torsdag, oktober 14, 2010

Socialism som egoism

Socialismen har alltid värjt sig emot att betraktas som självisk. Men nu går f socialistledaren i Frankrike ut mot Sarkozys reform att höja pensionsåldern från 60 till 62 år motiverad med allmänintresset. Ska socialismen som egoism nu etableras?

Vilken fundamental princip ligger till grund för socialismen? På 1800-talet besjälades socialistledarna, som oftast kom från mer bemedlade klasser, av etiskt-humanitära ideal. Grovt uttryckt var de moraliska altruister och ansåg att man borde hjälpa de fattiga arbetarna. Dessa företrädare föraktades av Karl Marx som kallade dem "utopiska socialister". Hans egen lära var "vetenskaplig" och innehöll inga explicita moraliska ställningstaganden. Socialismens införande var en deterministisk fråga, som berodde på inneboende svagheter i det kapitalistiska systemet.

Eftersom en stor del av 1900-talet filosofiskt sett dominerades av värdenihilistiska tankegångar kom socialismens moraliska grund att hamna i bakgrunden. Fackliga krav tillsammans med "utvecklingen" konstituerade synen på socialismen. Det vara bara kyrkan som länge framhärdade med att betrakta läran som självisk. På 1960-talet skedde en viss omorientering där socialistiska krav kunde legitimeras med en inte närmare specificerad hänvisning till "social rättvisa" och inkomstutjämning.

Med realsocialismen fall 1990 har principiella motiveringar för socialismen återigen blivit betydelselösa. Vi har sett det i Sverige och nu senast i valrörelsen där Mona Sahlin har haft svårt att formulera ens ett urvattnat socialistiskt alternativ. När de borgerliga lanserar "arbetslinjen" som framtidens politisk-sociala princip är Socialdemokraternas invändningar att den valda tekniska lösningen medför att en handfull enskilda personer "kommer i kläm".

En som inte väjer för att resolut ta ställning emot arbetslinjen kan jag iaktta här i Frankrike. Det är f socialistledaren och presidentkandidaten Ségolène Royal (f 1953) som går emot president Nicolas Sarkozy och hans förslag att höja pensionsåldern från 60 till 62 år. Motiveringen för denna reform är att den är nödvändig för framtiden när alltfler blir äldre. Detta biter dock inte på Ségolène Royal som nu uppmanar studenterna att gå ut på gatorna och förena sig med fackföreningsfolket i demonstrationerna mot pensionsreformen.

Trots att Sarkozy gjort eftergifter genom att medge undantag från höjningen för dem som haft tunga arbeten fortsätter protesterna. Dessa tar sig allvarliga uttryck i ständigt återkommande en- eller tvådagarsstrejker som särskilt lamslår tåg, bussar och flyg. Även om strejkerna inte är totala är de ändå ett orosmoment ända ute i lilla Menton där jag för tillfället vistas. Men Sarkozy deklarerar sturskt att reformen ligger fast.

Ségolène Royal är inte längre socialistledare. Hon blev borröstad i november 2008 med 42 rösters marginal till för mån för Martine Aubry. Henne hör man inte talas om men det är möjligt att hon ställer upp emot Sarkozy i presidentvalet 2012. Royals agerande måste också ses mot denna bakgrund.

Nu förestår en kraftmätning i Frankrike där socialismens moderna princip "mer åt oss" eller som LO uttryckte det "vi står i vägen" ställs mot allmänintresset. Ska pensionsåldern behållas vid 60 års ålder eller inte? Om Ségolène Royal och fackföreningarna segrar mot den impopuläre presidenten Sarkozy kan man kanske se detta som att principen om socialism som egoism har etablerats. Kan det i så fall ge svårigheter för Fredrik Reinfeldt och hans allmänintresse baserat på arbetslinjen? Eller är Mona inte någon Ségolène?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 14 oktober, 2010 22:46, Anonymous Anonym said...

Vems sida står du på?
Moses Hess?
-
Nicolas Sarkozy?
-
Shlomo Sand professor i historia i Israel a erätta om deras ursprung = Khazarer och Berber.
-
Ska vi skratta åt amerikaner?
Americans are NOT stupid - WITH SUBTITLES
Är inte svenskar ungefär lika okunniga?
-
CFR - vad är det?
CFR Media Control - Councile on Foreign Relations
-
BIS - vad är det?
Banking with Hitler
-
911?
Solving 9-11: The Deception that Changed the World
-
7/7 London?

-
Ska vi skratta åt amerikaner?
Americans are NOT stupid - WITH SUBTITLES
Är inte svenskar ungefär lika okunniga?

 
At 15 oktober, 2010 00:49, Blogger Danne Nordling said...

Inlägg i kommentarsfältet bör hålla sig till ämnet och inte bestå av listor med länkar av icke relevant slag. De senare kommer att raderas.

Moses Hess var en av de etiska socialisterna. Enligt egen utsago omvände han både Engels och Marx till någon form av filosofisk socialism. Efter några år ville Marx lansera sin egen variant och lät utesluta Hess ur det kommunistiska partiet som då hade 17 medlemmar (1846). Se vidare min artikel om Hess från 2006:
http://danne-nordling.blogspot.com/2006/01/moses-hess-gjorde-engels-och-marx-till.html

Sarkozy är en socialkonservativ politiker liknande Reinfeldt. Han såg sig klassmässigt som placerad på lägre nivå än omgivningen. Politiskt är han mer orienterad åt fransk dirigism än Reinfeldt. Men han vill sänka ersättningarna till arbetslösa som inte vill arbeta, minska budgetunderskottet och inte sänka skatterna för de rika. Dessutom vill han öka arbetsutbudet genom att höja pensionsåldern till 62 år.
/DNg

 
At 15 oktober, 2010 09:40, Blogger Nils Dacke said...

Det finns inga ideologier, bara olika personligheter som vi föds med. Därmed är alla filosofiska utläggningar akademiskt ordbajs mer eller mindre.

Självklart är socialism kopplat till människors egoism eller rättare sagt avundsjuka och kontroll av de andra i gruppen som är mer framåt. om du inte tror på detta så ge mig ett enda exempel på en framstående socialist/kommunist som lever som han/hon lär. Det finns inte och altruism är INTE kopplat till socialism överhuvudtaget.

 
At 15 oktober, 2010 11:19, Anonymous Anonym said...

Till Nils Dacke

Du slår huvudet på spiken. Socialister är de största egoisterna och drivs av drypande avgrundsdjup avundsjuka.

Se bara på alla dessa organisationer som ingår i det löst sammanvävda vänstervåldsnätverket som tillåts löpa amok ute i samhället!!!

Hade liberala organisationer gjort detsamma så hade vänsterpacket vrålat av ilska och krävt åtgärder från samhällets sida, eller tagit saken i egna händer, vilket händer oftare och oftare.

Nej socialismen måste bekämpas hårt och konsekvent varhelst dess fula tryne sticker upp.

 
At 15 oktober, 2010 17:18, Blogger Danne Nordling said...

Det fantastiska är att socialister sedan 68-vänsterns uppdykande kunnat beskriva sig som altruister och använt ordet 'solidaritet' för att vädja om stöd för sitt egenintresse. Dessutom har de lyckats göra många borgerliga osäkra på sin sak genom att beskriva borgerlig ideologi som girig, orättvis och egoistisk.

De flesta borgerliga har skämts över att vara borgerliga och istället beskrivit sin hållning som "icke-socialistisk". Borde det inte vara dags att lansera en frihetlig ideologi, även om Nils D tycker att sådant är akademiskt strunt? Utan ideologi får vi pragmatiker som Reinfeldt och Sarkozy. Hur kul är det?
/DNg

 
At 15 oktober, 2010 21:44, Blogger Per-Olof said...

"Dessutom har de lyckats göra många borgerliga osäkra på sin sak genom att beskriva borgerlig ideologi som girig, orättvis och egoistisk."

- De som står för en frihetlig ideologi är inte speciellt duktiga på att avslöja socialistiska osanningar. En mästare är dock George Reisman i boken "Capitalism". Exempelvis använder Reisman logiskt resonemang när han bevisar att "kraftig ekonomisk ojämlikhet i en marknadsekonomi med fri konkurrens är bra för alla".

En duktig entreprenör som exempelvis Ingvar Kamprad är visserligen ägare till ett företag som har ett värde på ett antal 100 miljarder kr, men hela jordens befolkning tjänar på att kunna köpa billigare möbler. Kamprads insats har således ett värde för hela jordens befolkning som vida överstiger det värde som Kamrad skulle få om han säljer IKEA.

 
At 15 oktober, 2010 22:35, Anonymous Anonym said...

Du skriver om egoism - så varför inte förstå?
Inside the Global Banking Intelligence Complex, BCCI Operations

De vill få oss att blunda - inte höra - inte tala - inte inse/Känna/Koppla!!!

miljoner av oss har förstått!!!

egoism är bara ett ord!!! ett ljud!!! egoism - vad heter det på KinesisKa??? Fatta att du bara lurar dig själv! Känn dig själv!!! Varför låta andra sKratta åt dig???
Se dig som en fegis som inte vill lära Känna dig själv.

Egoism - vad heter det på KinesisKa??? Svara!!!

 
At 16 oktober, 2010 00:02, Anonymous Anonym said...

Hajja en smula - Sverige vad är det?
http://aangirfan.blogspot.com/2010/10/criminals-in-control-bcci-gangsters-9.html

Du - ditt jag är ju smart!!! Och du har hjärta. Låt oss hjälpa varandra... mot de som vill vårt värsta. Det finns en historia:
911history.pdf att ta del av. De flesta är bara okunniggjorda. De kallar det WW IV:
World War IV: How It Started, What It Means, and Why We Have to Win
Norman Podhoretz September 2004

 
At 21 oktober, 2010 19:38, Anonymous Tom said...

Jag antar att man får se det som berömmelse av ett slag när dårarna anländer i kommentarsfältet. Gratulerar.

 
At 21 november, 2010 16:36, Anonymous Erik said...

Exakt var börjar socialism? Är Sverige ett socialistiskt land? I så fall är väl även USA det; några procent i skattetryck kan väl inte vara skillnaden?

Anledningen till att jag bekänner mig till någon slags klassisk socialdemokrati är den pragmatiska tyngdpunkten, att den sätter nyttan före principen. Jag har en känsla av att de värsta ideologierna alltid är de som sätter för många okränkbara principer i centrum för politiken. Jämför med religiösa stater som per definition byggs kring okränkbar lag. Hur ofta är dessa lyckade?

För liberalismen är friheten mer eller mindre okränkbar. Socialliberalismen är ju svår att ifrågasätta, den står ju ofta i kontrast mot ett religiöst grundat förtryck. Men marknadsliberalismen?
Frihet är för mig inte ett okränkbart värde på så vis att några procent i skattesatsen avskiljer fria samhällen från ofria.
Min fråga: är man marknadsliberal för att friheten är okränkbar, eller är man det för att man tror att man därigenom skapar ett bättre samhälle, mindre klyftor, mindre korruption, mindre ohälsa, mer lycka, längre medellivslängd, etc etc? Eller är alla dessa mätpunkter underställda Friheten med stort F?

 

Skicka en kommentar

<< Home