torsdag, maj 24, 2007

Borde ränteavdragen avskaffas?

Det borde gå att avskaffa ränteavdragen om skatten på bostäder avskaffas samtidigt. Det skulle medföra rättvisa för hyresgästerna. Däremot skulle dagens förslg från dem att istället göra en del av räntan avdragsgill orsaka ett statsfinansiellt bortfall som inte kan motiveras.

Professorerna Stellan Lundström och Hans Lind på Kungliga Tkniska Högskolan menar idag 24/5 i SvD bl a att ränteavdragen borde avskaffas tillsammans med all central beskattning av bostäder. Givetvis är det inte ränteavdragen för vanliga investeringar som professorerna vill avskaffa utan ränteavdragen som kvarstår i inkomstslaget kapital och som av tradition är avdragsgilla mot arbetsinkomster (med 30 eller 21 procent). Det borde professorerna ha poängterat eftersom det lätt uppstår missförstånd om det rimliga i förslaget annars.

Om beskattningen avskaffas skulle det statsfinansiellt grovt vara möjligt att få in lika mycket pengar på avskaffade ränteavdrag vid dagens ränteläge. Går räntan upp blir det en statsfinansiell vinst. Problemet är inte statsfinansiellt utan fördelningspolitiskt. De som nyligen skaffat bostäder och lånat maximalt skulle förlora. De som är äldre och haft bostaden länge har en lägre belåningsgrad och skulle därför inte förlora så mycket av vinsten av bostadsskatternas avskaffande som unga barnfamiljer.

Dessutom är det en rättvisefråga i beskattningen mellan olika boendeformer. Hyresfastigheter har inte i princip den subvention som ränteavdragen innebär. Tidigare fanns det subventioner av hyresfastigheter som skulle ge kompensation för denna assymetri. När dessa minskat i betydelse uppstår en orättvisa genom ränteavdragen. Denna kan inte uppvägas av bostadsskatterna som främst drabbar ägda bostäder. När dessa skatter nu dessutom inte är nära kopplade till värdet och därmed ränteavdragen ökar orättvisan mellan boendeformerna.

Varför fanns inga kommentarer från Hyresgästföreningen i SvD:s artikel? Föreningen har idag gått ut med ett förslag om att även hyresgäster skall få göra ett motsvarande avdrag. Hyran skall helt enkelt betraktas delvis som ränta (t ex 20 procent). Föreningen avvisar Lundstöms och Linds förslag. Men avdragsrätt för hyror skulle ge ett stort statsfinansiellt bortfall. Det är ett problem som Hyresgästföreningen inte kunnat lösa ännu. Däremot blir det inte något bortfall med professorernas förslag - snarare tvärtom.

Ränteavdragen skulle kunna avskaffas samtidigt som beskattningen verkligen togs bort. Det borde ske försiktigt och med en lämpligt utformad temporär lindring för högbelånade bostadsägare. Frågan är dock om Fredrik Reinfelds schabblande med denna tanke i valrörelsen medfört att frågan är alltför infekterad för att tas upp inom överskådlig tid. En utredning om de fördelningspolitiska konsekvenserna borde dock tillsättas. Kanske detta problem har överdrivits?

Andra bloggar om: , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 25 maj, 2007 06:50, Blogger Lagergren said...

För att inte tala om det djupt moraliskt orättfärdiga i att jag måste sponsra höginkomsttagares trendiga innerstadslägenheter - utan 30% ränteavdrag skulle en del av de här människorna inte ha råd med en livsstil som de anser att de måste ha.

Ränteavdragen är ett nollsummespel, det blir ingen lindring av bolånen - folk lånar istället 30% mer - det är ju "gratis".

 
At 25 maj, 2007 20:49, Blogger Per-Olof Persson said...

En annan moralisk aspekt är att vara för ett system som innebär att räntorna sänks på konstlad väg under en lågkonjunktur. Detta innebär att människor har möjligheten att överskuldsätta sig. Detta tycker de moraliskt lågt stående individerna är bra för att då ökar den monetära efterfrågan i ekonomin.

Detta skapar efter en tidsperiod överhettning och stigande priser. Då tycker plötsligt de moraliskt lågt stående individerna att det är bra att minska den monetära efterfrågan i ekonomin genom att höja räntan. Då slår man undan benen för de som har överskuldsatt sig när räntan var låg. Först tycker man det är bra att människor överskuldsätter sig men sedan tycker man att dessa människor förstör samhällsekonomin.

 
At 27 maj, 2007 21:03, Anonymous Anonym said...

Att slopa ränteavdragen kan vara gynnsant för en del boenden men saka effekt för vissa t ex de som inte längre har några lån.
Därutöver försvinner effektrna av borttagandet av fastighetsskatten som långt ifrån bara gynnar dev rika.
Motsatsen kan ibland bli fallet då boendepriserna ökar kraftigt.
Att ta bort räntebidragen får också statsfinahsiella konsekvense som måste utredas.
Vi skulle inte a hafl dagens allmännyttiga bostäder utan kraftiga subventioner, vilka fungerade som "omvända"räntebidrag.

 
At 28 maj, 2007 11:50, Blogger Danne Nordling said...

De som bott länge i sitt hus har både kunnat amortera sina lån och fått en värdestegring så att belåningsgraden sjunkit. De kommer i huvudsak att tjäna på slopad fastighetsskatt. Känner man inte till detta kan man som Fredrik Reinfeldt göra bort sig i avdragsdebatten.

Naturligtvis finns det en del "fattiga" som också tjänar (litet) på borttagen fastighetsskatt på samma sätt.

Statsfinansieellt är det en vinst om staten inte ger kompensation till de högbelånade.

Tidigare räntebidrag till främst flerfamiljshus var motiverade av inflationen. De infördes som sk paritetslån, vilket var för svårt att förstå för gemene man. Därför omvandlades de till mera frikostiga räntebidrag. När inflationen gick ner bortföll behovet att kompensera inledningsvis för den "reala amortering" som hög inflation medförde. Men eftersom opinionen framtvingat verklig långsiktig subventionering (till skillnad från paritetslånen) blev det dyrare att bo i nybyggda flerfamiljshus.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home