måndag, oktober 17, 2011

Grekland men inte Irland borde lämna euron

Grekland ligger dåligt till i fyra viktiga indikatorer som tyder på euro-exit. Irland bara i en. Därför har professor Varoufakis fel när han tror att det skulle bli bankpanik på Irland om Grekland lämnar euron.

I Godmorgon världen igår 16/10 sändes ett inslag med den grekiske professorn i nationalekonomi i Aten, Yanis Varoufakis, som uttalade sig om hur ett grekiskt utträde ur euro-zonen skulle skapa kaos i hela EU. Inom eh halvtimme skulle alla eurosedlar i de irländska bankomaterna ta slut. De italienska räntorna skulle gå i taket och efter ett dygn skulle Angela Merkel annonsera att Tyskland lämnar euron.


Lyssna: Grekland, euron och undergången

De svaga euroländerna skulle tvingas införa valutarestriktioner och vi skulle få se slutet på de senaste decenniernas europasamarbete. Den kontroversielle Varoufakis, som PASOK inte längre vill kännas vid, målar upp ett mardrömsscenario. Men har han tagit reda på om det finns stora likheter mellan Grekland och t ex Irland?

Varoufakis måste ha som hypotes att invånarna i Irland och Italien vid ett grekiskt utträde faktiskt tror att också deras länder ska lämna euron. Det är naturligtvis möjligt att det är så och då borde man ha opinionsundersökningar som stöd. I annat fall vilar en sådan hypotes på en bedömning av ekonomiska indikatorer som skulle visa likheter med läget i Grekland. Låt oss titta på några som redovisas av EU-kommissionen (pdf).

Greklands statsskuld motsvarade 2010 hela 143 procent av BNP och förutsågs i juni ha ökat till 166 procent av BNP 2012. Irlands statsskuld var 96 procent 2010 och blir 118 procent 2012. Italiens var 119 procent och blir 120 procent 2012. Av Irlands skuld utgör 20 procentenheter eller 32 mdr € av det famösa bankstödet som rimligtvis inte kan ses på samma sätt som vanlig upplåning (bart aug-11).

Statsbudgetens underskott i Grekland motsvarar 10,5 procent av BNP 2011 enligt juniprognosen. Irlands underskott är 9,5 och Italiens 4,0 procent.

Bytesbalansens saldo var -11,8 procent av BNP i Grekland 2010 och förutses bli -6,1 år 2012. För Irland noterades ett överskott med 0,2 procent 2010 som växer till 1,8 år 2012. Italien hade ett underskott på 4,2 procent som förbättras något till -3,3 procent 2012.

Den relativa lönekostnadsökningen i euro 2002-2011 blir i Grekland 8,1 procent, i Irland 0,3 procent och i Italien 7,9 procent (räknat i jämförelse med samtliga industriländer=0). För euro-zonen var snittet minus 5,3 procent (Tyskland drar ner).

Grekland ligger illa till i samtliga fyra indikatorer. Varför skulle nu irländarna gripas av panik om Grekland lämnar euron? Statsskulden är avsevärt lägre i Irland och lägre än Italiens om bankstödet räknas bort. Men budgetunderskottet är inte så mycket lägre i Irland. Däremot har Italien ett bättre läge.

Bytesbalansen i Irland är däremot mycket bättre än i Grekland och en liten bit bättre än för euro-zonen. Även Italien har en väsentligt bättre situation än Grekland men inte så bra som Irland. Konkurrenskraften för Irland är mycket bättre än både för Grekland och Italien.

Om Grekland kan förbättra sin konkurrenskraft genom att lämna euron är det svårt att se att Irland behöver göra samma sak. Det är värre för Italien som enligt indikatorn i tabell 31 är lika försämrad som Greklands. Detta har dock inte lett till lika stora bytebalans- och budgetunderskott som i Grekland.

Professor Varoufakis har fel eller också vet han något som vi inte vet. Eftersom han inte pekar på något väsentligt kan man misstänka att han bara går efter någon sorts magkänsla. Det borde en nationalekonom inte göra.

[SvD om Varoufakis 17/10]
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 18 oktober, 2011 09:45, Anonymous Anonym said...

Greklands offentliganställda strejkar när sparpaketen skall fastslås i parlamentet.
Sparpaket som är otillräckliga för att uppnå balans.
Ett utlåtande därifrån som påpekar att Grekerna är stolta över sin historia och inte vill bli styrda av IMF eller EU ger mig skäl att misstro Grekernas framtid inom EU.
Viljan eller insikten saknas!

 
At 18 oktober, 2011 14:41, Blogger Danne Nordling said...

Det verkar som om grekerna tror att övriga euro-länder till varje pris vill ha kvar Grekland inom euro-zonen. Därför hade det varit intressantare att få höra en grekisk nationalekonomiprofessor förklara att ett utträde är bäst för Grekland och för euro-zonens övriga länder.

Om ett utträde uppfattas som uteslutet är det rationellt att strejka och bråka så att det krävs så litet som möjligt i gengäld för det stöd som a priori är nödvändigt.
/DNg

 
At 18 oktober, 2011 18:55, Anonymous Lars said...

Jag är inte ekonom, så jag förstår inte varför Grekland frivilligt skulle lämna euron - den är deras enda redskap att pressa pengar ur de andra i zonen. Om något land skulle frivilligt lämna euron så vore det väl snarare Finland, som har en sund ekonomi och allt att förlora på att stanna i euroträsket!

 
At 20 oktober, 2011 02:14, Blogger Nils Lindholm said...

Hur kom Grekland in i EU ?
Grekland måste ha helt fantastiska 'skönmålare' o EU måste ha helt 'fantastiska' idioter anställda som politiker o rådgivare.

Om inte Grekland haft bunden EU-valuta så hade 'marknaden' devalverat dom redan innan EU-inträdet.
Nu måste alla som betalar skatt inom EU slanta upp för att bokföringen ska funka.
Vem har fixat att EU ska ställa upp?
Gudarna vet om det är mitt fel.
Men det blir 'Jag' som får betala.

 

Skicka en kommentar

<< Home