torsdag, oktober 01, 2009

Exitstrategier: undvika hyperinflation eller mera pengar till bankerna?

Nu står vi inför en stabiliseringspolitiskt intressant framtid. Blir det hyperinflation? Borde vi låna i dollar eller köpa guld? Eller måste det pumpas in ytterligare en halv biljon dollar i världens banksystem?

Finansministermötet i Göteborg diskuterade exitstrategier - dvs hur stimulansåtgärderna skall avvecklas i framtiden. Samtidigt kom IMF med en varning: "Bankerna behöver mer kapital". DI skriver 1/10:
"Bankerna har tillräckligt mycket kapital för att klara kommande kreditförluster. Men inte tillräckligt för att öka utlåningen till hushåll och företag i den takt som krävs. Den bedömningen gör Internationella valutafonden, IMF, i sin halvårsrapport om tillståndet i det globala finanssystemet.
- - -
'Annars är risken att vi sätter i gång systemkriserna på nytt och till och med får den globala återhämtningen att spåra ur', varnade José Viñals, chef för IMF:s penning- och kapitalmarknadsavdelning, vid en presskonferens i Istanbul.

Sedan den globala kreditfrossan bröt ut i augusti 2007 har världens banker gjort nedskrivningar och redovisat faktiska kreditförluster på sammanlagt 1 300 miljarder dollar, konstaterar valutafonden.

Men det kommer mera. IMF bedömer att världens banker förlorar ytterligare 1 500 miljarder dollar i år och nästa år. Större delen av de återstående kreditförlusterna väntas drabba bankerna i Europa. Enligt IMF har bankerna i eurozonen, Storbritannien, Norden och Schweiz inte ens redovisat hälften av de kreditförluster som komma ska."
Därför behövs nytt ägarkapital så att kapitaltäckningen blir 10 procent, menar IMF (annars blir det 6 procent). Bankerna i USA behöver 90 miljarder dollar, i eurozonen 380 miljarder, medan bankerna i Sverige, Schweiz, Norge, Danmark och Island tillsammans behöver 60 miljarder. IMF råder därför världens centralbanker att hålla räntorna nere och fortsätta pumpa in pengar i det finansiella systemet.

Professor Lars Calmfors varnar för att jobbskatteavdraget är en permanent och ofinansierad finanspolitisk stimulans som kan bli svår att avveckla. Finansminister Anders Borg "slår tillbaka" enligt TT med att Calmfors för ett "keynesianskt resonemang" samt att IMF förordat ett jobbskatteavdrag.

Andra bedömare som företräder den österrikiska skolan varnar för inflation och kollaps för dollarn. Peter Schiff råder folk i en intervju med RT (youtube) att investera i guld, silver, koppar eller varaktiga konsumtionsvaror eller tom cigaretter som kan säljas i framtiden.

Investeringsrådgivarfirman Matterhorn i Zürich råder också till investeringar i guld eftersom det kommer att bli hyperinflation. Motiveringen är att domedagen kommer pga vårt omoraliska leverne:
"This is the culmination of the world and especially the Western world, living above its means for decades in a mania of credit bubbles, asset bubbles, real estate bubbles as well as excesses leading to decadence and a society with very weak moral and ethical values."
Vem har rätt? Österrikarna eller IMF? Calmfors eller Borg?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

17 Comments:

At 02 oktober, 2009 20:59, Anonymous Anonym said...

Bankerna i Sverige behöver inte mera kapital. I DI idag skriver Mattias Mauritzon att de svenska bankerna idag har en primärkapitalrelation på över 11 procent.

En prognos för slutet av 2011 gjord av DI visar, med hänsyn till kreditförluster, vinstökning och utdelningar, att Swedbank då har en primärkapitalrelation på 12 procent, Shb på 12,9, Nordea 12,6 och SEB 11,2 procent.

Bankerna kommer att vara överkapitaliserade utifrån dagens mål på 8,5-11 procent. Lagen kräver 4 procent.

 
At 02 oktober, 2009 22:12, Blogger Per Welander said...

Peter Schiff har rätt. Det kommer en andra våg nästa år när hög inflation sätter fart. Skatteintäkterna minskar nu dramatiskt i USA. Stora nedskärningar och uppsägningar är oundvikliga på delstatlig nivå. California är i stort bankrutt. Tryckpressarna kommer att startas.

Även i Sverige är det osunt med denna nära nollränta. Nya bostadsbubblan byggs nu snabbt upp. Har varit med på några budgivningar nu och jag har aldrig varit med om värre rush med sjukt höga slutpriser. Pengar är gratis genom statens försorg. Höj räntan nu och låt marknaden styra. Bankernas gratispengar kommer bara privatpersoner men inte företagen till del.

Att ha 10-20% av förmögenheten i guldrelaterade tillgångar är en bra försäkring.

 
At 03 oktober, 2009 01:07, Blogger Danne Nordling said...

Per Welander, du lutar åt den österrikiska teorin. Problemet är bara att företrädarna inte vill förklara konkret hur det skulle gå till när det blir hyperinflation. De håller fram ett moraliskt budskap som inte hänger ihop med en detaljerad ekonomisk teori.

Delstaterna i USA har ekonomiska problem på liknande sätt som kommuner och landsting i Sverige. Några är speciellt dåligt skötta sedan länge som Kalifornien. De får givetvis akuta problem först i en allmän kris.

I princip borde det dock gå att klara krisen utan stark inflation. Teorin säger inte att den är oundviklig. Men det kan i praktiken bli svårt att utforma krispolitiken så att det inte begås misstag. Här finns risker åt båda hållen. Det kan bli stagnation och deflation som i Japan. Eller det kan bli kraftig inflation. Det senare har vi inte sett prov på efter en konjunkturkris i modern tid; men varför inte?

Det är dock vanskligt att utgå från att specifika misstag skall begås. Men om man ändå gör det är det väl inte guld man skall satsa på utan lån i dollar. Sådana kan ännu fås till låg ränta och om dollarn sjunker till säg 3 kronor blir det en nätt vinst vid återbetalningen.

Det kan dock tänkas att kronan smittas av dollarns "kollaps". Så var försiktig. De svenska bankerna är dock välkonsoliderade efter vad DI skriver. Till det bidrar att de inte lånar ut pengar på lösa boliner utan fordrar att låntagarna klarar en räntehöjning på uppemot 5 procentenheter.

Har Sverige en begynnande bostadsbubbla? Priserna på småhus är ungefär lika höga som i början av 80-talet räknat med ett index som relaterar till BNP/capita. Och bara någon tiondel högre än 1990/91 då vi hade en prisbubbla för kommersiella fastigheter. Samtidigt är ränteutgifterna långt lägre även med 2007 års ränteläge.

När byggandet är så dyrt som det är i det monopoliserade Sverige måste priserna på begagnat också vara höga. Det är inte tecken på en bubbla.
/DNg

 
At 03 oktober, 2009 05:17, Blogger Per Welander said...

Inflation blir det när penningmängden ökar kraftigt. Sverige är i betydligt bättre läge än USA. Vi har visserligen problemet Baltikum kvar. I USA kan man lämna husnyckeln till banken och lånen är borta - det går inte i Sverige.

Lån i dollar är ingen dum idé men riskfyllt ifall dollarns kommande kollaps sprider sig till Sverige. I oroliga tider ska man undvika svenska kronor.

Frågan är om politikerna (riksbanken) vågar höja räntan om prisnivån höjs och samtidigt arbetslösheten är hög. Jag tvivlar. Lättare för staten att först låna upp och sen starta sedelpressarna. Om ett år kanske dessutom rödgröna röran sitter vid makten.

Visst bankerna kräver att du ska klara 5% ränta. Men det hela havererar om någon av de två försörjarna blir arbetslös eller räntan blir 8-9%. Och glöm det där med kontantinsats. Det går fortfarande att låna till 90-100% av marknadsvärdet. Med bubbla menar jag att priserna korrigeras nedåt minst 20%. Störningarna blir då så stora att många med stora lån råkar illa ut. Mycket värre än en aktiebubbla. Vänder ekonomin uppåt och räntan höjs snart får vi ingen bubbla, blir det stora störningar i ekonomin kan det inträffa.

Jag är inte nationalekonom så jag tänker annorlunda än du. Men nationalekonomerna lyckades inte förutsäga denna kris. Och jag tror inte de kan förutsäga vad som kommer om 2-3 år. Teori och verklighet går inte alltid ihop.

Jag påstår inte heller att jag kan förutsäga framtiden. Men "att veta" att framtiden inte kan förutsägas är en styrka vid riskbedömningar.

 
At 03 oktober, 2009 05:37, Anonymous Per said...

Mycket intressant ämne och det råder intensiv diskussion mellan delationister och inflationister.

Robert Pretcher är deflationist och säger att FED kommer inte att lyckas med att stimulera ekonomin tillbaka till tillväxt och hög sysselsättnig även om Bernake droppar flera biljoner dollar över storstäderna i USA och varje amerikan får en miljon dollar var i kontanter så kommer de inte att spendera dem, utan de kommer att betala av alla sina skulder på hus, bilar, båtar, kreditkort och sedan spara resten på pensionskontot som halverats under krisen. FED kan trycka pengar men inte ändra människors psyke som nu vänt från optimistisk låna och spendera, till spara och arbeta.

Inflationisterna ex Peter Schiff, Martin Faber, etc säger att det blir hyperinflation eftersom FED trycker dollar med båda händerna och de är tvingade att göra så för att kunna möta alla sina skulder och åtagande (Medicaid, Medicare) och dollarn kommer att bli värdelös.

Just nu är det full kraft i deflationen i USA det är ju den som FED försöker bekämpa med sin penning politik, statistiken som haglar ner är huvudsakligen deflationistisk i dagsläget. Det kan ändras när utlåningen till företag och allmännhet börjar öka, det är första signalen, PPI och CPI är mer eftersläpande signaler.

Vad tror jag? Först får vi den djupaste deflationsdepressionen i världshistorien eftersom vi har världshistoriens största skuldberg, sedan får vi världshistoriens värsta hyperinflationsdepression och först när hela det monetära systemet fullständigt kollapsat, med sitt inflationsdrivande FIAT pengar, fraktional banking, centralbanker och alla regeringar förlorar makten över våra pengar och vi går tillbaka till en riktig världsvaluta av 100% guld och silver, rena guld och silver mynt.

Alla FIAT pengar i historien har förlorat allt sitt värde, endast guld och silver har behållit sitt.

Teoretiskt skulle ett papperspengar system antagligen kunna fungera under förutsättning att det sköttes med 100% integritet och öppenhet, men världen har ännu inte sett någon makthavare som kunnat låta bli att manipulera systemet till sin fördel. Därför måste makten över våra pengar tas i från politiker och centralbanker, helst innan katastrofen är ett faktum.

Med ett valuta system som inte kontrolleras av någon bank eller regering och är helt baserat på guld och silver erhåller vi vår frihet och välstånd tillbaka.

Dollarn har förlorat 96% av sitt värde sedan FED bildades 1913 och kronan ligger säkert inte långt efter.

Att låna dollar och köpa guld och olja är sannolikt en långsiktigt god affär, men på kort sikt (6-12 mån) tror jag att guldet kan sjunka tillbaka till $661 innan nästa bullmarket legg startar och att dollarn kommer att stärkas en del innan den fortsätter ner, åtminstonde i förhållande till guld och silver, alla FIAT valutor kommer att förlora i värde mot guld och silver eftersom alla centralbanker tävlar i vem som kan trycka mest pengar och sänka värdet i förhållande till andra valutor för att gynna sin export.

Samtidigt gäller det att inte ha några åsikter eller fantasier om utvecklingen för det är ändå verkligheten som gäller, dvs marknadspriset och om det stiger köp och om det sjunker sälj är vad jag försöker påminna mig själv om.

Ett bra exempel på detta är aktiebjörnarna varit helt övertygade om att nuvarande uppgång bara är en rekyl i en bear market, vilket naturligtvis bara är en möjlighet, men priset stiger och det gäller att snabbt avveckla sin bear positioner annars blir man fattig och köpa om man vill bli ännu rikare och sälja när priserna faller igen, nu är detta lättare sagt att gjort, men så är det i vilket fall som helst.

 
At 03 oktober, 2009 21:34, Anonymous Per K said...

Många talar om guld som löningen, men guld har nästan inget egenvärde, ger ingen ränta och faller tillbaka när krisen är över - det innebär att det bara är ren spekulation att köpa guld och att sist in, sist ut betalar hela spelet.
Köpa cigaretter är ännu dummare, är uttalandet sant bevisar han bara sin egen tunna tankevärld, om man verkligen tror på total samhällskollaps så är en egen potatisodling mer värd, så överlevde ryssarna sin kris.
I Adam Smiths efterföljd ar vi specialiserat oss till en nivå där beroendet av andra och samhällsstrukturen nått en nivå där vi upplevda oförmåga att själva sörja för våra basala behov tycks oroa alltfler - kanske ensam inte är så stark till slut ändå?

 
At 04 oktober, 2009 03:18, Anonymous Per said...

Per K

Jag ser guld och silver som valuta som lösningen på dagens inflationsdrivande FIAT system med fraktionell banking och centralbanker och att alla FIAT valutor i historien kollapsat. Här kommer tillgång och efterfrågan på marknaden att avgöra räntan på guld och silver och staten kan och skall inte påverka saken.

Syftar du på dagens tillstånd så är guld redan uppe runt All Time High, därmed inte sagt att guld inte kan nå högre eller lägre. Man vill ju helst köpa när priserna är låga och inte höga. Visst är det ren spekulation det handlar om, men det är allting annat också på marknaden.

Även om guld och silver priset kommer att flukturera så befinner sig alla FIAT valutor i en långsiktig trend mot noll, så på lång sikt kommer guld och silver behålla ett värde medans FIAT valutorna förlorar sitt. Även vid en inflation på 2% per år så förlorar en valuta 50% av sitt värde på 35 år.

Jag tror inte G20 kommer att besluta att skrota dagens monetära FIAT system och ersätta det med en guld och silver valuta och överge makten över folks pengar, utan politiker kommer att fortsätta att trycka pengar tills systemet kollapsar.

Så länge deflationsprocessen pågår och bankerna inte lånar ut pengar till företag och allmänhet bör kontanter behålla sitt värde bra och kanske bättre köpkraft, men när
utlåningen börjar öka kraftigt kommer inflationen och då bör guld, silver, olja, koppar, aktier, fastigheter stiga i pris, det är i alla fall min tanke om saken.

 
At 04 oktober, 2009 03:50, Anonymous Per said...

Det är detta förhållande som fria guld och silver valutor skulle kunna bryta:

"[T]he powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.[7]"

Källa: http://www.marketoracle.co.uk/Article13941.html

 
At 04 oktober, 2009 15:33, Blogger Danne Nordling said...

Jag reser bort några dagar så mina kommentarer blir korta.

Per Welander, visst kan det bli inflation när penningmängden ökar för mycket. Men nu har vi en "credit crunch" som måste kompenseras innan detta inträffar.

Varslen i Sverige har stabiliserats. Arbetslösheten kommer att öka men inte okontrollerat. Den kommer att träffa några av de maxbelånade men av allt att döma inte tillräckligt många så att bostadsmarknaden kommer i gungning.

Om inget oförutsett inträffar, som Lehmans konkurs, är det möjligt att grovt förutse hur ekonomin utvecklas. Och då syns ingen domedag.

Det är alltså spekulationer om något oförutsett som betingar de dystra spådomarna. Det är vanskligt eftersom en felbedömning också kan ge vissa förluster eller uteblivna vinster som Per påpekar.

Vi får väl se, Per, om sparandet i USA blir så formidabelt som deflationisterna befarar. Jag tror det inte.

Inflationisterna gör inte någon tillräckligt detaljerad analys för att övertyga att det måste bli dollarkollaps. Att bara litet vagt hänvisa till att FED "trycker pengar" räcker inte som analys betraktad.

Inte heller din tro att hela det monetära systemet kommer att kollapsa "fullständigt" verkar vara något som du anser är särskilt näraliggande.

Jag skall försöka titta mera på AG Marshall och hans analys vid tillfälle.
/DNg

 
At 04 oktober, 2009 17:17, Anonymous Per said...

Guld och silver som valuta. Här är en intressant artikel som tar upp ämnet:

http://www.marketoracle.co.uk/Article13907.html

"The Wizard of Oz was basically a metaphor for going to the gold-only standard. There’s a gentleman, whose name I can’t recall, who wrote an article that’s on the Gold-Eagle Web site about how the gold-only standard eventually leads to the fiat system, but when you have bi-metalism, which is where you have both gold and silver circulating freely, not necessarily a fixed ratio by government but what the market could decide, you have a much freer and safer system.

You have a lot more stability in the system than you have on a gold-only standard, but very few people know that, very few people believe it, very few people study it. And if this is the government of the United States, supposedly of the people, for the people, and by the people, you should look at what the people use as money and why they use it.

Of course I take that perspective and because of that, I’m very, very biased toward silver being not only a monetary metal but also probably the most high-tech industrial metal required for today’s world."

 
At 04 oktober, 2009 17:45, Anonymous Per said...

För den som är intresserad av ekonomi så är www.marketoracle.co.uk fantastisk innehållsrik med mycket intressanta artiklar.

Här är en artikel hur deflationisten Robert Pretcher ser på saken med egna ord:

http://www.marketoracle.co.uk/Article13851.html

"All this money printing and debt leads to all currencies through their respective governments panic measures being engaged in competitive devaluations where all currencies are on a race towards ZERO in an attempt to boost their own economies by attempting to boost foreign demand for their goods and services and impact on importers. The only problem is that no one is buying anymore as evidenced by the collapse in auto sales across the globe which have crashed by 60% on a year earlier."

Problemet för mig är att både deflationister och inflationister har goda argument för sin sak.

Därför förväntar jag mig att deflationen fortsätter ett tag till och att vi sedan får lika mycket inflation som penningmängden ökat.
Någon som har en annan uppfattning och varför?

 
At 05 oktober, 2009 01:50, Anonymous ogrundad rädsla said...

Danne
Har en bra syn på inflationsrisken.
Den som påstår att en ökning av penningmängden alltid ger inflation måste ha någon rimlig förklaring, var finns förklaringen? Jag ser bara att en del tror att det blir inflation.
Är det bra vad några eller en person sa en gång i tiden som sen har blivit en såkallad sanning?

Hur ska priserna kunna öka så länge det inte finns tillräckligt med köpare på marknaden? Och löneökningarna håls tillbaka.
Sen är frågan om bankerna ska få pengarna, ligger pengarna bara i deras valv så finns inte pengarna i ekonomin, ersätt pengar som försvann i krisen med nytryckta sen kan man satsa ex på infrastruktur för näringslivet snabba transportmöjligheter för gots på väg, räls, hamn.
Det vore nog bättre om varige medborgare fick lite nytryckta pengar då skulle konsumtionen öka till mer normala nivåer, då hamnar ekonomin i balans, företagen blir åter lönsamma och kan erbjuda jobb.

 
At 06 oktober, 2009 13:22, Anonymous Anonym said...

Peekaboo! :o) Det var ett tag sen.
.
Anders Borg verkar lite korkad. Han bemötte ju enligt TT Calmfors med två klassiska slags ickeargument: Guilt by association och ad hominem. Det är så pass grovt att man måste börja fråga sig hur det egentligen är fatt med vår finansminister.
.
Själv marxist snarare än keynesian håller jag för min del på Calmfors/österrikarna mot IMF/Borg. Det senare greppet liknar simsalabim. Jag får det inte att gå ihop, helt enkelt.

- Peter Ingestad, Solna

 
At 06 oktober, 2009 13:56, Anonymous Anonym said...

Diskuteras också här.

 
At 07 oktober, 2009 15:07, Anonymous Anonym said...

Lars Calmfors har ingen som helst täckning för sin varning att det är ett hot att skattesänkningar blir permanenta.

Fortsatta skattesänkingar behövs och de kan i högsta grad finansieras när konjunkturen vänder.

Det var också fallet när regeringen genomförde de tre första stegen i sina skattesänkningar.

Vad som är ett hot är att skattehöjningar blir permanenta.
/Per Fredö

 
At 07 oktober, 2009 16:51, Anonymous Per said...

Bra artikel om fractional banking och där finns en länk till Professor J H DeSotos 900-sidors bok, Money, Bank Credit and Economic Cycels, ett mästerverk enligt artikel författaren.

http://www.marketoracle.co.uk/Article14029.html

Jag förvånas också att bankernas privilegium att låna ut våra pengar
10 gånger eller mer och all problematik med inflation, bubblor och bankkonkurser inte ifrågasätts mer av våra ekonomer när det medfört sådana fördelar för en grupp i samhället och drabbat majoriteten så hårt, är de rädda att inte få jobb eller vad handlar det om?

 
At 15 oktober, 2009 23:23, Anonymous ogrundad rädsla said...

Någon inflation syns inte nu, hade det inte varit bra om staten hade tryckt nya pengar i somras och delat ut till folket, det hade ökat farten i ekonomin till mer normala nivåer.

Tänk om krisen förvärras räntevapnet är tömt, ge banker mer pengar som sen inte lånas ut till företag utan i stället går till bonusar och utdelningar, det dom lånar ut verkar mer gå till husspekulation,

Har vi något alternativ kvar eller är sista saken vi kan göra i så fall att trycka pengar och dela ut till folket?

Denna fanatiska rädsla för att en ökning av penningmängde ger inflation kan leda till en ekonomisk kollaps, var finns fakta inflationsspöken tror jag inte på.

 

Skicka en kommentar

<< Home