fredag, augusti 30, 2013

Smygsocialism bland liberaler?

Att försöka utjämna människors ekonomiska slutresultat är inte liberalt utan ganska socialistiskt. Socialliberaler har istället talat om "lika förutsättningar" och accepterat olika resultat. Riktiga liberaler vill inte ens gå så långt.

I ett liberalt borgerligt idéprogram står följande att läsa i portalparagrafen:
"Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. --- Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat."
Är detta bara politisk varmluft? Eller finns det någon konkret substans i formuleringarna? Jag ska visa hur man kan konkretisera den tredje meningen i citatet. I den socialistiska diskursen om fördelningspolitik (blart-07) har man sedan 1980-talet diskuterat problemet med hur man ska förhålla sig till skillnader som arv och uppväxt skapat. John Rawls' teori om rättvis fördelning tar ingen hänsyn till skillnader i potential mellan individer. Där är enbart skillnader i inkomster relevanta, vilket irriterat vänstern.

Rawls' teori tillåter stor ojämlikhet om det är till fördel för de sämst ställda. Moraliskt oförtjänta egenskaper (t ex hög intelligens) skulle då belönas för att de sämst ställda kan få ansenliga bidrag från dem med dessa egenskaper genom beskattning. Samtidigt kommer oambitiösa men kompetenta personer med Rawls att få kompensation för att de tjänar dåligt. Helst skulle vänstern vilja införa utjämnande skatter på ärftliga talanger samt på kompetens förvärvad under uppväxten. Endast skillnader i ambition skulle tillåtas ge ekonomiska differenser. Den moralfilosofiska motiveringen för denna ståndpunkt är oklar och jag har därför kallat den för teori X.

Efter denna korta moralfilosofiska bakgrund till kravet på utjämning i programmet kommer vi till hur utjämningen ska ske konkret. Där har vänsterfilosoferna (t ex Ronald Dworkin) inte klarat att ge en konkretisering. Det går inte att särskilja ambitioner från talang och kanske inte heller från utbildning.  Så vad återstår? Rimligtvis blir resultatet en tämligen trist nivellering med progressiv beskattning och marginalskatter på 90 procent kombinerat med en kraftfull subventionspolitik för de individer som har svårt att utan hjälp "förverkliga sina liv och sina drömmar".

Medelmåttan enligt Google

Detta brukar kallas "utjämning av slutresultatet" och anses bygga på en socialistisk jämlikhetsuppfattning. En socialliberal jämlikhetsidé är istället att försöka utjämna individernas förutsättningar. Alla ska få gå i likvärdiga skolor och studiesociala inrättningar ska motverka att ekonomiska skillnader för föräldrarna ska påverka studiemöjligheterna. Ärftliga egenskaper (dit rimligtvis även autonom ambitionsnivå hör) kommer då att leda till inkomstskillnader som får tolereras. Det är enbart vissa, genom utbildning förvärvade, egenskaper som kan utjämnas. Och i praktiken är det svårt att nå ända fram, vilket dagens läxhjälpsdebatt illustrerar. Riktiga liberaler inser att människor är olika och kanske inte kan ges exakt lika förutsättningar på administrativ väg.

Men det "liberala" parti som formulerat sitt idéprogram enligt det inledande citatet verkar vara obekant med den filosofiska jämlikhetsdiskursen. Man anammar aningslöst en socialistisk formulering som vid närmare granskning dessutom strider mot den inledande meningen. Där slås individens "rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid" fast. Hur går det ihop med att man strax därefter hävdar att man tror på "ett gemensamt ansvar för att --- utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat"? Ett gemensamt ansvar betyder ju att staten ges rätt att med tvång ta resurser från vissa individer för att ge dem till andra.

Centerpartiet, det är detta parti det gäller, har alltså smugit in en formulering som legitimerar en utjämning av alla individers slutresultat i samhällslivet. Det är något som endast ganska radikala socialister tidigare förordat. Vad har en karriärinriktad person i det privata näringslivet att vänta av ett parti som klassar hans/hennes framgångar som en orättvisa byggd på arv och uppväxt? Och vad har en driftig småföretagare att vänta av ett parti som klassar hans/hennes framgång som oförtjänt och beroende av "valet" av rätt föräldrar?

Slutfrågan blir rimligen: Kan riktiga liberaler stödja detta parti i fortsättningen om inte denna formulering rörande "orättvisor" tas bort ur idéprogrammet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

6 Comments:

At 31 augusti, 2013 16:38, Anonymous Anonym said...

LIBERALER?????
oLJA är REALKAPITAL
Meet Saudi Arabia's Bandar bin Sultan: The Puppetmaster Behind The Syrian War
http://www.zerohedge.com/news/2013-08-27/meet-saudi-arabias-bandar-bin-sultan-puppetmaster-behind-syrian-war

Yesterday the Telegraph's Evans-Pritchard dug up a note that we had posted almost a month ago, relating to the "secret" meeting between Saudi Arabia and Russia, in which Saudi's influential intelligence chief Prince Bandar bin Sultan met with Putin and regaled him with gifts, including a multi-billion arms deal and a promise that Saudi is "ready to help Moscow play a bigger role in the Middle East at a time when the United States is disengaging from the region", if only Putin would agree to give up his alliance with Syria's al-Assad and let Syria take over, ostensibly including control of the country's all important natgas transit infrastructure. What was not emphasized by the Telegraph is that Putin laughed at the proposal and brushed aside the Saudi desperation by simply saying "nyet."

‘CIA’S BANDAR SUPPLIED GAS FOR DAMASCUS ATTACK’
http://aangirfan.blogspot.se/2013/08/cias-bandar-supplied-gas-for-damascus.html

Syrians in Ghouta claim that Saudi Arabia supplied the rebels behind the chemical attack of 21 August 2013 / EXCLUSIVE: Witnesses Of Gas Attack Say Saudis Supplied Rebels With Chemical Weapons

 
At 31 augusti, 2013 18:50, Anonymous Per Fredö said...

Svensk Tidskrift har i några artiklar beskrivit försöken införa den smygsocialisering, som löntagarfonderna skulle innebära

Det liberala partiet, alltså folkpartiet, var berett gå rätt långt åt det hållet.

Det gällde häpnadsäckande nog även Svenskt Näringsliv.

Först när Svenskt Näringsliv via ny ledamot i pågående utredning i stället för mjukisen Waldenström och moderaterna också fått delta så förhindrades att vi fick ett fackligt-politiskt svenskt näringsliv.

Likaså ett folkligt motstånd-aldrig skådat från borgerligt håll.

Dagens generation tycks ha glömt allt detta.

 
At 01 september, 2013 01:19, Blogger Danne Nordling said...

När jag var anställd på SAF gjorde jag allt jag kunde för att underminera Waldenströms intentioner. Jag fick föreningen att driva en påkostad kampanj sex år före demonstrationen 4 okt då min skrift Fritt näringsliv eller fondsocialism utgavs i 130 000 ex.
/DNg

 
At 02 september, 2013 14:26, Anonymous Mikael said...

Du kan inte begära att ett politiskt parti ska vara filosofiskt rigoröst i sitt idéprogram. Partier sysslar med att locka röster (vanligtvis genom att servera valfläsk), inte med att få pluspoäng på akademiska seminarier.

För övrigt så skulle det vara politisk självmord för ett parti som står för "äkta" liberalism att inte i retoriken kompromissa med vissa "socialistiska" principer (hur svårt det än må vara att kombinera dem rent "logiskt").

 
At 05 september, 2013 00:27, Blogger Danne Nordling said...

Miakael, vad du säger är att ett parti i sitt id´program ska säga att "vi är för allt som är bra och emot allt dåligt". Det är så politikerföraktet får näring.

Jag kan inte se varför ett parti som vill vara liberalt skulle begå politiskt självmord genom att inte ha med "socialistiska principer" i sitt idéprogram.

Det är enkelt att utesluta socialistiskt influerade tankegångar i programmet och istället konkretisera de socialliberala, om man nu ska kompromissa.

Jag skulle inte vilja rösta på ett parti som försöker locka röster med hjälp av idéer som antingen inte betyder något alls eller i sämsta fall indikerar att partiet är befolkat av kryptosocialister.
/DNg

 
At 24 november, 2019 09:58, Blogger muscolino giovanni said...

Jag lyckades få en kredit mellan privata sir. Diego Zumerle, förhållandena är bra såväl som återbetalningsläget. Det är verkligen allvarligt att räntan är. Om du också behöver en kredit på 20.000 kr upp till 120.000.000 kr, här är hans e-postadress: diegozumerle71@gmail.com

 

Skicka en kommentar

<< Home