måndag, juni 11, 2012

Europas kris idag och USA:s 1930

De som levt i sus och dus på 20-talet skulle få genomgå en moralisk upprustning genom depressionen på 30-talet. Idag kräver de tyska väljarna att de som nu kommit i svårigheter dessutom ska plågas med ytterligare svårigheter, trots att de innerst inne vet att det inte hjälper sakligt mot krisen.

Det finns vissa likheter mellan Europas eurokris idag och den process som ledde fram till den stora depressionen i början av 1930-talet i USA. Både eurozonen och USA hade bundit sin valuta på ett sätt som initialt gjorde det omöjligt att vidta kraftfulla motåtgärder mot den begynnande krisen. Europa råkade ut för den utifån kommande finanskrisen. USA råkade ut för en nedgång i bostadsbyggandet redan i slutet av 1920-talet samtidigt som industrikonjunkturen gick ned. Genom en felaktig hantering av dessa allvarliga störningar drabbades USA av en depression. Hur det slutar för Europa har vi inte sett ännu.

Chefredaktören för Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, skrev igår 10/6-12 en kolumn där han jämförde vissa drag i USA i början av 30-talet med dagens kris i Europa. Det som är mest tragiskt är att samma moraliserande mot dem som "felat" och levt i sus och dus går igen idag. Finansministern i USA hette då Andrew Mellon och hade suttit sedan 1921 (bild). Han är känd som "likvidationist" eftersom han ansåg att allt ruttet i ekonomin skulle likvideras. Den osunda konsumtionen under 20-talet skulle bestraffas med fattigdom som skulle lära folk att leva ett mera moraliskt liv (bloggart mars -09). Krisen var helt enkelt ett nödvändigt "reningsbad" som andra senare kallat svåra konjunkturnedgångar. Därför var det fel, mest av moralistiska skäl, att vidta motåtgärder.

Det fanns emellertid ekonomer redan då som utvecklade teorier om att det också var fel av sakliga skäl att försöka motverka svåra depressioner. Detta hindrade dock inte president Herbert Hoover från att vidta flera motåtgärder i form av offentliga investeringar mm. Han var inte så renlärigt " laisser-faire" som Wolodarski försöker göra gällande. Hoover har fått kritik från budgetkonservativt håll (WSJ, v Misesinst) för att han påbörjade Franklin Roosevelts politik (New Deal) många år innan denne kom till makten 1933. Nu har vi istället den socialdemokratiska opinionen i Tyskland som effektivt hotar Angela Merkels alla eventuella försök att tillåta stimulansåtgärder i Europa.

Jag är dock inte säker på att Merkel skulle vilja släppa fram stimulanser även om hon kunde klara oppositionens kritik. På samma sätt som Roosevelt ville åstadkomma budgetbalans är Merkel också inställd på detta. På så sätt är Merkel dagens Roosevelt. Men han var också inställd på att höja skatterna samtidigt som han startade offentliga arbeten (bloggart feb -09). Genom att tredubbla olika inkomstskatter 1934-38 lyckades Roosevelt också uppnå budgetbalans. Detta skedde dock till priset av en ny, kraftig konjunkturnedgång 1938. Kanske det är något som kan stämma till eftertanke bland dem som så trosvisst pläderar för åtstramningar och budgetbalans för att uppnå tillväxt?

Det är senare keynesiansk mytbildning som skapat bilden av Roosevelt som en företrädare för Keynes' politik. Någon egentlig krislösning framkom inte i USA utan rustningsutgifterna inför andra världskriget löste problemet med arbetslösheten och produktionsminskningen. Det skedde dock till priset av väldiga budgetunderskott. Hur det går för Europa kan vi ännu inte skönja. Nu står Europa ännu i början av en process som kan leda till en ny 30-talsliknande depression. Fortfarande vill man rädda euron. USA släppte kopplingen till guldet tre år efter krisens utbrott. Dessförinnan hade Mellon låtit penningmängden minska med en tredjedel (han var den tongivande aktören sedan Fed-chefen avlidit 1928). Så långt har inte ECB fått gå. Istället har centralbanken ökat penningmängden (temporärt 2 år) med ca 1 000 mdr euro.

Mellon lät tusentals banker gå i konkurs efter ett flertal förödande bankrusningar. Detta ledde till en finanskris som satte upp förkrossande hinder för företagens möjligheter att låna pengar till de enklaste investeringar. Vanliga människor tvingades betala tillbaka sina lån med påföljd att de inte längre kunde konsumera just någonting, vilket gjorde fler arbetslösa och satte fler banker i gungning. Men Mellon tyckte att det var rätt att utrota (weed out) alla ruttna banker.

De senaste dagarna verkade det som att Merkel skulle upprepa denna operation, nu med de spanska bankerna som mål. Men i näst sista sekunden måste hon ha gett klartecken till en diskussion och ett preliminärt beslut att hjälpa Spaniens banker att överleva. Ett stöd på 100 mdr euro ska ges på något sätt. Rent psykologiskt verkar det vara i underkant. På finansmarknaderna är man avvaktande. Som vanligt är man otydlig med de konkreta uppgifterna vilket tyder på att stödet inte är förberett. Enbart detta är ägnat att erodera förtroendet.

Tydligen är det så att det är ESM, som ska uppstå den 1/7, som ska låna ut pengarna till den spanska staten. Det kommer att öka statsskulden och räntebördan, vilket snart kommer att ge skäl till försiktighet med utlåningen till Spanien för ordinarie ändamål. Se hur det gick för Irland. Där dras man fortfarande med stora problem.

Nu varnas det dessutom för att konstruktionen kommer att öka de spanska räntorna. Tydligen är det så att ESM lånar ut pengar på ganska kort tid. Snart ska lånen betalas tillbaka och då har ESM förtur, vilket ökar risken för de vanliga långivarna. De kommer därför att kompensera sig med att begära högre räntor, är argumentet från Per Magnusson på Royal Bank of Scotland.

"För lite och för sent" riskerar att bli omdömet om räddningsoperationen för de spanska bankerna. Men tillsvidare försvåras inte krisen, vilket är en framgång för de europeiska politikerna - om nu paketet kan omsättas i praktiken. Men man kan befara att reaktionerna efter det grekiska valet om en vecka kan innebära en försämring. Jämfört med 30-talet är det ännu tacknämligt att allvarliga bankrusningar har kunnat undvikas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

24 Comments:

At 12 juni, 2012 09:30, Anonymous Anonym said...

Relativt välstånd är ingen rättighet.

Vi som inte sitter med enorma spekulationslån utan har investerat försiktigt i olika branscher och delar av världen har gjort det för att vi inte tror på de enkla pengarna.

De som trodde på de enkla pengarna får stå sitt kast.

Jag ser inte problemet?

// Carl

 
At 12 juni, 2012 10:28, Anonymous Anonym said...

"Jag ser inte problemet?"

Om vi verkligen skulle få en depression i Europa garanterar jag att du kommer att se problemet.

I sakfrågan:

Jag misstänker att ECB et al kommer att hanka sig fram med ständigt nya interventioner tills det att det värsta lagt sig.

Det som är tydligt är dock att hela makroframeworket i Europa är undermåligt, och att Euron var ett stort misstag, särskilt för de krisländer som av olika skäl inte förmådde att tidigt stämma i bäcken med hård åtstramningspolitik / interndevalvering, etc.

Vad ska då göras? Kanske det bästa vore någon form av "Själveliminierande Eurobonds med säkerheter" för "toppdelen" av krisländernas statsskulder.

Eller så får väl ECB försöka trycka pengar till diverse lappa-och-laga-lösningar, men risken blir ju då att man hamnar efter utvecklingen, s.a.s.

 
At 12 juni, 2012 10:53, Anonymous Patrik said...

Hej,
Du skriver"den socialdemokratiska opinionen i Tyskland som effektivt hotar Angela Merkels alla eventuella försök att tillåta stimulansåtgärder", men är inte de tyska socialdemokraterna änne mer för stimulanser än Merkel, på samma sätt som Socialisten Hollande också är mer positiv till detta än Sarkozy.

 
At 12 juni, 2012 13:05, Blogger Danne Nordling said...

Patrik, rapporteringen från Tyskland är dålig. Vad Merkel är rädd för är att bli beroende av socialdemokraterna efter nästats val. Om dessa förordade mer stimulansåolitik skulle väl Merkel kunna medge vissa stimulanser? Nu beskrivs den tyska opinionen som entydigt för mer åtstramningar.

Carl, problemet är att spekulanter och oansvariga fått sitt "straff" i form av förluster och arbetslöshet. Varför ska de pinas ytterligare för att undvika en katastrof som även vi andra skulle förlora på?
/DNg

 
At 12 juni, 2012 14:37, Blogger ekvationsteorin said...

Rädslan för QE är konstig, får vi ingen inflation så minskar inte pengarnas värde, QE kan vi använda för att slippa deflationen, målet är 2 % inflation.

Utan QE så kan ekonomin gå in i en riktig depression, då kan dom rika förlora hälften av sina pengar som dom har i aktier.

Även om QE skulle skapa 5% inflation, vilket är värst 50% börsfall och en 30talsdepretion eller 5% inflation?


QE kan ge jobb åt arbetarna då skulle dom kunna gå med på frysta löner, Får vi med arbetarna på det så slipper vi inflationen helt.


M3 minskar varför inte hålla M3 uppe med QE, Ingen påstår att en minskning av M3 får fart på ekonomin.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."- Albert Einstein

 
At 12 juni, 2012 16:35, Anonymous Anonym said...

""Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."- Albert Einstein"

Tja, frågan är väl om monetarismen kan klassas som en "ny idé"? :D

/Ekon

 
At 12 juni, 2012 20:54, Anonymous Per said...

@Danne

Tysk stimulans kanske inte ger så mycket?

Even if Germany manages to increase domestic demand, there is no guarantee that the additional spending will find its way into the peripheral euro-zone economies. A simple macroeconomic simulation suggests that a permanent increase in German government consumption equivalent to one percentage point of GDP would raise output in Ireland and Greece by 0.1% at most, and in larger countries, such as Spain and Italy, by much less than that.
That should come as no surprise. After all, exports to Germany account for just 2.5% of the combined GDP of Italy, Ireland, Portugal, Spain and Greece. In order to make a difference, Germany would therefore have to embark on a fiscal expansion that is too big even for the largest economy in Europe.


German Stimulus Won't Save Europe

 
At 13 juni, 2012 00:39, Blogger Danne Nordling said...

Per, jag syftar på mer generella stimulanser, som Tyskland i och för sig kontrollerar. Om ECB köper statsobligationer över hela EMU skulle det tyska sparandet sjunka och andra länder skulle kunna klara sig bättre i dagens akuta läge.

På sikt borde de länder som inte kan förbättra sin konkurrenskraft lämna euron och arbeta vidare med en devalverad egen valuta. Merkel borde låta arbeta fram en plan för hur detta kan göras i så lugna former som möjligt.
/DNg

 
At 13 juni, 2012 08:42, Anonymous Anonym said...

"Carl, problemet är att spekulanter och oansvariga fått sitt "straff" i form av förluster och arbetslöshet. Varför ska de pinas ytterligare för att undvika en katastrof som även vi andra skulle förlora på?"

Hur skall grekiska roffar-politiker, Svenska Thailands-såssar med 98% lån på kåken och 0 i sparande/amorteringar annars lära sig?

Låt de gå under och tvingas stå ut med tjock-TV, Tältsemester på STF-anläggningar och ett nätt pensionssparande och en utgång i månaden.

Jag ser verkligen inmte varför folks lånebaserade konsumtion måste räddas?

MVH // Carl

*som sparar för att kunna köpa lite tomtmarker som kan bli något om 10 - 15 år när några nya järnvägssträckningar är klara.*

 
At 13 juni, 2012 09:28, Anonymous Anonym said...

"Jag ser verkligen inmte varför folks lånebaserade konsumtion måste räddas?"

Det är väl inte i första hand den "lånebaserade" konsumtionsnivån som ska räddas, utan konsumtionen överlag och särskilt kapacitetsutnyttjandet.

Om man ligger och guppar på 10-20 procents arbetslöshet ett tag blir konsekvenserna lätt katastrofala, både socialt och politiskt.

/Ekon

 
At 13 juni, 2012 11:12, Anonymous Anonym said...

"Om man ligger och guppar på 10-20 procents arbetslöshet ett tag blir konsekvenserna lätt katastrofala, både socialt och politiskt."

Med dagens situation:

- Världens mest ihoptryckta lönestruktur
- Höga minimilöner för totalt okvalificerade arbeten
- En underbart öppen värld där alla kan resa billigare än någonsin och således söker sig dit det är mest bekvämt att leva vis-a-vis sin egen arbetsinsats
- Värödens högsta skatter
- En fackföreningsrörelse som är i förbund med export-industrin som intge betalar skatt i Sverige

Så måste det kanske bli lite katastrofalt så dårarna till vänster upphör att tro att välstånd kan skapas av att dela på andras skapelser.

Fan trot, men jag tror att Juggar och Somalier klarar sig bättre än vilken Big-Brother beroende, Bag-in-Box-drickande och gula-blend-rökande såsse/såssa någonsin gör om det skorpar till sig.

Köp mark och skratta åt idioterna som tror de långsiktigt kan leva på andra.

Vi konkurrerar med hela världen - bara att inse fakta.

=> Inför platt skatt på riktigt, dvs 30% upp till att 20 000 betalats in och därefter 5% på allt som översiger det.

=> Ta bort alla stöd som finns utom generellt barnbidrag som görs om till barnavdrag.

=> Sätt Socialbidragsnormen lågt och betala ALDRIG ut pengar. Food stamps, klädes-vouchers etc.

=> Låt Socialbidragstagaren behålla sina Food Stamps första året när han/hon fått jobb med en lön som är precis så låg som arbetstgaren accepterar.

=> Skruva om skattesystemet så det blir ÄCKLIGT transparent och belönande för dem som jobbar hårt.

=> Förenkla regeler för företagande. Skapa ett nationellt service-center som småföretagare kan använda för sin admin så F-skattare och små-skuttar kan koncentrera sig på det de är bra på, affärerna.

=> Återinför värnplikt och utöka med samhällsplikt. Om du vill bli betraktad som medborgare skall du som myndig ha genomfört 6 månaders GU i VPL/SPL där du lär dig om Sverige, Sveriges natur, Sveriges organisation etc etc...

Så, det var väl enkelt!

// Carl

 
At 14 juni, 2012 03:34, Blogger ekvationsteorin said...

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."- Albert Einstein

Stimulans med QE trycka pengar, varför är det så svårt att tänka på ett nytt sätt?
Det kostar inget, inga skatter behövs, inga skulder får vi.
Nackdelen är en risk för inflation men om facket går med på lönestopp så är risken för inflation liten.

Facket får välja högre löner för dom som har ett jobb eller QE och en satsning på eftersatt infrastruktur som skapar nya jobb.

En familj där en är arbetslös och den som har ett jobb får lite mer i lön är mycket sämre än ett lönestopp och att båda har ett jobb.

Har den fria lönebildningen ökat lönerna lite för mycket så vi har fått inflation, som dom sen har försökt att motverka med en stram penningpolitik (motsatsen till QE)?

Är det där vi har ett fel i dagens sätt att tänka?
Det är då varken vänstern eller högerns fel, mer vänster eller högerpolitik kan inte lösa ett problem med lönebildningen.

Det nya sättet att tänka är att riksbanken bestämmer löneutrymmet, precis som dom bestämmer över räntan.

Riksbanken skulle nu kräva lönestopp och göra QE om dom hadde ansvaret för lönebildningen.


Tittar man på 30 talsdepressionen så ser man att ett lönestopp och QE hadde varit bra från början, QE kom med rustningsindustrin och kriget.

Gudmyntsfoten stoppade QE nu stoppar paragrafer i EU QE
"Allt har förändrat sig förutom vårt sätt att tänka."


QE och lönestopp.
"When the solution is simple, God is answering."

 
At 14 juni, 2012 12:58, Anonymous Anonym said...

"QE och lönestopp.
"When the solution is simple, God is answering."

Problemet är ju bara att det inte är i Sverige som det i första hand krävs åtgärder - det är i Europa. Ett Europa som nu saknar adekvata penningpolitiska strukturer.

/Ekon

 
At 14 juni, 2012 13:06, Anonymous Steve said...

På 90-talet såg praktiskt taget alla ekonomer i USA - och de flesta i Europa - att euron skulle bli ”fatally flawed”, fundamentalt fel. Men det dröjde tills de insåg att Europas ledare just inte brydde sig om vad de ansåg. ”Jag bjöds in”, sade en professor vid LSE, ”men när jag uttryckte mina tvivel inbjöds jag inte mer. Endast entusiasterna var kvar”. (NY Times, 15 maj, fritt översatt)

”När Euron skapades 1999 sade Milton Friedman att den skulle ha försvunnit inom tio år. Han hade fel om tiden, men han kan få rätt om själva faktum.” ”Jag tror som Friedman. Om Europa hade politiskt beslutat sig för en federal stat skulle en gemensam valuta varit naturlig. När 17 stater beslutar gå in i euron, utan någon politisk union, har de inte begripit läget.” (Wall Street Journal, 12 juni)

 
At 14 juni, 2012 13:53, Anonymous Anonym said...

Steve: Jo, i övriga Europa och Sverige var det väl inte direkt empiri som drev Europrojektet. Och nu är (mestadels) det de som begick misstagen som ska rädda upp situationen.

Det är också därför som Friedman troligtvis hade fel. Euron kommer inte att försvinna, utan man kommer att hålla fast vid den till varje pris, dels för att en avveckling nu är praktiskt svår, men mest för att makthavarna dels är ideologiskt bundna till "projektet", dels eftersom de har plöjt ner för mycket prestige för att kunna backa.

/Ekon

 
At 14 juni, 2012 16:57, Blogger ekvationsteorin said...

QE och lönestopp.
"When the solution is simple, God is answering."
Varför går det inte att tänka på ett nytt sätt?
"Det är mycket nedslående att leva i en tid när det är lättare att spränga en atom, än en fördom."

Finns det ett enda sakligt argument mot det jag sa?

 
At 14 juni, 2012 20:33, Blogger Per-Olof said...

Peter Wolodarski påstår att den åtstramingpolitik som tyskarna kräver liknar den politik som USA:s president Herbert Hoover fördes under 30-talet. Faktum är att Hoover låg bakom den snabbaste ökning av de federala utgifterna någonsin i fredstid, och ökade dem från 3,4% av BNP 1929/30 till 8% 1932/33. Samtidigt som budgetsaldot under samma period gick från ett överskott på 0,8% av BNP till ett underskott på 4,5%.

 
At 14 juni, 2012 20:46, Blogger Per-Olof said...

"Stimulans med QE trycka pengar, varför är det så svårt att tänka på ett nytt sätt?"

- De romerska kejsarna prövade denna metod redan på 200-talet (att prägla mynt). De offentliga utgifterna ökade kraftigt. Ekonomin kollapsade.

Läs nedanstående artikel:

http://www.mises.org/daily/6076/Of-Krugman-and-Diocletian

 
At 14 juni, 2012 21:16, Anonymous Anonym said...

Per olof
Jag sa frys lönerna, visa att romarna frös lönerna.
Kan du visa upp ett historiskt exempel på frysta löner och QE?
Lönebildningen kan vara en sak som vi gör fel med.
"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."- Albert Einstein

QE och höjda löner tror jag inte på, kan inte ekonomihistorien om romarna men jag tror att dom ökade lönerna och det skulle då förklara varför dom misslyckades.
Vår lönebildning har hela tiden varit felaktig.

Det var inget argument som höll.

ekvationsteorin

 
At 15 juni, 2012 02:34, Blogger ekvationsteorin said...

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka."- Albert Einstein

Är det den fria lönebildningen som alla tar för givet som är ett fel i våra ekonomier?
Lönekrav har alltid funnits i alla ekonomier och så fort ekonomin har gått bra så har vi fått stora löneökningar, stora löneökningar ger inflation.

När vi får inflation, då försöker en Riksbank bekämpa inflationen med höjd ränta och motverka en ökning av penningmängden (motsatsen till QE)
Gamla sättet att tänka.

nya sättet att tänka,
vi måste bekämpa löneökningarna i stället för att begränsa penningmängden.
Riksbanken måste reglera dom centrala löneökningarna.

Undviker vi överdrivna löneökningar som bara skapar inflation så behöver vi inte öka räntan och minska penningmängden, vilket minskar sysselsättningen.


Det är kombinationen av QE och ett lönestopp som är lösningen, QE eller lönestopp var för sig tror jag har en dålig effekt på ekonomin.
Keynes misslyckades med sin stimulanspolitik för han stoppade inte dom orimliga löneökningarna.
Att bekämpa löneökningarna med en begränsning av penningmängden ger oss en kronisk hög arbetslöshet.


QE och lönestopp.
"When the solution is simple, God is answering."

 
At 15 juni, 2012 12:54, Anonymous Johnny said...

Hade vi haft guld och silver som valuta så hade alla stater och banker som inte kunde betala gått i konkurs och löner, priser och räntor hade anpassat sig automatiskt.

Konkurs är lösningen på dagens skuldkris.

Japan har kört lågräntepolitik och QE sedan december 1989 då börsen toppade och nu 22 år senare är börsen 80% lägre än 1989. QE är inte lösningen, konkurs är lösningen.

 
At 15 juni, 2012 21:03, Blogger ekvationsteorin said...

Johnny
Du säger att lönerna hadde anpassat sig, Det kan nog vara riktigt när NAIRU stoppar lönerna, men det innebär en konstant hög arbetslöshet.
Det gamla sättet att tänka.

Stoppar vi politiskt dom orimliga löneökningarna så slipper vi NAIRU och en kroniskt hög arbetslöshet.
Inflationen stoppas också.
Nya sättet att tänka.


QE och lönestopp kan vara lösningen.

Visa upp en ekonomi där man har gjort QE med lönestopp.

Observera att låna pengar till en stimulans inte är samma sak som QE.

 
At 16 juni, 2012 13:12, Anonymous Johnny said...

Jag är mycket tveksam till alla politiska åtgärder vad gäller ekonomin eftersom nästan allt som politiker gör slutar i katastrof.

Jag tro inte att politiker är bättre investerare än privata investerare som riskerar sina egna pengar. Därför skall politiker hålla sig borta från allt som har med ekonomi att göra.

Guld och silver är valutor som aldrig förlorat hela sitt värde och fungerat som valutor över hela världen i 1000-tals år och då slipper vi politiker och centralbanksbyråkrater eftersom de inte kan påverka mängd, värde och ränta på guld och silver, de är de bästa fria marknadsvalutorna som politiker, byråkrater och banksters inte kan parasitera på.

 
At 16 juni, 2012 14:09, Blogger ekvationsteorin said...

Johnny
Riksbanken skulle reglera löneökningarna precis som dom reglerar räntan.

Marknaden kan inte reglera lönerna för då blir lönerna så höga att NAIRU bromsar lönerna och då har vi fått en alldeles för stor arbetslöshet.
Så är det nu och så blir det med guldpengar.

Har vi en fri lönebildning så får vi ett problem vid en ökning av penningmängden det leder lätt till löneökningar som orsakar inflation.
vår penningmängd kan då aldrig bli lagom stor för löneökningarna förstör alt direkt .

QE fungerar dålig när vi har fri lönebildning.
QE nu och om facket får öka lönerna så får vi bara en stor inflation.
QE och lönestopp löser den akuta krisen.

 

Skicka en kommentar

<< Home