lördag, september 04, 2010

Metanoldrivna elbilar räddar massbilismen?

Om elen i framtiden måste framställas fossilfritt får massbilismen problem. Bara Sverige och några andra klarar sig. Men en satsning i resten av länderna på metanol framställd med hjälp av el från solceller kan bli ett (dyrt) bränsle som räddar bilismen. Och då kan svenskarna också köra sina elbilar utomlands.

Professor Harry Frank vid Mälardalens högskola uttalar sig idag i DN Motor om elbilar och Volvos laddhybrid, som jag skrev om 28/8 -10. Han menar att Volvos koncept är ett exempel på att Sverige nu hamnar på efterkälken:
"– Den bilen är ett bra exempel på hur vi halkat efter. Volvo tog en befintlig bil och stoppade in en ny bakaxel och en elmotor. Resultatet blev en latmansversion."
Han framhåller istället GM:s Chevrolet Volt, som alltid drivs av en elmotor. Bensinmotorns uppgift är att driva en generator för att ladda batteriet. GM ligger 3-4 år före Volvo, menar han. Vätgas tror han inte på, den är för energikrävande att framställa.

I en ruta i DN förklarar man att en elbil har mycket större verkningsgrad - 85 procent mot 30 procent med bensindrift. Dessutom kan elbilen drivas av bränsleceller som tankas med metanol.

Om vi tar fasta på sådan metanoldrift kan vi skönja en metod för att rädda massbilismen i världen vid en rigorös klimatpolitik. En sådan räddningsstrategi måste ta hänsyn till en rad faktorer som Harry Frank inte verkar att ha tänkt på.

Om Sverige konverterar alla bilar idag till laddhybrider och kör dem till 70 procent på el kan den specifika bensinförbrukningen sänkas till 0,25 liter per mil, menar Frank. Teoretiskt kan då svenska bilar köras utomlands på bensin.

Men hur går man vidare? En rigorös klimatpolitik fordrar att utsläppen närmar sig noll både i Sverige och utomlands. Om Sverige med riklig tillgång på el bygger upp en infrastruktur med utbytbara batterier för rena elbilar kan de inte köras utomlands där tillgången på fossilfri el sätter stopp. Det är kanske bara Frankrike med sin till nästan 80 procent framställda el från kärnkraft som kan ha elbilar.

Vad kommer man i resten av världen att satsa på för bränslen till bilarna? Eller kommer man att avstå från massbilismen? Det verkar osannolikt. Etanoldrift är ingenting som andra länder än Brasilien satsat på. Dessutom räcker inte etanolproduktionen ens teoretiskt och därtill hotar svält när jordbruksmark används för biobränslen.

Vätgas har i praktiken torpederats av Barak Obama som förra året drog in stödet till utvecklingen av en infrastruktur av tankställen. Det skulle bli för dyrt. Europa kan knappast satsa på ett annat system än USA. Men distributionen skulle bli mycket billigare om alla satsade på metanol. Den är visserligen giftig men mycket mera lätthanterlig än komprimerad vätgas.

Explosionsmotorer kan drivas med metanol. Därför skulle en del av bilismen i världen kunna räddas med metanoldrift. Men metanol är dyr att framställa från vätgas och koldioxid. Det går åt mycket el. Fördelen är dock att denna el kan framställas i stora mängder till visserligen höga kostnader med hjälp av solceller på platser med god tillgång på solstrålning.

Resultatet kan då bli att länder med god tillgång på fossilfri el kan satsa på elbilar med en förbränningsmotor som går på metanol och som laddar batteriet vid långresor. Andra länder som hittills varit beroende av en stor andel kol för elproduktionen får antingen satsa på egna solceller för metanolframställning (t ex södra USA, Indien och Kina) eller importera metanol i tankbåtar från t ex i Sahara belägna solcellsanläggningar (delar av Europa). Det blir naturligtvis ganska dyrt. Massbilismen kommer att minska i dessa länder. Men massbilismen kommer att kunna behållas i oförändrad omfattning i t ex Sverige - till miljöaktivisternas förtret. Denna förtret gäller också de klimatalarmister som trott sig kunna begränsa bilismen med hjälp av växthushypotesen.

Fördelen med en metanolsatsning är naturligtvis att man inte behöver tränga ut matproduktion för att få bränsle till bilarna. Dessutom kan länder som satsar på elbilar integreras i infrastrukturen för tankställen för metanol. Om man inte hittar ett eluttag utomlands kan man alltid tanka metanol till reservmotorn. Det blir dyrare än hemma men det får man ta. Utländska bilister i Sverige kan också tanka metanol till sina vanliga förbränningsmotorer. (En del av dem kanske är konventionella hybrider.)

Vad jag inte förstår är varför DN pekar på att det är bränsleceller, som går på metanol, som ska driva de eldrivna bilarna. Så vitt jag förstår är bränsleceller fruktansvärt dyra - kanske en miljon per bil. Det krävs ett fullständigt verklighetsfrämmande metanolpris för att bränslecellens större verkningsgrad ska uppväga nackdelen med en förbränningsmotor. I Sverige och några andra länder kan man också ladda batteriet i ett eluttag för en ringa kostnad. Att då investera i en bränslecellsanläggning för en miljon verkar alldeles tokigt.

Se även Sust-bloggen. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,
intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 05 september, 2010 10:38, Anonymous mythbuster said...

Metanol görs till största delen idag av stenkol.Stenkolsmetanol är billigt, fungerar bra och finns nästan oändliga mängder av. Men den har vissa nackdelar. Mer CO2 än bensin, stora metanemissioner vid gruvdrift och alla andra sura miljöaspekter som stenkol för med sig. Metanol kan visa sig vara ett riktigt dåligt spår även om den går att göra via biomassa och/eller CO2+H2O. (metanol CH3OH är den man blir blind av, etanol C2H5OH är den man dricker o blir schnygg av)

 
At 05 september, 2010 15:48, Blogger Natrix said...

Elbilar kan väl vara bra om man är miljonär och bara kör korta sträckor.
Bensin och diesel har så pass hög energitäthet att de "aldrig" kommer att ersättas av andra bränslen. De kommer dock inte alltid att framställas ur olja utan allteftersom den blir dyrare kommer mer och mer naturgas och kol att förvätskas. I en avlägsen framtid kommer koldioxid att reduceras till kolväten med hjälp av el från fissionskraftverk.

 
At 05 september, 2010 17:06, Blogger Danne Nordling said...

Om man ska tro på miljöfundamentalisterna finns det knappast något utrymme för att framställa metanol från kol eller andra fossila källor. Det gäller naturligtvis även andra bilbränslen.

De fossila utsläppen av CO2 ska nästan upphöra. Om man tar det på allvar måste bilismens bränsleförsörjning läggas om. Det kanske bara blir "miljonärer" som kan köra bil i framtiden. Eller också förstatligar man bilparken och ger en liten ranson bränsle till alla "efter behov". Det skulle miljöivrarna gilla.
/DNg

 
At 21 mars, 2011 12:37, Blogger Andreas said...

Pga låga produktionsvolymer av grundämnen för elbilar och batterier så kommer elbilen inte kunna ersätta dagens massbilism. Många verkar tro att bara för att tekniken finns så klarar vi oss. Lekmän glömmer hela tiden bort produktionsvolymer och tidsperspektiv. Det finns prognoser för många teknikövergångar och oavsett vad vi väljer så handlar det om många decennier innan vi kan ersätta de fossila drivmedlen. Energimyndigheten anser tex att fossila bränslen inte kommer att ha någon storskalig ersättare förrän 2060. Tittar man på bilindustrins prognoser så ser man liknande årtal.

Då får man inte glömma att vi passerade peak oil exports 2005, peak conventional oil 2006 och peak oil 2008. Energiorganen trixar dock med siffrorna då de väljer att ta med NGL i beräkningarna trots att det dels inte är olja ock faktiskt har lägre energiinnehåll. Det betyder alltså att vi helt enkelt inte har 50 år på oss utan, om man får tro Hirschrapporten, så skulle vi behövt börja en omställning 1990. Om vi är beroende av massbilismen när oljepriset fortsätter att skjuta i höjden så finns det bara en riktning för världsekonomin.

Faktum är att bilismen är kapitalförstöring på högsta nivå. En liter bensin motsvarar 2-4 veckors kroppsarbete. För det betalar vi idag 14 kr (och folk gnäller?!) Idag tillåts folk använda denna icke-förnybara och unika energikälla för struntsaker. Felet är ekonomin och kulturen vant sig vid ett löjligt lågt oljepris. För faktum är att vi inte kommer att hitta någon energiresurs som har lika unika egenskaper som oljan eftersom fysikens lagar sätter stopp för det.

Ekonomiska teorier tar helt enkelt inte hänsyn till Energiprincipen och Entropiprincipen. Därför har vi målat in oss i ett hörn. Ju tidigare vi inser detta ju bättre.

 

Skicka en kommentar

<< Home