lördag, december 17, 2011

Reinfeldt pressades av det ökande utanförskapet

I en invecklad diskussion i radion om utanförskapets ökning kunde Fredrik Reinfeldt inte klargöra om det var fråga om statistiska konstigheter eller kortsiktig konjunkturpåverkan. Lyssnarna fick intrycket att det kanske är fråga om ett misslyckande.

I Ekots lördagsintervju idag 17/12-11 intervjuades statsminister Fredrik Reinfeldt av Mari Forssblad. Det första ämnet var huruvida Sverige ska gå med i europakten. Reinfeldt är vankelmodig: Om man är med i de 17:s samarbete, måste man då ha exakt samma regler som dessa? Blir det stora förändringar för Sverige? Kan vi anta reglerna för att sätta dem i kraft när vi går med i euron? Men det kan vara viktigt att vara med eftersom de 17 får allt större betydelse. Om Sverige måste implementera reglerna omedelbart blir det svårigheter i riksdagen.

Reinfeldt vill göra åtskillnad mellan euroländer och andra länder som ändå vill vara med. Vi vill värna vårt inflytande. Då kommer konkurrenskraften att öka etc. Vi är fortfarande emot eurobonds och gemensam hantering av statsskulderna. Vi behöver en stark finansiell brandvägg. Den behöver förstärkas pga Italien och Spanien. Räntorna måste hållas nere. Sverige kan tänkas låna ut pengar till IMF och Stefan Ingves har nämnt 100 mdr SEK. Med mycket muskler behöver man kanske inte använda pengarna. Det blir fler toppmöten. Det behövs reformer i krisländerna och brandväggen kanske borde göras ännu starkare (200 mdr € har nämnts). Något belopp för Sverige ville Reinfeldt inte precisera.

Ann-Mari Pålssons bok "Knapptryckarkompaniet" blev nästa fråga. Reinfeldt nämnde förnyelse och arbetsgrupper. Om jag gör en kompromiss måste jag leverera denna även om det inte enbart är moderat politik. Ibland måste jag vara tuff för att försvara kompromisser. När propositionen är skriven kan det bli regeringskris om enskilda ledamöter tycker att de kan göra vad de vill.

Moderaterna har 33,4 procent i SCB:s mätning. Vid valet 2002 var de tre andra partierna dubbelt så stora som moderaterna. Nu är det ännu mer än tvärtom. Moderaterna måste ha gjort något? Något klart svar på den frågan gav Reinfeldt inte. Men han ville ha fyra välmående allianspartier. Arbetslinjen och ordning på statsfinanserna gör att vänsterväljare kan rösta på det nya arbetarpartiet menade Reinfeldt.

Kristdemokraterna diskuterades. Om de inte kan klara sig själva? Reinfeldt trodde att valresultatet kan bli annat än opinionsundersökningarna. Ingen hjälp antyddes. Inte heller ett övertagande av KD-rösterna. Kunde inte Forssblad ha frågat rent ut om huruvida det bästa ändå vore att KD läggs ned på riksplanet till nästa val?

Arbetslösheten diskuterades. Kommer inte de marginaliserade grupperna att slås ut? Arbetsmarknadspolitiken ska inriktas på grupperna längst ifrån, blev svaret. Resultatet av ökade drivkrafter blev tvärtom, hävdade intervjuaren: 100 000 har blivit 175 000. Reinfeldt kontrade med att ohälsotalet sjunkit. Diskussionen blev invecklad. Behövs det inte en särskild arbetsmarknad för de fd långtidssjukskrivna mm? Detta tog sig Reinfeldt runt. Vi är på väg i en gynnsam riktning hävdade han.

-Du har ifrågasatt bankernas vinstkrav på 15 procent i DI i början av november? Reinfeldt menade att det var föranlett av att räntorna sjunkit. Carema Care får mer än 30 procent? Det leder till att man säger upp avtal sade Reinfeldt och avslutade med att man också måste ställa högre kvalitetskrav. Frågan om avkastningskraven kom upp alldeles för sent i programmet för att lyssnarna skulle kunna få någon rätsida på problematiken. Det borde dock gå att klargöra huruvida Reinfeldt har någon underliggande beräkning bakom kritiken mot 15 procent eller om han bara tycker rent känslomässigt att siffran är hög.

Huvudintrycket blev att det är många röriga frågor som är aktuella idag. Någon klarhet gavs egentligen inte. Vilka är argumenten för att gå med i europakten omedelbart? De fördelar som finns att vinna (om några) måste väl uppvägas av att Sverige nu måste införa ny lagstiftning som i första hand är till för olydiga euroländer? Vilket är motivet för Sverige att satsa pengar på lån till IMF? Det är väl att Sverige vill undvika kollaps för Spanien och Italien vilket skulle påverka oss negativt. Och då kunde väl Sverige uppträda som föregångsland och utlova sensationellt starkt stöd?

Den eventuella framgången för arbetslinjen borde väl diskuteras åtskilt från de aktuella effekterna av den nya konjunkturavmattningen. Var det det som siffrorna 100' och 175' syftade till. Men lyssnarna kunde inte hänga med i vad det var för grupper som ingick. Programledaren verkade ta ökningen som ett säkert tecken på misslyckande. Hur Reinfeldts försvar egentligen såg ut framgick inte tydligt. Det kanske beror på att Reinfeldt inte kan försvara politiken. Den håller på att misslyckas. Eller är det fråga om statistiska konstigheter?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 17 december, 2011 21:40, Anonymous Anonym said...

När statsministern behåller lugnet får man skärpa sig och lyssna mellan raderna.

När det gäller europakten; Björklund är en idiot.

När det gäller kd; nåt måste dom göra själva.

Arbetslösheten; att det absoluta talet stiger är inget konstigt. Dessa människor hålls i beredskapsläge, nu skall det fram lämpliga (låglöne)jobb.

Avkastningskrav; här glimtade humöret till. Caremas vinstmarginal visar ineffektiviteten i offentlig verksamhet.Vi i Sverige hade klarat oss med Göran Persson. London, Paris och Berlin behöver Reinfeldt

 
At 18 december, 2011 09:19, Anonymous PKo said...

Ovanstående kommentar:
"Avkastningskrav; här glimtade humöret till. Caremas vinstmarginal visar ineffektiviteten i offentlig verksamhet." Lägg därtill att deras avtal tydligen visar upphandlingsinkompetensen i den kommunala (kanske den offentliga sektorn som helhet - tänker på banverket). Känns lite otillräckligt att välja på Reinfelt eller Juholt, när man egentligen vill se en professionalisering av det sätt på vilket den offentliga sektorn sköts!

 
At 18 december, 2011 13:18, Anonymous Anonym said...

Inget om personen Reinfeldt?
Inga skandaler?
Inga pengar hit och dit?

Bara politik!
Den där Reinfeldt är för tråkig sägs det. Vilket visar hur bra han är!
Politik skall drivas av politiker!

Carema gör bort sig och gör allt för att tvätta rent efter sig.
Drivkraften ligger i de 8 Mdr som de satsat och vill förvalta.
Marknadsekonomin fungerar bättre och bättre.
Hur gör kommunerna när de gör bort sig-mer skatt!

 
At 19 december, 2011 16:43, Anonymous Per Fredö said...

Vad gäller europakten så behöver inte vårt land vara med.
Vi uppfyller redan ställda krav mer än väl.
Detta med sanktioner är dravel.
Varje land ska fatta sina beslut om inte minst budgetarna.
Så är det i en demokrati.
Sanktionerna ska förstås drabba dagens skuldländer, men de sitter redan i klistret.
Annars har ju EU redan rekommenderat att budgeterna högst inte får understiga två procent under en vanlig konjunkturcykel.
Krisländerna har via löftespolitik struntat i det-därför nuvarande kriser.
Det med sanktioner och 3 procent liksom övevakting kommer åtminstone i det korta perspektivet vara totalt verkningslöst.

Flera länder har naturligtvis så stora statsskulder att de inte kan klara sig utan lån.
Dessa kan de inte få utan att betala räntor på 6-7 procent.
Detta begränsar förstås möjligheterna att de kan sanera de egna ekonomierna.
Sannolikt måste även vi ställa upp med miljardbelopp som Ingves vill ha det.

Aneders Borg är dock med rätta skeptisk.
Lånen från IMF kommer skuldländerna bara änvända för att betala räntorna på tidigare lån menar han.

Hur vi ska kunna få skälig förräntning och inte skatebetalarna ska drabbas förstår jag inte.

 
At 19 december, 2011 17:47, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, det är irriterande att kommentatorerna i radio, tv och pressen inte tar upp de relevanta frågorna. Varför ska vi vara med i europakten? Något inflytande över euroländernas finanspolitik är väl inget viktigt för oss?

Liknande gäller för vårt bidrag till IMF. Varför är Anders Borg skeptisk? För det första behöver svenska skattebetalare inte göra någon uppoffring för att förse IMF med 100 mdr SEK. Dessa pengar lånar riksbanken billigt på kapitalmarknaden.

För det andra kan riksbanken i själva verket trycka nya pengar för att låna ut till IMF. Förhoppningsvis får Sverige ränta på pengarna som täcker upplåningskostnaden med råge.

Det bästa för Sverige är att låna ut pengarna direkt till länder som kan betala halvhög ränta till Sverige istället för ohållbara 6-7 procent till pensionsfonder mfl. Även om det blir en mjuk konkurs, som i Grekland, ska en nedskrivning inte gälla Sverige. Det är de privata långivarna som får ta förlusten, vilket de givetvis kompenserar med höga räntekrav som ökar risken för konkurs (Merkelkonsekvensen).

Om EU-länderna på detta sätt bidrar till att hålla krisländernas räntor nere kommer de att tjäna på ränteskillnaden samtidigt som lånetjänstkrisen (räntor o amorteringar) kan avvärjas. Det kräver att krisländernas primära budgetsaldon blir positiva. Detta kan bli möjligt utan att åtstramningarna blir katastrofala. Då finns det hopp för Europa.
/DNg

 
At 19 december, 2011 19:11, Anonymous Per Fredö said...

Håkan Juholt gjorde bort sig från början, som brukligt, genom att bara säga nej till europakten med hänvining till folkomröstningen om euron.
Sannolikt saknas det också förankring i både partigruppen och likaså i VU.

När Weidlich-ett svagt nummer för övrigt- intervjuades i Agenda så var resonemanget minst sagt förvirrat.
Han ville försvara Juholt förstås. Samtidigt hänvisade han till att Reinfeld skulle kontakta sossarna så skulle man ändå resonera om saken.

Han verkar inte ha varit medveten om att Reinfeldt hela tiden sagt att utan stöd från socialdemokraterna så kan inte Sverige ansluta sig till europakten.
Den färdiga texten har väl inte heller kommit och den måste förstås granskas noga.
Därefter ska sprickan i regeringen någorlunda tätas. Också fp var för tidigt ute.

Sen, om jag förstod Weidlich rätt, så kunde sossarna ändå ansluta sig bara hela förslaget ändrades. Det kan förstås inte vi göra utan dom i Bryssel.
Det verkade som ett nytt Lex Laval.

Kan verkligen Sverige låna ut pengar till länder som kan betala halvhög ränta?
Vilka skulle det i så fall vara och stämmer det med vad IMF
utlåningspolicy?

Visserligen gjorde vi särskila insatser till de baltiska länderna, men då var det ju ändå fråga om att hjälpa svenska banker i nöd.
Sen fick Litauen och Lettland klara sina problem och det tycks gå rätt bra.
Detta att trycka pengar verkar på mig som en penningpolitisk devalvering.
Nu vill ju EU att även Storbritannien ska ge lån enligt sin storlek.
Det kommer de sannolikt inte att göra i ett läge då brittena själva måste reda upp efter Brown.
Cameron vill säkert inte heller ha något stöd.

Annars tycker jag LO-ekonomen skrev bra om denna pakt i Svenskan.
Något liknande skulle Wanja aldrig ha klarat av.

En God Jul och
Ett Gott Nytt ÅR

Och tack för en särklassigt bra blogg.

 
At 20 december, 2011 11:04, Anonymous Per Fredö said...

En komplettering.

Om nu Sverige verklligen ska gå med i europakten så kommer det säkert att innebära att det kommer krav på bidrag till EMF, vilket vi inte kan motsätta oss om beslutet fattas med kvalificerad majoritet.
Småstaterna riskerae bli akterseglade.

Dessutom kommer det ställaS krav på att DESSA budgetnormer ska skrivas in i grundlagen.

DeSSA uppgfter finns på Anders Borgs blogg.

 
At 27 juli, 2015 19:58, Blogger Chris oyas said...

Dear Sir / Madam, Letar du efter en pålitlig lån långivare som kan
låna dig från 1.000 till 10.000.000 USD, EURO, GBP etc. Att betala tillbaka
din avd eller att fixa att din ekonomiska stress som du har varit
vänd länge, är Quicken lån för dig här med en lämplig plan för återbetalning och ränta på 3% (billån, personliga lån, hypotekslån, företags lån etc). Om du är intresserad kontakta oss via e-post; d.gquickenloan1@aol.com vilket är lägre,
  (Rivafinanceloanlimited@gmail.com)
Tack Management.

 
At 18 januari, 2016 00:27, Blogger Unknown said...


Do not use all of these Private Money Lender here.They are located in Nigeria, Ghana ,Turkey, France and Israel.My name is Margret Buchan, I am from United State. Have you been looking for a loan?Do you need an urgent personal or business loan?contact Morris And Company Trust Fund Limited he help me with a loan of $800.000 some days ago after been scammed of $12000 from a woman claiming to be a loan lender but i thank God today that i got my loan worth $800.000.Feel free to contact the company for a genuine financial service.Website: www.morristrustfundlimited.com Email:morristrustfundlimited@hotmail.com USA Florida +18503666201

 
At 18 juni, 2021 01:27, Blogger bitcoinprivatekey said...

START CRYPTOCURRENCY MINING WITH INDUSTRY LEADERS
Alphabitmining is the easiest and most convenient way to mine digital currency. Digital currencies introduced new financial tools and their value has grown tremendously over the last few years. There's never been a better time to join this billion dollar industry.
HOW TO GET STARTED WITH BITCOIN MINING https://alphabitmining.com/

 

Skicka en kommentar

<< Home