måndag, september 14, 2009

Vindkraften kan inte och bör inte byggas ut till 30 TWh

Det blir svårt att bygga ut vindkraften med mer än 8 TWh menar Vetenskapsakademien. Men även om det vore möjligt till höga kostnader betyder det bara mer elexport. Vi skall av någon anledning höja skatterna för att subventionera tyskarnas klimatel.

Idag offentliggjorde (SR) Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) ett uttalande (pdf) som är riktat mot planeringen av utbyggnaden av vindkraften till 30 TWh till 2020. Det är inte möjligt anser 13 professorer mfl med Harry Frank i spetsen, utan en realistisk siffra är 10 TWh. Men Energimyndighetens GD Tomas Kåberger opponerar (SR) mot professorerna och det gör även regeringskansliet (statssekreterare Ola Alterå hos Maud Olofson).

Vindkraftens storlek uttrycks både i form av installerad effekt (120 GW i hela världen) och i elproduktion (260 TWh för hela världen). Källan som KVA använder sig av är Global Wind Energy Council, GWEC. I USA finns 25 GW installerad och i Sverige 1 GW som ger drygt 2 TWh i slutet av 2008. Man räknar med att vindkraften ger motsvarande full effekt under omkring 2 000 av årets 8 760 timmar (23 %). Vindkraften i världen ger 0,2 procent av energitillförseln på 140 000 TWh och 1,3 procent av elproduktionen.

KVA menar att det blir svårt att bygga ut vindkraften till mer än ca 10 TWh år 2020. Det beror på att det behövs reglerkraft vid otillräckliga vindförhållanden (för litet eller för mycket vind). Vattenkraften är enligt Energimyndigheten (ER 2008:24) nästan fullt utnyttjad som reglerkälla. Detta kräver en utbyggnad av andra kraftkällor och av elnätet som är dyrbar och kräver lång tid pga tillståndsprocessproblem.

Det egendomliga är att Energimyndigheten å ena sidan anser att riktmärket skall ställas in på 30 TWh (som de rödgröna redan räknat in) och å andra sidan gör prognoser som är mycket mera modesta. Jag noterade t ex att i en tabell i en artikel i DI 5/6 -09 var prognosen för 2030 6,7 TWh vindkraft i Sverige. Och KVA hänvisar till myndighetens prognos från mars 2009 på 7 TWh för 2030. Någon utbyggnad enligt myndigheten efter 2020 finns inte i DI:s tabell.

Ändå kalkylerar Energimyndigheten att en begränsad utbyggnad av vindkraften tillsammans med övrig utbyggnad och energieffektivisering kommer att öka möjligheterna att exportera el mycket drastiskt. För 2010 är prognosen 11,1 TWh elexport och för 2020 23,1 TWh elexport. De subventioner som bekostar denna utbyggnad är alltså snarare exportsubventioner än klimatpolitiska subventioner.

Eftersom Sverige redan har ett överskott i utrikeshandeln på ca 6 procent (tillfälligtvis ännu mera) är det svårt att se vad syftet skulle vara att få in ännu mera pengar till Sverige. Detta överskott måste ju investeras utomlands och kommer alltså inte de svenska medborgarna till del. Om man skulle hårdra exportsatsningarna på förnybar elproduktion är det fråga om att här i Sverige bygga klimatpolitiskt godtagbar produktion som därefter till betydande kostnader flyttas till andra länder som inte själva anser sig ha råd att producera el till så höga kostnader som Sverige där skattebetalarna går emellan.

Skulle det inte vara bättre att Sverige byggde vindkraft och annat direkt i dessa länder dit vi skall sälja el (Litauen, Tyskland, Polen)? Det skulle eliminera byggandet av dyra kraftledningar och betydande överföringsförluster. Eller kan vi inte direkt ge skattefinansierade bidrag till dessa länders egna satsningar på klimatpolitisk korrekt elproduktion? Vi höjer vår skatt på el så att tyskarna kan få våra pengar och satsa på dyr vindkraft som de inte själva har råd med.

Med Kåbergers och Alterås syn att ytterligare 18-23 TWh vindkraft skall produceras till 2020 kommer subventionerna av tyskarnas och polackernas klimatel att bli gigantiskt mycket större. Var finns logiken i detta? Vindkraften bör alltså inte byggas ut till 25-30 TWh till år 2020.

Uppdatering 17:15: Även Thomas Eneroth (S), näringspolitisk talesman, är kritisk till KVA:s kritik av utbyggnadsplanerna (SR).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 15 september, 2009 01:27, Anonymous Lars said...

Är inte detta bara att upprepa danskarnas stora felinvestering? När vinden inte är bra tjänar de inget...när vinden är bra så är den det även för de holländska och tyska snurrorna, så då går spotpriset mot noll och danskarna får skänka bort elen – inte minst till Sverige
www.aweo.org/White-DenmarkTooGood.pdf

 
At 15 september, 2009 09:25, Anonymous Tom said...

Många goda skäl att undvika en sådan felsatsning alltså. (Jag skulle gissa att myndigheten tar i ordentligt för att sedan kunna välvilligt men missnöjt kompromissa.)

Men varför ska Sverige alls finansiera denna sorts export? Det låter endast som ännu en solkig praktfest på skattemedel för de inblandade: leverantörer, tjänstemän m fl.

 
At 15 september, 2009 17:16, Blogger Danne Nordling said...

Viljan att satsa fel finns inom båda blocken. Vindkraft kanske blir dyrare än man trott tidigare. Och sedan skall den dumpas utomlands. Men med utbyggd vattenkraft som reglerfaktor kan man kanske undvika export just när spotpriserna är som lägst.

Är det någon pålagd kvot från EU som driver politikerna att satsa på export av klimatkorrekt el?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home