tisdag, augusti 30, 2011

Hyggliga utsikter de närmaste åren

Dagens prognos från banken SEB är inte lika pessimistisk som finansdepartementets i förra veckan. Arbetslösheten ska sjunka från 7,4 procent till 7,1 - inte öka till 7,8. Även USA förutses klara sig hyggligt trots fortsatta problem med att få igång krediterna.

Här ska visas några av diagrammen från SEB:s mycket innehållsrika konjunkturprognos som kom idag (pdf). Risken för recession i OECD-området bedöms till 30 procent. Chansen till fortsatt och kraftigare uppgång är 15 procent. Och chansen till åtminstone fortsatt hygglig uppgång är 55 procent, se nedanstående diagram:


Risken för högre inflation bedömer SEB:s ekonomer som låg både i USA och Europa:

Ländernas budgetunderskott och skuldsättning är en komplicerande faktor som försvårar en återhämtning:

USA:s valuta är fortfarande svag och SEB menar att det kan bero på att utländska placerare blivit mindre intresserade att placera i amerikanska statspapper som ingår i finansieringen av ett hopplöst budgetunderskott. Men så länge mer än hela bytesbalansunderskottet spontant finansieras av utländska placerare borde någon växelkurseffekt inte inträffa. Kan vi vänta en förstärkning? Det betyder att kurvan i diagrammet sjunker:

Sparkvoten i USA stiger och hushållens skuldbelastning minskar. Det leder till att konsumtionen mattas (2,0 % i år blir 1,4 % 2012) och bidrar till att arbetslösheten ökar (från 9,1 till 9,4 %):

USA

En indikation på vad som gått snett i USA är den s k penningmängdsmultiplikatorn som handlar om hur ökad penningmängd i banksystemet förvandlas till större utlåning. En del kritiker menar att det är multiplikatorn som driver volatiliteten för andra variabler alltför ofta i överdrivet expansiv riktning. Men systemet bygger för närvarande på att denna mekanism ska verka. Nu när inte så är fallet får vi en mycket haltande expansion med hög arbetslöshet och extra svaga statsfinanser:

USA:s svaga statsfinanser beror på ett strukturellt underskott från tidigare år samt på finanskrisens framförallt ökade utgifter. President George W Bushs krigsmotiverade utgifter följdes alltför sent av en intäktsökning. Före krisen var underskottet fortfarande ca 1,5 procent av BNP. Krisen ledde sedan till kraftigt ökade utgifter och en viss minskning av intäkterna med ett underskott 2010 på 10,6 procent som följd:


SEB försöker belysa de långsiktiga prognoserna för de federala utgifterna i USA. Man efterlyser en analys av de rättighetsstyrda (automatiska) utgifterna. Men någon närmare analys av kurvorna i nedanstående diagram gör man inte:

Slutsatsen blir: "Den osäkra ekonomisk-politiska spelplanen dämpar konsumtions-, investerings- och anställningsplaner och är ett viktigt skäl till vår dämpade konjunktursyn."

Prognosen för Sverige är dock inte lika pessimistisk som den Anders Borg redovisade i fredags. Arbetslösheten förutses minska från 7,4 procent i år till 7,1 (Borg: 7,5 % ökar till 7,8 %). BNP förutses öka med 4,3 procent i år och 1,8 procent 2012. Borgs prognos var 4,2 resp 1,6 procent. Och för USA ökar BNP enligt SEB 1,5 resp 1,8 procent. Det är inga lysande siffror men ändå hyggligt, i synnerhet när man jämför med det känslomässiga intrycket i media som snuddar vid recession och stigande arbetslöshet.

Tre prognoser jämförda 31/8
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se


Etiketter:

1 Comments:

At 30 augusti, 2011 23:01, Anonymous Anonym said...

Vad hjälper det med dessa tabeller?
Du vet ju bättre! Det handlar om att "ekonomi" är "propaganda"!

Danne Nordling:
"Dagens prognos från banken SEB är inte lika pessimistisk som finansdepartementets i förra veckan. Arbetslösheten ska sjunka från 7,4 procent till 7,1 - inte öka till 7,8. Även USA förutses klara sig hyggligt trots fortsatta problem med att få igång krediterna."

Du vet ju bättre! Det handlar om att "ekonomi" är "propaganda"!
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
Edward Louis Bernays (November 22, 1891 – March 9, 1995), was an American pioneer in the field of public relations and propaganda

In Propaganda (1928), Bernays argued that the manipulation of public opinion was a necessary part of democracy:
The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull the wires which control the public mind.

Thttp://video.google.com/videoplay?docid=-8153555086218873684#
The War Party is a BBC 'Panorama' documentary, first broadcast on Sunday 18th May 2003. The programme investigates the 'neo-conservatives' who have hijacked the White House - and America.

Det handlar om att "ekonomi" är "propaganda"! Så berätta vad du förstått!

Moses Hess gjorde Engels och Marx till kommunister
http://danne-nordling.blogspot.com/2006/01/moses-hess-gjorde-engels-och-marx-till.html

 

Skicka en kommentar

<< Home