onsdag, december 30, 2009

Miljöpartiet - skattehöjare eller skatteväxlare?

Miljöpartiet vill höja skattetrycket med nästan 1,5 procent av BNP eller med 46 miljarder. Det är inte ett parti som vill skatteväxla med miljöskatter och konstant skattetryck. Därmed kan man lura liberaler att rösta grönt. De höga opinionssiffrorna kommer från fd borgerliga.

Är Miljöpartiet ett parti som vill höja skatterna? Eller vill man bara göra skatteväxlingar som kan attrahera även vissa liberaler? Det är inte så lätt att få reda på. När man går in på deras hemsida så finns det ingen rubrik under bokstaven 'S' som handlar om skatter eller skattepolitik, trots att där finns småfrågor som skolmat och solceller att klicka på. Inte heller om man klickar på länken till budgetmotionen får man någon klarhet. Detta dokument daterat 6/10-09 handlar enbart om det fina som Miljöpartiet vill åstadkomma - inte om hur det skall betalas. Däremot kan man därifrån komma till hela motionen på 128 sidor i pdf-format.

Här framgår till slut vad Miljöpartiet vill för åren 2010-2012 (tab 16.1, s 86). Skatterna skall höjas med 41 miljarder kronor netto till 2012. Redan 2011 skall skatterna vara 32 miljarder högre. Eftersom man också gör en del mindre skattesänkningar på 5,5 mdr kr blir skattehöjningarna mer än 46 mdr kr till 2012. Då har jag inte räknat in höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar på 10 mdr eftersom den uppvägs av liknande sänkningar för mindre företag.

Skatten på koldioxid skall höjas med 12, 43 och 5 öre. Effekten blir att t ex bensinpriset stiger med kr 1:80. Totalt ger skatten 16,2 mdr kr mer 2012.

Skatten på arbete skall höjas med 10 mdr kr genom att det fjärde jobbskatteavdraget avskaffas.

Dessutom skall de som tjänar litet mer drabbas av en skattehöjning på 1,1 mdr kr. Det skall ske så att marginalskatten stiger inom ett brett intervall som drabbar den övre medelklassen. Från 43 000 kronor i månadslön skall marginalskatten höjas med en procentenhet. Vid 50 000 kr/m skall ytterligare ca en procentenhet högre skatt betalas på inkomstökningar. Enligt Socialdemokraternas liknande förslag kommer den högre marginalskatten att följa med upp till en årslön på 1 125 000 kronor.

Från 2012 skall en kilometerskatt för lastbilar införas. Den blir 6,5 miljarder kronor i ett enda slag.

Skatt på flygresor skall ge 3 miljarder kr. Den blir preliminärt 300 kr per enkel resa inom Europa och 600 kr enkel resa utanför Europa.

Skatt på kärnkraften och vattenkraften skall ge 4 mdr kr. Ytterligare effekter av koldioxidskatten för näringslivet ger 1,5 mdr kr. Höjd elskatt för industrin ger 250 miljoner.

En rad mindre skatter skall också höjas. Det rör sig om höjd löneskatt för äldre, på båtmotorer, alkoläsk och en resterande bit arbetsgivaravgifter för ungdomar samt bevarad skatt på avfallsförbränning.

Skattehöjningar på mer än 46 miljarder kronor motsvarar drygt 1,4 procent av BNP om tillväxten blir begränsad. Egentligen är det formellt fråga om 56 mdr kr om vi räknar in höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar brutto.

Netto uppgår skattehöjningarna mera exakt till 40,7 mdr kr 2012. Utgifterna skall ökas med 42,0 mdr kr (s 108). Det är inte för att förbättra budgetsaldot som Miljöpartiet föreslår så stora skattehöjningar. Det är snarare fråga om en liten försämring.

Miljöpartiet är ett parti för skattehöjare. Det är inte ett parti som vill ha skatteväxling - dvs höjda miljöskatter som används för att sänka andra skatter. De kompisar som Johan Norberg skrev om i termer av "latteliberaler" som kunde tänkas rösta grönt (bloggart 28/12) har nog blivit vilseförda av ett parti som främst vill höja skattetrycket. MP:s höga opinionssiffror tyder också på att sympatierna kommer från före detta borgerliga väljare. Genom att media inte frågat Maria Wetterstrand om skattepolitiken har man sannolikt bidragit till Miljöpartiets framgång.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

3 Comments:

At 01 januari, 2010 13:14, Blogger Danne Nordling said...

En kommentar till min artikel som citerats på Ipse Cogita gör gällande att MP:s framgångar avspeglar en verklig önskan i opinionen. Länk:
http://store.blogg.se/2009/december/nu-tar-vi-det-lugnt-och-fint-och-med-fakta.html

Argumentet är en majoritet vill ha snabbare anpassning för miljön än vad politikerna förmår åstadkomma och då är skatterna oviktiga.

Detta bygger på en föreställning att borgerliga väljare det senaste halvåret blivit mer intresserade av miljöpolitik. Det som kunde underbygga tesen är att klimatfrågorna kommit att uppmärksammas i media på ett intensivt sätt inför klimatmötet i Köpenhamn i december. Men det verkar konstigt att enbart borgerliga väljare skulle ha påverkats av klimatpropagandan. Det är MP:s framgångar som medför att de rödgröna åter har ett stort övertag över alliansen.

Ett bättre argument är att borgerliga väljare åter blivit mera missnöjda med regeringens politik. Här finns hanteringen av Saab, sjukförsäkringen och a-kassan som främsta orsaker. Att behandlingen av småföretagen eller fler poliser, som anförs av kommentatorn, skulle kunna vara en väsentlig orsak verkar mindre troligt.

För väldigt många borgerliga väljare är skattefrågan vanligtvis viktig. Om man blir missnöjd med regeringen och samtidigt får se Wetterstrand framträda på ett trevligt sätt i samband med klimatpolitiken utan att ifrågasättas av journalisterna blir MP ett lättare val än S.

Men om MP hade utsatts för kritik i skattefrågan, där dess politik verkar vara totalt sett litet värre än socialdemokraternas, skulle en del av de fd borgerliga kanske inte valt att sympatisera med MP.
/DNg

 
At 03 januari, 2010 01:20, Anonymous Ola said...

Det som skiljer er åt, går inte att förena, men vad har ni gemensamt?
Det borde råda en samsyn på skatt på utsläpp.
Miljön räddas och företag betalar skatt inte privatpersoner,
Du får även en bonus då inga skatter behövs för att sanera efter lagliga utsläpp

 
At 03 januari, 2010 10:38, Blogger Danne Nordling said...

Ola, det råder en samsyn inom Sverige om skatt på utsläpp. Vi har världens högsta koldioxidskatt. Men den vill Miljöpartiet höja med oklara skäl.

MP vill kanske höja därför att Sverige släpper ut mera koldioxid än andra länder trots redan hög skatt? Det är inte sant.

MP kanske vill höja för att andra länder också skall höja? Det är mer plausibelt men på snart 15 år har inte fler länder infört koldioxidskatt. Frankrikes försök nyligen förklarades strida mot författningen.

MP vill kanske höja skatter i största allmänhet och tar klimatet som förevändning? Det ser så ut.

MP ogillar bilismen och tar chansen att höja sådana skatter som stryper bilismen i Sverige? Det verkar troligt. Men varför förordar man inte sänkning av andra skatter?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home