onsdag, maj 23, 2012

Ännu en gång ska Grekland räddas tillbaka till euron?

Nu kommer Merkel att lida nederlag och Grekland räddas genom att åtstramningspolitiken lindras väsentligt. Det blir oundvikligen resultatet om euron ska räddas till varje pris.

Vid G8-mötet i helgen och vid det extra EU-toppmötet har politikerna att "allt" ska göras för att Grekland inte ska lämna euron. Det har gått ett antal gånger tidigare och det har mer och mer blivit en "räddning" i sista minuten. Den här gången har vi att räkna med risken att räddningsåtgärderna kommer för sent. Det kan snart ha gått så långt att bankrusningar i Grekland och kanske även i Spanien medför sådant kaos att Grekland måste gå i statsbankrutt.

Om vi antar att de grekiska väljarna den 17 juni röstar på ett sätt som gör det omöjligt för en ny regering att uppfylla de åtstramningsvillkor, som EU och IMF ställt för fortsatta utbetalningar av stödpengar återstår för dem att välja mellan bankrutt och utträde ur euro-zonen eller att acceptera lägre krav på åtstramningar. Vi kommer sannolikt att få en sista minutenförhandling om hur mycket som blir kvar av de tidigare krävda åtstramningarna. Hästhandel helt enkelt.

Vem är den bästa hästhandlaren? Är det Angela Merkel eller Alexis Tsipras? Vilken taktik följer Tsipras när han nu reser runt i Europa och försäkrar att Grekland inte har för avsikt att lämna euron? Det kanske är det gamla prutningstricket som en del köpare använder i länder där fasta priser inte tillämpas? Den presumtive kunden säger att varan är förträfflig och skulle verkligen passa för inköp. Säljaren blir glad och vill inget hellre än att sälja grejen till den presumtive köparen. Men denne förklarar att beklagligtvis har han inte mer än X antal pengar och därför tyvärr måste avstå fastän han så gärna vill köpa. Säljaren faller då till föga och säljer till ett klart underpris.

Merkels förhandlingsposition har rimligtvis försvagats eftersom G8 med Barack Obama i spetsen ganska kategoriskt förklarat att euron ska räddas - rimligtvis i betydelsen att Grekland är kvar.  Tsipras behöver då bara förklara att det saknas parlamentariska förutsättningar för att strama åt så som det begärs även om han själv skulle förorda en kompromiss eftersom han verkligen gillar eurosamarbetet.

Mot ett sådant scenario har Bryssel enbart skräckskildringar av ett utträde att sätta emot. Men det gäller att inte vara alltför explicit och ge offentlig spridning åt skräckscenarierna. Då kan nervositeten i andra länder bli för stor och resultatet bli sådan oro att euron verkligen faller samman. Tidigare tycks Merkels taktik ha varit att dra ut på förhandlingarna så att motparten verkligen gripits av skräck inför möjligheten att allt går överstyr. Trots att Merkel är ganska svag har hon lyckats sprida uppfattningen att hon är stark och myndig. Men nu förefaller alltfler genomskåda detta trick. Att hon förlorat delstatsval har också bidragit till att försvaga hennes position.

Om Tsipras är smart låter han sina ekonomiska rådgivare och senare sin centralbank ta fram några riktlinjer för hur Grekland skulle kunna klara sig utan euron utan att råka ut för en svår katastrof. Detta kan rimligtvis inte vara så svårt för ekonomerna att räkna ut. Ett sätt är att skapa en icke konvertibel valuta som bara långsamt och kontrollerat devalveras mot euron. Om jag kunde komma på denna tänkbara lösning borde det finnas flera som kan det. Jag har noterat att Argentina hade långtgående planer på en sådan lösning innan man helt övergav kopplingen till dollarn.

Min bedömning resulterar i att det finns stor risk för att Angela Merkel lider ett kraftigt nederlag i kraven på mer åtstramningspolitik. Detta torde inträffa någon gång i sommar.

, , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 25 maj, 2012 10:43, Blogger Per-Olof said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 25 maj, 2012 11:07, Blogger Per-Olof said...

Grekland kan mycket väl välja att ha kvar Euron samtidigt som det väljer att inte göra åtstramningar. Problemet med denna lösning är att det knappast finns några långivare som vågar låna ut till Grekland. Grekland skulle mycket snabbt få balansera sin statsbudget.

Om Grekland väljer denna lösning kan problemet endast lösas genom en "intern devalvering" och att Grekland börjar att avbetala sin statsskuld.

Problemet för näringslivet är att priserna har blivit för höga när staten valde att finansiera budgetunderskotten "genom en ökning av penningmängden". Intäktspriserna måste sjunka för att konkurrenskraften ska öka. Men kostnadspriserna måste sjunka ännu mer för att produktionen ska bli lönsam.

Staten ska inte minska budgetunderskottet genom en höjning av skatterna eftersom detta skapar åtstramning inom den privata sektorn/näringslivet.

 
At 25 maj, 2012 17:17, Anonymous Johnny said...

EMU utgörs av 17 samspelta regeringarna som vet precis hur de skall lösa krisen de själva skapat, de är ju proffs helt enkelt. Efter 18 "topp" möten så behövs nog bara ett eller två till sedan är lösningen i hamn. Have no fear EU(SSR) is here.

Hela skiten (EMU) är naturligtvis på väg att krascha big time och det finns ingen lösning mer än konkurs. Every man for himself.

 
At 25 maj, 2012 23:26, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof, problemet för Grekland är att statens intäkter är otillräckliga för att både betala av på utlandslånen och betala löner och pensioner enligt utfästelser.

Därför är det sannolikt att Grekland inte kommer att betala utlandslånen utom utifall att EUs långivare beviljar ytterligare nödlån.

Den här gången är Greklands position dock mera försvagad än tidigare. Även vid en betalningsinställelse mot utlandet fattas det pengar och därför måste Grekland införa en alternativ valuta för att inte totalt kaos ska utbryta. Alternativet är att EU beviljar lån till statsanställdas löner mm vilket medför att EU kan ställa villkor om åtstramningar.

Ny valuta i Grekland borde betraktas av EU som ett nederlag för euron. Men om Merkel kan svälja förtreten blir det en ny valuta. Den ska vara konvertibel enligt Jonung i radion igår. En målmedveten regering kan reglera kursen mot euron istället och endast långsamt ta deprecieringskonsekvenserna.

Om euron i dagens mening ska räddas till varje pris måste Merkel vika sig och också bevilja lån till den grekiska statens inhemska utgifter. Det
är där förhandlingsspelet kommer in. Lån utan nedskärningar är den nya grekiska regeringens utgångsbud - annars faller euron i Grekland. Alternativet med intern devalvering är nu överspelat.

Kan det inte vara så att kostnaderna för främst löner ökade för mycket i Grekland och därför fordrade en ökning av penningmängden? Det var en automatisk process som bankerna kunde ombesörja så länge som de kunde låna i centralbanken.

Johnny, en allmän konkurs vore att låta Merkels syn gå för långt. Någon gång borde tyskarna kunna inse att litet mer QE från ECBs sida inte behöver leda till hyperinflation som på 20-talet.
/DNg

 
At 26 maj, 2012 13:49, Anonymous Anonym said...

Merkel kommer inte att bli återvald om Euron fortsätter vara tysklands valuta.

 
At 26 maj, 2012 20:59, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 26 maj, 2012 21:01, Anonymous Anonym said...

Banking with hitler
http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=YauM5dHLn1s

 
At 27 maj, 2012 21:52, Anonymous Steve said...

”I fråga om Athen tänker jag också på alla människor där som hela tiden försöker komma undan skatterna; alla de här människorna i Grekland som försöker slippa undan skatten.” Och de som nu försöker överleva utan arbete? ”Jag tänker på dem också. Och jag menar att de borde hjälpa sig kollektivt.” Hur då? ”Genom att alla betalar sin skatt. Förstår du.”
IMF (International Monetary Fund):s ordförande Christina Lagarde i Guardian 25/5.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/25/christine-lagarde-imf-euro

 

Skicka en kommentar

<< Home