fredag, oktober 03, 2008

Kan girighet botas med konfiskation av Volvo?

Om det giriga företaget Ford inte tar sitt ansvar och håller uppe sysselsättningen i Volvo måste svenska staten konfiskera Volvo. Det menade volvoanställda i TV inbjudna av Janne Josefsson. Tydligen skall Volvo producera bilar som ingen köper och som skall stå och rosta på Hisingen.

I TV-programmet Debatt 2/10 hade ett antal arga Volvo-anställda inkallats för att ställa arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin till svars för att Volvo personvagnar hade varslat tusentals anställda om uppsägning. Littorin nämnde att han tillsatt två samorningsmän för att effektivisera de resurser som finns för att ta hand om dem som blir arbetslösa. Men det räckte inte för de anställda. De hänvisade till att Ford nu visar girighet som inte återbördar de vinster som Volvo levererat till sin ägare. Ford måste visa ansvar gentemot de anställda, var meningen. Och om Ford inte tog detta ansvar skulle regeringen konfiskera Volvo.

I debatten framkom inte huruvida ett statligt övertagande av Volvo skulle minska arbetslösheten. Det grundläggande problemet sammanfattades inte heller. Ett antal bilköpare i USA har skjutit upp sina bilköp - kanske på grund av osäkerheten om konjunkturutvecklingen eller på grund av att de inte skulle få något lån till köpet från de pressade bankerna. Ford går dåligt och måste därför relativt snabbt dra ner på produktionen inom koncernen och då blir folk arbetslösa.

Den fråga som borde ha klargjorts är hur ett "ansvar" från Fords sida skulle ha sett ut. Är det att dra ner på tillverkningen i andra länder än Sverige? Med vilken rätt skulle Sverige få en förmånligare behandling? Eller skulle Fords ansvar ligga i att låna pengar för att kunna producera volvobilar på lager? Hisingen skulle kanske proppas full med rostande volvobilar som ingen ville köpa? Eller skulle statsdirektörena i det exproprierade (eller stulna?) Volvo vara så mycket bättre på att sälja bilar i krisens USA att produktionen kunde säljas med vinst?

Man trodde sig förpassad till 1980-talet när det ännu fanns en förtvivlad förhoppning att ett helt annat ekonomiskt system kallat socialistisk planhushållning ännu framstod som en realistisk fantasi när man såg Janne Josefssons program Debatt. Varför konfronterade inte Janne volvoarbetarna med konsekvenserna av Sovjetunionens fall och marxismens kollaps? Man skulle ju kunna tro att han själv håller sig med sådana förhoppningar om ett systemskifte när han inte tog den debatten. Eller är det så självklart att talet om girighet och konfiskation hör till en så extremistisk tradition att den inte ens behöver avfärdas med ens ett par ord?

Jag vill erinra om att Svenska Dagbladets debattredaktör på fullaste allvar tog in en artikel på Brännpunkt den 1 oktober med rubriken "Girighet får inte styra samhället". Den var skriven av tre vänsterkristna vid namn Peter Weiderud, Anna Ardin och Ulf Bjereld från Broderskapsrörelsen. Innehållet var ett "vänstermanifest" i 10 punkter som i bildtexten hängdes upp på finansminister Anders Borgs uttalande att det är "rå girighet" som ligger bakom finanskrisen. Manifestet ville bekämpa egoism och osund individualism. Av denna artikel att döma är vi inte tillbaka ens i gammal marxism utan i utopisk socialism från 1830-talet. Är det i dessa svepande termer som den politiska debatten nu skall föras?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 03 oktober, 2008 10:08, Anonymous Anonym said...

Josefssons debattavsnitt om nu aktuella avskedanden inom Volvo-koncernen visade på två vitt skilda synsätt.

Det ena bestod av vredgade volvoanställda,understödda av sitt fack och i tv av Göran Johansson.

Denna grupp hade egentligen bara en lösning.
Staten skulle in med offentligt stöd i Volvo och i övrigt var det den klassiska arbetsmarknadspolitiken som skulle gälla.

Inget sades om huruvida samma medicin skulle gälla för alla företag och branscher,som nu får känna av den världsomspännande lågkonjunkturen och som inte minst drabbat bilindustrin.

Inte heller fick lyssnarna besked om vad dessa samhällsinsatser skulle kosta,varifrån pengarna skulle tas och vilka konsekvenserna skulle bli.

Jo,förstås,vi har vi 30 miljarder,som alliansen nu slösar bort och eventuellt tänkte man också på det utbildningspaket,som s+mp presenterat.

Det var också utmärkande att man ens ville lyssna på Littorin och seriöst diskutera alla de initiativ som regeringen redan tagit.De verkade okunniga om vad som finns med i budgetpropositionen och vad som inte minst är inriktat på Västragötalandregionen.

Nu verkar det komma ett program som Volvo selektivt ska få del av till en kostnad av 200 milj.kr
En spottstyver egentligen mot bakgrund av vad som krävs och vad som Volvo själv säkert kan finansiera.

Det var mot bakgrund av allt detta uppfriskande att ta del av den nya volvochefens framtida program. Dessutom försökte han tala lite mer balanserat.

Vi förstår väl den oro och den upprördhet våra anställda,som nu måste avskedas.

Men samtidigt har jag ansvar för att företaget kan överleva och att det i sin tur betyder fortsatta jobb åt övrig arbetskraft.

Vi kan dessutom sa han ifrån Paris räkna med att efterfrågan på nytt kommer att öka mot slutet av 2009 och rejält under 2010.

 
At 03 oktober, 2008 17:05, Blogger Danne Nordling said...

Tidigare var krav på socialisering ett led i kampen för ett annat ekonomiskt system. Därför var frågor om hur ett övertagande skulle fungera obehövliga eftersom de egentligen avsåg hur socialismen skulle fungera. Och den fungerade, trodde man, i öststaterna.

Men idag finns varken en socialistisk teori eller praktik att hänvisa till. Den som kräver övertagande av företagen eller att den "kapitalistiska girigheten" skall ersättas med något annat borde därför alltid avkrävas en förklaring till hur kravställaren föreställer sig att ett annat system skulle fungera. I annat fall utvecklas myten om det socialistiska paradiset, som inte närmare behöver beskrivas, igen.
/DNg

 
At 04 oktober, 2008 04:10, Blogger Per-Olof Persson said...

Att just bilbranschen drabbas hårt beror på att människor i stor utsträckning lånar till bilköp. Bankernas kreditcykler skapar konjunkturcyklerna. Människor måste först måste skaffa pengar för att kunna köpa bil. (Alternativet är att en större produktion av bilar sänker priset på bilar.)

Men efterfrågan på lastbilar sjunker även och dessa är inga konsumtionsvaror. Företag som befinner sig i produktionssteg som är längst ifrån konsumenterna, har fått lönsamhetsproblem som inte har med människors konsumtion att göra.

Om man ser på lågkonjunkturen i USA 2001 uppkom ingen sjunkande konsumtion, men ändå uppstod en lågkonjunktur. Olönsamma investeringar måste avvecklas för att industriföretagen ska bli lönsamma igen. Det är först därefter som konjunkturvändningen kommer.

I annat fall kan en japansk situation uppstå med långvarig stagnation. Exportindustrins kraftiga felinvesteringar under 1980-talet på hemmaplan förhindrades av politiker att avvecklas. Detta leder till långvariga problem med lönsamheten. Ju snabbare nedåt det går desto tidigare kommer konjunkturuppgången.

 
At 04 oktober, 2008 19:02, Anonymous Anonym said...

Att folk som upplever sin försörjning hotad reagerar med ilska är inget psykologiskt unikt utan snarare normalt. Många av de som jobbar på golvet har inte alla samband klart för sig - hade de det så jobbade de antagligen inte som montörer?

Kärnfrågan är väl inte om Volvo PV ska kompensera uppsagda arbetare över lagens krav (det har varken PV eller Ford i dagsläget råd med) utan om staten aktivt borde försöka förstärka möjligheterna för PV att överleva. Volvo PV är volymmässigt den största av Sveriges bilfabriker/tillverkare. Bilindustrin är Sveriges största/värdefullaste kluster, metoder och teknik sprider sig genom t ex personalomsättning till övrig verkstadsindustri, i fallet med "Lean" är långt in i offentlig sektor - förhoppningsvis.

Enligt konservativ ideologi ska staten förhålla sig neutral till näringslivet och bara försöka pressa löner och villkor så lågt att det naturligen växer fram nya företag som kan sysselsätta nationens arbetskraft. Enligt mer socialistisk ideologi bör staten aktivt intervenera.

Den första konservativa kan väl liknas vid ett jägarsamhälles syn på försörjning: det blir en naturlig balans mellan viltet och jägarna, råkar jägarna skjuta för mycket får de väl flytta och så är de aktsammare nästa gång. Enligt den mer socialistiska eller i min liknelse "jordbrukarfilosofin", så anpassar man villkoren för grödan och försöker få så mycket avkastning som möjligt. Risken med denna senare är dock att man binder sig fast sektorer med avtagande lönenivåer.

Åslings industriakut är stängd sägs det. Skattepengar slösas inte eller annorlunda uttryck, skatteintäkter vårdas inte. Vad är rätt? Jag tror att det senare ligger sanningen mer när i det här fallet!

 
At 04 oktober, 2008 19:15, Blogger Elling said...

Det finns inget hopp för GM och Ford. Frågan kan då preciseras såher : Skall Sverige uppleva en djup recession fördi at et abstrakt princip som egendomsrätt skall upprätthållas för principets skull?
En kan argumentera att Volva med alla underleveratörer er systemisk viktigare för Sverige enn Swedbank. GM kommer inte tillåtas konka. Varför skall Volvo tillåtas konka ?

 
At 09 oktober, 2008 02:23, Anonymous Anonym said...

Att aldrig människorna lär sig av historien. Konfiskera och socialisera är lika passé som slaveri även om socialdemokraterna med sin socialism försöker återskapa förhållanderna.
Arbetarna vid Volvo i Göteborg måste inse att (s) aldrig har försvarat deras intressen.
Det är dags för arbetarna att frigöra sig från socialismens bojor!
Upp till kamp mot socialismen!

 

Skicka en kommentar

<< Home