måndag, december 19, 2005

Försäkringar mot branschkriser?

Statens eventuella uppgift att skaffa nya jobb till en ort med en dominerande arbetsgivare har förstört möjligheterna att etablera privata och effektivare lösningar. Det borde vara fullt möjligt att låta den privata sektorn ta över statens ineffektiva åtgärder på arbetsmarknadsteknikens område.

Är det nödvändigtvis statens uppgift att ordna fram nya jobb när ett företag på en viss ort drabbas av kris eller när en en hel bransch får svårigheter på flera orter? Det är i varje fall inte uppenbart att man kan göra en analogi till statens ansvar att förebygga och motverka starka konjunktursvängningar. Här förutsätts det att konjunktursvängningar och s k asymmetriska chocker är något vi får leva med i ett modernt samhälle. Det är möjligt att det skulle gå att avskaffa dessa företeelser med en annan samhällsorganisation (alltså inte planhushållning) men någon riktigt övertygande bevisföring för detta har hittills inte kunnat presteras.

Det enklaste exemplet på en kris som leder till stora problem för en viss ort är att det finns ett dominerande företag på denna ort som råkar ut för ett kraftigt efterfrågebortfall. I en globaliserad värld kan det vara fråga om ett företag som tillverkar en komponent till en världskoncern med styrelsen i ett avlägset land (t ex bilstolar). Det uppstår överkapacitet i hela koncernens bransch och man beslutar att begränsa sin produktion genom att bara anlita underleverantörer i sitt eget land. Efterfrågan på underleverantörens produktion reduceras drastiskt i ett enda slag.

En fråga som då uppstår är om inte vår underleverantör har återförsäkrat sig gentemot köparföretaget. Här finns det kontrakt med viss uppsägningstid men knappast någonting mera. Det vore dock tänkbart att ett företag som hamnar i händerna på en dominerande köpare borde återförsäkra sig bättre - antingen med vissa långsiktiga garantier eller med garantier om andra beställningar. Problemet med dessa krav är att andra företag i andra länder kan vara villiga att inte kräva sådana garantier och därför skulle en lönsam affärsmöjlighet utebi för vår underleverantör.

Nästa steg är då frågan om en dominerande arbetsgivare på en viss ort har någon annan möjlighet att återförsäkra sig om efterfrågan skulle bortfalla. Vi skulle exempelvis kunna tänka oss att arbetsmarknadens parter driver ett försäkringsföretag i den arbetsmarknadspolitiska branschen (idén har antytts av professor Ingemar Ståhl). Vid en neddragning skulle detta företag kunna lidra övergången med stödåtgärder, flyttbidrag, omskolning av de anställda och förmedling av nya jobb och eventuellt andra beställningar.

I princip borde alla anställda kräva att deras företag är återförsäkrade i ett försäkringsföretag av denna typ. Ju mer utsatt arbetsgivaren är desto större blir premien och desto lägre lönebetalningsförmågan. Men jobb på hemorten som delvis också är försäkrade är i många fall bättre än inga jobb alls. Genom att staten skapat ett (osäkert) prejudikat att försöka skaffa ersättningsjobb och i varje fall ordna med någon sorts AMS-terapi i sådana här fall har marknaden för effektivare lösningar konkurrerats ut.

Svårare blir det när en hel bransch kan drabbas av överkapacitet. Det blir betydligt dyrare att försäkra sig mot detta, alternativt att när ett fall väl inträffar räcker inte försäkringen så långt. När staten själv är inblandad borde staten erbjuda en försäkring som tydliggör vad som gäller om politiken på området ändras. Det kan t ex gälla sockerbetsbranschen som är beroende av statens avtal om sockerpriserna på världsmarknaderna. Om staten inte kan hålla uppe sockerpriset faller försäkringen ut.

Det förefaller inte som om det var omöjligt att reducera statens och skattebetalarnas roll inom ett område som traditionellt ansetts vara en (oklar) uppgift för den offentliga sektorn. För detta fordras att staten ger en annan ram för sådan verksamhet än den opportunistiska röstmaximerande bas som gäller idag. Paradoxalt nog förefaller det som om den politiska marknaden med en demokratisk metod är sämre på att lösa dessa begränsade arbetsmarknadstekniska problem.

Se även: Skall Operan få tvinga av oss 4 miljarder? 6/4-06

6 Comments:

At 19 december, 2005 21:02, Blogger Per-Olof Persson said...

Entreprenörerna driver ekonomin och sysselsättningen

Den allmänt rådande meningen idag är att det är konsumtionen som driver ekonomin och därmed sysselsättningen. Om då problem uppkommer så kan dessa rättas till med hjälp av arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik.

Om dessa teorier är felaktiga så gör de större skada än nytta. Faktum är att många Europeiska länder har använt sig av dessa teorier sedan 1920 och USA sedan 1930. Dock så uppkom ett mer marknadsekonomiskt tänkande efter 1945 fram till 1970.

Den alternativa teorin kommer från Ludwig von Mises och F.A Hayek. Den går ut på att det är entreprenörerna som driver ekonomin (och därmed sysselsättningen) och att det är sparandet (investeringarna) som är ekonomins bränsle. Ovanstående teorier falsifierades med hjälp av logisk-deduktion, "orsak" och "verkan" härleds med hjälp av logik. Allt måste hänga samman i en kedja som är logiskt riktig.

Kort vill jag säga att Ludwig von Mises publicerade "Den Österrikiska Skolans Konjunkturteori" redan 1912. Sedan dess har alla hans skrifter varit förbjudna vid all akademisk utbildning världen över.

 
At 19 december, 2005 21:19, Anonymous Anonym said...

"Sedan dess har alla hans skrifter varit förbjudna vid all akademisk utbildning världen över."

De har inte varit "förbjudna". Anledningen till att de inte används på universitet är helt enkelt att de inte håller måttet, varken empiriskt eller teoretiskt.

 
At 19 december, 2005 22:39, Blogger Disen said...

Er det nån branch som er försäkrat mot kriser, så er det bankerna. Som den gode Mats Lönnerfors har visat oss, så borde dåtida Nordbanken försatts i konkurs då det begav seg. Istället lät man 40 000 sunna företag gå omkull.

Och her er vi ved pudelns kärna : Finansbranschen klarar av självdisiplinen lika dårligt som pressen. Se bara på bostadsbubblan.
Det räcker med ett par idioter på fina gatan för att hundratals hårdtarbetande på vischan skal drabbas. Iår får Wall Street grabbarna tusen miljarder kronor i bonus.
Globaliseringen rir klotet som liemannen fordi trillioner dollar rinner över i dammbyggen der vattennivån förut var noga kalibrerad.
Hela det globala finansiella "systemet" er en dynamisk instabilitet. Matematiskt uttryckt : Om inte hela högen ender upp hos nån Bill Gates V, så hotar nån kollaps a la 1929. Vem vet va som er värst. Och på trots av dessa neutrala matematiskt odiskutabla konstateranden, så finns det folk som bablar om "fria" marknader och "fri" handel. Frittsvängande inntil implosion. Men knägarna har inte "frihet" till att åka med i samma fart som pengaflöden. Vi ventar på den dagen då dom improduktiva bankirerna tar kål på seg själva. När programvarorna blir så snabba att dom själv inte hänger med.
När pappersförmögenheten förintar seg själv. Men har dom försäkrat seg mot detta ?

Season's greetings från Disen

 
At 20 december, 2005 10:09, Anonymous Anonym said...

Frågan "Ska staten hjälpa banker som har försatt sig själva i kris?" är genial. De allra flesta till vänster tror jag skulle skrika ut ett "Nej!" som en ren ryggmärgsreflex, det gäller ju att motarbeta varje kraft som kan misstänkas osa lite kapitalism... Men svaret är "Ja, om det är det som medborgarna önskar av den". Givetvis finns det inte heller på detta område ett moraliskt förbud. Åtminstone inte för mig.

 
At 20 december, 2005 12:59, Blogger Disen said...

Jeg har inte kompetens til att avgöra om det var smart att låta 40 000 företag komma på obestånd kontra Nordbankens konkurs. Såvidt jag forstår så hade dessa sunda företags transaktioner kunnats hållas i gång. Poängen er mer att debatten var för dårlig. IQbamser som Hans D. och moderaternas skatte-Mats tilläts avgöra frågan i slutna rum. Rent utilitaristisk vore det bättre att hänga upp lirarna i närmsta julgran til skräck och advarsel.

Sen gottar jag meg åt dagens nyhet : En trejder i Japan tryckte på fel knapp. Ordern kunde inte återkallas och Nikkei sjönk som et blylod.
Men ang instabiliteter : 1987 års krasj hejdades på nåt sätt. Katarina har inte fått dom konsekvenserna många fruktade. Tsunamins ödeleggelse har motats på rekordtid. Men alla dessa er på nåt sätt lokala företeelser med begränsad skadoomfattning. Globalister kan använda dessa som bevis på systemets robusthet.

Men om vi får et global oljechock med kritisk moment uttryckt i pris, demand destruction eller supplykollaps så finns ingen global Greenspan till att hålla masken. Globaliseringen er fortfarande inte total i den betydelse att det trots allt finns flertal utspridda och mer eller mindre oberoende maktcentrum : OPEC på oljakranen, kineserna med växelkursen og produktionkapaciten, Bernanke med dollarpressen, Trichet som inte lyssnar på skrikhalserna i Euroland, Geldof som maktar att få Gordon Brown att agera, den sluga Lamy med sittflesk i WTO.
Rösterna er trots alt såpass många att en global farbror Joakim monolit inte har all makt. Ännu Men var så säker att megabolagen driver lobbying för att dela upp klotet på samma sätt vi spelar Monopol i mellandagerna. Och det brukar enda med att den rikaste vinner, eller : det finns bara en vinnare. Och han vill inte dela ut jetongerna sen. Transaktionerna stannar upp. Så den gode Marx hade rätt i diagnosen om kapitalismens eviga kris och Keynes er den enda som forsökt lösa problemet i sin helhet: att hålla igång transaktionerna. Detta kan en hävda med bibehållen politisk neutralitet : Se Philip Ball's "Critical Mass" om ekonomins intrinsinka instabilitet Om en er för mer "frihet" så er det som att strama lindanserens lina och göra skyddsnätet mer grovmaskad. Det finns alltså nån optimal mix mellan laissez-faire och sosialism.

Julhelgen skal jag bruka til att skratta åt ungdomens nya lekstuga : Magasinet Neo.

 
At 21 december, 2005 23:56, Blogger per fredö said...

Det låter ju bra att försäkra sig mot sånt som strukturrationaliseringar, nedläggningar, arbetslöshet sam ökad globalisering med alla dess konsekvenser.

Nu hör det dock till marknadsekonomin att allt detta är nödvändigt och bidrar till ökad levnadsstandard.

Så exempelvis har textilindustrin och varvsindustrin praktiskt taget försvunnit från vårt land.

Finanskrisen i början av 90-talet innebar ju bl a att flertalet banker hotades av konkurs, vilket ju var bakgrunden till att de sa upp mängder av krediter givna till både privatpersoner och företag, i sig nåt skamligt. Men vilket var alternativeet?

Bra att Bankrättsföreningen finns kvar och inte räds kmpen.

Nordbanken hade mycket riktigt gått i konkurs om inte staten gått in som en av delägarna.
Nu bör detta engagemang snarast avvecklas så att det kan ske en ordentlig avbetalning på den statsskuld dåvarande regering , med stöd av socialdemokratin, tvingades utveckla.

Under denna period inträffade dock ett par positiva saker. Vi kom efter en folkomröstning med i EU och vi fick en avreglerad kreditmarknad.

Bästa sättet att hjälpa enskida, regioner, företag och länder är sänkta skatter.

 

Skicka en kommentar

<< Home