måndag, januari 04, 2010

Revolution, kräver recensenten Dan Jönsson i DN

Är det verkligen motiverat att kräva revolution som botemedel mot finanskriser? Och är det seriöst att den största morgontidningen upplåter sina spalter åt så obalanserade och odemokratiska krav?

Nu har Dagens Nyheters recension av Stefan de Vylders bok Världens Springnota (Ordfront) nyss lagts ut på nätet. Den publicerades igår 4/1 2010 i kulturdelen och har skrivits av DN:s kulturskribent Dan Jönsson. Han framträdde i dagens OBS! i SR som programledare i en repris om design från 2005. Tidigare (-07) har han presenterats som konstkritiker i DN.

Boken verkar inte vara särskilt originell. Jag träffade på den i en bokhandel och bläddrade som hastigast i den för att se om vänstern hade något att komma med. Men jag tyckte inte jag kunde lägga pengar på ett så utslätat innehåll. Hade jag fel? DN:s recensent Dan Jönsson tycks anse att det går att dra långtgående slutsatser från boken. Han avslutar nämligen recensionen med krav på revolution:

"Med tanke på finansmarknadernas destruktivitet och orättfärdighet; med tanke på de oerhörda skador de tillfogar offentliga resurser och hur de med sin kortsiktighet försvårar en lösning av långsiktiga globala miljö- och energiproblem är det icke desto mindre uppenbart att något måste göras.

Låt mig komma med ett anspråkslöst förslag: revolution."

Som grund för dessa påståenden refererar Jönsson till två fenomen som jag inte är säker på att har granskats särskilt grundligt i boken: valutaspekulation och tillväxt. Jönsson säger visserligen att valutatransaktionerna är 20 gånger större än de reala transaktionerna mellan världens länder. Men är detta en orsak till att världens produktion hämmas eller att fattiga länders utveckling skulle gå långsammare? När frågan var uppe för snart 10 år sedan då införandet av en Tobin-skatt på utlandstransaktioner diskuterades blev ju slutsatsen att detta inte kunde motiveras.

En Tobin-skatt är en skatt på alla internationella transaktioner. Men eftersom kanske 97 procent av dessa består av valutaspekulation kommer skatteintäkterna i praktiken från valutaspekulanterna. Eftersom deras vinster i slutändan nästan helt går till investeringar kommer en Tobin-skatt att minska investeringarna och därmed tillväxten.

Troligtvis kommer valutaspekulationen att minska en del i volym och därmed riskerar volatiliteten på valutamarknaderna att öka. Det skapar större utrymme för olika finansiella försäkringar. Dessa kräver reala resurser för sin administration som kunde användas mer produktivt.

Skatteintäkterna skall den här gången användas till u-ländernas klimatinvesteringar. Enligt gängse syn är det ett gott ändamål. Men finansieringen gynnar inte tillväxten. Om man istället finansierade klimatinvesteringarna med en höjning av momsen med 1 procent skulle det minska konsumtionen istället för investeringarna. Är inte det bättre?

Eller är ganska osynliga skatter som ser ut att drabba någon mindre omtyckt verksamhet bättre än "hederliga" skattehöjningar? Nåväl, EU-toppmötet i december -09 avvisade införandet av en Tobin-skatt.

När det gäller tillväxten ser Jönsson tydligen själva produktionsökningen som något ont:
"Vi lever sedan decennier med en global ekonomi som bygger på skuldsättning och fria kapitalrörelser, och där idén om ständig tillväxt, ju högre, desto bättre, gör att bubblor aldrig kan uppfattas som problem förrän de spricker."
Det måste ändå vara Jönssons egen spekulation om orsaken till finansiella bubblor. Inte ens Stefan de Vylder kan väl ha hävdat att ett samhälle utan produktionsökning skulle vara förskonat från bubblor? Den första bubblan i den ekonomiska historien är ju de holländska tulpanlökarna på 1600-talet.

Inte heller skuldsättning eller fria kapitalrörelser är i sig destabiliserande. I boken pekar de Vylder på tre orsaker till finanskriser: spekulation, bristande reglering och procyklisk ekonomisk politik. Dagens finanskris skulle tydligen inte ha orsakats av den oansvariga långivningen till insolventa, men politiskt korrekta, amerikanska bostadsköpare. Därför verkar boken ointressant.

Men Dan Jönssons slutsats är inte ointressant. Hur kan det komma sig att en en recensent i Sveriges största morgontidning föreslår revolution som botemedlet mot finanskriser? Väpnade attacker på det bestående samhället och inrättandet av något slags folkdiktatur skulle tydligen vara lösningen på ett ganska begränsat ekonomiskt problem:

Efter en längre tid av nästan oavbrutna ekonomiska framsteg inträffar en period på några år när det sker en tillbakagång. Den kommer dock inte att bli större än att den i ett historiskt perspektiv för de senaste 100 åren knappt kommer att urskiljas. Det blev inget nytt 30-tal då ett helt decennium plågades av låg tillväxt i många länder.

Kan det vara så att Dan Jönsson faktiskt instämmer i Slavoj Zizeks tes som Jönsson i DN 16/4-09 sammanfattade på följande sätt:
"Vänstern måste 'våga erkänna' sitt totalitära förflutna, återgå till traditionen från Robespierre och Lenin, för att hitta tillbaka till en befriande, utopisk 'sanning'"
Detta står att läsa i Dan Jönssons artikel Utopierna är tillbaka som DN dock avlägsnat från sin webbsajt. Har man sammanfattat detta på ett halvt instämmande sätt och senare kräver revolution borde ytterligare preciseringar vara nödvändiga. Är det odemokratiska kravet på revolution avsett för Sverige? DN:s kulturchef Maria Schottenius kanske kan svara?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

9 Comments:

At 04 januari, 2010 17:56, Blogger J. Mikael Olsson said...

Vad jag kunde se så talade inte Dan Jönsson om "Väpnade attacker på det bestående samhället och inrättandet av något slags folkdiktatur". Eller anser du att det är den korrekta definitionen på "revolution" och att revolutioner sålunda inte kan göras på demokratiskt sätt?

Jag är inte säker på hur jag själv vill definiera "revolution". Kan dock konstatera att det har gått viss inflation i begreppet under senare år (jfr Ukraina och Georgien), vilket torde innebära att revolutioner inte behöver vara så omstörtande och våldsamma som du befarar...

 
At 04 januari, 2010 20:48, Blogger Danne Nordling said...

Mikael Olsson, jag håller mig till en etablerad definition av 'revolution' som betonar det våldsamma och illegala.

I ett statvetenskpligt lexikon (Goldmann et al) sägs det att i politiska sammanhang kom ordet att betyda "en snabb och våldsam förändring i styrelseform och regeringsorgan, med nya eliter i ledningen och vanligtvis med sikte på djupa socioekonomiska förändringar".

Revolution skiljer sig från uppror som är en våldsam social rörelse, och från reform som är en kontrollerad och legal förändringsprocess.

En politisk revolution kan inte genomföras på demokratisk väg. Vi talar inte om "revolutionen i Sverige 1866" då ståndsriksdagen föll. Det var en reform och ingen revolution.
/DNg

 
At 04 januari, 2010 22:11, Anonymous Bengt O. said...

Dan Jönsson verkar vara en extremist. Här är en länk till hans egendomliga idéer om ett helt annat ämne:

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/dan-jonsson-politikermantra-yttrandefrihet-gors-till-en-spjutspets-mot-terrorn-1.1021854

I yttrandefrihetens namn måste han naturligtvis få framföra sina tankar men frågan är om Sveriges största morgontidning behöver ge utrymme åt det?

Hans atiklar finns i avdelningen "Kultur och nöje." Visst, nog kunde man ha roligt åt det om det inte vore så hemskt.

 
At 04 januari, 2010 22:33, Blogger J. Mikael Olsson said...

DNg:

Jag bestrider inte att det är en vanlig definition du använder dig av. Anledning till att jag tog upp spörsmålet var väl närmast att det är oklart om du och Jönsson menar detsamma med den "revolution" som den sistnämnde talade om. Men det bästa vore ju om han själv kunde uttala sig om vad han exakt menar... (Jag skulle dock gissa att han i själva verket menar "stora reformer" eller dylikt, men det kanske går att hitta citat som motsäger denna gissning...)

 
At 06 januari, 2010 03:15, Anonymous Anonym said...

Varför håller ni på med sönder hackar enstaka ord i artikeln? Om ni inte har fantasi nog att förstå vad Jönsson har andemening med sin artikel så är ni liksom andra totalt fyrkantiga. Det Jönsson menar är väl att någonting måste göras och då drasdiskt för någonting är väl fel i systemet eller anser ni att det syste som råder är optimalt och rättvisst? Kom igen för helvete!!!

 
At 06 januari, 2010 19:01, Blogger Danne Nordling said...

Bengt O, det verkar som om Dan Jönsson faktiskt är ganska extrem i sina åsikter. Men han är ändå oftast så balanserad att han, liksom en liknande skribent Andreas Malm, får framträda frekvent i DN:s kulturdel.

Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att om en skribent från andra sidan manifesterade med motsvarande fördomar och svepande slutsatser skulle han/hon otvetydigt fördömas som oseriös och inte ens få framträda i seriösa sammanhang.

Varför vill Schottenius låta sådant beteende visas upp i hennes kulturdel? Eller är hon så ideologiskt förblindad att hon inte känner igen fördomar och trångsynthet när de omges med "rätta" politiska förtecken?

Mikael Olsson 2, om man använder ett ord där den vanliga definitionen är att extrema åtgärder krävs, varför ska vi då försöka omtolka det sagda till något mindre farligt? Om en person från motsidan använde sig av motsvarande språkbruk skulle fördömandena omedelbart rada upp sig. Knappast någon skulle stå upp till försvar och säga att det nog inte var så illa ment och att vi måste tolka kraven mera modest.

Anonym, jag vill att du undviker kraftord i vår diskussion. Självklart menar Jönsson att det behövs drastiska reformer och att det finns orättvisor i dagens system. Men han är ingen ekonom och pekar i själva verket inte alls på vilka orättvisor som skulle finnas - varken enligt hans egen uppfattning eller med hänvisning till de Vylders. Vi borde kunna kräva av Dagens Nyheter att man presterar en recension av en bok om finanskrisen på ett sätt som för debatten framåt. Vad är det för reformer som behövs och varför?
/DNg

 
At 10 januari, 2010 19:58, Anonymous Anonym said...

Islendingene er jo igang. Flertalet menar att skattebetalare inte skall hållas för va skadedjuren inom bankirståndet ställer till med. Håller med till 100%.

Om man med revolution menar stolen och repet för et visst antal Goldman-mafiosor typ Madoff, hejar jag på.

Hälsningar Elling

 
At 12 januari, 2010 18:36, Anonymous Anonym said...

Västvärldens eviga tillväxt är slut ! Förstår att du inte riktigt klarar av att ta det till dig. Tillväxten har varit uppbyggd på tillgång på nästintill gratis energi samt en ständigt ökande skuldsättning. Det är slut med båda ! Räkningen är på väg med posten och när brevet öppnas kommer du att må riktigt illa.

De som kommer klara sig igenom denna förestående historiskt långa, djupa och sega lågkonjuktur är personer med lite lån.

Hur många har minskat sin skuldsättning de senaste tio åren ?

Välkommen in i en framtid du inte trodde var möjlig.

Att sen kalla författaren vänster är bara dumt. Du kan kalla honom vad du vill, dina argument är ändock lika tunna, hur mycket du än skäller och gläfsar.

C

 
At 04 februari, 2010 12:38, Anonymous Anonym said...

Du verkar tyvärr ha köpt hela paketet utan att granska innehållet. Om du skulle drista dig till en tur utanför din lilla bubbla och läsa annan media än den som bekräftar din egen världsbild så skulle du få en rejäl chock. Det är ett välkänt faktum att ohämmad kapitalism leder till bubblor som slutar i krascher. Det händer gång på gång och om du inte har märkt det så måste du vara fullkomligt blind.

Läs Stefan De Vylders bok först, så kan du såga den sen..

 

Skicka en kommentar

<< Home