tisdag, maj 29, 2007

Regeringens miljöextremister vill höja bensinskatten

Carlgren och Borg vill höja bensinskatten för att bjuda över miljöpartiets klimatmolitik. Det borde vara främmande för en moderatledd regering. Dessutom bidrar varken höjd bensinskatt eller restriktioner för flyget märkbart till minskade koldioxidutsläpp.

Nu talar miljöminister Andreas Carlgren (c) ut i SvD 29/5 och vill sätta målet för utsläppsminskningen av växthusgaser (GHG) till 30 procent räknat 1990-2020. Det är en ambitionshöjning med 5 procentenheter från regeringen Perssons mål på 25 procents minskning. Lobbygrupper som Naturskyddsföreningen och Greenpeace men också miljöpartiet har varit pådrivande för att målen skulle höjas. De har lyckats sätta bilden att Fredrik Reinfeldt inte har någon bra miljöpolitik och då blir följden lätt en förenklad överbudspolitik. Snart föreslår väl mp att målet skall sättas vid 50 procent som diskuterades på deras kongress för någon vecka sedan.

Man kan konstatera att moderaterna inte riktigt vet vilket ben de skall stå på i miljöpolitiken. Carlgren har redan sagt vad han tycker i en lördagsintervju 10 mars (bloggart). Det var ungefär samma sak som han och Reinfeldt skrev i en debattartikel i DN 18/12-06 (bloggart) med undantag för avsiktsförklaringen att bensinskatten skall höjas. Det typiska för moderaterna under flera årtionden har just varit detta att inte tjuta med ulvarna som andra borgerliga partier. Miljöextremism eller annan utrerad politik får inte förknippas med det modesta partiet. Men ett överbud om 30 procents minskning delvis åstadkommet med bensinskattehöjning är så nära man kan komma miljöextremism.

Visserligen finns det bloggare som inte tycker att Carlgren är en miljöextremist (Per Ankersjö) men är de objektiva eller styrs de av sina centerpartistiska utgångspunkter? Ta bara detta med Carlgrens angrepp på flyget. Han säger visserligen att det är bra att folk får möjlighet att flyga och att flygskatten skulle ha drivit lågprisflyget ur landet. Men han ser passagerarökningen som ett stort problem och vill ha in flyget i utsläppshandeln. Dessutom skall han komma med förslag om hur regeringen skall kompensera sitt eget flygande med minskade utsläpp någon annanstans. Är inte det extremistisk och opportunistisk symbolpolitik? Flyget står ju för bara 1,26 procent av koldioxidutsläppen i Sverige (pdf).

Att vilja höja bensinskatten (koldioxidskatten) är inte heller särskilt klokt. Bilisterna är ganska prisokänsliga vid det här laget. All onödig körning är redan borta. Höjt bensinpris betyder bara att man måste dra in på något annat - inte att man kör märkbart mindre. Det är nog det som finansminister Anders Borg anar när han är positiv till höjd bensinskatt. Ett nödargument brukar dock vara att biltillverkarna skall stimuleras att ta fram mer bensinsnåla bilar när bensinpriset är högt. Men detta kan knappast gälla ett enskilt land. Dessutom regleras bensinförbrukningen på EU-nivå för nya biler med rent administrativa medel.

Höjd bensinskatt liknar mest ett terroriserande av alla dem med gamla och mer bensintörstiga bilar. De kan inte köra mindre och de har inte råd att byta bil i brådrasket. Och är bilen inte skrotfärdig betyder höjt bensinpris bara att de får mindre betalt för sin gamla bil - inte att den försvinner som bensinförbrukare ur trafiken. Att inte förstå hur vanligt folk har det luktar miljöextremism. Carlgren äger inte ens en egen bil.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

31 Comments:

At 29 maj, 2007 14:29, Blogger Astonson said...

Var kommer denna närmast "Dave Irvingska" växthuseffekt-förnekelse sig ur???

För att vara akademiker skjuter Danne Nordling mycket från höften. Han förväxlar frihet och ansvar. För honom är frihet tydligen ett materiellt lättdefinierat fenomen som betyder samma överallt och för alla. Som i payoffen ”Frihet är frånvaro av tvång och då måste skatterna vara ganska låga för att friheten ska bli så stor som möjligt” som börjar så lovande men som redan efter första satsen spårar ut och blir banal. Men främst, som blandar ihop begreppen bortom allt hopp om reparation. Visst är frihet frånvaro av tvång men inte BARA det. Frihet är ett mångfasetterat begrepp men som nyliberalerna smutsat ner nästan lika mycket som rasisterna smutsat ner vår svenska flagga. Skatt är inte heller något exakt begrepp som man enkelt slipper ta ställning till i sak och från fall till fall. Minimering av skatt har bara ett värde i sig självt om skatterna används för att göra dåliga saker. Men när skatter används till bra saker är de i filosofisk mening en ”utgift som god som någon” och inte något som förutsättningslöst går att tvinga in i en livsfilosofi-slogan and no questions asked… Att koppla ihop dessa olika begrepp till en kedja låter sig helt enkelt inte göras. Filosofi är människans unika förmåga att skilja mellan ont och gott. Skatt är inte ens långsökt relaterat till den problematiken. Inte ens i ett militaristiskt samhälle - som USA som använder en otroligt stor del av skattemedlen till vapen och som man sedan ANVÄNDER till angreppskrig, (vilket i filosofisk mening torde gå som ont) - kan man klart säga att skatt är något bara ont. Nordlings förenklingar är groteska. För den hopplöst materialistiske nittonhundratalsmänniskan kan det säkert låta förnuftigt i förstone. Men frånvaron av tvång är inte synonymt med frånvaron av ansvar för de svaga. Det är därför Nordlings slogan är hopplöst absurd. Om låga skatter är så viktigt (att detta är det näst första man nämner i sin livsfilosofi) måste jag dra slutsatsen att han inte vill lägga skattemedel på att ta ansvar för de svaga. I vart fall inte tillräckligt. Eller så får han odla någon konspirationsteori om att skatt är något som illasinnade sossar bara vill utkräva som hämnd och absolut inte för de tror att det är gott. Förvisso kan han komma undan med att säga att man ändå kan ta ett personligt ansvar i det lilla livet. Många ultraliberaler vill just att detta ansvar skall vara frivilligt (godtyckligt). Det skulle passa dem. Men eftersom alla vet att det inte räcker i verkligheten är detta ett klent halmstrå. Frihet har ingenting med minimala skatter att göra. Det finns andra och bättre argument för låga skatter men detta det mer flummiga och psevdofilosofiska är nog det sämsta.


Varför är Nordling bara "före detta" allting?

I allt övrigt med vänlig hälsning
Jörgen Astonson
Stenungsund

 
At 29 maj, 2007 14:29, Blogger Christoffer Willenfort said...

för att vara skrivet av ngn som ska vara ekonom så verkar du ha missat en uppenbar sak.

Höjd skatt på bensin kommer och göra allternativ till bensin mer intresanta detta leder till att folk komemr och byta till andra bränslen. Desutom så kommer folk som har gamla bilar få incitament till att byta tidigare.

 
At 29 maj, 2007 16:10, Anonymous Anonym said...

Vilken otrolig uppvisning i verklighetsflykt och skyggslappsvisioner. Så asokligt, felaktigt och dåligt skrivet att det intet förtjänar fler kommentarer.

 
At 29 maj, 2007 16:17, Anonymous Anonym said...

Ett bättre sätt att sänka förbrukningen är att ha rätt däcktryck. Det kostar inte mer än resan till luftpumpen, men det är såklart, det är enklare att höja skatter.

Hur var det nu med etanolen? Den var väl inte så bra ändå? Högre matpriser i de länder den produceras, mer cancerframkallande, och den är även skattesubventionerad vilket innebär att när efterfrågan ökar så plockar politikerna bort denna subventionering vilket resulterar i högre pris.

Om biltillverkarna gör bilar som drar mindre bränsle så kommer den totala förbrukningen och utsläppen ändå att gå upp i och med att befolkningen ökar.
Jag är övertygad om att CO2-utsläppen kommer att öka lika mycket som miljövänstern vill att det ska minska till respektive årtal de har satt upp som mål för minskning.

Sifferexercisen vad gällde kärnkraften resulterade inte i mycket, och det kommer inte sifferexercisen gällande CO2-utsläppen att göra heller.

//Max

 
At 29 maj, 2007 16:32, Anonymous Anonym said...

Christoffer,

Du missar att incitamentet endast finns för dem som skulle ha en tillräckligt kort pay-off-tid på investeringen att byta till en bil som går på andra bränslen (d.v.s. en ny hybridbil, etanolbil etc.). Detta är främst de som
a) Redan har en ny bil och skulle få bra betalt för den om den såldes i dagsläget, eller -
b) Kör så mycket att det något lägre priset på alternativt bränsle på medellång sikt skulle uppväga den nya bilens höga pris.

För de som exempelvis
a) Har en gammal, ej skrotfärdig, bil (vars värde med stor sannolikhet ej ens täcker den lagstadgade handpenningen om 20% på en ny bil), eller -
b) Redan har begränsat sin körning så mycket att prisökningen blir kännbar men ändå inte motiverar investeringen i att byta bil -
kan prisökningen innebära stora svårigheter. Exempel på människor i denna grupp är familjer utanför städerna med aktiviteter att köra barn till, dåliga kommunala förbindelser till arbetsplatser och så vidare.

För den som värderar nöjet med att köra sin bensindrivna bil högre än kostnaden för att göra så, finns inget incitament alls.

Med vänlig hälsning,
Per

 
At 29 maj, 2007 17:09, Blogger Danne Nordling said...

Till Jörgen Astonson: Växthusteorin är inte bevisad som de flesta andra teorier som inte längre kallas hypoteser. Den är en mer eller mindre sannolik hypotes fortfarande.

Att jag skulle ha förväxlat frihet och ansvar måste jag fundera mer på. Prima facie kan jag bara säga att ett sådant påstående fordrar en etisk teori om ansvarets egenskaper, identifikationskriterier och rättfärdigande för att bli operationellt.

Grundstrukturen i en frihetlig samhällsfilosofi tycker jag är ganska klar: frihet är frånvaro av tvång, skatter är tvång, alltså fordrar ett frihetligt samhälle låga skatter.

Det kan dock finnas svårigheter för fria marknader att organisera allt som finansieras med skatter idag. Därför är det goda frihetliga samhällets problem att finna en tredje väg mellan ett tvångsbaserat högskattesamhälle och ett dåligt fungerande anarkisamhälle. Jag skall återkomma till detta.

Till Christoffer: Jag kan inte se hur höjd bensinskatt skulle kunna leda till "att folk kommer att byta till andra bränslen". Det existerande bilbeståndet körs på bensin utom en liten, liten del som kan välja etanol. Du måste mena att det är när man köper ny bil så skulle man välja etanol, hybridbil eller biodiesel om bensinpriset är högt. Men eftersom nya bilar genom administrativ reglering är bensinsnåla blir bensinpriset paradoxalt nog inte något viktigt kriterium om det inte är extremt högt.

Det finns ingen större vits med några kronors högre bensinskatt. Detta gäller gäller större delen av den gamla bilparken eftersom de flesta bilbyten sker inom begagnatsektorn. Ekonomiskt kommer de som har en nästan ny bil att resonera på följande sätt:

Min relativt törstiga bil har genom skattehöjningen tappat 30 000 kronor i värde. Den förlusten måste jag realisera om jag köper en ny bil. Det blir intressant om den drar mycket mindre bensin än den nuvarande. Men om skattehöjningen är en engångsföreteelse blir förlusten inte större om jag väntar att byta bil. Psykologiskt kan det därför uppstå en tendens att "slå ut" förlusten över en längre tid för att tjäna in de 30 000 kronorna. Under tiden kan man inbilla sig att man kör mera bränslesnålt. Privatpersoner kan därför också dröja med att skaffa ny bil efter en skattehöjning. Det är svårt att utan empiriska undersökningar avgöra huruvida den sk inkomsteffekten är mindre än substitutionseffekten. Företag borde dock om räntan inte är för hög agera mera rationellt. (Se också Pers resonemang.)

Vem är denne David Lenefors som inte förstått hur man argumenterar sakligt?

Till Max: Jag tror du har rätt i att bilsektorns utsläpp kommer att motverkas av att befolkningsökning och behov av mera transporttjänster. Det är inte genom generella beskattningsåtgärder som man kan få ner utsläppen därifrån. Visserligen kan man genom tvångsreglering och till stora kostnader åstadkomma detta. Sådant förtjänar beteckningen miljöextremism. De stora minskningarna går att uppnå mycket billigare inom andra sektorer och länder.
/DNg

 
At 29 maj, 2007 17:31, Anonymous Anonym said...

Sverige ligger i topp i EU för bensinförbrukning på nyköpta bilar. Uppenbarligen anser inte svensken i gemen egentligen att bensinpriset är ett så stort problem. Dessutom har problemet med växthuseffekten varit känt i över ett decennium. De som köpt bil under den tiden bör ha varit medvetna både om den miljöskada de gör och fått vara beredda på att detta skulle bli dyrare.

Genom att dela upp ett problem i tillräckligt små bitar och se på dem isolerat kan man säga att varje bit är försumbar. "Min bilresa till affären står bara för 0,0...001% av världens utsläpp under det senaste seklet så det är ren symbolpolitik att beskatta mig för den". Detta är vad Danne gör när han påstår att flyget står för så små utsläpp.

Det som normala ekonomer anser vara mest skadligt är när man har differentierade skatter som snedvrider konkurrensen. Skall man ha skatt så skall den vara så neutral som möjligt. Danne anser dock tvärtom att det är bra att specialbehandla just flyget. Varför?

Att Andreas Carlgren inte har bil tycker jag är en berömvärd handling som visar att han tar det han säger om växthuseffekten på allvar. Danne anser dock att det diskvalificerar honom från att beskatta bilism. Hade å andra sidan Carlgren haft bil kan jag ge mig på att han anklagats för hyckleri pga sina utsläpp...

Det är komiskt hur Danne kallar den politik om att minska utsläppen med 25%-30% som alla svenska riksdagspartier nu tycks stå bakom för "extremism". Jag undrar vem som är extremism jag...

Inga vetenskapliga teorier blir någonsin bevisade i strikt mening. Man skaffar bara fler och fler indicier på att de är en god approximation av verkligheten. Detsamma gäller växthuseffekten.

Sen vore det kul om Danne skrev ett inlägg om hur han anser att man borde minska utsläppen om det nu vore så att detta behövs. Anser Danne att vi bör betala andra länder för att de skall minska sina utsläpp, och leder i så fall inte det till att totala skattrycket måste höjas, till skillnad från svenska miljöskatter som bara är en omdisposition avskattetrycket?

 
At 29 maj, 2007 18:52, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, har du aldrig funderat seriöst på varför Sverige köper mer bensintörstiga bilar än EU i övrigt? Tror du att miljöpropagandan är så mycket mera verkningsfull i resten av EU?

Jag vill peka på två faktorer som rimligtvis har betydelse. 1) De svenska bilarna är avsedda för export till länder med lågt bensinpris. 2) De höga svenska marginalskatterna (skattekilarna) ger ett incitament att ha tjänstebil som både främjar stora bilar och ger en viss bensinrabatt. En stor del av nybilsförsäljningen är just tjänstebilar.

Thomas, du kan väl inte på allvar mena att flyget är ett allvarligt problem? Tala om att "sila mygg och svälja kameler"... Flyget är obetydligt i sammanhanget och extra svårt och dyrt att göra något radikalt åt.

Jag hävdar dock att flyget skall betala den gängse koldioxidskatten i världen. Men eftersom den fortfarande tycks vara noll (0) trots att Sverige föregått som ett gott exempel i 15 år med en avsevärd sådan skatt (dock ej på flygbränsle) tycks politikernas ointresse sätta käppar i hjulet. Det verkar som politikerna är mer intresserade att trassla med småsaker som ger eko i massmedia än av sådant som ger resultat fastän obekväma sådana.

Att Carlgren inte har bil gör att han lättare accepterar extrema förslag och inte tvärtom.

Målet på 30 procent är i praktiken en minskning med 23 procent från dagens läge. På 12 år skall alltså radikala åtgärder vidtas för att säg halvera utsläppen från några aktuella sektorer. Personbilarna ger 9,4 procent, lastbilar mm ger 4,6 procent, uppvärmning av lokaler och bostäder ger 2,7 procent, avfall ger 1,5 procent med summan 18,2. Var skall övriga 5 procent tas? Att förbjuda flyget att tanka i Sverige ger 1 procent men är rimligtvis bara ett slag mot inrikesflyget. Vad har du för förslag, Thomas? Att gå ut med målsättningar som inte övergripande kan konkretiseras är vad jag skulle beteckna som extremism.

Anser du, Thomas, att växthusteorin är lika välbevisad som andra teorier som att jorden inte är platt eller att jorden inte skapades på sju dagar för ca 6 000 år sedan?

Som ekonom anser jag att utsläppen i första hand kan minskas med en global koldioxidskatt. Då behöver Sverige inte uppoffra sig särskilt mycket eftersom vi redan tagit kostnaderna för en sådan skatts snedvridning av ekonomin. Men en del debattörer inräknat Thomas tror att det inte i stort skall kosta något att minska utsläppen. Genom någon klurig reglering tror folk som inte är ekonomer att man kan slippa den stora uppoffringen och bara behöver underkasta sig besväret att tanka etanol eller gas istället för bensin i mer effektsvaga bilar.

En skattehöjning på GHG inom landet som dessutom kompenseras genom en sänkning på t ex arbete kan tyckas vara gratis. Det är dock fel eftersom omställningen kan bli mycket drastisk och välståndssänkande. Man kan istället göra en nettoskattehöjning för att få resurser som överförs till andra länder där det blir mycket större utsläppsminskningar per krona än i Sverige. Välståndet i Sverige behöver då sänkas mindre för att samma utsläppsminskning skall uppnås. Men det kan en opedagogisk och opportunistisk Carlgren inte förklara. Reinfeldt försökte göra det i december men sedan dess har jag inte hört något försök.
/DNg

 
At 29 maj, 2007 19:25, Blogger Per-Olof Persson said...

Miljövänligast bil

Det är en svår uppgift att få fram vilken bil som är miljövänligast. Detta beror bl a på att produktionen av bilar och olika råvaror som används i produktionen också har en miljöeffekt.

Enligt en artikel påstods det att den vräkiga Hummern var miljövänligare än Toyotas hybridbil. Detta skulle bero på att Hummern har en livslängd som är tre gånger längre än Toyotan. Här tas även hänsyn till den miljöpåverkan produktionen av bilen har. Speciellt miljöfarligt var utvinningen av nickel som används i Toyotans batterier.

Etanol

Etanol är en återvändsgränd. Halten av CO2 minskar enbart med 13 % per körd mil samtidigt som etanolen kräver mer energi i produktionsprocessen än bensin. Produktion av etanol slår också ut produktionen av livsmedel samt höjer priset på livsmedel.

Skatter går till svaga?

Det är bara en liten del av skatterna som går till de svaga. Tvärtom har världens högsta skatter lagts på de svagas axlar. Detta faktum kräver ett mer omfattande logiskt resonemang av alla debattörer.

Frihet och ansvar

De svaga är i verkligheten få. Denna grupp kan förslagsvis definieras som de människor som i en laissez-faire ekonomi inte skulle kunna försörja sig själva - sjuka, handikappade och äldre.

De flesta arbetslösa är inga svaga individer. De får inget arbete pga skatter, regleringar och kollektivavtal som prisar ut dem från arbetsmarknaden. Det är den totala socialstaten som gör att människor inte kan försörja sig. De får inte lov att försörja sig helt enkelt.

Ansvar och miljö

Marknadsekonomisk miljö- och resursekonomi baseras i grunden på Mises, Hayek och Rothbards ekonomiska teorier. Ett exempel är teorin om att alla knappa resurser måste ha en privat ägare.

För att inte rovdrift av en resurs ska förekomma får inte två eller flera individer (eller företag) ha tillgång till resursen. Allt från dricksvatten till fisken i haven till sällsynta djur och naturområden måste ha en privat ägare. Ingen konkurrens om tillgången får förekomma annars sker ett överutnyttjande.

Om en ägare av en knapp resurs förorenar en annan ägares resurs måste ekonomisk kompensation ske i förhållande till det förstörda ekonomiska värdet. Miljöskatter måste läggas på förorening av resurser som inte är knappa - luft och havsvatten.

 
At 29 maj, 2007 20:18, Anonymous Anonym said...

På enkel svenska

De politiskt föreslagna åtgärderna mot CO2-utsläpp som vänstern och regeringen kommer med förslår inte på långa vägar om teorierna bakom mänsklig inverkan på global uppvärmning stämmer. Då hjälper inget annat än ett totalstopp för all produktion av fosil kolbaserad energi vid källan och ändå kommer uppvärmningen att fortsätta. Världen måste ställas om till solenergi omedelbart och utan fördröjning. All biltrafik, allt flyg och all skepsfart måste snabbstoppas. Ingen åtgärd är för extrem för detta.

Följdaktligen har inte ens extrema tvångsåtgärder och extrem beskattning någon effekt om inte utvinningen stoppas. Minskas vår olje-, gas- och kolanvändning blir dessa energislag bara billigare för de länder som fortsätter använda fosil energi och lika mycket pumpas upp i vilket fall. Det enda resultatet skulle bli social oro hos oss.

För att uppnå ett totalstopp måste vi starta krig mot alla de länder som fortsätter utvinna fosil energi och stoppa deras produktion med våld!

Ni som köpt klimatpanelens hot om jordens undergång måste acceptera detta scenario och handla efter det. En miljömupp som åker bil eller flyger är en hycklare.

Nu tycker ju jag att iunnan man ger sig på drastiska åtgärder som att höja skatten på bensin måste man ha ett hållbart underlag. Då duger det inte att komma med lösa teorier och marxistiska slagord.

Att använda människors rädsla för sin egen död och jordens undergång för att skaffa sig själv mer makt är verkligen lågt. Glocal lågt!

 
At 29 maj, 2007 20:37, Anonymous Anonym said...

Danne, jag är fullt på det klara med att våra bilar är bränsletörstiga för att vi har en bilindustri som producerar stora bilar och för att staten har sett till att generera regler som gynnar dessa skattemässigt. Hade det inte varit på sin plats om du klagat på denna politik istället?

Det spelar ingen roll hur obetydligt du anser att just flyget är, det finns i alla fall ingen anledning att specialbehandla det. Jag är helt överens med dig om att en global koldioxidskatt vore att föredra, men om nu EU skall ha sitt system för handel med utsläppsrätter finns ingen anledning att undanta just flyget. (Som ett steg före koldioxidskatt kunde man dessutom övertyga den grupp av länder som subventionerar bensin att sluta med detta). Att detta skulle vara en bra metod är dock bara en hypotes, några bevis för att en koldioxidskatt skulle vara bättre finns inte.

Sen handlar det inte om att förbjuda något flyg, däremot om att begränsa den snabba ökningstakten i flygets utsläpp. På vilket sätt skulle det vara bra att undanta flyget från alla begränsningar och istället tvingas lägga ännu högre krav på alla andra?

Vad gäller bevis av vetenskapliga teorier är det en gradfråga. Att jorden inte är platt kan vi observera direkt. När jorden skapades kan vi bara härleda genom indirekta observationer, inget hindrar att en allsmäktig Gud kan ha skapat jorden för 6000 år sedan (eller igår för den delen) inklusive "bevis" för att den är mycket äldre. Det finns inget som tyder på att så är fallet och det skulle vara en rätt pervers Gud som gjorde något sådant, men omöjligt är det inte*. Jämfört med dina två exempel är bevisen för växthuseffekten svaga, men jämfört med olika ekonomiska teorier som används i stor skala är bevisen för den antropogena ökningen av växthuseffekten starka.

Det finns inte bara en grupp debattörer utan en grupp ekonomer som anser att det finns stora möjligheter att minska koldioxidutsläppen till mycket liten kostnad. Tom en sådan högerekonom som Marian Radetzki konstaterade att det för USA:s del skulle vara fullt möjligt att få ned utsläppen och tjäna pengar på det om man tog bort dagens snedvridande regleringar.

Du talar om drastiska förändringar. Då skall du ha klart för dig att de geologiska processer som i slutändan tar hand om våra utsläpp bara klarar av ungefär 1% av dagens. Även om vi accepterar en måttlig uppvärmning borde vi minska utsläppen med minst 80% för att låta även den fattiga världen få en chans till ekonomisk utveckling. Så i själva verket är dagens mål mycket modesta och det är minst lika troligt att allt vi gör idag kommer att ge en mindre drastisk omvandling framöver.

Vad gäller ditt förslag om att vi skall skicka pengar utomlands istället så undrar jag hur länge det skulle dröja innan protesterna började dyka upp om hur dessa pengar försvann i korruption, byråkrati och projekt som inte sänkte några utsläpp i praktiken.

Ett exempel på hur pervers ett sådant system kan fungera är freoner: utvecklingsländer har undantag så de har rätt att fortfarande producera sådana som är förbjudna hos industriländer. Som biprodukt får de en annan CFC som om den släpps ut är en stark växthusgas. Den kan dock brännas bort till låg kostnad. I och med att folk från i-länder numera slåss om projekt för att kompensera för sina koldioxidutsläpp så är de villiga att betala mycket för att få del i dessa offsets. I själva verket är de villiga att betala så mycket att detta blivit dessa fabrikers största inkomstkälla. Vad tror du det gör för chanserna att minska freonanvändningen?

* Ett par länkar om bevis och hur världen kan se ut:
http://cosmicvariance.com/2007/04/11/what-i-believe-but-cannot-prove/
http://cosmicvariance.com/2006/08/01/boltzmanns-anthropic-brain/

 
At 29 maj, 2007 20:46, Anonymous Anonym said...

Per-Olof, mannen som myntade begreppet "tragedy of the commons", Garrett Hardin, var själv mycket tydlig på att han anser att det bara var "unmanaged commons" som ledde till tragedi. Huruvida privat ägande eller kollektiva beslut är bäst varierar från fall till fall. Byalag kunde reglera hur många djur som fick beta i byns skogar långt innan någon kommit på att man skulle sköta det hela med privata äganderätter. Hur skulle f.ö. privat äganderätt fungera när det gäller växthuseffekten? Skall vi sälja ut jordens atmosfär till högstbjudande?

Leifs inlägg är ett klassiskt "excluding the middle". Genom att måla upp två extrema exempel och avfärda allt däremellan försöker han få det till att hans extrem är den bättre.

 
At 29 maj, 2007 23:09, Anonymous Anonym said...

Extremerna står Thomas Palm för.

Du, m.fl. talar om att reducera koldioxidutsläppen. Hur har du tänkt dig att det skall gå till? Jo, genom en tidigare aldrig skådad statlig styrning, ja t.o.m. överstatlig, skall kostnaderna för allt som Thomas Palm anser är omoraliskt handlande skall koldioxidutsläppen minskas. Med extrema ingrepp i människors liv skall koldioxidutsläppen minskas 30 % i Sverige.

Men om dina hypoteser skulle ha någon sanningshalt i sig spelar det ju ingen roll om oljereserverna bränns upp på 50 år eller 150 år. I så fall borde du propagera för en stängning av källorna. Om oljan ändå pumpas upp och används i en 30 % lägre takt gör det ju ingen skillnad på tillskottet av koldioxid vilket är den enda faktorn i dina teorier som spelar någon roll.

Varför skall så mycket makt föras över från det civila samhället till staten? Jag kan bara se ett skäl; Du vill styra utvecklingen mot ett samhällssystem där politiker tar över makten från människorna och ditt verktyg är rädslan för jordens undergång.

Du tror att din generation är den första som kommit på den idén men metoden är urgammal. Redan för flera hundra år sedan predikades jordens undergång som en följd av mänsklig omoral. Också då skulle makt tas över från människorna av den styrande klassen.

Extremismen står vänsterkrafterna för. Som vanligt!

 
At 30 maj, 2007 08:51, Blogger Astonson said...

Det som gör mig nyfiken är vad för MOTIV som ligger till grund bland alla er neokonservativa när just den globala uppvärmningen måste bevisas in absurdum och långt utöver vad varje förnuftig person kan fatta med knäna. Som om det vore ett invecklat matematiskt teorem vars lösning bara är av akademiskt intresse! Det vore väl för all del gott och väl och berömvärt om det funnits minsta konsekvens i det. Men samma neocons är på stående fot beredda att köpa vilka grumliga idéer som helst om de bara råkar sammanfalla med deras ekonomiska intressen, typ de fantasifulla modellera för hur skattesänkningar skall finansiera sig själva med sk. dynaamiska efeeekter som det i motsats till växthuseffekten inte finns en tillstymmelse till täckning för.

När någon i enstaka fall och helt plötsligt börjar nagelfara någonting på det viset kan man torrt konstatera att denne sålt sin saklighet och integritet. Du bedömer i själva verket inte troligheten i växthuseffekten med vetenskapliga ögon utan politiska. Du har låtit dina värderingar ta över.

Det förintar ditt credd. Hur många fina ord du än klämmer in i en och samma mening.

”Prima facie kan jag bara säga att ett sådant påstående fordrar en etisk teori om ansvarets egenskaper, identifikationskriterier och rättfärdigande för att bli operationellt.”

Det finns nästan något panikartat över ett sådant språkbruk. Som en härskarteknik som spårat ur. När man saknar täckning får man hävda sig på annat sätt. Liksom. Skall det inte vara singularis i operationellt?

 
At 30 maj, 2007 11:52, Anonymous Anonym said...

Leif, du har antagligen rätt i att nästan all konventionell olja kommer att pumpas upp i vilket fall som helst, men takten har betydelse. Ju längre vi drar ut på processen desto långsammare blir uppvärmningen och desto mer tid får människan och ekosystemen på sig att anpassa sig.

Dessutom finns det närapå obegränsade resurser av fossilbränslen om man övergår till okonventionella källor som oljeskiffer och oljesand, och kol finns även det i enorma mängder. Genom att bromsa upp förbrukningen och utveckla alternativen så kan vi förhoppningsvis se till att dessa dyrare källor aldrig används.

Det finns dock dem som anser att man skall subventionera fossilbränlsen som annars inte vore lönsamma:
http://www.nytimes.com/2007/05/29/business/29coal.html
Det är vad jag kallar extremism.

Sen tycker jag att Leif kunde avstå från att tala om för mig vad jag egentligen tycker och är ute efter.

 
At 30 maj, 2007 12:10, Blogger Danne Nordling said...

Astonson, jag skriver en blogg som handlar om samhällsfilosofi där ett verserat och ibland tekniskt språkbruk är en av grundpelarna. Om du har svårt att förstå skulle jag ha kunnat skriva att ditt påstående att 'ansvaret' måste beaktas vid en första anblick verkar fordra att man kan nämna en princip för att säga vad det är, hur det ser ut och hur man moraliskt kan argumentera för denna princip. Annars kan snacket om 'ansvar' inte användas i praktiken. (Operationellt är singularis.)

Uppenbarligen ett stilbrott om inte annat...
/DNg

 
At 30 maj, 2007 13:08, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, varför skulle Sverige inte få producera något mer bränsletörstiga bilar än snittet i EU? När man gör politik av produktionsfrågor har vänstermänniskan en förkärlek för likriktning. Om det beror på en konstitutionell faiblesse för möjligheten att så utöva tvång eller om det beror på allmänt dålig förmåga att förstå sammansatta frågor skall jag låta vara osagt.

En viss del av Sveriges välstånd beror på den produktionsinriktning av bilstorlekarna som här har utvecklats. Vi skulle alltså tvingas uppoffra mera än andra länder som av tradition producerar mindre bilar. Likaså har Sverige satsat på utjämning med stora skattekilar som i praktiken leder till ett tjänstebilssystem med högre bensinförbrukning. Personligen har jag uppfattningen att det en samhällsfilosofisk analys av utjämningsambitionerna är moraliskt omöjlig att rättfärdiga. Men om nu Sverige försöker hålla fast vid dessa ambitioner skall då dessa få stryka på foten för att Sverige skall likriktas vad gäller nybilsförsäljningens inlemmande i EU-snittet?

Jag vill argumentera för mindre utjämning på moraliska grunder - inte för att detta skulle ge lägre bensinförbrukning.

Visst kan flyget tas med i utsläppshandeln inom EU. Men så har inte skett vilket nog sammanhänger med de snedvridningar som skulle uppstå genom att icke-EU då skulle kunna erbjuda flygbränsle billigare.

Vissa debattörer vill förbjuda flyget. De är extremister. Men när det nu är så svårt att vidta restriktioner mot flyget och dessutom idag omöjligt att ersätta dess fossila bränsle varför då göra en stor sak av en så liten sektor? Det liknar exremism.

Det är välgörande att vi kan konstatera att bevisen för växthusteorin är svagare än för andra teorier som vi vant oss att kalla för sanningar. Al Gore hade ju kunnat sträcka sig så långt att han kallat sin film för "En obekväm teori".

Visst kan kostnaderna bli små för begränsade utsläppsminskningar - i synnerhet om man gör dem på rätt sätt med en global koldioxidskatt. Vad frågan gäller är att använda koldioxidskattens s k 'excess burden' - dvs dess snedvridande potential för att minska fossilanvändningen. Skatteintäkten som sådan är ointressant och kan ges tillbaka till medborgarna i form av andra skattesänkningar. Borde detta inte vara attraktivt för t ex Kina? Det skulle åtminstone sätta fart på koldioxidlagringen inom en tioårsperiod. Men miljövännerna med mp i spetsen säger nej till detta. Kina skall få fortsätta att vräka ut kolavgaser i ökad takt för att kineserna är fattigare än västerlänningarna.

Hur fel det är med sådana undantag visar ditt freonexempel. Då är det bättre att Sverige och andra miljöländer t ex bygger upp lagringsanläggningar för koldioxid som kineserna får använda. Där kan man kontrollera bättre hur pengarna används.

Slutligen: HUR SKA SVERIGE MINSKA UTSLÄPPEN? Thomas, du svarade inte på frågan hur du anser att man kan fördela minskningarna de närmaste 12 åren för att år 2020 ha minskat utsläppen med 30 procent jämfört med 1990 och med 23 procent jämfört med idag! Tiden går och målet blir alltmer extremt om man inte kan visa några konkreta möjligheter.
/DNg

 
At 30 maj, 2007 13:52, Blogger Astonson said...

Jag kan försäkra att jag inte har några problem med att förstå vad du skriver, hur mycket du än kämpar. Men de ringer alltid en varningsklocka när någon utan synbar anledning väljer att skriva t.ex "intrikat" isället för invecklat, eller "animera" istället för uppmuntra, eller "obediens" istället för lydnad... Alla vanlga ickekufiska människor vet att det är ett sätt att försöka höja sig över mängden. När budskapet i sig själv inte räcker.

 
At 30 maj, 2007 15:09, Anonymous Anonym said...

Dina argument är ihåliga och de andas att du inte kan speciellt mycket men du vill få det att verka som om du är någon form av akademisk expert. Okunskap, generaliseringar, demonsieringar osv. Ditt inlägg ovan är så osakligt och dålit att vidare kommentarer är överflödiga. Jag gissar att du alltid har gillat att vara emot. Hoppas att det funkar för dig.

 
At 30 maj, 2007 15:34, Blogger Astonson said...

Och själv läser du bara här för att få känna bekräftelse på allt du redan tycker att du vet? Det låter ju jävligt utvecklande….

De flesta skulle nog VILJA att det gick att bränna hur mycket olja som helst utan skadliga konsekvenser. Det är inte där stötestenen finns. Man kan däremot dela in mänskligheten i 1 dom som accepterar att så inte är fallet (och är beredda att göra vad som krävs) samt 2 i dem som hoppas att det skall försvinna om man blundar (och tokvägrar att ändra någonting). De senare är beredda att använda vilka till buds stående medel som helst för att slippa kännas vid den otäcka verkligheten. Men den som bara blundar är inte blind. Innerst inne vet ni att det råder en bred consensus kring hotet om den globala uppvärmningen. Även om tidtabellen osv kan variera en hel del. Det skall till ovanligt tokiga texasbor eller andra sorglustiga dårfinkar för att förneka det.

 
At 30 maj, 2007 16:32, Blogger Per Welander said...

Att koldioxidutsläppen skulle leda till en katastrofal uppvärmning är bara en hypotes. Genom matematiska klimatmodeller försöker man bevisa vad som kommer att hända. Men trots alla försök och miljarder kronor har INGEN av dessa modeller visat sig stämma mot uppmätta värden framåt i tiden. Det kommer att ta 10-20 år innan vi kan förkasta eller verifiera hypotesen.

Att förespråka nedstängning av vårt samhälle baserat på denna hypotes är politisk lockande för vänstergrupper. Enorm statlig kontroll och styrning kommer att behövas vilket attraherar dessa grupper.

Den person här som nämnde ordet konsensus vet uppenbarligen inte vad han pratar om. Konsensus hör till politiken ej vetenskapen. Om en obevisad hypotes finns är det vetenskapens sak att verifera eller förkasta den.

I praktiken innebär de miljöextrema förslagen av begränsningar på koldioxidutsläppen att man stänger ner landsbygden. När politikerna upptäcker det så kommer ett antal "undantag" att införas och så har vi en regleringscirkus igen.

Vill man verkligen ha ner CO2-utsläppen så bygg 2-3 kärnkraftverk till som finnarna. Eller satsa pengarma utomlands där de får mycket större effekt. Men det vill man inte. I miljövänsterns värld är det inte att minska CO2-utsläppen som är målet utan att införa sin extrema politik. Sorgligt att Alliansen trasslar in sig i denna soppa.

 
At 30 maj, 2007 16:40, Anonymous Anonym said...

Danne, det är alltid någon som drabbas lite värre vid varje förändring. Det kan man om man vill och tror på millimeterrättvisa använda som motargument mot allt. Det är ett valt som gjorts i Sverige att välja att producera bränsletörstiga bilar, och om det valet visat sig vara fel, ja då får vi vara beredda på att det kostar. Så är det om man satsar på fel produkter. Å andra sidan är svensk bilindustri också internationellt långt framme när det gäller att utveckla hybridfordon, så vi kan även bli vinnare.

Visst vore det bra om Kina gjorde mer för att begränsa sina utsläpp, men den som följer vad som händer där finner också att det håller på att ske en snabb omprioritering. Även där har ledningen börjat inse vilka konsekvenser föroreningar och klimatförändringar håller på att få. (Om det nu handlar om vänsterpolitik som du påstår, borde förresten inte Kina ligga före oss? De påstår sig ju i alla fall vara kommunistiska) Ser man till utsläpp per capita och än mer till kumulativa utsläpp så känns det dock rätt förmätet av oss att hålla på att ställa krav på dem.

Dina "lagringsanläggningar för koldioxid", hur tänkte du dig att de skulle fungera? Skall vi frakta över Kinas koldioxid i stora tankfartyg eller hur resonerar du egetnligen?

Att jag inte svarade på frågan om exakt hur Sverige skall sänka sina utsläpp beror det på känner mina begränsningar och vet att jag inte har så god koll på alla delar i samhället att jag kan ge ett bra svar på det. I själva verket handlar miljöskatter om att ingen enskild skall behöva ha det, man ökar bara skatten till en nivå där folk i respektive sektor kommer på sätt att minska sina utsläpp. Där samhället kommer in är t ex genom en stadsplanering som gör att man ta sig runt utan bil.

Angående det extrema i att minska utsläppen med 30% så kan du titta på denna kurva:
http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/swe.htm
Visst, det blir svårare att göra om det, men omöjligt är det inte. Däremot tror jag inte för ett ögonblick på att Reinfeld tänker genomföra sådana beslut som skulle krävas för att nå dit. Han är snarare hycklare än extremist.

 
At 30 maj, 2007 17:45, Blogger Danne Nordling said...

Sverige borde gentemot EU hålla på sin särart istället för att acceptera likriktning av bränsleförbrukningen. Det skulle f ö bli fallet om man höll sig till koldioxidbeskattning eller ett fungerande utsläppshandelssystem.

Att Kina nu vidtar åtgärder är till betydande del föranlett av svavel- och stoftutsläpp snarare än av koldioxidinnehållet. Det karaktäristiska för Kina redan under den mer renläriga kommunisttiden var också att släppa ut smogskapande rökgaser. Att en utpräglad vänsterregim skulle vara intresserad av miljön är en ren myt spridd av vänsterpropagandister som inte är intresserade av verkligheten.

Dagens regim i Kina vill knappast ta på sig uppoffringar som skulle betyda ett avsevärt avbräck i tillväxten. Därför borde IPCC leta efter undersökningar som visar hur begränsade dessa uppoffringar ändå torde bli för Kina.

Om man därtill som IPCC (och Vattenfall) beskriver kan ha pipelines och tankers som transporterar den avskiljda koldioxiden till lämpliga lagringsutrymmen i berggrunden kan fortsatt kolanvändning tillåtas utan att det blir "miljökrig", som vissa debattörer befarar.

Om Sverige på 15 år under 1970- och 1980-talen klarade att minska sina utsläpp med 30 procent med hjälp av kärnkraft och minskad oljeimport blir det då lika lätt att upprepa bedriften? Om vi hade låtit bli tidigare hade vi lättare kunnat göra detta nu. När vi redan har gjort det mesta är ytterligare minskningar hos oss svårare och därför dyra (kanske omöjliga utan fler kärnkraftverk). Effekten per insatt krona är därför många gånger större i utlandet. Men miljöextremisterna vill bara hålla fram inhemska åtgärder i någon sorts chauvinistisk tävlan.

Slutligen: Thomas, du tycks ställa dig bakom Carlgrens mål med 30 procents minskning utan att veta hur realistiskt detta är. Han föregriper kommissionens undersökning och analys som skall presenteras i höst. Är inte detta litet extremt? Han har blivit hårt kritiserad för att ha "kört över" de reguljära instanserna. Är inte det typiskt för en extremist?

Fakta och analys? Vad skall vi med sådant till när det är VILJAN TILL MAKT som är det betydelsefulla?
/DNg

 
At 30 maj, 2007 18:19, Blogger Astonson said...

Semantiska spetsfyndigheter.... Ordet consensus används ju överallt av forskare för att beskriva ett tillstånd av samstämmighet när en teori blivit allmänt vedertagen och okontroversiell, ungefär som relativitetsteorin, utvecklingsläran samt sedan en tid nu också om den globala uppvärmningen. Men som alltid har en handfull då hunnit måla in sig i sina hörn så svårt att de måste dö ut innan concensus blir total. Så prestigefylld är nu en gång människan och akademiker är verkligen inte undantagna, tvärtom. Och på varje skala måste det av nödvändighet alltid återfinnas extremer varje periferi så några tokar dröjer sig alltid kvar. Det några här inne borde ta en funderare på är hur många de har i ytterbana utanför sig själv. Är man sista utposten innan skalas slut, så som Nordling verkar vara (i stort sett i varenda politisk fråga jag sett honom skriva om) kanske man inte skall ta ton om demonisering. Då ÄR man ju för fan en demon!

 
At 30 maj, 2007 19:23, Anonymous Anonym said...

Nu börjar det bli förvirrande. Å ena sidan är hela växthusteorin och alla åtgärder för att göra något åt den en konspiration av vänsterextremister för att kontrollera samhället, eller så får man i alla fall höra av allt högerfolk här. Nu påstår dock Danne plötsligt att det tvärtom är vänsterpropagandister som skulle hävdar att det är vänstern som bryr sig om miljön. Kan man inte få lite konsekvens i argumenten?

Om det är så att kommuniststater brytt sig minst om miljön, vilket det ligger en hel del i, så blir istället miljön en högerfråga vilket den också traditionellt varit. (modern miljöpolik inleddes av konservativa). Det är därför snarare ni contrarians som i denna fråga lierat er med extremvänstern.

Sen halkade Danne in på koldioxidlagring. Sådan är möjligen aktuell för kolkraftverk om man kan hitta bra berggrund i närheten, men det behövs inte mycket till transporter för att lönsamheten helt skall gå upp i rök. Dessutom är det ingen som vet om sådan lagring verkligen fungerar, det handlar rätt mycket om önsketänkande.

"Han har blivit hårt kritiserad för att ha "kört över" de reguljära instanserna. Är inte det typiskt för en extremist?"

Danne, du vet att den "reguljära instansen" för klimatfrågan är IPCC. Att påstå att du kör över den är att överskatta din betydelse, men du ignorerar den i alla händelser. Du är alltså själv en extremist enligt din egen definition.

 
At 30 maj, 2007 19:56, Blogger Astonson said...

Dom är nog såna där privatspanare som åker finlandsbåt och har konferens om ifall Palme var KGB agent....

 
At 30 maj, 2007 23:28, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, du försöker ta billiga poäng på att avsiktligt missförstå mig. För vänstern är förlusten av den deterministiska klasskampsteorin ett hårt slag. Men växthusteorin tycks kunna ersätta ganska mycket av förlusten. Det finns därför ett utomvetenskapligt skäl bakom många vänstermänniskors beredvillighet att anamma växthusteorin.

Kommuniststaterna vilade på sin tid på den marxistiska teorin. De behövde inga miljöteorier för att ideologiskt kontrollera medborgarna och eftersom Marx inte nämnt miljön behövdes heller inte någon miljöpolitik. Men i väst försökte vänstern idyllisera socialismen med argumentet att den i sig var bra för miljön. Bakom detta fanns dock bara ett förord för politisk interventionism - inte någon seriös analys av vad ett systemskifte till planhushållning i praktiken skulle betyda för miljön.

Vi som är kritiska till växthusteorin tror jag inte är emot adekvata miljöåtgärder på det sätt som kommunister var förr i tiden. (Eftersom de inte passade in i klasskampsteorin behövde inget göras för miljön.)

Koldioxidlagring är knappast ett orealistiskt önsketänkande. Lagring förekommer redan i stor skala. Det är avskiljningen som tekniskt sett måste göras effektivare. Att transporter skulle göra det hela olönsamt är visserligen möjligt men ändå inte ett olösligt problem genom gastankers som IPCC och Vattenfall belyser.

Trodde du Thomas att jag avsåg IPCC när jag nämnde att Carlgren blivit kritiserad för att han "kört över" de reguljära instanserna? Helt fel, det är vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson som använder detta språk när hon kritiserar Carlgren för att han föregriper den uppgift som den parlamentariska klimatberedningen skulle ha utfört. Han får liknande kritik från folkpartiets Carl B Hamilton i beredningen i dagens SvD.

Så faktum kvarstår. Andreas Carlgren tar sig maktpolitiskt motiverade friheter för att förbättra sin position i miljödebatten. Typiskt är att Maria Wetterstrand nu inte kan underkänna Carlgrens ambition utan får nöja sig med att påstå att målet är ihåligt eftersom man inte gör något för att uppnå det. Carlgren borde ha sagt hur mycket bensinskatten ska höjas den första juli eller något liknande. Hur han än beter sig kommer mp att kritisera och bjuda över. Vad är det för idé att arbeta med en väl underbyggd klimatproposition nästa år när politiken i praktiken skiöts av populister som Carlgren och Wetterstrand?
/DNg

 
At 30 maj, 2007 23:52, Anonymous Anonym said...

"Det finns därför ett utomvetenskapligt skäl bakom många vänstermänniskors beredvillighet att anamma växthusteorin."

Det finns det säkert, fast själv tror jag de flesta på vänsterkanten hellre skulle tala "vård, skola omsorg" som ligger folk närmare om hjärtat och är mer lättbegripligt. På samma sätt finns det utomvetenskapliga skäl till att en hel del högermänniskor vägrar acceptera växthuseffekten. De har rent principiellt svårt att hantera problem som kräver statliga ingripanden för att lösas.

Inget av detta säger dock något om huruvida teorin är sann eller inte och som naturvetare är det detta som intresserar mig. (På den tiden jag först började intressera mig för problemet röstade jag på moderaterna även om jag gradvis halkat vänsterut allt eftersom jag sett det ihåliga i deras politik).

Nej Danne, jag trodde inte du tänkte på IPCC, men jag kom att tänka på den när du sa som du gjorde.

 
At 02 juni, 2007 08:45, Anonymous Anonym said...

Det är inte lätt att diskutera ett ämne som utvecklats till en hybrid av klimatologisk forskning och politik. På ett metaplan är global warming också ett forskningspolitiskt problem. Forskningen blir påverkad av hur forskningsmedel anslås och av att ansökningar måste skrivas på ett pk sätt. Det är synd om de människor som vill göra en seriös, ickepolitisk, insats på området.
Global warmingdiskussionen är lika inflamerad som vietnamkriget, kriget mot terrorismen eller frågan om enkönade äktenskap.

Astonson ställer frågor om liberal filosofi. Om man är seriöst intresserad finns det mycket skrivet i ämnet. Jag tror inte det är möjligt att lära ut basala grunder om frihetens principer, rättstaten, maktutövning o.s.v. i en blogg särskillt då deltagarna inte avkodat den socialistiska marinad vi levt i ständigt sedan ett halvt sekel. Om man som Astonson inte har reflekterat över hur skatter och politikermakt hänger samman utan istället skriver en svårläst och osammanhängande redogörelse för vänsterns grundtro, att alla skatter är goda välgörare för de svaga, är man inte mottaglig ens för enkla resonemang om ansvarsutkrävande. (´Att låta sig bli beskattad är att ta ansvar´??)

Klimatforskningen har kidnapats av vänsterpolitiker och politiserats för att användas för att koncentrera makt till den politiska sektorn. Ökad makt hos politiker medför minskad makt hos övriga, alltså den civila sektorn, d.v.s. du och jag. Vi, marknaden, har inga problem med att hantera bristsituationer eller miljöhot. Marknaden är anpassad för förändringar i förutsättningarna. Men det som håller på att hända är att den politiska sektorns behov av ständigt ökad makt igen försöker lägga under sig energisystemen och styra dessa genom politiskt maktspråk. Som svenskar har vi stor tilltro till våra valda politiker, vi vill slippa ansvar och kravet att ta egna beslut. Därför är många beredda att ge upp sin frihet. Andra har skrämts av talet om jordens undergång och vill lämna över sitt ansvar till högre makter för att nå ångestlindring.

Och slutresultatet är att ideologer styr klimatforskningen, politiker tolkar resultaten och makt förs över från medborgarna till yrkespolitiker.

Det är vänsterpolitik.

 
At 04 juni, 2007 02:06, Blogger Danne Nordling said...

Leif, det ligger en hel del i begreppet ångestlindring. Inför stora och oöverskådliga problem känner många människor ångest. Tidigare reagerade en del med flagellantism. Vår tids flagellanter är de som vill bli beskattade för att därigenom kunna överlämna problemen till de "allvetande" politikerna och befria den enkla människan från ansvar och eget tänkande. Det kan gälla både att lösa sociala problem med skenbart "svaga" som hotande miljöproblem som dagens uppvärmningstendenser. Det tråkiga är att detta självplågeri inte längre inskränker sig till de genuina flagellanterna - till bilden hör att även alla andra skall underkasta sig plågan i form av skatter och regleringar. Först då får flagellanterna en viss lindring i sin ångest.

Frihet skapar tydligen ångest hos vänsterpersonligheten.
/DNg

 
At 24 oktober, 2022 12:52, Anonymous Anonym said...

cheap jordans
kobe 11
ggdb outlet
kd 12
curry 8
kyrie 6
yeezy boost 350
kd 14
golden goose sneakers
off white nike

 

Skicka en kommentar

<< Home