måndag, mars 26, 2012

Sveriges ambitiösa klimatpolitik meningslös

Sverige släpper endast ut 0,2 procent av världens växthusgaser. Argumentet för att ändå försöka göra större utsläppsminskningar än andra länder är att andra länder då tar efter. Det är fel visas i en rapport av expertgruppen för miljöstudier.

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) publicerar idag en rapport om varför ett litet land (t ex Sverige som står för 0,2 procent av de globala utsläppen) ska bedriva en mer ambitiös klimatpolitik än vad som krävs av världssamfundet (pressm, rapport 95 sid). Den är skriven av ekonomiprofessorn Michael Hoel vid Oslo universitet. Han skriver också en debattartikel i DN idag 26/3-12 med rubriken "Ingen effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken".

Detta är verkligen en ödets ironi, När den socialdemokratiska regeringen ville lägga ner ESO bildades EMS som en eftergift åt Miljöpartiet. Sedan miljöminister Andreas Carlgren byttes ut har motivet för de överambitiösa klimatpolitiska åtgärderna från regeringens sida inte längre angetts vara att "Sverige måste gå före". Motivet har istället blivit oklart. Nu är det väl enbart Åsa Romson (MP) som pratar om vikten av att gå före.

Att det är verkningslöst för ett litet land att driva en mer ambitiös klimatpolitik framgick redan 2008 när nationalekonomen Runar Brännlund från Umeå universitet intervjuades i vetenskapsradion (bloggart april-08 ). Det finns inga belägg från beteendeforskningen att så skulle vara fallet. Nu menar Michael Hoel till och med att en restriktiv föregångspolitik kan bli skadlig för klimatet:
"Politik som syftar till att uppnå ovanstående {indirekta effekter} ger olyckligtvis ofta även upphov till oönskade effekter. Ett tydligt exempel är så kallat koldioxidläckage, vilket är en negativ indirekt effekt. Koldioxidläckage kan uppstå om klimatstyrmedlen blir strängare enbart i ett land eller en region. Kostnadsökningar som inte sker i andra regioner kan då leda till att verksamheter med koldioxidutsläpp flyttas till de regionerna utan att de globala utsläppen minskar. De kan till och med öka."
Nu borde det vara dags att gå till offensiv mot Miljöpartiets försök att utnyttja klimatpolitisk kritik för egoistiska partipolitiska syften. Det är meningslöst att ta på sig extra kostnader jämfört med andra länder för klimatåtgärder som bara innebär tom demonstrationspolitik. Hur kan Miljöpartiet riskera att dess politik istället ökar utsläppen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 27 mars, 2012 09:38, Anonymous PKo said...

Argumentet att Sverige är så litet och vår inverkan därför så marginell att vi därför inte behöver bry oss är lite märkligt
Är det bara Kina och Indien som egentligen behöver ta tagelskjortan på?
Eller borde Indien och Kina dela upp länderna i regioner om 5000 personer så skulle ju deras inverkan bli mindre än Sveriges - tagna var för sig!
Är klimatproblemet (jo vissa hävdar att det inte finns) över då?
Gäller samma sak avloppsvatten i floder, om man delar upp en stad i mindre kvarter - slipper man bygga reningsverk då?
Om ingen går före, kommer alla med då? Jag brukar för egen del rättfärdiga mina utsläpp med att jag inte vill avstå flygresor för egen del därför att inga andra gör det - jag tror inte att det resonemanget snabbar på omställnigen, även om det tillfälligt dövar mitt samvete och låter min familj se Venedig etc.

 
At 27 mars, 2012 09:58, Anonymous Anonym said...

Vi bör vara ett föredöme i det lilla men behöver inte tvinga ut vår industri från landet.
Det har ju visats med all tydlighet att vår import är med skadlig för miljön än om vi hade producerat det här hemma. Därför bör vi inte tvinga ut produktionen.
Elproduktionen är ett tydligt exempel på denna missriktade miljöambition. Barsebäck saknas!

 
At 27 mars, 2012 14:36, Blogger Danne Nordling said...

PKo, argumentet är att Sverige, trots att det är litet, ska ta på sig lika betungande nedskärningar av utsläppen som andra länder.

Men när det härutöver argumenteras för ännu större och kostsammare nedskärningar kan detta inte motiveras med effekten på det globala klimatet. Effekten av denna extrainsats är negligerbar. Om detta är alla överens.

Motiveringen för extra nedskärningar har därför begränsats till den psykologiska effekten på andra länder när vi "går före". Detta argument håller inte, visar nu EMS.
/DNg

 
At 27 mars, 2012 18:31, Anonymous Johannes Westlund said...

Jag tycker resonemanget är skitsnack. Vår inverkan totalt på global nivå är helt ointressant, väg hellre inverkan per capita. Där ligger vi rätt högt upp i "ligan". Vi är inte fria från ansvar bara för att vi inte utgör en stor delmängd av de som sabbar.

Det är ungefär som att det skulle vara mer okej att muslimer gör terrorattentat eftersom de ändå inte utgör mer än någon procent av det totala antalet terrorattentat (som till största delen utgörs av vänsterextremistiska attentat).

Vi sabbar världen. Förvisso inte genom terrorattentat, men genom vår livsstil. Vi kan välja att ta ansvar eller att inte ta ansvar. Det valet har alla länder. Vi kan säga till våra barn att vi gjorde vår del, vi skapade kretslopps-samhället. Eller så kan vi säga att vi struntade i det eftersom vår del i det hela ändå är så liten. Jag skulle vilja se dig se ditt barnbarnsbarn i ögonen och säga det budskapet du har. Min åsikt är att så länge vi har en påvekan som är större än noll har vi också ett moraliskt ansvar oavsett vad andra länder gör att eliminera det. Det du håller på med är bara ett patetiskt försök att smita undan ansvar.

 
At 27 mars, 2012 21:30, Anonymous Paul W H said...

"Vår inverkan totalt på global nivå är helt ointressant, väg hellre inverkan per capita. Där ligger vi rätt högt upp i "ligan"."

Gör vi? Jag trodde det var precis tvärtom. Vilka länder med jämförbar levnadsstandard har lägre utsläpp per capita?

Vidare får jag intrycket av att Johannes Westlund är mer intresserad av vad som KÄNNS rätt och att kunna slå sig för bröstet, än vad som verkligen ÄR rätt och vad som verkligen gör nytta. Inte helt olikt svenska politiker med andra ord, när de glassar runt på internationella miljökonferenser och mer än gärna skryter om hur duktiga de är, samtidigt som glesbygden går på knäna och folk oroar sig för att bli arbetslösa för att energiintensiva företag tvingas att flytta.

Om en satsning på miljöförbättrande åtgärder ger bättre avkastning/effekt per satsad krona utomlands än i Sverige, bör satsningen ske just där. Meningen "Sverige släpper endast ut 0,2 procent av världens växthusgaser" är snarare en uppmaning att lyfta blicken och inte stirra sig blind på vad som händer runt de egna krokarna.

 
At 27 mars, 2012 22:59, Anonymous Johannes Westlund said...

Jag är absolut intresserad av vad som är rätt. Att exakt defininera detta läge är dock svårt. Men en bra början är Bruntlandtsdefinitionen på hållbarhet: "att tillfredsställa våra behov idag utan att kompromissa framtidens generationers möjlighet att tillfredsställa sina".

Men jag frågar mig hur Sverige ska kunna bedriva klimatarbete i ett annat land? Dessutom så bör vi inte jämföra oss enbart med toppskiktet i utsläppsklubben. Det är allmänt känt att hela västvärlden grisar ner. Naturen skiter i om vi ligger bra till bland de dåliga. Tyvärr. När som helst kan vi passera gränsen för vad nuvarande ekosystem kan buffra. Vad som händer då vill inte forskare spekulera i, åtminstone inte de forskare som hållit föreläsningar jag varit på. Men ingen är av uppfattningen att det kommer bli trevligt och mysigt. Snarare är det väl en fråga om vilken grad av helvetet vi får.

Dessutom får vi noll i trovärdighet om vi inte aktivt jobbar med oss själva först. Lite som när manliga partiledare eller andra ledande personer pratar om hur viktigt det är att män makar på sig. Varför stiger de inte själva åt sidan, för de är ju män? På samma sätt kommer alla att fråga varför vi inte städar upp bakom vår egen dörr om vi samtidigt plädderar för att Kina, USA och Indien ska bära tagel.

Dessutom ligger vi rätt illa till. USA är värre, men andra europeiska länder såsom Storbritannien, Danmark, Tyskland med flera ligger tusentals watt lägre än oss. Så Sverige ligger inte bra till... Bland annat till följd av en enormt energislukande bilflotta och transportsektor.

 
At 28 mars, 2012 08:45, Anonymous Anonym said...

Johannes du skriver att vi inte kan bedriva klimatarbete i andra länder.
Samtidig som du vill att vi ställer högre krav i vårt land.
Detta leder till att miljöproblemen flyttas från vårt inflytande till länder utanför vårt inflytande om vi inte samtidigt stryper all import.

 
At 10 april, 2012 22:38, Anonymous Anonym said...

Jag hämtar dessa siffror från Dr Max utmärkta blogg "Andas Lugnt".

3.000.000 megaton CO2 (0,0392%) finns i atmosfären
33.400 megaton = världens samlade utsläpp 2010
8.200 megaton från Kina (2010, stadigt stigande)
5.500 megaton USA
2.100 megaton Indien, stadigt stigande
52 megaton Sverige

Kina bygger ett par kolkraftverk i veckan. I Sydafrika har nyligen byggts (med svenskt stöd) ett kolkraftverk Medupi på 4.800MW och ett i Matimba på 3.990 MW.

CO2utsläpp: 30 megaton resp 26 megaton. Mer än Sveriges hela utsläpp!

Om vi så stryper allt som genererar CO2utsläpp i Sverige, så blir det ändå som att spotta i Atlanten. Fullkomligt meningslöst och dessutom sanslöst dumt!

För övrigt har ju CO2utsläppen fortsatt att stiga och världstemperaturen måste då, enligt expertis från IPCC göra detsamma.

Men nix, under 2000-talet har världstemperaturen vägrat att ställa upp på IPCC:s premisser. Havsnivåerna har slutat stiga på senare tid och havstemperaturerna vill inte heller vara med och leka världens undergång.

Så det blev fel. Modellkörningarna sedan 1988; kaputt! Om det finns en orsak till temperaturhöjningen mellan 1975 - 1998, så inte var det koldioxiden. Luften har pyst ur den stora fina klimatballongen, och kvar finns bara en sorglig trasa.

Börje S.

 

Skicka en kommentar

<< Home