fredag, februari 23, 2007

Sänk tullen på etanol och höj skatten

Dagens etanolframställning har inte framtiden för sig. Om fem år finns det snabbväxande energigräs istället för vete och majs att tillgå. Därför borde tullen sänkas för att slå ut dagens ineffektiva etanolproduktion. Men för att inte bli alltför beroende av importerad etanol kan etanolskatten höjas.

I januarinumret av Scientific American skriver Matthew L Wald ingående om etanolframställningen som ett klimatpolitiskt medel, "Is Ethanol for the Long Haul?" Det är en artikel som jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren borde läsa.

Jordbruksministern har ju nyligen föreslagit att EU:s etanoltull på nästan 2 kronor borde slopas. Det skulle rimligen betyda två saker: fler skulle gå över till etanoldrift i sina bilar och det skulle bli ett avbräck för den etanolframställning som bygger på vete. Den nya anläggning som planeras i Norrköping skulle kvävas i sin linda.

I USA har man motsvarande problem med etanolframställningen från majs. Den har enligt Alexander E Farell en oviss effekt på utsläppen av växthusgaser (Science jan -06). Den svenska framställningen ur säd har sannolikt dock en liten koldioxidminskande effekt. Men precis som i Sverige vill mydigheterna öka etanolframställningen till dett dubbla 2012. Dessutom ger man en skattesubvention på 51 cent per gallon.

En beräkning av David Pimentel visade dock att redan etanolproduktionen 2005 tog i anspråk 14 procent av majsproduktionen och att även om 100 procent av denna gick till etanol skulle inte mer än 7 procent av fordonsförbrukningen av drivmedel kunna ersättas.

Wald framhåller att forskarna är överens om att majsen inte är ens en kortsiktig lösning. Det är istället på något längre sikt framställningen av etanol från t ex snabbväxande energigräs - särskilt switchgrass. Tyvärr finns här ännu tekniska problem med fermenteringen. Energiministern Samuel Bodman har erkänt att det först på fem års sikt kan bli fråga om kommersiell tillämpning. Jordbruksdepartementet bedömer att en mycket massiv odling maximalt skulle kunna ersätta 1/3 av den bensin som förbrukas i USA.

Borde inte Sverige kunna odla energigräs istället för vete? Det borde vara bättre än att bränna upp skogsråvaran genom att omvandla den till etanol. Dessutom är det rimligtvis ännu dyrare än veteproduktionen. Det gäller att inte låsa sig fast i en lågeffektiv produktionsmetod bara för att den just nu är tekniskt utvecklad.

Viktigt är att etanolframställning på sikt kan göras väsentligt billigare än med nuvarande metoder. Det borde betyda att distributionen och bilmotorernas utveckling under en övergångsåeriod kan hållas igång med hjälp av importerad etanol från Brasilien. För att en tullsänkning inte skall leda till ett för stort beroende av importerad etanol kan staten kompensera tullsänkningen med en skattehöjning på etanolbränslet. Samtidigt borde forskningen i Sverige inriktas på att få fram metoder för en mer produktiv och billigare etanolframställning.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 02 april, 2007 02:43, Blogger Danne Nordling said...

Stefan A Johansson (s) har skrivit en lång bloggartikel 31/3 om olika aspekter av etanolframställning och förhållandena i Brasilien. Den är något svåröverskådlig men innehåller en hel del fakta. Se:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=12708
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home