onsdag, juni 13, 2007

Mona Sahlin plottrig i partiledardebatten

Det blev inga stora linjer i Riksdagens partiledardebatt på förmiddagen. Mona Sahlin (s) kunde som väntat inte uppträda som en visionär arbetarledare utan blev en plottrig offentlig sektor-företrädare. Hon presenterade ingen ny politik och hon var inte ens konkret med tidigare föreslagna återställare. Politiken har blivit tråkigare.

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledde med ett ganska oengagerat inlägg. Det nya här var hans poängterande av miljöpolitiken. Det lät litet lustigt när han talade om "gröna jobb" och att satsningar på miljön inte står i motsats till den ekonomiska tillväxten. Förvisso skulle vi fortfarande få tillväxt om all ökad produktion lades på tillverkningen av t ex vindkraftverk. BNP skulle öka. Men någon tillväxt av välstånd och privat konsumtion skulle det inte bli.

Alice Åström, alternativ partiledardebattör i vänsterpartiet, slog till med en förberedd replik på statsministerns inlägg som inte alls handlade om vad han sagt. Hon ville veta varför Reinfeldt inte sade något om planerna på en ny konstitution för EU och om denna skulle bli föremål för en folkomröstning. Sådant förstör debattstrukturen redan på ett tidigt stadium. Var Åström bättre än Ohly? Hon var nog v:s svar på Mona Sahlin, men med ännu mindre personlighet - alltså ingen ny Schyman. Litet märkligt var att en person på partiledarnivå inbillar sig att Sveriges grundlag stadgar att "all makt utgår från folket". Det borde hon lärt sig är en missuppfattning. Det är "all offentlig makt" som utgår från folket.

Mona Sahlin är ingen stor talare. Man saknar redan Göran Persson. Är det detta plottriga smågnällande över arbetsmarknadspolitiken som skall bli framtidens politiska melodi? Sahlin slängde sig med att hon ville återställa rättvisan i politiken. Men hon utvecklade inte vad rättvisa är. Kanske säkrast så eftersom rättvisa verkar vara allt som hon gillar och det som ger mer betalt för de grupper som påverkats negativt ekonomiskt av regeringens rent pragmatiska jobbpolitik.

De konkreta beskeden om socialdemokraternas politik kom istället i repliker från Göran Hägglund och Maud Olofsson. De räknade upp ett antal återställare som Sahlin varit inne på i andra sammanhang såsom återinförandet av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Var detta socialdemokraternas avsikt? Sahlin dementerade i varje fall inte detta. Däremot dementerade hon Maud Olofssons påstående att socialdemokraterna skulle se småföretagarna som någon sorts skurkar.

Om Mona Sahlin vill återinföra förmögenhetsskatten innebär detta ett infernaliskt hot mot Alliansens syfte med avskaffandet av denna skatt. Alla de som eventuellt väntade sig en skatteamnesti så att de kunde föra tillbaka sina pengar till Sverige måste nu räkna med att ett regimskifte skulle innebära att deras pengar återigen skulle börja smälta ihop av ett skattesystem som lägger beslag på mer än hela den reala avkastningen. Varför då ta hem en enda krona?

Det är faktiskt så att även de som kan placera sina pengar till en så hög bankränta som 4 procent inte får någon real avkastning om de skall betala förmögenhetsskatt. Det framgår av följande räkneexempel som bygger på att inflationen är 2 procent (Riksbankens mål): Av de 4 procenten går 30 procent bort i kapitalinkomstskatt, vilket blir 1,2 procentenheter. Inflationen tar 2 procentenheter. Och förmögenhetsskatten tar 1,5 procenteheter. Summan blir 4,7 procent av en ränta som är 4 procent. Varje år urholkas sparkapitalet med 0,7 procent. Hur tror Mona Sahlin att det kommer tillbaka pengar med sådana skatter? Snarare fortsätter folk som kan och inte är så nogräknade med politikernas påfund att föra sina pengar utomlands - ofta utan någon det blir någon skatt alls på vare sig kapitalet eller avkastningen (otillåtet men enkelt).

Varför fullföljde inte partiledarna för centern och kristdemokraterna kritiken mot Mona Sahlin på denna punkt när de nu ändå tog upp frågan? Socialdemokraternas avsikter utgör ju redan idag ett effektivt sabotage mot regeringens syften med avskaffandet av förmögenhetsskatten i form av ökad tillgång på kapital för småföretgens investeringar.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 13 juni, 2007 18:57, Blogger Per-Olof Persson said...

Är KPI en riktig beräkning?

Om index för KPI år 1 är 100. Nu ökar man penningmängden med X % och KPI hamnar år 2 på 102. Inflationstakten har således varit 2 %.

Men om det antas att en ökad produktivitet hade sänkt index till 98 om penningmängden varit helt stabil. I så fall har index ökat från 98 till 102. Inflationstakten är i verkligheten 4 %?

Frågeställningen är viktig eftersom en låg inflationstakt inte är samma sak som att inga obalanser skapas i ekonomin. I USA 1922-29 visade KPI på att inflationstakten varit omkring noll under perioden. Murray N. Rothbard räknar däremot ut att penningmängden under denna tidsperiod ökar med 61 % (Americas Great Depression).

Produktiviteten ökar dock mycket kraftigt under hela tidsperioden. Trots detta blir reallöneökningarna inte speciellt stora för vanliga löntagare. Men alla dessa faktorer motverkar inte de obalanser som byggs upp i ekonomin.

När kostnaderna inom den tunga industrin började stiga i snabbare takt än intäkterna ledde detta till omfattande nedskärningar. Eftersom KPI inte tar hänsyn till produktiviteten, prisökningar för aktier och fastigheter, kan KPI inte vara en indikator för hälsotillståndet i ekonomin.

 
At 14 juni, 2007 16:27, Anonymous Anonym said...

Monas partiledardebut var plottrig
Som Göran Person sagt talar hon enkelt och upprepar ideligen sånt som är sosseratorik t ex rättvisa.

Dit hör att ta från de rika och ge och de fattiga utan att närmare precisera vad det framgent kommer att betyda.

Ska t ex förmögenhetsskatten som blir avgörande för svensk ekonomi avvecklas?

Ska införda och kommand jobbavdrag taz bort i ersättning mot ett återställande av tidigare a-kassenivåer, vilka ledde till färre jobb och ökade kostanader.
Ska den sänkta fastighetsskatten avskaffas oaktat att de boende anpassat sig till det?
Ska alla kommande presiseringar bort?

Hur ser den alternativa vänsterallians politik konkret ut och vilka ideologiska strömningar representerar den i nuvande globala värld.
Upp till bevis Mona!

 

Skicka en kommentar

<< Home