söndag, november 14, 2010

Därför måste USA:s återhämtning misslyckas

Om inte kreditgivningen till företagen fungerar normalt kan inte ökad efterfrågan och mera export lösa USA:s problem. Fortfarande ligger nettotalet för kreditsvårigheter för mindre företag nära fyra gånger för högt.

Uppgången i USA har mattats av istället för att fortsätta i högre takt. Några finanspolitiska stimulanser är inte att räkna med - särskilt inte som republikanerna fått majoritet i representanthuset. Därför är det penningpolitiken som återstår när det gäller stimulanspolitik. Eftersom styrräntan är praktiskt taget noll procent återstår bara kvantitativa lättnader. Fed-chefen Ben Bernanke tänker skapa 600 miljarder dollar under de närmaste åtta månaderna (bloggartikel 6/11).

Men dessa kvantitativa lättnader (QE2) kommer inte att öka efterfågan tillräckligt mycket. Och i takt med att de tidigare finanspolitiska stimulanserna upphör kommer efterfrågan att mattas av. Detta är den stora svårigheten för de mindre företagen som inte exporterar särskilt mycket. Men även om exportefterfrågan genom en sänkning av dollarkursen indirekt kunde öka efterfrågan återstår ett rent finansiellt problem för de mindre företagen. Kreditgivningen till dessa är fortfarande mycket sämre än normalt.

I Fed:s Monetary Report to the Congress i juli -10 (pdf) finns ett diagram som visar varför den tidigare politiken varit otillräcklig. Diagrammet visas här nedan och beskriver nettoandelen företag som upplevt försämrade kreditmöjligheter minus dem som upplevt förbättrade möjligheter.

Vi ser att någon avgörande förbättring inte skett i kreditåtstramningen gentemot de mindre företagen trots bankstödspaketet TARP och de tidigare kvantitativa lättnaderna 2009. Den lilla förbättring som kan noteras är uppenbarligen helt otillräcklig för att de mindre företagen ska kunna börja investera och anställa. Den höga nivån i kurvan indikerar snarare att många företag har särskilda kreditsvårigheter som rimligtvis bidrar till att de istället minskar sin sysselsättning. Kurvan ligger fyra gånger för högt i juli.

För att USA:s återhämtning ska kunna lyckas måste banksystemet saneras på liknande sätt som gjordes i Sverige i början av 90-talet. Först om bankerna kan fungera normalt kan en ökad efterfrågan få tillräcklig effekt på investeringar och sysselsättning. QE är knappast den lösning som är tillräcklig. Faran är att bankerna enbart försöker stärka sina balansräkningar utan att låna ut tillräckligt med pengar på länge. Detta måste lösas på annat sätt. Det tråkiga är att tiden gått och krisen blivit onödigt djup. Men det värsta verkar vara att det inte pågår någon annan motverkande politik än Bernankes kritiserade QE2.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 14 november, 2010 17:47, Anonymous Lars said...

Som alltid med enkäter så beror resultatet på hur man frågar. Jag tror att småföretagarna inte får bankkrediter därför att de inte söker krediter, och det gör de inte för de vill inte ha krediter! I rådande politiska osäkerhet vill en småföretagare, som ju ofta är personligen ansvarig för företagets fortbestånd, inte ta några risker. Detta illustreras av en mening i rapporten "However, the fraction of businesses that cited credit availability as the most important problem that they faced remained small." Ställer man fel fråga så får man oftast fel svar.
Problemet är: Kommer Obama att kunna fortsätta bygga socialismen i ytterligare två år? På det biter vare sig QE2 eller QE7.

 
At 18 november, 2010 18:38, Blogger Danne Nordling said...

Lars, de mindre företagen i undersökningen är nog inte så små som du antyder. Läget är allvarligt av två skäl: dessa företag ser ingen anledning att expandera och de som verkligen vill får inte låna pengar. Så även om konjunkturen förbättras genom inflytande från exporten (inhemsk efterfrågan dämpas när finansplitiken stramas åt) kommer de mindre företagen inte att kunna bidra till förbättringen genom att de inte får låna från ett fortfarande illa fungerande banksystem.

Även hushållen befinner sig i samma situation enligt en enkät som Mats Nyman på SHB hänvisar till (blkomm 14/11). De varken vill eller får låna pengar från bankerna.
/DNg

 
At 30 juli, 2011 11:14, Anonymous S af Ugglas said...

Vågar man säga något sådant i Sverige?
http://video.foxnews.com/v/1086695471001/debt-pocalypse-now/?playlist_id=158146

 

Skicka en kommentar

<< Home