måndag, februari 02, 2009

Vad händer med den naturliga uppvärmningen?

Det mesta av den globala uppvärmningen på 0,8 grader sedan 1860 måste vara naturlig fram till 1970. En väsentlig del därefter likaså om man antar att haven har en kylande effekt. De senaste årens avkylning kanske beror på en naturlig omsvängning?

I SvD idag 2/2 skriver vetenskapsjournalisten Susanna Baltscheffsky om de senaste tio årens temperaturmätningar som tyder på att den globala temperaturen sjunker. Året 2008 blev det kallaste det här seklet. Men i ett längre perspektiv, som visas i ett diagram (ej online) från 1860, framgår det att de senaste tio åren ändå är varmast. Diagrammet kommer från Hadley Centre och har bearbetats av Anders Moberg, docent vid SU.

Den kortsiktiga förklaringen till temperatursänkningen från 1998 är enligt anhängarna till växthushypotesen att 1998 var ett osedvanligt varmt år beroende på El Niñjo - ett oregelbundet väderfenomen i Stilla havet. Efter detta följer en La Niña som kyler ned och en sådan pågick från hösten 2007 till maj 2008.

Anders Moberg intervjuas och medger att temperaturen nu sjunkit men menar att många nog skulle bli förvånade om detta fortsätter ytterligare tio år. Han hävdar att det inte finns några tecken på detta. "Vi kommer att släppa ut mer växthusgaser."

Men den springande punkten är väl huruvida växthusgaserna (GHG) kan ge någon stor uppvärmning i framtiden. Det avgörs av hur mycket GHG tidigare kan bedömas ha bidragit med. När man ser diagrammet kan man förledas tro att de orsakat en uppvärmning sedan 1860 med 0,8 grader till 1998 och därefter har en tillfällig sänkning på knappt 0,2 grader inträffat.

Det är knappast sant och det hävdas inte ens av IPCC. Men detta sägs inte klart i artikeln utan beskrivs som följer:
"FN:s klimatpanel IPCC utsträcker sig till att säga att medeltemperaturerna på norra halvklotet de senaste 50 åren med 90 procents sannolikhet är högre än någon annan femtioårsperiod sedan 1500-talet."
Att detta för det första betyder att drygt 0,2 grader av uppvärmningen inte förklaras och att det för det andra blir 0,4 grader om utgångsounkten tas på 1910 talet. Man kan se samma sak från Anders Mobergs diagram i Pär Holmgrens Klimatboken vars senare del återges nedan:


Diagrammet belyser temperaturvariationerna för det norra halvklotet och vi ser att temperaturökningen pågått sedan 1500-talets slut. IPCC hävdar inte att uppvärmningen före 1950 skulle ha kunnat orsakas av människan på något väsentligt sätt. Och det är inte så konstigt eftersom det inte i nutida perspektiv förekom särskilt omfattande kolförbränning dessförinnan. Dessutom tog det ytterligare några decennier innan koldioxidhalten verkligen ökade påtagligt genom att kolets kretslopp fördröjde effekten på luften.

Det är alltså först vid 1970-talets ingång som vi kan få någon väsentlig temperaturökning orsakad av växthuseffekten. Diagrammen utvisar ca 0,5 grader som behöver förklaras. Men inte ens detta vill IPCC egentligen erkänna. Man hänvisar till studier av havens kylande effekter. Detta fördröjer uppvärmningen och ännu efter 70 år finns 40 procent av fördröjningen kvar. Så en stor del av kvarvarande 0,5 procent måste bero på något annat än växthuseffekten. Detta förklaras inte i IPCC:s executive summary. Därför tror de flesta att IPCC verkligen menar att det mesta av uppvärmningen sedan 1950 orsakats av människan.

Av det längre diagrammet framgår att någon okänd naturlig orsak har orsakat uppvärmning sedan 1600-talet. Av diagrammet i SvD framgår att samma sak gäller sedan 1860. Den teoretiskt möjliga uppvärmningen grundad på växthuseffekten har därför skett sedan slutet av 1970-talet då temperaturen började stiga. Men den tanken förutsätter att den tidigare naturliga uppvärmningen har upphört. Och den förutsätter vidare att växthusgasernas ökning får nästan ett omedelbart genomslag på temperaturen. Haven har inte någon kylande effekt trots att IPCC i andra sammanhang hänvisat till en sådan effekt.

För att någon större effekt på temperaturen skall kunna anses orsakad av utsläpp av växthusgaser måste den naturliga uppvärmningen ha börjat minska redan kanske för ett halvsekel sedan. Genom havens fördröjande effekter har den förväntade kylningen samtidigt motverkats av effekten från växthusgaserna. Men det är bara spekulationer. Växthusteorin kan alltså till stor del bara bevisas med sådana spekulationer.

De senaste tio årens stagnation i temperaturutvecklingen eller rentav en sänkning kanske lika gärna kan förklaras med en naturlig omsvängning av den långsiktiga utvecklingen?

(Se även min tidigare bloggartikel om naturlig temperaturökning från mars 2007.)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 03 februari, 2009 01:39, Blogger Per-Olof Persson said...

Koldioxidhalten var inte lägre tidigare

Människor har mätt halten av koldioxid sedan 1812 och i nedanstående artikel, i andra diagrammet, ser man att halten av koldioxid var som högst omkring 1820 med 440 ppm. Därefter sjönk halten fram till 1890 till 280 ppm. Därefter ökade halten fram till 1940 till 400 ppm för att sjunka fram till slutet av 1950-talet till 310 ppm.

Halten av koldioxid verkar stämma överens med värmeperioder och kallperioder med en viss eftersläpande effekt. Att halten skulle vara lägre tidigare är ett vetenskapligt falsarium som artikeln också visar på.

http://doctorbulldog.wordpress.com/2008/12/10/exposing-the-global-warming-myth-co2-levels/

 
At 03 februari, 2009 21:03, Anonymous Anonym said...

Jag skrev en reaktion till Baltscheffsy och min punkt nio hade i princip samma budskap som din. Dock något lättsinnigt skrivet: Kommentar 9: ”naturliga klimatvariationer" – Här har du IPCCs största svaghet. Om man gör prognoser för framtiden och utgår från att ”naturliga variationer” plötsligt har gått och lagt sig och inte har någon förklaring till detta beteende så ligger man pyrt till i ett vetenskapligt sammanhang. IPCC måste ju – för att vara trovärdigt – kunna visa att denna naturliga variation har lagt sig att sovas under perioden 1975 – 1998 och att den plötsligt (dessutom med omvända tecken) vaknat till liv under perioden 2000 – 08. Här brister all trovärdighet.

 
At 30 juni, 2009 13:50, Anonymous Anonym said...

Klimatpanelen som FN har består av 2.500 politiker och byråkrater,varav en ringa del av dessa skriver ut politiskt korrekta rapporter om vår klimat.Detta har retat gallfeber på de seriösa forskare som vill att rapporterna skall vara sanningsenliga och vetenskapliga.Av den anledningen får IPPC,allt mindre forskningsrapporter att skriva ut och håller i dag på att försöka ställa om sina datormodeller på att även nedkylningen beror på människan.Koldioxidmätningar kunnde inte genomföras förrän 1958 då det tidigare felade instrument för denna mätningstyp.Så kan man undra,vilken normal människa kan tro att de 38 miljondelar av koldioxid skulle kunna påverka vårt klimat,det är den senaste uppmätta mängden i atmosfären.Fanns inte koldioxiden i vår atmosfär,vore vår jord en stor isklump.Koldioxid är livets gas,ca 80% av växthusgaserna är någonting så vanligt som vanlig vattenånga.

 

Skicka en kommentar

<< Home