onsdag, februari 08, 2006

Vem är John Galt?

John Stuart Mill redogör i sin bok 'Utilitarism' för bakgrunden till detta ord. Han hade hittat det i en roman av av John Galt från 1821 och tyckte att det var en adekvat beteckning för den nyttomoral han utvecklade från Benthams teori.

I en artikel "under strecket" igår (7/2 u l) skriver statsvetaren Pernilla Ståhl om den rysk-amerikanska författaren Ayn Rand (1905-1982) lagom till ett år efter 100-årsdagen av författarens födelse. Hon kom till USA 1926 och noterade hur de färska kommunistiska idéerna från hennes hemland vann allt större spridning bland de intellektuella. Redan 1929 började hon skriva "We the living" som handlade om det kommunistiska Sovjet i kritisk relief. Inget förlag ville dock utge den. "Bland den intellektuella eliten stod Marx högre i kurs än kommunistkritikern Rand", skriver Pernilla Ståhl.

Först 1935 kunde den första boken komma ut som fick dåliga recensioner men god försäljning. Därefter publicerades "Urkällan" 1943 (filmatiserad 1949 med Gary Cooper) och därefter kom hennes stora roman "Och världen skälvde" (Atlas Shrugged", 1957). Den är på 1 200 sidor och inleds med orden: "Vem är John Galt?". Det visar sig att det är en kraftfull oppositionsman och uppfinnare som vänder sig mot den pågående nivelleringen under altruismens fanor genom att låta de produktiva försvinna till en undanskymd plats. Härigenom råkar landet i akut kris och han håller ett TV-tal (utan bild) till nationen, som upptar 60 sidor i boken, och förklarar hur den osjälviskhetsmoral som predikats nu leder till sammanbrott:

"Medan ni släpade fram de människor som företrädde rättvisa, oberoende, förnuft, välstånd,självaktning - hindrade jag er."

"Genom århundraden av hemsökelser och olyckor framkallade av er moral, har ni ropat att man har brutit mot er moral, att hemsökelserna var en straffdom för de brotten, att människorna var för svaga och för själviska för all den blodspillan som moralen krävde."

Rand anses föra fram en idealiserad bild av de goda människorna och skildrar de moraliskt förtappade i genomgående mörka ordalag. Hon hävdar en filosofisk anti-altruism som något oegentligt beskrivs som "egoism" (svag egoism = upplyst egenintresse skulle man kunna kalla begreppet). Dessutom har hon hävdat en kunskapsteoretisk realism som hon kallar "objektivism". I kretsen kring henne fanns den då unge Alan Greeenspan, nyligen avgången centralbankschef i USA.

Vem är då John Galt i verkligheten? Det är uppfinnaren av ordet "utilitarism". Han var en skotsk romanförfattare (1779-1839) som 1823 utkom med boken "Annals of the Parish" 1821 (i svensk översättning "Det hände i vår by" 1948). Utilitaristen John Stuart Mill (1806-1873) hittade uttrycket utilitarism i John Galts bok, som handlar om livet i en landsortsförsamling, och tyckte att det var en lämplig beteckning på den lära i nyttomoral som han hade blivit indoktrinerad i redan som barn av fadern James Mill och Jeremy Bentham.

Upptäckten av ordet utilitarism omnämner J S Mill i en fotnot i boken "Utilitarianism" från 1871 (f utg 1863). En biografi med titeln "J Galt" utkom 1920. Har Ayn Rand läst någon av dessa?

6 Comments:

At 08 februari, 2006 14:27, Anonymous Anonym said...

Intressant. Letade runt lite och några av John Galts böcker finns på nätet. Här är den aktuella passagen i Annals of the Parish:
"I told my people that I thought they had more sense than to secede from Christianity to become Utilitarians, for that it would be a confession of ignorance of the faith they deserted, seeing that it was the main duty inculcated by our religion to do all in morals and manners to which the new-fangled doctrine of utility pretended."

 
At 09 februari, 2006 06:14, Blogger Per-Olof Persson said...

Vad händer när motorn stannar?

Vad händer när motorn stannar? Idag anklagade Marita Ulvskog storföretagen för att medvetet ligga lågt med investeringar bara för att missgynna regeringen under valåret. Rand har fått rätt i sin framtidsskildring.

 
At 09 februari, 2006 12:32, Blogger Danne Nordling said...

I varje fall tycks Marita Ulvskog ha läst Ayn Rands skildring av de produktivas uppror och fått för sig att det kan gå till så i dagens Sverige. Det säger något om hur hon uppfattar regeringens politik mot företagen, som vi inte har sett så mycket av i retoriken från deras organisationer.
/DNg

 
At 09 februari, 2006 16:24, Anonymous Anonym said...

Atlas Shrugged redan verklighet

Ayn Rands vision om de skapande krafternas strejk har redan hänt i Sverige.

Jag är en av de företagare som startade eget i början av 80-talet och då fick det entydiga rådet från mer erfarna företagare: "Och för liv och pina akta dig för att anställa någon. Då kan du förlora huset."

Således höll jag mina åtaganden på en sådan nivå att jag inte behövde anställa någon. Men jag höll åtskilliga anställda på legoverkstäder med jobb. Jag blev inte rik, men klarade mig någorlunda bra. Just så har flera företagarekollegor också sagt.

En plastfabikant jag anlitade byggde ut verkstaden för att de åtta anställda skulle få det bekvämare och arbeta rationellare. Split och kiv fortsatte ändå. Han kunde inte avskeda de mest störande. De var de först anställda, som menade att de hade lika stor rätt till firman som chefen-ägaren. Därför drog han ner verksamheten till sig själv och frun.

Resultatet förklarade han som så: "Omsättningen halverades och min personliga inkomst tredubblades, samtidigt som jag nu kan sova alla nätter." Den stora verkstaden hade han råd att behålla. Men gick ensam i den.

Jag är en av många som inte lärt upp någon att ta över firman när jag pensionerar mig. På det förlorar jag kanske en miljon, men nationen förlorar tiotalet miljoner. Detsamma gäller för en hel generation småföretagre, som ofta hållit internationell teknisk standard.

Sverige har hälften så många företagare som OECD:s genomsnitt om jag minns rätt. Danne har kanske en exaktare siffra.

Som en av mina kollegor sade: "Om dom som behöver jobben röstar för att jag inte skall vilja försörja dom, får dom ju skylla sig själva".

Så Ayn Rands vision är redan sann i betydande utsträckning.

 
At 04 februari, 2013 20:33, Anonymous Anonym said...Alѕo viѕіt my blog рost - tantra london
My web blog :: tantra london

 
At 27 april, 2014 14:07, Anonymous Wedding sherwani said...

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

 

Skicka en kommentar

<< Home