lördag, december 04, 2010

Har Morgan Johansson förfalskat valanaly(s)en?

Socialdemokraternas valanalys vilseför läsarna när det gäller effekterna på rösterna av partiets vänstersväng. Hur kan Ulf Bjereld ställa sig bakom en så falsk analys?

Kriskommissionens ordförande Morgan Johansson hör till vänsterfalangen inom Socialdemokraterna. Därför måste man vara uppmärksam på hur kommissionens valanlys behandlar frågan om socialdemokratins vänsterorientering och dess roll i valförlusten. Detta görs i avsnitt 6 i rapporten som överlämnades till partistyrelsen igår 3/12 (pdf). Jag behandlade några punkter i rapporten i den förra bloggposten (Vad ska sossarna göra med sin valanalys?). Mitt intryck var att analysen var relativt ointressant.

Men just höger/vänsterfrågans behandling är mycket intressant främst utifrån vad som inte står i rapporten. Analysen är mycket kort och tar enbart upp att fler väljare betecknar sig ideologiskt som "höger" än som "vänster" i valen 2006 och 2010 jämfört med 2002.. Utan någon kommentar avslutas avsnitt 6 med nedanstående diagram över hur de socialdemokratiska väljarna klassificerar sig själva i de tre valen:


Jag har testat hur folk tenderar att uppfatta detta diagram. Det visar att Socialdemokraterna trots valnederlaget i alla fall fick framgångar bland dem som betecknar sig som "vänster" är slutsatsen. Utan att skriva en rad om detta lyckas alltså valanalysen sannolikt förmedla budskapet att partiets vänstersväng ändå var lyckosam mitt i allt annat elände.

Men denna bild är inte sann. Det är samma antal personer med vänsterinriktning bakom båda staplarna 2006 och 2010. För att kunna räkna ut detta måste man veta hur stor väljarandelen var i de båda valen: 35,0 procent respektive 30,7 procent. Och då framkommer att S bara kunde behålla de tidigare vänsterpersonerna (till skillnad från i valet 2006 där man tappade både till höger och vänster).

Eftersom Socialdemokraterna tappade 4,3 procentenheter i valet 2010 måste alla dessa personer ha betecknat sig som "mitten" eller "höger". Vänstersvängen innebar alltså att man stötte bort just de grupper som var nödvändiga för att kunna vinna valet. Slutsatsen som valanalysen skulle ha kommit fram till borde vara att vänstersvängen hade en allmänt negativ effekt på väljarstödet.

Istället har Morgan Johansson, Odd Guteland (sekr) och övriga ledamöter där Ulf Bjereld är en känd expert låtit publicera en rapport som vilseleder läsarna i vänster/högerfrågan. Genom att publicera diagram 7 utan några kommentarer har man visserligen undvikit att skriva direkta lögner. Men diagrammet, så som det rimligen uppfattas av de allra flesta, utgör ändå en förfalskning av resultatet av "vänstersvängen".

Forts: Vänstersocialdemokrater gillade Sahlin men inte Göran Persson, dec-10

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 05 december, 2010 13:53, Anonymous Anonym said...

Men diagrammet, så som det rimligen uppfattas av de allra flesta, utgör ändå en förfalskning av resultatet av "vänstersvängen".

Ok!
men det är så mycket större - hela vår syn på verkligheten är förfalskad - styrd - så läs:
Modern art was CIA 'weapon'

Revealed: how the spy agency used unwitting artists such as Pollock and de Kooning in a cultural Cold War

 

Skicka en kommentar

<< Home