lördag, augusti 28, 2010

Bara Sverige kan behålla bilismen?

Eftersom bara Sverige och Norge kan producera el utan koldioxidutsläpp är det bara i dessa länder som bilismen kan behållas vid en rigorös klimatpolitik. Det förutsätter att elbilar blir alternativet till bensinbilar. Andra länder får övergå till vedeldade ångtåg.

Idag 28/8 har DN Motor ett reportage om hur det är att köra Volvos laddhybridbil V 70. Det riktar frågan mot vad framtidens bilar ska drivas med. Den aktuella testbilen går 2-3 mil på en uppladdning. Men när produktionen kommer igång 2012 utlovas en räckvidd på uppemot fem mil på en laddning. I reserv finns en dieselmotor på 205 hk. Alliansen har utlovat en inköpssubvention på 40 000 kronor så denna typ av elbilar kan bli inkörsporten till en övergång till elbilar på längre sikt.

Elmotorn har en effekt på 100 hk. Energiförbrukningen är 2,83 kWh per mil. Batteriet rymmer 7 kWh elenergi. Därför blir räckvidden 2,47 mil. Elkostnaden blir 3 kr/mil mot 9 kr/mil med dieselmotorn. Det tar 4-6 timmar att ladda batteriet med 10 ampere och 2-2,5 timmar med 16 ampere.

Med en konventionell syn på klimatpolitiken är utsläppen från elproduktionen som används i elbilarna den centrala punkten. Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft ger inga direkta utsläpp. Därför är elbilen en garanti för framtida bilism för privatpersoner i Sverige. Det gäller även Norge. Men redan när man tar hänsyn till elproduktionsmixen i Norden blir utsläppen större. Enligt Vattenfall innebär den svenska elmixen 24 g CO2/kWh i utsläpp. Det blir enligt DN 6,8 g/km för Volvon i testet. Gränsen för en miljöbil går vid 120 gram CO2. Med Nordens elmix blir utsläppen 90 g/kWh (källa Preem) eller 25 g/km. Det beror på kolkraften i Danmark och Finland.

Frågan är huruvida det är korrekt att beräkna utsläppen i genomsnitt för elproduktionen när det gäller en tillkommande förbrukare som elbilar. Kommer inte kolkraften att behöva köras litet extra för att tillgodose den ytterligare efterfrågan på elström? I så fall blir elbilarna inte särskilt klimatvänliga. På några års sikt blir detta inte något direkt problem för Sverige och Finland. Genom att båda länderna gör våldsamma satsningar på främst subventionerad vindkraft kommer någon import av kolkraft inte att behövas. I Finland skulle dock avvecklingen av kolkraften gå långsammare med elbilar.

Andra länder som måste framställa en betydande del av elkraften med kolkraft som släpper ut CO2 kommer inte att kunna satsa på elbilar. Lasse Swärd i DN idag förmodar till och med att elbilar skulle släppa ut mer koldioxid än bensinbilar om elen produceras med kol (även Kättarens blogg 14/8).

Om andra länder inte kan hitta andra koldioxidfria lösningar för framdrivningen av bilar återstår endast att begränsa bilismen med tvång. Med en rigorös klimatpolitik blir det enbart Sverige och Norge som kan behålla bilismen. Andra länder måste övergå till bioeldade ångtåg, förtätade städer och hästskjutsar. Den svenska skogen kommer att kunna exporteras med god förtjänst för att eldas upp i kontinentens ånglok...

Se även bloggen elbilar... nyhetsbevakning. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 28 augusti, 2010 23:59, Blogger jeppen said...

Problemet är väl ganska lättlöst? En sån bil som går 2000 mil/år drar alltså knappa 6 MWh/år.

Bestäm då att varje bil måste ha 6 elcertifikat per år. Ett elcertifikat motsvarar ju framtvingandet av en MWh gullegull-el och kostar runt 300 spänn idag.

Totalkostnaden per år blir 1800 kr. Småpotatis.

 
At 29 augusti, 2010 03:36, Anonymous Anonym said...

Det kommer att dröja innan Frankrike satsar på vedeldade ånglok.
Landet har länge exporterat ca 70 TWh elström per år till en handfull länder i Europa.
Där borde det finnas utrymme för eldrivna bilar.

Finland som satsar friskt på kärnkraft bör på sikt också platsa för elbilar.
Olaus

 
At 29 augusti, 2010 15:08, Blogger Danne Nordling said...

Olaus, du har kanske rätt. Finland som importerade 13 TWh el -07 kommer med utbyggnaden av kärnkraft och vindkraft att kunna avveckla sin kolproducerade el framöver.

Även Frankrike har en stor andel kärnkraftsproducerad el (78 %). Av den totala produktionen på 565 TWh el återstår 124 som till en del produceras med vattenkraft. Exporten var 57 TWh -07 enl IEA. Men Frankrike importerar kol: 21 Mt -08. Dessutom finns det väl någon inhemsk produktion. Om vi räknar med att 1Mt kol kan producera 6,6 TWh el så tyder kolimporten motsvarande uppemot 140 TWh el att en mycket stor del av de 124 TWh el som produceras med annat än kärnkraft bygger på kol.

Så varifrån ska Frankrike ta elen till framtidens elbilar? Några koldioxidfria sätt att producera el måste byggas ut. Annars måste även Frankrike börja köra tågen på importerad biomassa och avstå från de flesta bilarna för att elen ska räcka till.
/DNg

 
At 30 augusti, 2010 08:59, Anonymous Anonym said...

Det är en myt att det skulle gå åt massa el. Byt en vanlig 60W till en lågenergi så räcker mellanskillnaden för ett par mils körning. Mängden vindkraft som enbart byggdes 2009 räcker till motsvarande 20% av hela landets bilar. Om nu de nu gick på el. Dessutom får man inte glömma att även om bilarna skulle gå på kolkraft så ligger kolkraften under CO2 taket i EU. Det gör inte bilarna idag. Till sist finns möjligheten med CO2 lagring från kolkraft. Tekniskt helt omöjligt på bilar.

 
At 30 augusti, 2010 13:48, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, det går förvisso åt mera el om alla bilar i landet går över till eldrift. Det klarar Sverige och några andra länder, kanske även Frankrike med produktion av koldioxidfri el.

Andra länder måste vid en rigorös klimatpolitik som på sikt rimligen helt förbjuder kolkraft som släpper ut koldioxid ompröva sin elkonsumtion. Det kommer inte att räcka med lågenergilampor och andra effektiviseringar för att elen ska räcka till för att upprätthålla dagens konsumtionsmönster. Och då är det ännu svårare att tränga in elbilar som en ytterligare elförbrukande aktivitet.

För tillfället ligger ligger kolkraften under taket för koldioxidutsläpp inom EU. Men på sikt kommer detta att sänkas och hur går det då med strömförsörjningen till alla elbilar? Det är något som haltar i klimatpolitiken.

År 2007 producerades elen i världen till 41,5 % från kol, 20,9 % från gas och 5,6 % från olja. Summa 68,0 procent från fossila bränslen.

Vattenkraften svarade för 15,6 %, kärnkraften för 13,8 % och övrigt för 2,6 %. (Källa IEA -07)

Om elbilar ska bli något miljövänligt i större delen av världen utanför Sverige måste alltså en fantastisk omställning av elproduktionen i världen göras de närmaste årtiondena. Om detta inte går och om koldioxidlagring misslyckas måste en rigorös klimatpolitik betyda att bilismen i andra länder begränsas till en liten del elbilar och några få som går på vätgas eller metanol.

Massbilismen (i form av elbilar) kommer bara att finnas kvar i Sverige, Norge, Finland och Frankrike.
/DNg

 
At 31 augusti, 2010 08:54, Anonymous Anonym said...

Visst går det åt en massa el. Men som sagt inte görmycket. Det är t.o.m. så att om man ser prognoserna för framtiden så pekar flera åt minskad elbehov. Inte ökad. Klart det inte räcker med med att byta en 60w till 11W lågenergi men ett byte i köket ger dig ungefär en gratisresa till jobbet varje vecka. (ok inte om du bor 10 mil bort...). Vad hela världens elproduktion har för källor har faktiskt inte så stor betydelse eftersom övergången kommer vara långsam och en stor del av världens kraftverk går mot sin tekniska livslängs slut. Den viktiga frågan är vad vi ersätter kraftverken med. Och nu menar inom EU. Utvecklingsländerna är en annan sak men även där är den viktiga frågan vad som byggs. Det är dessutom fortfarande så att centrala anläggningar via el är mer effektiva och går att CO2 deponera. Det är t.o.m. så att om man tar bensinen och diesel och gör el av så kommer man längre än om man stoppar den i vanlig motor. Då får man dessutom fjärrvärma/processvärme på köpet där det behövs. Så visst finns det problem. Men möjligheterna är så mycket större. Eller som en elbilsutveklare sa. Om min dotter duschar 3 min kortare varje dag kommer jag till jobbet och hem. (obs jag anser inte folk skall sluta duscha).

 
At 31 augusti, 2010 12:51, Anonymous Anonym said...

Men med de möjligheter som finns är det ingen omöjlighet alls. Men som sagt de förutsätter att de görs något nu eftersom det kommer ta lång tid att genomföra.

Energieffektivisera upp till 50% av Sveriges energianvändning. - http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article458803.ece

Bygga ut förnyelsebara energikällor. - http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jattelik-vindkraftspark-i-pitea_4372397.svd

 
At 31 augusti, 2010 16:56, Blogger jeppen said...

En allmän kommentar är att energieffektiviseringar sällan leder till lägre energiåtgång pga Jevons paradox.

En annan kommentar är att förnyelsebart givetvis inte duger, ens för elbilar som ju har inbyggd lagring. Vi behöver kärnkraft om vi vill ersätta kolet.

 
At 31 augusti, 2010 20:38, Anonymous Anonym said...

Kul paradox Jeppen. Som kan stämma ibland. Är snarare kopplat till tillgång o efterfrågan. Stänger hälften av elen blir elen tokbillig och nya industrier poppar upp. Men stämmer inte alltid. T.ex. drar min bil hälften av energin mot förra. Kör inte dubbelt för att kompensera. Möjligvis säljs överskottet till andra länder, men.. de hade gjort av men sin del ändå.
Har i tidigare inlägg envist (med dumhetens vishet) försökt att förklara att elbilar inte drar så mycket i det stora hela. OM alla bilar i Sverige vore elbilar skulle det motsvara 5 gånger det som vindkraften byggdes förra året. Vilket faktiskt inte är så mycket. Planerade energibesparingar räcker för hela landets bilar om de vore elbilar. Eller om man hellre vill vara urankramare räcker ett kärnkraftverk med råge.

 

Skicka en kommentar

<< Home