lördag, december 11, 2010

Cancún blev ändå ett fiasko för miljörörelsen

Hela upplägget från miljösocialisternas sida har nu spruckit. Det blir inga bindande utsläppsbegränsningar som kan påverka ekonomin negativt och förändra den västerländska livsstilen. Strategin från 1980-talets socialistiska perspektiv har misslyckats.

FN:s klimatmöte i Cancún i Mexiko ska nu beskrivas som en framgång. Genom att alla kommit överens om att inte ha några större förväntningar på COP 16 framstår alla överenskommelser om fortsatta förhandlingar som en framgång. Men hela förfarandet luktar lurendrejeri. Förhandlarna vill till varje pris ge sken av att något positivt för klimatpolitiken kommit ut av uppföljaren till FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december 2009 som ju blev en riktig katastrof.

Kyotoprotokollet kan fortfarande förlängas. Utsläppsminskningarna från mötet i Köpenhamn, som frivilligt kom fram 2009, ska nu skrivas in i något slags avtal (Ekot). Men det verkar inte vara bindande. Utifrån något slags internt perspektiv kanske det kan betraktas som en framgång. Men för miljörörelsen måste mötet i Cancún ändå betyda ett fiasko. Det blir helt enkelt ingen förändring av industriländernas livsstil och ekonomi genom de krav klimatpolitiken av 2010 ställer.

Hela den klimatpolitiska strategin tillhör egentligen en förgången tid som präglades av den ideologiska kampen mellan socialism och kapitalism före 1989. Det är mot den bakgrunden man borde granska bildandet av FN:s klimatpanel IPCC år 1988. Det var två FN-organ, det meteorologiska och miljömässiga (WMO och UNEP) som stod bakom bildandet av ett organ som skulle samla in forskning som visade att människan låg bakom den globala uppvärmningen. Ordförandeskapet gavs till svensken Bert Bolin, som gjort sig känd för att företräda en teori om att mänskliga koldioxidutsläpp medförde en förstärkt växthuseffekt.

Ordföranden vid FN:s miljökonferens i Stockholmm 1972, kanadensaren Maurice Strong, var en av de tongivande miljödebattörerna vid denna tid och var en sorts företrädare för socialism. Han har uttalat att det skulle vara effektivt om några av världens ledare kom fram till att det var de industrialiserade ländernas livsstil som utgjorde hotet mot världens långsiktiga överlevnad (bloggart aug -08) och att denna måste förändras i grunden. Han var ordförande vid FN:s klimatmöte i Rio 1992.

Redan vid slutet av 1980-talet hade klimatpolitikerna bestämt sig för att det var människans förbränning av fossila bränslen som var orsaken till klimathotet. Vad dessa socialister då såg framför sig var att industriländerna skulle tvingas införa begränsningar av förbränningen av främst bensin, vilket radikalt skulle förändra livsstilen i den utvecklade delen av världen. Att även förbränningen av kol hade en betydelse för utsläppen var man rimligtvis också medveten om men statistiken på området var otillgänglig och osäker.

Strategin mot industriländernas livsstil kom dock snart att förfelas. Socialismens fall 1990 och Kinas förvandling från ett jordbruksland med liten bensinförbrukning till dagens snabbindustrialiserande kapitaliststat kom att rubba hela utgångspunkten för kravet att bensinförbränningen måste minska. Genom att utsläppskraven av naturvetenskapliga skäl också måste riktas mot kolförbränningen blev de gamla miljösocialisternas offensiv ett hot mot Kinas ekonomiska utveckling. Här fick USA en allierad (som framställs som en motståndare) mot miljösocialismen.

Det skulle vara intressant att veta huruvida de styrande i Kina tillmäter klimathotet någon naturvetenskaplig evidens. De styrande i USA i form av senat och representanthus är uppenbarligen inte övertygade om den vetenskapliga lödigheten i klimathotsföreträdarnas ståndpunkter. Den amerikanska allmänheten består till en avsevärd del av personer som inte ens erkänner att det pågår en uppvärmning. En annan betydande del anser att om det pågår en uppvärmning så är den inte till beaktansvärd del orsakad av människan. Så hur kan några klimataktivister tro att det skulle kunna träffas ett avtal om utsläppsbegränsningar som skulle få den västerländska livsstilen att kollapsa?

I stort sett var Kinas och USA:s ståndpunkter kända redan för ett år sedan. Men klimathotarnas opinionsbildning var så effektiv att opinionen i Sverige uppenbarligen trodde att det skulle kunna träffas ett avtal om koldioxidbegränsningar av sinistert slag redan då. Och om detta misslyckades skulle åtminstone mötet i Cancún bli början till ordentliga restriktioner. Därför är detta möte ett totalt fiasko för klimathotarna.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 12 december, 2010 07:46, Anonymous Anonym said...

Nästa steg är att stoppa all kulturutveckling (eller någon annan utveckling). Det vi har idag eller hade igår är det enda rätta och säkra. Med ryggen mot framtiden.

 
At 12 december, 2010 08:31, Anonymous Thomas said...

Det är inte miljörörelsen som drabbas av utsläppen, Danne. Cancún var inte ett fiasko för miljörörelsen utan för alla som har lite framtidsperspektiv. Sen må du yla om "socialism" hur mycket du vill.

 
At 12 december, 2010 08:42, Anonymous PKo said...

Man kan kanske se IPCC som ett socialistiskt projekt - så fall ha men gjort Reinfeldt till socialist, och det kanske han är på någon nivå strängt taget.

Men det som stör mig är att jag inte tror att detta har med miljö att göra alls. Jag tror att de flesta faktiskt tror att IPCC på någon nivå har rätt, att det finns en växthuseffekt, (undantaget Rep i USA där 50% inte hittar IPCC i bibeln och de övriga ser det som ett verktyg att slå Obama) men att de spelar ett spel om vem som ska ha svartepetter. Till detta kommer att flertalet i världens antingen inte är informerade eller anser sig ha befolkningar har mer närliggande/allvariga problem än växthuseffekten.

 
At 12 december, 2010 09:13, Blogger Lejeune said...

Då kan vi andas ut igen, åtminstone tills nästa möte. Under mellantiden kommer de rödgröna klimatlögnerna att falla platt till marken en efter en, precis som de har gjort sedan sista mötet.

Demokratin är värd att försvara, ingen av oss vill leva i ett grönt kalifat.

Ner med eco-fascismen och den gröna misantropin!

 
At 12 december, 2010 11:03, Blogger ingvar_E said...

Det är väl en rätt bra beskrivning Danne. Det har varit och kommer att fortsätta att vara ett socialistiskt projekt. TOM företrädare för IPCC har uttryckt att det inte handlar om klimat utan om omfördelning av jordens resurser. Och skall man se till resultatet av Cancun så är ju det enda konkreta en fond på 100 miljarder dollar som industriländerna skall fördela till utvecklingsländerna. Det om något är väl socialism

 
At 12 december, 2010 12:08, Anonymous Stud said...

Det finns all anledning att vara skeptisk till de vänstervridna och utvecklingsfientliga inslagen i miljörörelsen. De 100 miljarder dollarna exempelvis, hade säkert gjort mer nytta för miljön globalt om de hade anslagits för att förnya kärnkraften och utveckla fusionsenergi istället för att slösas bort i korrupta länder. Men de som vägrar att se den alltmer omfattande mänskliga miljöpåverkan som sker överallt på jorden stoppar verkligen huvudena i sanden likt enfaldiga strutsar.

Den riktigt allvarliga socialismen i sammanhanget är nämligen den att atmosfären utgör en enda stor allmänning som alla kan använda utan att det kostar något. Hur det problemet ska lösas kan man ha olika åsikter om. Alla som förespråkar marknadsekonomi och tror på marknadsekonomins överlägsenhet även när det gäller långsiktig hållbar utveckling borde emellertid vara för lösningar som innebär ett stort inslag av privat ägande, t ex att den som äger marken även äger motsvarande andelar i atmosfären ovanför.

 
At 12 december, 2010 16:18, Anonymous Anonym said...

Hur ser realpolitiken ut?
TAPI Pipeline - The Reason U.S. Troops are Fighting in Af-Pak until 2014
Indian energy minister Murli Deora, Pakistani President Asif Ali Zardari, Turkmen President Kurbanguly Berdymukhamedov and Afghan President Hamid Karzai signed TAPI agreement in Ashgabat, Turkmenistan, 11 December 2010

 
At 12 december, 2010 16:55, Anonymous Magnus A said...

Vill minnas att global GDP är cirka 15000 USA (rätta mig i vanlig ordning om jag har fel).

En undran blir då denna: 100 mrd per år innebär andelen cirka 100/15000 av länders budgetar, dvs 0.6-0.7 procent.

Om detta läggs på de rikaste länderna torde kostnaden för dessa bli 1.5-2 procent av BNP per år. Det är väl i alla fall 1 procent mer än deras nuvarande bistånd?

Det man beslutat är kanske inte ännu bindande och landar i något helt annat?

 
At 12 december, 2010 17:03, Anonymous Magnus A said...

Rättelse: USA --> USD

 
At 12 december, 2010 17:12, Anonymous Magnus A said...

Fann nog svaret till mig själv, i New Scientist:

"developed nations will supply $30 billion by 2012 and mobilise $100 billion per year by 2020".

I så fall rör det sig om kanske 0.6 procent av rika länders BNP åren 2012 till 2020.

Öka biståndsbudgetar med tiondels procent och det läskiga från 2020 om det inte stoppas...

 
At 12 december, 2010 21:25, Anonymous Anonym said...

Slabadang


Det är inte socialismen som är den gemensamma faktorn.

Det är den världspolitiska eliten som är den samlande faktorn bakom klimathotet.De har övetygat sig själva att deras makt krävs i önnu större omfattning och att meborgarnas måste minskas.Det är det gemensamm intreesset som fått alla medlemmar i Club of Rome att gå man ur huse.

Det följer den logik som styr all maktkoncentration.Den som sitter överst tycker alltid att det är bäst om de kan få bestämma i envälde.Vi ser utvecklingen överallt hur makten flyttas uppåt och alltid på bekostnad av medborgares kontroll makt och inflytande.Från kommunerna upp till Länstyrelser vidare upp till regeringskansli vidare ut i EU och slutligen in i FN demokratins slugiltiga svarta hål.Där våra ledare kan beställa de råd de sedan hänvisar medborgarna till att de sedan måste lyda.Genom att tillsätta de "experter" de på förhand vet vad de kommer att föreslå eller komma fram till.

Så här omfattande är det demokratiska bedrägeriet uppbyggt idag.All planläggning sker bakom våra ryggar.Inte fan har våra svenska politiker berättat att de är de främsta förrädarna och förskingrare av vår medborgerliga makt genom att ded systematiskt agerat för att sälja bort den till en världsregering utan att fråga eller diskutera med oss först.

Etablissemanget vet alltid vad som är bäst för etablissemanget.De har just avslutat sin interna monolog om våra grundlagar ty våra medborgerliga rättigheter är inget med oss medborgare att diskutera.
Den debatten förd på medborgarnas villkor är icke existerande.
Det är de gemensamma intresset av den ledande parti och politruk klassen som gör upp reglerna för det egna spelet.

Det är inte speciellt överraskande att de har så lätt att komma överrens om sina egna förmåner.
Fuck them!

 
At 13 december, 2010 01:38, Blogger Danne Nordling said...

Fiaskot i Cancún borde ha långtgående men ännu svåröverskådliga konsekvenser på en rad områden.

En fråga som FN betraktar som naturvetenskaplig och av högsta vikt har underkänts på utomvetenskapliga grunder av världens två ledande stormakter. Vad får det för konsekvenser för vetenskapssamhället?

En något snällare tolkning skulle kunna vara att alla insatta visste att det inte handlade om klimatet, som ingvar_E skriver. Det var ett socialistiskt försök redan från början som nu har tillbakavisats. Men ingen säger detta öppet för att spelets deltagare ska kunna behålla ansiktet.

Kosmetikan kostar 100 mdr USD per år från 2020. Magnus A, räknat på dagens GDP, som är drygt 60 bnr USD, blir det knappt 0,2 procent per år. Och ännu mindre om BNP hinner öka men 100 ligger fast till 2020.

Nicholas Stern beräknade 2006 kostnaden för en halvering av utsläppen till 2050 till 1 procent av GDP. Andra ekonomer tror 2 procent. Givet detta och att kostnaden enbart ska bäras av den tredjedelen rikaste i världen blir det 6 procent per år. Då kan vi nog tala om socialism.

Var John McCain socialist, PKo? Han ville minska med 50 procent till 2050. Barack Obama ville minska med 80 procent och det vill väl Reinfeldt också?

En realistisk kostnadsbedömning och fördelning hade varit det första som borde ha varit klargjort innan man började förhandla om hur stora utsläppsminskningar som man skulle komma överens om.

Har förhandlingarna ens varit upplagda för någon teoretisk möjlighet till framgång? Det kanske är som "Slabadang" skriver fråga om ett spel som den världspolitiska eliten spelar för att manifestera sin betydelsefullhet? Alla som deltar i detta spel är kanske inte ens medvetna om vad det går ut på utan tror att det är fråga om att införa tvingande regleringar eller rentav förbättra miljön. Varför ska vi tro på officiella utsagor?
/DNg

 
At 13 december, 2010 17:31, Anonymous Anonym said...

Slabadang!

Danne visst är det desillisionerande att betrakta spektaklet.Kul att konstatera är också att ingen räknat hur mycket som alla utsläppsminskningar skulle ge eller efter vilket scnario de räknar. "Tvågradersmålet" va fan e de för nåt? Jag önskar dig lycka till att hitta en definition eller redovisning.

Det här handlar om allt annat än något klimat och sorgligt är att inse hur katastrofalt patetisk hela strategin är.Om de istället bestämt sig för att satsa på billig el i första hand så hade de kunnat konkurrera ut en stor del av olje konsumtionen och beroendet och fått klimateffekter på köpet.

Kul att du är engagerad och vi blir allt fler som är innerligt förbannade på världens största bedrägeri någonsin.

 
At 13 december, 2010 18:39, Blogger magnus said...

Tack för klargöranden Danne (och ber om ursäkt för stavfel att jag glömde miljard mm).


Om 2012-2020 blir 0.05 procent av världens BNP, upp till 0.1 av rika länders BNP... Sedan max 0.2-0.3 procent av betalande länders BNP? Det innebär väl iofs minst det dubbla i form av andel av statsbudgetar, som är max halva BNP. Men om det läggs som bistånd gör det nog ofta ingen skillnad.

(Men ett minisocialismsekretariat är det väl ändå? Nano...? ;) )

-
Slabadang. Alla utsläppsmål skippades i alla fall. Där hade nog många tyckt att man ändå borde ha beslutat något, och ansåg det på goda grunder (om samlad media är "god grund", vilket man ju kan tro, men...). Ser nu på Judith Currys blogg att hon, Jeff Id och andra diskuterar ev. lägre klimatkänslighet än +1 C före feedback. (Feedback det som förstärker eller dämpar.)

 
At 14 december, 2010 00:14, Anonymous Robert Tadjer said...

Mycket bra skrivet. Det beror också på att stora länder som USA och Kina inte är vana att ge bort en del av sin suveränitet. Problemet är just att det är för lite fokus på naturvetenskaplig evidens. Det finns definitivt en ideologiskt agenda från många gräsrötter vilket jag erfarit och beskrivit: http://stockholmsfnforening.wordpress.com/2010/12/13/a-critical-analysis-of-the-climate-debate/

 

Skicka en kommentar

<< Home