torsdag, september 15, 2011

Dementin bekräftar konkursen för Grekland?

I går kväll hade Sarkozy, Merkel och Papandreou en telefonkonferens som utmynnade i att Grekland inte ska gå i konkurs utan istället få sina pengar. Det lät kraftfullt men backas dementin upp av fakta?

Faran med dåligt underbyggda uttalanden är att de kan tolkas i motsatt riktning. Det kanske blir lugnt några dagar men sedan bryter stormen lös. Meningen med uttalandet är att få respit för att i hemlighet sy ihop en uppgörelse om skuldavskrivning kombinerad med stödåtgärder till de europeiska bankerna. Helst skulle man ha velat vänta till efter årsskiftet eftersom den nya permanenta stödmekanismen ESM då kan gå in med nya pengar. Men det tåget har nog gått.

Att det finns tankar på en radikalare lösning indikeras av ett uttalande från Tysklands ekonomiminister Philipp Rösler som i en intervju förklarade att en statsbankrutt för Grekland inte får vara "tabu". Rykten går om hemliga planer för att rädda de tyska bankerna är i svang. Och Angela Merkel har menat att man inte får använda alltför drastiska ord. Hon vill se en ordnad nedskrivning av Greklands skulder.

Så länge man inte kan visa upp hur man ska lösa problemet med Finland, som vill ha särskilda garantier för att delta i finansieringen av räddningen av Grekland, kan vi inte tro att det blir några pengar. Om inget annat görs är de slut i mitten av oktober. Men dessförinnan bryter paniken sannolikt ut. Vi kan rimligtvis vänta oss en massiv bankrusning i Grekland dessförinnan som närmast kommer att förpassa grekerna tillbaka till antiken.

DN 14/9 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 15 september, 2011 15:32, Blogger Nils Lindholm said...

Alla 'rätta' bankerna har väl ännu inte hunnit bli utlösta av IMF:s o EU:s pengar.
Det är ju 'rusning i dörren' för att slippa sitta med 'svarte petter'.
Så det han kanske säger är:
'icke prioriterade' 'sitt still i båten'.
Finnarna o Sverige vet ju att slantarna som 'investeras' i Grekland, är mer eller mindre förlorade.

 
At 15 september, 2011 23:09, Anonymous Anonym said...

Dng:
"Vi kan rimligtvis vänta oss en massiv bankrusning i Grekland dessförinnan som närmast kommer att förpassa grekerna tillbaka till antiken."

Vad är antiken för Dng? PLATONS GROTTA?

Ellen Brown explains one HUGE motive for 9/11 _ on The Kevin Barrett Show
This show was broadcast September 15, 2011.
http://noliesradio.org/archives/36941
Guest: Journalist and author Ellen Brown, author of the currency-reform classic Web of Debt. In her brand-new article War: The Fiscal Stimulus of Last Resort, Ellen Brown explains one of the key motives behind 9/11, which tripled the military budget:

Det handlar om att skuldsätta stater - krig får stater att skuldsätta sig - svårare än så är det inte.
Våra media tiger om det - håller befolkningarna okunniga!!!

Ekonomi är politik.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
Ordet "politik" kommer av det grekiska ordet πόλις (pólis), "stadsstat". Varianten "Politikos" betyder ordagrant översatt "det som rör staten". Ordet latiniserades till "politicus" och lånades in av såväl franska ("politique") och engelska ("politics"). Det har funnits i svenskan sedan åtminstone 1600-talet.

Med Sokrates och Platon mognade filosofin till ett större system. Sokrates skrev aldrig något - det vi har av honom är det som nedtecknats av Platon. Teorin om idévärlden och exempelvis Platons grottliknelse är viktiga bidrag från Platon. Genom sina texter gav Platon bidrag till nästan alla filosofins områden till exempel kunskapsteori, politisk filosofi, etik och metafysik.

Aristoteles ansåg att människor av naturen är politiska varelser. Det betydde att människor också är sociala varelser och att varje förståelse av mänskligt beteende och behov måste inkludera sociala överväganden. Han analyserade också värdet av olika politiska system, beskrev deras för- och nackdelar och klassificerade dem som monarki, oligarki, tyranni, demokrati och republik. Demokrati infördes så småningom i bl.a. Aten, även om den var kraftigt begränsad och uteslöt såväl kvinnor som slavar.

http://www.webofdebt.com/
Read the Introduction for an eye-opening look at what's really going on with your money!
Or listen to it here...

Vad säger Handelshögskoleekonomerna om detta?
De tiger! De har inga svar.

Det går att läsa:
TERRORISM AND THE ILLUMINATI -- A THREE THOUSAND YEAR HISTORY by David Livingston
Och lyssna till:
en intervju med David Livingstone

 
At 16 september, 2011 08:31, Anonymous Anonym said...

Det är demokratin som har varit och är Greklands problem!
Politiker har köpt röster med lånade EU pengar.
Nu behöver de hjälp med att skrämma fram krisstämning i landet-därav konkurshoten. Annars får de inre oroligheter i osedd omfattning.
Det vi ser nu är ett Grekiskt drama i flera akter-inte säkert en Tragedi!

 
At 16 september, 2011 12:29, Blogger Danne Nordling said...

Greklands situation kan inte riktigt beskrivas med de myter som är vanliga i dagens debatt. Redan före EMU-inträdet lånade man friskt. Därefter skedde en viss skärpning inför inträdet och den nivån på 4-6 procent av BNP höll man tills finanskrisen började. Budgetunderskottet 2009 blev 15 procent.

Den privata upplåningen utomlands ser dock ut att ha ökat ordentligt efter EMU-inträdet - 2001-2005 motsvarade den 11,5 procent av BNP mot 4,9 åren 96-00. Kan det ha berott på att införandet av euron också innebar en för hög kurs för att Greklands konkurrenskraft skulle hållas uppe?

Vi skulle behöva veta hur man beskriver alternativet till åtstramningar och stöd för grekerna själva. Men den beskrivning som hittills getts i vår egen debatt tar förvånansvärt lätt på vad en konkurs skulle innebära.

För det första skulle konsekvenserna bli allvarliga för Europa i övrigt. Varför finns det inga stresstester som innefattar en skuldnedskrivning på 50 procent av Grekiska statspapper?

För det andra skulle det ta flera år innan grekerna kunde låna utomlands igen. Ett land som har ett underskott på 10 procent i statsfinanserna och nästan lika mycket i utrikeshandeln är beroende av lån ännu en tid.

Hur skulle de grekiska bankerna kunna överleva? Även om stödprogram deklareras litar man inte på dessa vilket medför bankrusningar som krossar bankerna.

Utan normal kreditgivning är det många företag som måste dra ner och avskeda. Kommer turisterna att kunna använda kreditkort? Kommer ens lönebetalningarna för dem som har anställning att fungera? Ett modernt samhälle måste ha ett fungerande banksystem. Det kan bli en tragedi.

Det demokratiska felet sitter kanske istället hos Europas övriga länder som har väljare som vill sätta stopp för "stödet" till Grekland. Eftersom media konsekvent beskriver räddningsinsatserna som ett betungande stöd som bekostas av "skattebetalarna" för att de lata grekerna ska kunna fortsätta att leva i godan ro, kommer väljaropinionen att anse att det är "rätt åt grekerna om de åker på en konkurs". Det är hämnd det är fråga om.

Det är lätt att gripas av en känsla av "helig rättfärdighet" och vilja straffa grekerna när de faktiskt har fuskat med sin nationalbokföring och dolt en del svårigheter. Men ska verkligen moralism få styra den ekonomiska politiken?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home