tisdag, augusti 12, 2008

Nästan inget samband mellan koldioxid och temperatur

Det finns inget klart samband sett i ett perspektiv på 600 miljoner år mellan jordens temperatur och koldioxidhalten enligt rekonstruktioner. Temperaturen har oftast legat på knappt 22 grader medan koldioxiden varierat mellan över 6 000 ppm och 280 fram till industrialiseringen.
Miljoner år före nutid

Detta diagram som jag hittade på en amerikanskt geologisite visar att växthusteorin borde kunna ifrågasättas. Vi ser att temperaturen varierat mellan 12 och 22 grader samtidigt som koldioxidhalten varit 18 gånger högre än idag. Det är kanske dags att söka orsakerna till dagens uppvärmning även på andra håll än på GHG-området.

Temperaturen rekonstruerad av C R Scotese och koldioxiden av R A Berner (AJoS; 2001, pdf).

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 12 augusti, 2008 22:47, Blogger Danni said...

Jag antar att du sett filmen "The Great Global Warming Swindle"? Kan vara värt att ta en titt annars. Men håll i åtanke att stora delar av vetenskapsvärlden avfärdade den som ren propaganda.

I den presenteras i alla fall liknande grafer.

 
At 13 augusti, 2008 00:58, Blogger Per-Olof Persson said...

Intressant att notera i ovanstående diagram är att temperaturbottnar uppkommer efter cirka 140 miljoner år. Vid dessa bottnar uppkommer ofta (inte alltid) istidsepoker som varar miljontals år. Enligt forskaren Nir J. Shaviv ökar den kosmiska strålningen vid dessa tidpunkter.

Denna strålning kommer ifrån exploderande solar (supernovor). Vår galax består av ett centrum och ett antal spiralarmar. Vårt solsystem befinner sig i normala fall utanför spiralarmarna. Men efter cirka 140 miljoner går solsystemet igenom en spiralarm och den kosmiska strålningen ökar.

Enligt Henrik Svensmark ökar molnbildningen när den kosmiska strålningen ökar. Den kosmiska strålningen bildar positivt laddade joner eftersom strålningen slår bort elektronerna i luftens molekyler. Detta innebär att vattenångans molekyler kan bilda moln med hjälp av jonerna. En ökad molnbildning innebär att en del av solens infraröda strålning inte når jordytan och det blir kallare.

Enligt borrkärnor tagna på Grönland ökade temperaturen för 14 700 år sedan med 10 grader under en period på 50 år. Den enda realistiska förklaringen till dessa snabba temperaturförändringar är att molnbildningen minskade drastiskt. Detta kan ha berott på att solen blev mer aktiv och stötte bort den kosmiska strålningen.

Länk till Nir J. Shaviv:

http://www.sciencebits.com/ice-ages

 
At 13 augusti, 2008 15:43, Anonymous Anonym said...

Det finns i dag en insändare skriven av Tege Tornvall där han likt Danne och en rad forskare ifrågasätter den av FN sanktionerade och av politikerna omhuldade uppfattningen att ökad koldioxidhalt i atmotfären skulle resultera i öderdigra konsekvenser.

Personligen är jag i denna fråga en vanlig medelsvensson men samtidigt en klar antigoronist.

Temperaturväxlingar har ju alltid ägt rum både i korta och mellan istid och varmare perioder. Det har varje skolelev fått lära sig med kartor, bilder och statistik.

Insändarskribenten pekar på sjutton olika rön som han menar helt kullkastar teorin om att en ökad koldioxilthalt skulle resultera i någon katastrof.

Han framhåller bland annat att koldioxidhalten i atmosfären bara är 0,04 procent.
Likaså har mindre temperaturvariationer ägt rum både under 1900-talet och under de senaste årtiondena.

Han säger också att människans utsläpp endast är två procent av det naturliga utbytet av CO2 mellan atmosfär och växter, hav och land.

Det skulle vara intressant att få en kommentar till detta.

 
At 14 augusti, 2008 01:59, Blogger Per-Olof Persson said...

"Han säger också att människans utsläpp endast är två procent av det naturliga utbytet av CO2 mellan atmosfär och växter, hav och land."

Värmen har alltid kommit före ökningen av koldioxid eftersom haven binder mindre koldioxid när vattnet blir varmare. Haven innehåller 50 gånger mer koldioxid än atmosfären. Haven har blivit lite kallare sedan 2003. Det är ingen omöjlighet att koldioxiden i atmosfären kommer att börja minska om haven kyls ned ännu mer.

Vattenångan står för cirka 95 % av växthuseffekten, koldioxiden cirka 4 % och övriga gaser cirka 1 %. Människans utsläpp genom fossila bränslen står för 3 % av de totala utsläppen av koldioxid. Naturen står således själv för 97 %.

Av växthusgaser släpper naturen ut:

95 % + 1 % + (0,97*4 %) = 99,88 %

Människan släpper ut:

0,03*4 % = 0,12 %Aktivisternas syfte är att krossa industrisamhället genom att strypa tillgången av energi. Miljardärer som ex George Soros och Ted Turner samt stiftelser som ex Rockefellor, har under många år satsat mycket pengar på forskare, politiker, tjänstemän inom FN mfl som är villiga att förfalska data och forskningsresultat. När Al Gore blev vice president 1993 ökade forskningsanslagen till 5 miljarder dollar per år enbart i USA för att "rätt" resultat skulle tas fram.

Forskare som inte har protesterat mot förfalskningen har ansett att syftet ändå är bra eftersom utsläppen av svavel mm minskar. Det man inte har tänkt på är att produktionen av livsmedel mm skulle minska kraftigt om man lyckas. Massvält och massfattigdom skulle uppkomma. Målen kan dock endast uppnås om fascism och planekonomi införs i en mängd länder.

 
At 14 augusti, 2008 12:05, Anonymous Anonym said...

Per Fredö, vad den där insändaren bl a missat är skillnaden mellan brutto och netto. Det pågår ett stort naturligt flöde av kol där växter tar upp koldioxid på våren och den sedan avges igen på hösten när löven faller och multnar ner. Detta flöde är dock i stort sett i balans. (Lite nettotillskott blir det när man avverkar skog). Eldning av fossilbränsle tillför däremot ny koldioxid till atmosfären. Att jämföra dessa två siffror är därför helt meningslöst.

Att slänga sig med att koncentrationen är 0,04% är sant, men också irrelevant i sig. Först när man vet något om hur effektiv koldixoid är som växthusgas kan man säga något om huruvida detta är mycket eller lite.

Per-Olof påstår att vattenånga står för 95% av växthuseffekten. Detta är en myt som cirkulerar bland webplatser som den här men som saknar vetenskaplig täckning. Inte heller han förstår skillnaden mellan brutto- och nettoutsläpp, och han envisas med att gång efter annan komma med sin vansinniga kalkyl trots att bristerna påtalats.

Haven må binda mindre koldioxid när de blir varmare, allt annat lika, men under 1900-talet har de bundit allt mer vilket lett till sjunkande pH, samtidigt som temperaturen i dem stigit. Varför fungerar då inte hans ide? Jo, för att vi släpper ut en massa koldioxid och därmed gör att halten i atmosfären stiger! Den "analys" han gör är bara giltig om partialtrycket för koldioxid är konstant!

Sen övergår han i rena konspirationsträsket, vilket förhoppningsvis får även de som inte förstår felen i hans beräkningar att dra öronen åt sig.

Danne, här ser du en figur som har med flera olika försök att rekonstruera gamla halter CO2. Som du ser är osäkerheten enorm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
även för temperaturen är osäkerheten stor.

Allt du lyckas visa ens om din figur vore korrekt är dessutom att på geologiska tidsskalor är inte CO2 den enda faktorn som styr temperaturen, men eftersom ingen hävdat det så är det bara en stor halmdocka!

 
At 17 augusti, 2008 01:12, Blogger Danne Nordling said...

homas, din hänvisning till Wikipedias diagram ger inte någon väsentligt annorlunda bild av koldioxidhalterna. En av källorna är för övrigt Berner.

Temperaturvariationerna har du inte på något sätt visat vara felaktiga. Så visst är det så att det finns andra faktorer som påverkar temperaturen. Det intressanta är att få reda på vilka. Att det inte är koldioxiden ens i höga koncentrationer visar diagrammet ganska tydligt. Om det är riktigt finns det mycket som är oförklarat i växthusteorin. Varför var klimatet under t ex kambrium inte mera likt dagens Venus' som ju påstås ha en formidabel växthuseffekt med hög temperatur som följd?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home