onsdag, september 02, 2009

Snällism eller hierarki?

Det snälla samhället medför till slut att det brinner i förorterna. Unga män måste lära sig underordning. Det behövs mer av marknadsekonomins hierarki. Utanförskapet måste för vår säkerhets skull lösas även med statlig verksamhet.

En av de mest grundläggande motsättningarna i de utvecklade samhällena går mellan dem som å ena sidan klarar sig dåligt och presterar mindre och dem som å andra sidan är framgångsrika och högpresterande. Gränsen mellan under- och övergruppen kan dras på olika sätt i olika sammanhang. Idag när det varje natt brinner i Uppsala och Göteborg ser man undergruppen som ganska begränsad. Men likväl beskrivs situationen i samma övergripande termer som den generella motsättningen.

Professor Ove Sernhede, kulturvetenskpen i GU, säger i Sv d 1/9 att förorternas ungdomar "kämpar inte bara mot arbetslöshet och dåliga resultat i skolan, utan också med känslan att vara klassad som andra klassens medborgare. Det här är ett uttryck för känslan av hopplöshet och frustration som har funnits under ytan länge." Han anser att "hårdare tag" skulle förvärra situationen.

Mot denna syn uttalar sig Aje Carlbom, socialantropolog vid Malmös högskola, som i slutet av 90-talet bodde tre år i Rosengård för att studera relationerna mellan infödda svenskar och invandrare. Det är de unga männen som måste behandlas hårdare:
"Man måste sätta upp hårda regler och inte tolerera oförskämdheter och kaxiga uttryck. Mot unga män måste man vara bestämd, man kan inte vädja till dem att ta det lugnt."
Jag skulle här vilja lansera de två olika synsätten som "snällism" respektive "hierarki". Så länge klassamhället bestod fanns det alltid en betydande grupp kompetenta i undergruppen som ville ha förändring. En del kunde göra en klassresa men de flesta kanaliserade sin frustration politiskt eller fackligt. De verkade för snällism och opponerade sig mot arbetsdelning, arbetsspecialsering, underordning under mer kompetenta, hierarki, löneskillnader och "klyftor".

Den andra guppen, som kunde utveckla en formidabel produktionsförmåga om specialisering blev möjlig, övertog det gamla samhällets hierarkiska strukturer men omvandlade dem till att bli betingade av förtjänst och skicklighet. Tillsammans med marknadssamhället konkurrens kunde ett högt välstånd utvecklas med ganska stor frihet för individerna. Men behovet av över- och underordning försvann inte även om det gjordes mera humant än i det gamla överhetssamhället.

I snällismens förlängning ligger Utopia där alla har arbete och trygghet i ett antal stora kollektivfabriker. Men inte heller i Thomas Moores socialistiska förebild försvinner underordningen. Det stora misstaget var att han i stort sett hoppade över hur den ekonomiska styrningen skulle gå till i Utopia. Drömmen om ett samhälle utan underordning kunde därför bestå i århundraden.

Marknadsekonomin har dock effekten att det stora flertalet har möjligheten att sälja sitt oberoende för att via accepterandet av underordning få ett hyggligt välstånd. En mindre grupp kan till och med uppnå en position där man är överordnad, men samtidigt påpassad av ramar och regler. Detta leder emellertid till en diffus missnöjeskänsla hos ideologiska socialister. En följd blir att man motsätter sig restriktioner för dem som genom utanförskap inte behöver underordna sig.

Detta är rosenröda drömmar, skriver PJ Anders Linder i SvD idag 2/9 på ledarsidan. Att skolan skall vara snäll och ser mellan fingrarna med dem som uppför sig illa gör inte att det går bara för eleverna. Trygghetslagar och höga ungdomslöner slår ut ungdomarna. Och kommunal personal kan inte ta hand om ungdomars fostran istället för familjen. Därför brinner det.

Det är tydligen så att en politik som inte ställer krav, som är snäll mot dem som är aggressiva, som har rader av trygghetsanordningar ändå inte kommer att bli ett säkert samhälle. På längre sikt måste den lilla grupp som har svårigheter att inordna sig i marknadssamhället förmås att arbeta istället för att leva på bidrag och småkriminalitet. Men medlet för detta är knappast att göra arbete mer lönsamt än socialbidrag.

Det krävs uppenbarligen också "hårdare tag" alltifrån fostran, skola och arbetsplikt. Likaväl som vi har rätt att finansiera polisen med skattemedel för att den skall kunna vidta tvångsåtgärder mot skadande invånare måste vi ha rätt att i ett vidare sammanhang göra detsamma för att hålla kriminaliteten nere. Den som är arbetsför men inte vill göra rätt för sig eller har misslyckats tillräckligt många gånger måste få denna möjlighet att bidra i någon form av statlig verksamhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

7 Comments:

At 03 september, 2009 10:24, Anonymous Anonym said...

Snälla Danne!

Kan du hjälpa till med att läsa igenom insänt manus oh innan publicering rätta till språkfel som felstavningar.
Per Fredö

 
At 03 september, 2009 13:02, Anonymous lasse said...

Man skulle kanske kunna spekulera i hur den allmänna negativa synen på framtiden inverkar, klimat och miljö domedagsprofetier står som spön i backen, inte heller målas det upp någon ljus bild av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Framtidstro står inte på agendan, domedagsprofeterna härskar.

Sverige har nog vari lite unikt i detta, sen oljekrisen i början av 70-talet tycker jag detta landet hela tiden målats upp som ett land i ständig kris som inte ens verkar släppa taget i konjunkturtopparna. Minsta lilla uppgång i konsumtionsökningen och monopolmedia m.fl. mässar i luthersk anda om ”köpfesten” som ett gissel, decembermånads siffror från handeln basuners ut i fördömande termer om den ”ogudaktiga” julhandeldfesten. Men konstigt nog så ser de alla så nöjda ut inkl Mp när det någon gång nämns om de stora exportöverskotten, det är alltid bättre när en utlänning konsumerar svenska varor och tjänster än när en svensk gör det. Förvisso kanske det har lättat lite på 2000-talet men det är inget bra förhållningssätt denna ständiga negativism. Troligen är ständig negativism betydligt allvarligare än ev snällism i förhållande till symptomen av en underklass utan hopp.

 
At 03 september, 2009 15:07, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, jag vill ogärna peta i redan publicerade inlägg, i synnerhet om det kommit andra efteråt. Då blir nämligen turordningen ändrad. Det är dessutom inte alltid som jag hinner titta på kommentarerna genast. Du kan dock skicka din text i förväg hem till min comhem.se-adress så kan jag ev hjälpa till mot felstavningar etc. Då publicerar jag den när jag hunnit titta över den.
/DNg

 
At 03 september, 2009 17:34, Anonymous Anonym said...

Danne!

Jag ska försöka skärpa mig vad jag gäller skrivningen, men har problem med höger arm så det kan bara bli pekfingervals.
PF

 
At 03 september, 2009 22:18, Blogger Danne Nordling said...

Lasse, man kan fråga sig hur mycket den negativa tidsandan påverkar ungdomarna på förortsgatorna. Den mekanism som finns är väl i så fall via dem som har till uppgift att förebygga eller hålla ordning. Om de tror på domedagen struntar de väl att göra sitt bästa i jobbet med ungdomarna.

Men det grundläggande problemet är ändå att det alltid tycks finnas en andel av befolkningen som inte kan anpassa sig och som dessutom blir de första som drabbas när konjunkturerna blir sämre. Det är denna grupp som i varje fall måste behandlas på något annat sätt än hittills. Snällism utgör uppenbarligen inte lösningen. I den meningen har välfärdssamhället misslyckats.

Ligger lösningen i att låta förorterna sköta sig själva spontant i större utsträckning? Dvs är Nozicks ursprungliga ansats en bra lösning? Jag tror att att även Nozick skulle ha förordat "hårdare tag". Det finns ett legitimt skyddsintresse hos den stora majoriteten och det omfattar rimligtvis att sätta sysslolösa försäkringsfall i någon verksamhet som i varje fall inte är kontraproduktiv. Ännu yngre måste sysselsättas av skolan, antingen i form av obligatorisk organiserad aktivitet eller genom krav på hemuppgifter.

Men all diskussion som sker i termer som kan översättas med ord som "underklass" är nästan omöjlig att utveckla närmare i Sverige.
/DNg

 
At 05 september, 2009 10:49, Anonymous Anonym said...

Denna fråga var temat i senaste Debatt,ett program där få kommer till tals, de andra skriker i munnen på varandra och få som fått ordet ens får tala till punkt.

Nåväl. Inbjudna gäster var några ungdomar, som man hade lyckats spåra upp och som öppet medgav att de deltagit i detta med bränder och stenkastning.

Men, sa dom, det var de i full rätt att göra, eftersom polisen provocerade dem-och då hade de full rätt att ge igen.

Det var som en boxningsmatch i deras ögon.

Intressant var att ingen i detta forum av laglydiga medborgare,som väl ändå var på plats, berättade för dessa brottslingar att de borde ställas inför rätta.

Från polishåll menade man att de ju måste veta vilka de var och samtididigt visste de mycket väl vilka de var.
Dessutom hade polisen 150 000 andra ärenden att ta itu med.

Och från socialdemokratiskt håll var argumentet att det är synd om dessa ungdomar och att lösningen enbart var olika sociala insatser.

En liten bild av vårt Sverige av i dag!
Per Fredö

 
At 05 september, 2009 10:49, Anonymous Anonym said...

Denna fråga var temat i senaste Debatt,ett program där få kommer till tals, de andra skriker i munnen på varandra och få som fått ordet ens får tala till punkt.

Nåväl. Inbjudna gäster var några ungdomar, som man hade lyckats spåra upp och som öppet medgav att de deltagit i detta med bränder och stenkastning.

Men, sa dom, det var de i full rätt att göra, eftersom polisen provocerade dem-och då hade de full rätt att ge igen.

Det var som en boxningsmatch i deras ögon.

Intressant var att ingen i detta forum av laglydiga medborgare,som väl ändå var på plats, berättade för dessa brottslingar att de borde ställas inför rätta.

Från polishåll menade man att de ju måste veta vilka de var och samtididigt visste de mycket väl vilka de var.
Dessutom hade polisen 150 000 andra ärenden att ta itu med.

Och från socialdemokratiskt håll var argumentet att det är synd om dessa ungdomar och att lösningen enbart var olika sociala insatser.

En liten bild av vårt Sverige av i dag!
Per Fredö

 

Skicka en kommentar

<< Home