tisdag, juli 07, 2009

Läkarbrist ska ge höga läkarlöner

Varför har Socialdemokraterna hållit tillbaka läkarutbildningen? Vill de att lönerna ska trissas upp? De borgerliga ökar utbildningen med 24 procent. Det pressar lönerna. Några 11 000 kr per dygn kommer inte att behöva betalas ut efter 2014.

Dagens Nyheter har haft ett reportage om hur höga läkarlönerna kan bli för ett dygns jourersättning - psykakuten på S.t Göran betalar 11 000 kronor för ett lördagsdygn. Idag (7/7) kommenterar Malin Siwe detta med flera intressanta iakttagelser men utan att komma fram till pudelns kärna.

Det är förvisso ett fräckt sätt att med missbruk av sjukförsäkringen trissa upp jourersättningarna. Det har tydligen gått till så att de läkare som är schemalagda för jour över helgerna i sista stund sjukskrivit sig med påföljd att de som då fick rycka in måste få dubbelt betalt för att bli intresserade.

Att man kan göra på detta sätt från läkarnas sida är ytterst en följd av att det finns för få läkare för det bemanningsbehov som sjukvården anser sig ha. Så har det varit under många årtionden. Siwe nämner att "de svenska läkarutbildningarna under lång tid bara producerat knappt hälften av de doktorer som anställs varje år". Så vitt jag förstår tillsätts övriga platser av utländska läkare eller av svenska som utbildats utomlands. Och så finns det vakanser.

Trots detta brukar Läkarförbundet i sina remissyttranden över läkarutbildningens dimensionering ofta varna för läkararbetslöshet. Det finns dessutom alltid arbetslöshetsstatistik att peka på som visar att det redan finns en viss arbetslöshet. Detta nämner inte Siwe utan hon menar att det är motståndet från medicinstudenterna, som tror att kvaliteten försämras, som hållit nere utbildningen. Detta motsägs enligt min mening av att det förekommer ett rent lotteri bland toppbetygsstudenterna vid intagningen.

Nej, anledningen till att läkarna är intresserade av att utbildningen hålls nere är lagen om tillgång och efterfrågan. Med stort utbud av läkare sjunker priset. Det gäller att med olika medel se till att det finns läkarbrist så att läkarlönerna kan hållas höga.

Det märkliga är att det varit under den socialdemokratiska regeringsperioden som begränsningarna varit som värst på utbildningsområdet. Många som vill bli läkare (och som räknar med hög lön) vänder sig till utlandet för att få utbildning. Hösten 2008 fanns det nära 2 200 svenskar med studiemedel för att läsa medicin utomlands, uppger Siwe. Men privata lån måste komplettera eftersom en utbildning i Rumänien kostar 30 000 kr per läsår och det dubbla i Polen och Ungern. Med höga löner kan det ändå löna sig.

Nu skall den borgerliga regeringen öka utbildningskapaciteten med 24 procent från 2006 till 2014 (5 416 till 6 701). Det går långsamt. Och det kommer kanske att sätta press på lönerna.

Den intressanta frågan är varför Socialdemokraterna varit så intresserade att hålla tillbaka utbildningen och därmed hålla uppe lönerna? Vill man ha färre relativt högavlönade till priset av att lönenivån är något högre? Eller är socialdemokrater generellt mer ekonomiskt outbildade så att de inte förstår sambandet mellan utbud och efterfrågan och därför kan föras bakom ljuset av intresseorganisationerna? Man kunde tycka att deras "sociala" grundhållning skulle medföra att de såg till att det fanns läkare i tillräckligt antal. Men något annat har vägt tyngre...

[Läkarbristen togs upp av Uppdrag granskning 2/9-09 med alla ovanstående argument som gav ett nyhetsinslag i Rapport. Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm försökte avvärja kritiken på DNdebatt.]


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 07 juli, 2009 15:42, Anonymous Anonym said...

Läkarna har en relativt låg lön med tanke på utbildningslängd, utbildningens kompetenskrav samt extremt höga studiekostnader.

Mot detta kan ställas att det inte finns någon risk för arbetslöshet.

Läkarna måste söka viss kompensation. Det kan ske som Danne beskriver Det kan också ske som "husläkare" eller att man vid sidan av sitt jobb på hemmaplan även arbetar utomlands.
Det finns i detta bedrägliga och svarta-jobbinslag.

Vi får nu en vidgad arbtetsmarknad där privata vårdalterntiv samt fria vårdalternativ ingår.

Det borde höja lönenivån. Detsamma gäller med bektande av de betydande produktivitetförbättringar som är möjliga.

Vi vet också att vi behöver alltmer vård. Andelen äldre talar för det likom att läkevetenskapen utvecklas inom ständigt nya områden.

Vad gäller socialdemokraterna så är det svårt veta vad dom egentligen vill.
I några fall har de borgerliga tydligt markerat behov av mer utbildning samt ökat antal yrkesverksamma.

Det gäller poliser, läkare, forskare, tekniker, naturvetare m fl.

Vi kan inte klara detta på gen hand utan riktad arbetskraftinvandring blir nödvändig, vilket vänstern verkar vara skeptiska till.

Begreppet social turism har nog inte sverigdemokraterna nåt mot.

Det har just kommit rapporter om att högskole-och universitetsutbildnigen har ökat mycket snabbt, sannolikt stkt konjunkturbetingat.

Ändå har vänstern som paradnummer att för lite satsas på utbildning!

Till detta måste också läggas de omfattande förändring av skolan som pågår.

En skola inriktad på kunskaper ger också bättre läkare, så det så.
/Per Fredö

 
At 07 juli, 2009 23:29, Blogger Danne Nordling said...

Socialdemokraterna har av tradition varit emot läkarnas höga löner. Därför infördes 7-kronan på 70-talet. I samband med detta förbjöds offentligt anställda läkare ta emot egna patienter.

Denna reform har litet vagt beskrivits som upprinnelsen till den svenska sjukvårdens produktivitetsproblem. Udden var riktad mot läkarlönerna. Men hur det hela närmare hängde ihop har ingen lyckats förklara.

En naiv socialdemokrat kan tro att en begränsning av antalet läkare samtidigt är en begränsning av antalet personer som får hög lön med hjälp av ett skattebetalarfinansierat studielånssystem och "gratis" utbildning. Samtidigt leder det till höga löner och indignationsreportage i DN.

Eftersom läkarutbildningen är så populär bland toppstudenterna att man måste lotta ut platserna kan inte löneläget sägas vara för lågt även om det är lågt i förhållande till andra länder. Först när läkarstudenterna vill jobba i utlandet blir lönerna "för låga". Bristen på läkare beror på den klent dimensionerade utbildningskapaciteten. Och till den bidrar motståndet från läkarnas organisationer med varningar för arbetslöshet.

Undantag finns dock. Distriktsläkarnas löner efter skatt är inte tillräckligt höga för äldre läkare för att de skall vara intresserade att jobba heltid. Där har S och M samma uppfattning numera om det onödiga i att åtminstone avskaffa värnskatten.
/DNg

 
At 08 juli, 2009 00:32, Anonymous Ola said...

Fördelningspolitik om man nu vill ha det så är det en politisk fråga, sossarna påstår i alla fall att dom vill fördela välfärden, jag har alltid undrat varför man inte utbildar fler till heta jobb ex direktörer, läkare, precis som du skrev, det borde vara effektivare att fördela välfärden om lönerna var mer lika, att skattevägen fördela välståndet är sämre rika kan undvika skatten nolltaxera då blir det bara fattiga som betalar skatt.

Fördelningspolitik borde vara att utbilda fler läkare och färre lokalvårdare.
Är Mona blå och Rainfelt röd?

Min slutsats har varit att samhällets elit oavsett partifärg inte vill ha konkurrens om sina egna löner.

 
At 08 juli, 2009 01:43, Blogger Per-Olof Persson said...

Sossarna är för dumma för att förstå ekonomiska samband. Lagen om utbud och efterfrågan existerar inte enligt sossarna. Arbetslöshet, bostadsbrist etc beror enligt sossarna i stället på att marknadsekonomin inte fungerar.

Eftersom sossarna inte kan analysera ekonomiska problem själva måste de således vända sig till läkarnas fackföreningar och andra s.k. experter. Problemet med dessa "experter" är att de har en egen agenda. Det kan exempelvis vara att hålla uppe lönerna för läkarna.

 
At 08 juli, 2009 12:21, Anonymous Anonym said...

Dt behövs inga toppstudenter för att få topplöner.

Dt är bara traggla sig igenom Handels.
/Per Fredö

 
At 09 juli, 2009 11:02, Anonymous Reflektioner said...

Att sossar har svårt att förstå ekonomiska samband det är inget nytt. Men i detta fall är sambandet så enkelt att tom sossar borde begripa.

Nej det är sannolikt den primitiva avundsjukan, den ideologiska kampen mot "överklassen" som varit avgörande.

Det tar emot hos kamratskis att utbilda folk som sedan kommer att klassas som en elit och rösta på moderaterna.

 
At 03 september, 2009 21:02, Anonymous Anonym said...

Enligt resonemangen ovan är det så att alla ohemula bonusar i "den fria världen" beror på att man inte har nog med kompetenta ledare.

Ja, kanske är det så att dom är inkompetenta?

Ler åt högerspökena inklusive "granskningen"... bottennapp igen.

 
At 30 januari, 2010 10:00, Anonymous Tommy said...

Att det finns ett motstånd mot att höja antalet intagningsplatser utan en kvalitetesminskning med argumentet att "alla är ju ändå toppstundenter" är rent av felaktigt. På de kliniska terminerna finns det utrymme för att ta in mer folk, dock med resultatet att praktiska moment som laborationer, fysiologiska tester och dissektioner får tas bort, då det inte får plats (så här utbildar man läkare redan i östeuropa och på andra platser). På de kliniska terminerna så finns det i nuläget inte plats för särskilt många fler studenter, det går ofta inte att vara fler än 2 studenter med hos en patient samtidigt pga platsutrymme, handledning, undersökningstid osv. Det kommer att ge sämre läkare om man ökar antalet utbildningsplatser så här mycket, då man helt enkelt får mindre eller ingen tid åt individuell handledning och patientkontakt.

 
At 01 april, 2020 08:40, Anonymous Anonym said...

Nu vet jag inte om någon kommer läsa detta, så många år senare. Men jag är för nuvarande läkarstudent och kommer efter studierna antingen flytta utomlands eller gå till annan sektor inom det privata näringslivet, dessa diskussioner är betydligt vanligare idag än förr då fler och fler vaknar upp till hur usla villkoren faktiskt är för läkare i Sverige jämfört med andra ungefär lika välmående länder.

 

Skicka en kommentar

<< Home