torsdag, november 29, 2007

Höjd koldioxidskatt meningslös

I utlandet tror man att Sveriges koldioxidskatt redan är en tredjedel större än i verkligheten. Att höja skatten med 75 öre per liter bensin, som Energimyndigheten föreslår, minskar Sveriges utsläpp med mindre än 1,5 procent. Ändå tror miljöaktivisterna att det utan vidare skall bli möjligt att minska med 25 procent till 2020.

Det finns två syften med att införa eller höja koldioxidskatten. Det ena är att påverka de faktiska utsläppen av koldioxid i världen. Det andra är att visa andra länder i världen att det finns länder som har en mycket hög koldioxidskatt och att detta är realistiskt också för dem med låg eller ingen koldioxidskatt.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har skickat en framställning till klimatkommissionen om en höjning av koldioxidskatten motsvarande 75 öre per liter bensin. ( Ekot, rapporten i pdf) Men en så begränsad höjning (som bara skall stiga i takt med BNP) kan inte leda till särskilt mycket minskning av Sveriges koldioxidutsläpp. Dessa uppgick i början av 00-talet till ca 55 Mt CO2 mot ca 35 Gt i världen (inkl avskogn). Det är 1,57 promille och därför har det ingen effekt på världens utsläpp med höjd koldioxidskatt.

Men inte heller på Sveriges faktiska utsläpp blir effekten av skattehöjningen märkbar. Det beror på att nästan ingen måste köra mindre när skatten höjs med ett begränsat belopp. Man drar in på annat istället. Inte heller byter man till en ny mera bränslesnål bil särskilt mycket tidigare - tvärtom kan kapitalförlusten vid höjningen medföra att en del väntar litet längre till nästa bilköp. Skatten borde till 2020 höjas med 2:85 erkänner Energimyndigheten. (Mer analys nedan.)

En höjd koldoxidskatt som föredöme för andra länder förutsätter att Sveriges initiativ är välkänt och omdebatterat. Men så är inte fallet. Trots att vi haft koldioxidskatt sedan 1991 är det nästan inga andra länder som infört den. En låg koldioxidskatt finns enligt koldioxidskattecentret (CDC) i New York bara i Finland och Storbritannien förutom i Sverige. Men för oss anges en skatt på $150 per ton CO2 - dvs en tredjedel högre än i verkligheten! Om man tror att Sverige håller sig med en så hög skatt behöver vi i Sverige inte höja den för att framstå som föredöme.

Den svenska CO2-skatten uppgår år 2007 till 2 317 kr/ton rent kol (Skatteverket, pdf). Omräknat till CO2 (faktor 0,2727) blir skatten 632 kr/ton CO2. Med en växelkurs på 6,7 för dollarn blir skatten $94 /ton CO2 och med kursen 6,4 blir skatten $99/ton. Jämför med Finlands skatt på $24/ton CO2.

Faran med höjningar av bensinskatten är att Sverige bygger sig fast i den kostsamma första generationens etanolteknik. Redan idag är etanolbilar teoretiskt (med ren etanol) subventionerade med koldioxidskatten på 2:16 kr/liter plus 2:90 kr/liter energiskatt, som inte behöver betalas. Det blir 5:06 kr/liter. Eftersom bensin innehåller bara 93 procent kol blir subventionen 5:44 kr/kg kol eller 1:48 kr/kg koldioxid. Det kostar alltså 1 480 kronor per ton koldioxid som man blir av med genom ersättning med etanol - eller $221/ton CO2. Eftersom det inte går att köra på ren etanol blir subventionen ännu högre i praktiken.

Energimyndigheten diskuterar olika alternativa drivmedel för att få ned utsläppen. Man skriver att man redovisar åtgärder för biodrivmedel som kostar 1 800 - 3 400 kr/ton CO2. Första generationens hybridbilar kalkyleras till 4 000 kr/ton CO2. För andra generationens drivmedel tror man att kostnaden blir 500 - 900 kr/ton CO2. Jämför detta med koldioxidskatten på 632 kr/ton.

Energimyndigheten diskuterar fram och tillbaka hur mycket en höjning av koldioxidskatten med 75 öre skulle ge. Man har tidigare fastställt detta till 0,8 Mton koldioxid - alltså inte ens en minskning med 1,5 procent av Sveriges totala utsläpp. Men kalkylerna verkar förvirrade. Sålunda har energimyndigheten inte klart för sig hur hög koldioxidskatten på bensin i själva verket är, dvs 2:16 kr per liter. Man anser också att en nedsättning av hastighetsbegränsningen på 110- och 90-vägar tillsammans med skärpt bevakning skulle ge en minskning med 0,7 Mton CO2.

Rapportförfattarna bedömer att en utsläppsminskning till 2020 med 25 procent (från 90 års nivå) kan göras med relativt små samhällsekonomiska kostnader. Men någon kalkyl gör man inte. De uppräknade åtgärderna för mer ambitiösa minskningar förefaller inte vara lätta att hantera på ett ekonomiskt sätt. Deras analys borde kunna ifrågasättas på en rad punkter.

Vad beträffar koldioxidskatten borde Sveriges uppgift vara att förmå andra länder att införa en motsvarande skatt och inte att höja den egna skatten. Allt talet om att gå före måste väl ges ett konkret innehåll?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

13 Comments:

At 30 november, 2007 00:07, Anonymous Anonym said...

När jag bodde i Frankrike var det inte många som ens visste var Sverige låg, många rättade mig och sa att jag kom från Schweiz!

Det är bara i Sverige vi är världsledande och föredömen, utomlands struntar man i vad vi gör och säger.

Klimatdebatten är dessutom betydligt mer nyanserad i andra länder, man diskuterar vad som ska göras för att möta förändringar, inte hur man ska försöka stoppa dom genom nya skatter...

/M

 
At 30 november, 2007 08:26, Anonymous Anonym said...

Vänta nu ...

Menar du att bilister skall bli av med sina körkort på 90- och 110-vägar för att tillfredsställa klimatopinionen (här vill jag använda ordet klimatfanatiker igen men avstår)?

Klimatdebatten används för att föra över makt från medborgarna till politiker och tjänstemannakåren; den politiska sektorn. Nu pekar du på att repressionen kommer att bli ännu hårdare. Nu räcker det inte med höjda skatter. Man tänker också straffa de som man anser har fel klimatbeteende.

Var skall det sluta? I fängelse?

 
At 30 november, 2007 09:31, Blogger Thomas Palm said...

Danne, har du några förslag på hur vi skall förmå andra länder införa en koldioxidskatt eller är det här bara ett av dina vanliga inlägg om att det inte är vårt fel, det är de där dumma utlänningarna som måste göra något?

F.ö. börjar det bli rumsrent att tala om koldioxidskatt t o m i USA:
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/02/bloomberg-calls-for-tax-on-carbon-emissions/

 
At 30 november, 2007 11:47, Blogger Per-Olof Persson said...

Stormvarning, solen styr väder och klimat

WeatherAction gör väderprognoser genom att studera solvinden och solens magnetfält. Just nu är det stormvarning:

http://www.weatheraction.com

"Important Severe Weather Warning

HIGHEST RISK PERIOD FOR DANGEROUS WEATHER EVENTS EXTENDED TO 1st / 2nd DEC 2007

We continue to forecast the British Isles and the North Sea area are likely to be hit by a major storm(s) and associated substorms including possible tornado type events starting to show from Weds/Thursday 28th/29th Nov. These storm systems will then move into Scandinavia and have important impacts - in order of danger - on: Scotland, Northern Ireland, Republic of Ireland, Wales, England, Norway, Sweden, Denmark, NW Germany, North Netherlands, North Poland and the Baltic States."

Gratisprognoser för Sverige fram till mars 2008 finns här:

http://www.lowefo.com/

"Vi förutspår ny stegrad aktivitet på solen i slutet av oktober och början av november. Detta medför allvarliga stormperioder, speciellt i november. Då vi nu befinner oss i en fas av speciellt effektiva magnetiska förbindelser mellan solen och jorden är korridoren öppen så att solpartiklarnas drivande kraft på vädret och klimatet har maximal effekt."

1–5 december

Väder

På Västkusten och i sydväst: Hårt regn. Lokala översvämningar. För det mesta molnigt och
milda temperaturer.
I öster: Molnigt och regnskurar. För det mesta milt.
I norr och i väster: Regnskurar och tidvis frisk till hård vind. Molnigt.
Tillförlitlighetsnivå B.

6–10 december

Väder

I de södra och mellersta delarna av landet: En stor storm går igenom omkring 9.12. Vind upp
till 110 km/h, på havet upp till 175 km/h. Starkt regn.
Längs den norska gränsen upp till Norrland: Starkt snöfall senare under perioden.
Från Norrland norrut: Blåst och regnskurar. Milt – i öster mer, i väster mindre.
75 km/h.
Tillförlitlighetsnivå A.

 
At 30 november, 2007 15:34, Blogger jeppen said...

Något man alltid tycks bortse ifrån är att en sänkt svensk efterfrågan på olja kommer att leda till ett aningen lägre världsmarknadspris på olja. Det innebär att varje minskning vi gör till viss del kommer att ätas upp av andra länder, såsom Kina.

 
At 30 november, 2007 16:09, Blogger Danne Nordling said...

Leif, ja Energimyndigheten menar att det måste till nya hastighetsbegränsningar för att klara Sveriges klimatmål. Blindivrarna inom klimatpolitiken börjar kräva offer.

Thomas, du är klimatpolitiskt korrekt. De "dumma utlänningarna" har alltsedan 1991 inte förstått det som vi smarta svenskar införde detta år: koldioxidskatt.

Men därefter verkar vi inte ha varit särskilt smarta. Om vi skall vara ett föredöme måste vi väl se till att alla känner till hur "odumma" vi är. Men som M påpekar tror många fortfarande att vi är schweizare.

Varför har inte Sverige ett institut för koldioxidskattens utbredning i världen? Varför gör Sverige inte utspel om koltullar för länder utan koldioxidskatt? Det är istället Frankrikes president Nicolas Sarkozy som har antytt detta. Inte går Sverige före.

Sveriges agerande tyder på dubbelspel. Man säger att vi skall gå före men det verkar mest vara en förevändning för att kunna vidta terroriserande miljöpolitiska åtgärder utan verklig effekt för klimatet. Vissa politiker gillar att köra med folk och hittar då på vilka skenbart godtagbara argument som helst.
/DNg

 
At 30 november, 2007 16:27, Anonymous Anonym said...

"Sveriges koldioxidutsläpp. Dessa uppgick i början av 00-talet till ca 55 Mt CO2 mot ca 35 Gt i världen (inkl avskogn). Det är 1,57 promille och därför har det ingen effekt på världens utsläpp med höjd koldioxidskatt."

Ett av de äldsta men också sämsta argumenten i världen. Varför ska jag sluta när min påverkan är så försvinnande liten?

Får jag fråga dig en sak? Röstar du? Varför i så fall? Din röst är ju bara en av miljoner och kan knappast påverka valet i märkbar utsträckning.

 
At 30 november, 2007 19:04, Anonymous Anonym said...

David Lenefors, dessa förslag är inte välgörenhet utan tvingande åtgärder, och likheten med att rösta är därför skenbar och missledande. Du borde alltså för att göra en riktig parallell fråga Danne om han är ovillig att med våld tvinga dig att rösta, med anmärkningen att din röst objektivt sett är nästan inget värd. Jag tror jag kan korrekt gissa att hans svar är konsekventa.

 
At 30 november, 2007 19:09, Anonymous Anonym said...

Nicholas Stern (en av de extremare skribenterna) har f.ö.en artikel i Guardian: http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,2219534,00.html

 
At 30 november, 2007 23:56, Anonymous Anonym said...

Tom, tack för Stern-artikeln. Speciellt kommentarerna. Liknande kommentarer finns både här och där i cyber-världen, men i våra media lyser debatten så gott som helt med sin frånvaro?

Det är annars sällsynt att journalister och politiker av olika färger inte hackar på varandra. Kan det vara så enkelt som att ingen orkar sätta sig in i AGW-frågan på riktigt, utan bara lallar med?

Kan "Kejsarens nya kläder" -fenomenet verkligen drabba en så monumentalt stor fråga?

Avsaknaden av offentlig debatt har förvandlat mig från allmänt nyfiken till alltmer tveksam till AGW och den nu tilltagande politiseringen där medlen är på väg att överskugga målet.

/M

 
At 05 december, 2007 15:39, Anonymous Anonym said...

Etanolbilar är subventionerade på en massa andra sätt än genom att bensin och diesel betalar CO2-skatt.

* Etanolbränsle är inte bara befriat från CO2-skatt utan också från energiskatt.

* Etanolbilar får miljöbilspremie.

* Etanolbilar slipper betala trängselskatt i Stockholm.

* Etanolbilar får lägre fordonsskatt.

* Etanolbiler får förmånlig parkering i många kommuner.

* Bensinmackar tvingas tillhanda hålla ett alternativt bränsle, som ofta blir etanol (E85).

 
At 08 februari, 2008 00:57, Blogger Unknown said...

Om jag försår bloggen rätt så är problemet att staten kommer förlora mycket pengar i minnskade skattinkomster ifall bilister börjar köra miljövänligare. Jag ser inget problem.

Jag är liberal, jag tycker att varje individ ska få göra vad den vill ifall det inte påverkar någon negativt i en tvingad situvation. Nu är det faktiskt så att växthusgasutsläpp med stor sannorlikhet påverkar väldigt många individer negativt alltså är det i detta fall motiverat att vidta tvingande åtgärder för att få ner utsläppen av växthusgaser.

Konsekvenserna av global uppvärmning har tidigare visat sig vara katastrofala för livet på jorden.

Den stora majoriteten av all peer reviewed forskning innom ämnet stödjer människoorsakad global uppvärmning.

Detta räcker för att jag ska ta bussen eller cykla.

Gör det du också, speciellt ifall du bor i stockholm som har utbyggd kollektivtraffik.

Innom varje omdiskuterade ämne finns det ton av felaktig information på internett. Detta gäller blandannat intelligent design samt så klart Global Uppvärmning.

 
At 16 april, 2008 13:14, Blogger Danne Nordling said...

Om fler börjar köra med subventionerade bränslen ökar kostnaden för skattebetalarna. Det är ju avsikten med klimatpolitiken och för att täcka bortfallet måste andra skatter höjas.

Sluteffekten blir alltså att folk med litet lägre priser lockas att förändra sitt beteende samtidigt som skatterna höjs som sänker levnadsstandarden.

Att det finns en konformistisk uppfattning om människans dominerande inverkan på uppvärmningen är inte ett tillräckligt kriterium för att ståndpunkten är korrekt. Det skulle behövas en öppen inställning till att översiktligt vilja förklara varför ståndpunkten är riktig för att de flesta skall bli övertygade.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home