikeln anges att arbetslösheten i åldern 16-64 år var 7,1 procent år 2006 och 7,6 procent 2011. Det ser illa ut för Reinfeldt. Men konjunkturen kommer att förbättras. Min bedömning i förra veckan (18/3-11) var att konjunkturförbättringen till 2014 skulle få ner arbetslösheten till ca 6,8 procent. Det skulle alltså kunna rädda Reinfeldt i den kategoriska debatt om arbetslösheten oberoende av finanskriser och eurokriser som enbart gör en jämförelse med 7,0 procent 2006 (15-74 år).

Idag kom Konjunkturinstitutet med en ny rapport (pdf) med en prognos ända fram till 2016. Då kommer arbetslösheten att ha sjunkit till 6,3 procent. Men för 2014 förutspår man en nivå på 7,3 procent som kan jämföras med 7,5 procent 2011. KI anger inte vilket mått på arbetskraften man använder. Men ner till de 7 procent som rådde vid makttillträdet 2006 kommer Reinfeldt inte att komma. Det skiljer fortfarande ett par tre tiondels procentenheter.

Den kategoriska debatten har alltså stora chanser att döma ut alliansregeringen som oduglig i den centrala jobbfrågan. En miss på några tiondels procentenheter är kategoriskt sett ett löftesbrott.

Det är dock tänkbart att Reinfeldt ändå lättar på den något restriktiva finanspolitiken så att fler kan få arbete. Särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder kanske också går att introducera. I sista hand kan regeringen ge bidrag till kommunerna för sysselsättningsökning som förbättrar arbetslöshetssiffrorna. Ännu är regeringen inte "rökt" i jobbfrågan...

Fortsättning: Hur ska Borg skapa jobb i den svaga konjunkturen 2014? 29/3-12

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 29 mars, 2012 08:19, Anonymous Anonym said...

Bidrag till kommuner som förbättrar sysselsättningen.
Låter som en omväg.
Varför inte minska ökningen av arbetskraftsutbudet.
Om det går?

 
At 29 mars, 2012 11:57, Anonymous Per Fredö said...

Detta att ungdomsarbetslösheten ökar mest i borgerliga kommuner är lite av en statistisk synvilla.
DN redovisar procentuella ökningar, men i de borgerliga kommunerna sker det från en låg nivå och i de socialdemokratiska ligger arbetslösheten väsentligt högre
SCB använder sig också av en realistisk statistik och har uteslutit heltidsstuderande.
Det kan måhända bidra till en mindre känsloladdad debatt utan nån
som helst häsyyn till hur väl vi ligger till internationellt.
De kommande årens måttliga tillväxt kräver extraordinära lösningar för att pressa ned ungdomsarbetslösheten.
Anders Borg vill attarbetsmarknadens parter kommer överens om en kombination av praktik och vanliga jobb.
Därefter ska han titta på kompletterande insatser som det heter.
Han vill också få med sig Löfven om detta.
Lite av pragmatism får vi hoppas på.
Men skolan inger fortsatt bekymmer.

 
At 29 mars, 2012 15:33, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 8:19, Reinfeldt vill inte minska arbetsutbudet eftersom det liknar Perssons politik att förtidspensionera sjuka och arbetslösa. Då är det bättre att ge kommuner som ökar antalet anställda ett särskilt (tillfälligt) sysselsättningsbidrag. Med tanke på oppositionens tjatande om de stora nedskärningarna kan de knappast anklaga regeringen för att skapa enbart terapijobb som egentligen inte behövs.

Skattebetalarnas pengar borde egentligen ges tillbaka i form av en skattesänkning. Men det kan bli svårt att få igenom med en opposition som på skatteområdet tydligen består av 4 socialistiska partier. Och Borg är emot skattesänkningar eftersom han anser att de får liten effekt på grund av import och ökat sparande.

Per Fredö, ungdomsarbetslösheten och borgerliga kommuner kan bli ett problem i valrörelsen. Att få igenom praktik och liknande tar lång tid. Ett tidsbegränsat bidrag till kommuner som anställer ungdomar verkar mycket snabbare. Det ligger i linje med regeringens pragmatism.
/DNg

 
At 29 mars, 2012 16:12, Blogger Nils Lindholm said...

Det är lugnt.
50-tusen i FAS3 o arbetslösheten har sjunkit med 1% då dessa enl. direktiv inte ska räknas som arbetslösa.

Samt 'ströja ut' 50-tusen i förtida uttag av ålderspension så är 1% till borta.
Och
då ålderspensionärer räknas som 'ej i arbetskraften' så blir det en x-tra effekt.

Sen så då kvinnorna har nån 10-15% lägre lön så kommer enl. Annie Lööfs sätt att räkna, kvinnoarbetslösheten att försvinna, så det fixar sig.

 
At 29 mars, 2012 18:58, Anonymous Per Fredö said...

Danne
Kan det verkligen vara vettigt ge de kommuner nåt särskilt tidsbegränsat sysselsättningsbidrag, som anställer ungdomar?
Det lär i så fall endast bli inom den offentliga sektorn.
Vi får avvakta och se vad arbetsmarknadens parter samt Borg kan komma med.
Det lär ge bättre och långvariare effekt och blir inte heller riktat till en begränsad sektor av vår arbetsmarkad.

 
At 29 mars, 2012 23:49, Blogger mats c said...

Hej Danne,

Den minskning av arbetsksraftsutbudet som anonym 8:19 berör syftar nog egentligen inte på att göra Persson-liknade åtgärder a la förtidspensionering utan handlar om debattämnen som kan bli MYCKET infekterade och som berör till immigrationsfrågor

 
At 30 mars, 2012 08:53, Anonymous Anonym said...

Mats C
Att betrakta utbudet av arbetskraft och INTE ta hänsyn till invandringen visar hur indoktrinerade vi blivit!
Är det helt självklart att vi skall vara extrema i denna fråga i alla lägen, samtidigt som vi är extrema i samhällsansvar, jämlikhet och låglönesatsningar.
Den ekvationen går inte ihop.
Det är ett konstaterande som alla kan göra. Frågan är om det är någon som vågar?

 
At 30 mars, 2012 17:34, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, det bästa vore, om skattesänkningar inte blir aktuella, att utforma ett generellt och tidsbegränsat sysselsättningsbidrag för både näringslivet och den offentliga sektorn - med särskild inriktning på ungdomar. Då kan siffrorna förbättras så att man klarar valdebatten om jobben.

mats c, Att minska ökningen av arbetsutbudet genom mer restriktiv invandringspolitik verkar inte vara en realistisk prognos. Vi kommer senare att få se motsatsen efter regeringens uppgörelse med MP om ökad mottagning av utomeuropeiska anhöriga. Detta kommer att ställa ännu högre krav på att det skapas nya jobb till dem som har åtminstone en liten anställningsbarhet. Regeringen kommer troligtvis aldrig att klara ett misslyckande i jobbpolitiken genom att skylla på invandringen.
/DNg

 
At 24 oktober, 2022 12:53, Anonymous Anonym said...

jordan shoes
hermes
ggdb
off white nike
supreme clothing

 

Skicka en kommentar

<< Home