torsdag, augusti 09, 2012

Euron klarar sig?

Två olika bedömningar har nyligen gjorts om hur sannolikt det är att euron består. Båda pekar på att sannolikheten är ca 85 procent om man undantar Grekland och något ytterligare land. Min egen bedömning har jag justerat upp till 60 procent efter Merkels omsvängning.

De två bedömningarna har gjorts av det brittiska forskningsföretaget Oxford Economics respektive av Fitch Rating. Oxford Economics ger sannolikheterna (Bbl 7/8) för sex olika utfall:

1. Alla euroländerna håller kvar euron. Tillväxten något negativ 2012-13. Sannolikhet 45 procent.

2. Grekland lämnar först och därefter följer andra riskländer efter till våren 2013. Sannolikhet 15-20 procent.

Scenariot i fall 2 är att den grekiska ekonomin råkar in i en allvarligare kris och regeringen faller. Utlandslån kan inte betalas tillbaka (omsättas). Därefter tvingas riskgruppen att lämna euron. Den består av Portugal, Irland, Spanien, Italien och Cypern.

3. Enbart Grekland lämnar euron. Kraftfulla beslut, som vi inte sett något av hittills, förhindrar spridningseffekterna. Sannolikhet 10-15 procent.

4. USA stramar åt vid årsskiftet med automatik. Skattehöjningarna försämrar konjunkturen i Europa. Sannolikhet 10 procent.

5. Kinas ekonomi tvärbromsar. Sannolikhet 5-10 procent.

6. USA:s och Europas finanspolitik stabiliseras. Företagen börjar investera och anställa. Sannolikhet 5 procent.
_ _ _

I Fitch Ratings kvartalsvisa investeringsenkät (DI 8/8) tror 5 procent av investerarna att euroområdet går mot ett storskaligt sammanbrott.

Ytterligare 9 procent tror att flera länder ställer in betalningarna men att det inte leder till att euroområdet bryter samman.

Härutöver tror 21 procent att Grekland och möjligen ett eller två länder till kommer att lämna euron.

De flesta deltagarna, 33 procent, tror dock  att euroområdet går mot en fiskal union.

Nästan lika många, 31 procent, tror att länderna kommer att fortsätta hanka sig fram (som förut).

Enligt Fitch tror alltså 64 procent på att euron överlever i alla länder och om man undantar Grekland och ytterligare något land är det 85 procent som tror på eurons framtid.

Enligt Oxford Economics är det närmare 60 procents sannolikhet att euron består förutom i Grekland. Så vitt jag förstår borde man också addera de mera perifera alternativen  som inte explicit anger att euron avvecklas i vissa länder. Då blir sannolikheten också ca 85 procent att euron överlever förutom i Grekland.

Själv bedömde jag för en vecka sedan (2/8) att sannolikheten var knappt 50 procent att euron skulle behållas i de flesta länderna. Det var efter det att ECB-chefen Mario Draghi hade fått en knäpp på näsan av tyskarna och fått krypa till korset. Några kraftfulla åtgärder verkade inte kunna krystas fram. Men därefter har tyskarna svängt och Merkels talesperson Georg Streitner klargör (SvD 7/8) att den tyska regeringen står bakom Draghis idé om stödköp av obligationer (krisländerna måste dock ansöka).

Mot bakgrund av dessa möjligheter borde sannolikheten för eurons överlevande i de flesta länderna öka. Om sannolikheten är 25 procent att euron avvecklas för flertalet länder under den akuta fasen och att det är 20 procents sannolikhet att det görs något misstag under försöken att konsolidera euron åren därefter blir risken för undergång 40 procent. Det innebär att det finns 60 procents sannolikhet att euron klarar sig.

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 09 augusti, 2012 23:57, Anonymous Fufluns said...

Det finns en mycket stark politisk vilja att behålla euron. Den gemensamma valutan är det sega kitt som håller unionen samman, annars blir det ett slags EU á carte, där medlemsländerna väljer de bitar de gillar och struntar i resten. Och det gillas inte av europabyggarna i Bryssel.

Hursomhelst, om t ex Grekland även fortsättningsvis räddas gång på gång, och fortsätter att missköta sin ekonomi (vilket är ett högst troligt scenario) så är chansen relativt hög at något nordeuropeiskt land lämnar valutasamarbetet.

Och det är riktigt illa för euron, för då riskerar den gemensamma valutan att bli en peseta eller en drachma istället för en D-mark. Och då kommer fler nordeuropeiska länder att lämna, och det blir slut på euron och kanske även unionen som vi känner den idag.

Däremot om man lyckas kicka ut Grekland och kanske även Spanien, då finns det en chans att fortsätta med det Europeiska projektet. Därför borde EU-politikerna välja detta alternativ. Men rationella beslut är inte alltid Bryssels specialitet...

 
At 10 augusti, 2012 19:11, Blogger ekvationsteorin said...

"Det finns en mycket stark politisk vilja att behålla euron"
Ja så är det nog, men varför räddar dom inte euron då?
QE eller dom kan kalla det för statsobligationsuppköp, sedelpressning eller vad som helst, det är alt som kortsiktigt behövs för att rädda euron.

Är dom så indoktrinerade av den allmänna opinionen som säger att QE orsakar hyperinflation, att dom verkligen tror på det?
Tror dom att skattebetalarna står för QE?
Misslyckas QE så ökar bara M3 är det en katastrof?

Det börjar bli helt obegripligt det dom sysslar med.

 
At 10 augusti, 2012 21:40, Blogger Danne Nordling said...

Fufluns, du har nog rätt om Grekland. Oavsett hur Grekland skött sig i år har de misskött sin PR och fått ett grundmurat rykte om sig att inte göra särskilt mycket för att bättra sig. Därför utgör Grekland ett hot mot den sammanhållande opinionen inom övriga euroländer.

EMU-länderna borde därför utarbeta en plan för hur man kan utesluta Grekland med så ordnade konsekvenser för övriga länder som möjligt. Om möjligt kan man också hjälpa till att organisera inrättandet av en alternativ grekisk valuta som kanske kan införas parallellt med euron under avvecklingsperioden.

ekvteorin, din fråga är berättigad och sätter fokus på det underliga förhållandet att inga ekonomijournalister eller utrikeskorrespondenter mfl i media bryr sig om att analysera varför politikerna inte vill göra ordentliga räddningsinsatser. Man hänvisar bara litet slappt till obeslutsamhet och svagt ledarskap.

Euroutredaren Calmfors snuddade igår vid inflationsrisken i sin kolumn i DN. Utan att gå in på något konkret skrev han att det var osannolikt att ECB skulle "slå in på någon inflationsväg". Därefter upprepade han sin oro för att kapitalförluster hos centralbankerna skulle äventyra europrojektet.
/DNg

 
At 10 augusti, 2012 22:40, Blogger ekvationsteorin said...

"underliga förhållandet att inga ekonomijournalister eller utrikeskorrespondenter mfl i media bryr sig om att analysera varför politikerna inte vill göra ordentliga räddningsinsatser. "

Kan det vara så simpelt att dom tror att QE orsakar inflation och därför inte kan användas?
Sen är det nog svårt för en journalist att skriva att sedelpressen ska användas för då blir dom påhoppade av opinionen och bloggare.
Om dom verkligen kan nationalekonomi så vågar dom kanske inte skriva något.

 
At 23 augusti, 2012 15:04, Anonymous Skatt är Stöld said...

"Grekland kan komma att lämna eurozonen redan nästa månad. Den bedömningen gör storbanken Citigroup. Sannolikheten för en grexit inom 12-18 månader sätts till 90 procent."
Citigroup befarar snar Grexit

 

Skicka en kommentar

<< Home