måndag, oktober 09, 2006

Skattepolitiken - tre modesta förslag

Räkna upp brytpunkterna för inkomstskatten med hänsyn till s-regeringens avsteg. Halvera förmögenhetsskatten redan per årsskiftet. Redovisa arbetsgivaravgifterna på det statliga området och lagstifta om resten. Skall det vara så omöjligt för regeringen?

Mycket av vad den borgerliga regeringen vill göra inom skattepolitiken är fastställt genom regeringsförklaringen. Men det finns några små saker att ta ställning till när politiken skall genomföras och som inte borde ha avskräckande kostnader.

1. Skatteskalorna för 2007 skall fastställas. Det sker genom att brytpunkterna räknas upp med inflationen plus två procent. De extra två procenten kallas reallöneskydd och är motiverade av att det inte är meningen att fler och fler skall betala statsskatt (20 eller 25 procent extra marginalskatt) bara därför att reallönerna ökar.

Men den socialdemokratiska regeringen har gång på gång tummat på denna regel (i 8 fall av 14) så att alltfler nu betalar statsskatt. Därför är det minsta man kan kräva av en borgerlig regering att dessa avsteg nu återtas. Hur mycket extra uppräkning det behövs borde finansdepartementet omedelbart redovisa. En fingervisning finns kanske i Sacos utredning som jag kommenterade den 8 november 2005.

2. Förmögenhetsskatten skall halveras nästa år. För att detta skall kunna ske i praktiken måste skattesatsen per den 31 december sänkas från 1,5 till 0,75 procent. Det är förmögenhetsskatten för detta datum som leder till preliminärskattebetalningar under 2007. Många väntar dessutom till 2008 med betalningen när taxeringen fastställts. Om regeringen inte förstår detta kommer en hel del av halveringen att märkas först 2009!

3. Arbetsgivaravgifterna bör redovisas på lönebeskeden. Den statliga sektorn, som regeringen direkt bestämmer över, tillämpade detta under den förra borgerliga regeringen. Men när socialdemokraterna återtog makten avskaffades redovisningen. Motivet sades vara praktiskt. Därför borde det inte finnas något hinder för en hanlingskraftig regering att återinföra denna redovisning på det statliga området.

Men även den privata sektorn borde införa redovisning av arbetsgivaravgifterna. En del företag och kommuner gör detta redan idag. Varför skall inte övriga löntagare få denna information? Regeringen måste införa en läpmlig lagstiftning så att så många som möjligt kan se hur stor deras egentliga lön är i verkligheten. Den förra regeringens egen utredare Anna Hedborg är också inne på dessa tankegångar, vilket jag kommenterade 8 mars 2005.

Detta är inte reformer som kostar särskilt mycket. Men alla tre är markeringar mot socialdemokraternas njugga nålstickspolitik att frångå redan fattade beslut. Detta gäller faktiskt även förmögenhetsskatten som den förra borgerliga regeringen avskaffade men som socialdemokraterna återställde innan avskaffandet hann få effekt.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se