måndag, februari 15, 2010

Skeptikerna kan ha rätt om klimatet, menar Phil Jones!

Den hårt ansatte chefen för institutet i Climategate-affären Phil Jones gör en uppseendeväckande reträtt i klimatfrågan. Han medger att det kan ha varit lika varmt under den medeltida värmeperioden som idag. Debatten om klimatförändringen är inte över, säger han till BBC.

I september 1999 pågick förberedelsearbetet för IPCC:s tredje klimatrapport. Då manipulerade några forskare vid CRU vid East Anglia-universitetet i England ett diagram av Keith Briffa. Chef för klimatforskningsenheten CRU var Phil Jones. Briffa ville först inte gå med på manipuleringen och skrev i ett e-mail att han trodde att temperaturen kunde ha varit lika hög under den medeltida värmeperioden (MWP) för 1000 år sedan (se min artikel 13/12-09). Därefter föll han till föga och bad om ursäkt för sina samvetsbetänkligheter. Detta avslöjades i Climategate-affären hösten 2009.

Nu talar Phil Jones, som suspenderats som chef för CRU medan utredning pågår, ut i en intervju med BBC. Han får en rad frågor som numrerats A-W. Hela intervjun finns här. Några korta nedslag:

A - Jones medger att uppvärmningsperioderna 1860-1880, 1910-1940 och 1975-1998 har haft samma ökningstakt.

B - Jones anser att ökningen av temperaturen med 0,12 grader per decennium 1995-2009 inte är statistiskt signifikant.

C - Jones anser inte heller att nedkylningen 2002-09 med -0,12C per decennium är signifikant.

D - Solen och vulkaner perioden 1975-1998 borde ha lett till sjunkande temperatur, men den ökade.

E - Det mesta av uppvärmningen sedan 1950-talet beror på mänsklig aktivitet.

F - Temperaturdata borde lämnas ut i högre utsträckning.

G - Om MWP också gällde för södra halvklotet kan det ha varit lika varmt då som under det sena 1900-talet.
- - -
N - Fråga: När forskarna säger att debatten om klimatförändringarna är över, vad menar de då? Jones svarar:
"I don't believe the vast majority of climate scientists think this. This is not my view. There is still much that needs to be undertaken to reduce uncertainties, not just for the future, but for the instrumental (and especially the palaeoclimatic) past as well."
R - Fråga: Varför bad du en kollega radera alla e-mail som berörde IPCC:s fjärde rapport? Jones svarar:
"This was an e-mail sent out of frustration at one FOI request that was asking for the e-mail correspondence between the lead authors on chapter six of the Working Group One Report of the IPCC. This is one of the issues which the Independent Review will look at."
Intervjun har beskrivits som en "U-sväng" från Jones' sida. Men han håller fast vid en hel del av de ifrågasatta delarna i klimatdebatten, eller i varje fall vill han inte utveckla svaren i riktningar som kan undergräva klimatfundamentalisternas uppfattningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 16 februari, 2010 11:55, Blogger Nils Lindholm said...

Så allt det som sker, sker inte ?

 
At 16 februari, 2010 15:26, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, de temperaturökningar som uppmätts har naturligtvis registrerats. Om de sedan registrerat något verkligt återstår att fastställa. Men frågan gäller huruvida trenden i registreringarna är statistiskt signifikant. Och det anser inte Jones om registreringarna sedan 1995. Eftersom AGW-arna hävdat detta är Jones avståndstagande en nyhet.

Det intressanta med Jones är att han inte framstår som en arrogant AGE-företrädare utan i vissa stycken ansluter sig till de sansade skeptikernas ansats att mycket inte är bevisat. Däremot har Jones inte anslutit sig till de mera kategoriska skeptikernas syn.
/DNg

 
At 16 februari, 2010 16:25, Anonymous Anonym said...

KOLDIOXIEN KAN INTE VÄRMA JORDEN

Det är mångfaldigt dokumenterat att flera historiska perioder varit exceptionellt varma, Romartiden och Vikingatiden, samt att vi hade en "Liten Istid" på 1600-talet då Karl X tågade till Köpenhamn.

IPCC:s hypotes att förra decenniets uppvärmning orsakats av koldioxid kan inte förklara dessa perioder och bör därför ha vederlagts redan från början.

Att IPCC hållit fast vid en hypotes som faktiskt varit vederlagd hela tiden förklaras av dess stadgar, som anger uppgiften: ”to asess . . . human-induced climate change”, det vill säga: ”fastställa av människan orsakade ändringar i klimatet”.

IPCC hade till uppgift att predika världens undergång, så som alla tiders världsfrälsare gjort. Därmed kunde man räkna med uppmärksamhet.

Därför har IPCC också systematiskt negligerat all forskning som ifrågasatt hypotesen. Sanningen har inte varit intressant utan en konkurrent.

IPCC måste givetvis läggas ner. All världens framgångsrika forskning dessförinnan har klarat sig utan en sådan institution.

Erik i Lund

 
At 17 februari, 2010 13:34, Blogger Nils Lindholm said...

Vad jag ser är att:
Där jag åkte skidor på sommaren för 50 år sedan, är det ingen is kvar.
Är det 'göklar' dom heter i Norge?

Isläggningen är runt en månad senare nu än då jag var barn.

Nu finns det ju olika cykler som kanske råkar ha en topp åt samma håll just nu.
Men jag ser ingen anledning till att inte försöka 'O-hjälpa' denna förändring.
Vi balanserar om inte på en 'knivsegg' så åtminstone balanserar vi.
Vissa saker vi gör, ökar värmen men 'lyckligtvis' så gör vi saker som 'råkar' jämna ut.

Det Du o Ni då gör är att fördoma hela grejen för att 30% är fel, just nu.
70% bör ju då vara 'kanske' rätt.

 
At 17 februari, 2010 14:42, Blogger Danne Nordling said...

Nils Lindholm, vi måste skilja på förekomsten av uppvärmning och höjning orsakad av människan.

Ingen seriös bedömare anser att uppvärmningarna som började 1860 och 1910 orsakades av människan. Ändå var dessa perioder lika dynamiska som dagens som började 1975 enligt Jones.

Det sena 1900-talets uppvärmning kan inte förklaras med solen eller liten vulkanaktivitet, menar Jones. Det lämnar öppet för att det finns andra förklaringar. Någon borde studera de två tidigare perioderna för att se om de kan förklaras med något mätbart fenomen.

Grunden för klimathotarnas alarmism är att de inte hittat något annat fenomen än att koldioxidutsläppen ökat.

Därför är det en nyhet att Jones kan tänka sig att det funnits en värmeperiod (MWP) som ligger i klass med det sena 1900-talets och som inte kan ha orsakats av koldioxidutsläpp. Det öppnar för hypotesen att det finns någon annan och ännu inte klarlagd orsak till värmeperioder.

I så fall kan det vara en tillfällighet att koldioxidutsläppen sammanfaller med denna naturliga orsak.
/DNg

 
At 17 februari, 2010 19:44, Anonymous Johnny said...

Nils Lindholm, klimatet har alltid varit i naturlig förändring och flukturerat mellan istider och varma perioder se bifogat diagram över de senaste 450.000 åren.

http://2.bp.blogspot.com/_lD5nplPLYn4/S0h4ssflQUI/AAAAAAAAAWk/ls0u7_goT5U/s1600-h/global_temp.jpg

Främsta orsaken till temperatur förändringarna anses vara att jordens bana runt solen förändras över ca 100.000 åriga cykler, ibland närmare och ibland längre ifrån. Här är en bra artikel med bild som förklarar det:

http://canadafreepress.com/index.php/article/20029

Här är en enkel och bra video presentation om temperaturen:

http://www.co2science.org/video/cop/cop15/science.php#coleman

(Där finns mängder av klimat videos på denna sajt för intresserade, ej IPCC)

Vi människor får fortsätta att anpassa oss till naturens förändringar och ännu har ingen forskare lyckats bevisa att männskliga CO2 utsläpp har någon inverkan av betydelse, bara bättre för växtligheten förstås.

 

Skicka en kommentar

<< Home